Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

fredag 1 maj 2015

Svenska konspirationer: Palme-mordet, en stadsvandring (del 4/4)

Christer Pettersson vid vittneskonfrontationen
I fjärde och sista delen av Ole Dammegards stadsvandring knyts säcken ihop. Alla bevis läggs samman och Dammegard drar en till synes vågad slutsats. Det är en slutsats som väcker till diskussion, t.o.m. bland deltagarna i vandringen. Men det är en slutsats som hänger ihop. Dammegard menar att han har prövat alla andra tänkbara scenarios, inklusive några av de som förs fram i den avslutande diskussionen. Oavsett vad kan vi med säkerhet konstatera att slutsatserna som dras av polisens Palme-utredare är patetiska. Ska mordet någonsin lösas måste det finnas en öppenhet gentemot alla de bevis som förs fram i den här stadsvandringen. Bevis som Palmeutredarna valt att hittills sopa under mattan.

Slutsatsen som Dammegard kommer till är, i korthet, följande:
 • Palme fick sensommaren -85 besked om att han smittats av AIDS. Han var HIV positiv. Denna sanning var känslig och måste döljas.
 • Som en följd av det inleddes en planering för att iscensätta ett mord. Palme skulle ”mördas”. Men mordet skulle genomföras med ”falsk” ammunition.
 • Efter mordet skulle den oskadde Palme istället föras till södra Europa, till Schweiz. Där skulle han ges en falsk identitet för att kunna fortsätta ett anonymt liv bortom all uppmärksamhet
 • Det team som skulle mörda Palme sattes samman nere i Sydafrika. Teamet kom att bestå av ett stort antal välkända internationella ”torpeder” och agenter. Teamet skulle backas upp av en större enhet inom svenska poliskåren. Dessa var i huvudsak medlemmar av den s.k. Baseboll-ligan. De flesta som kom att ingå i den här konstellationen (Dammegard har valt att kalla den för Blåsningen) hade uppfattningen att Palme mördades på riktigt. Dammegard menar att det i praktiken bara var en i teamet som kände till att vapnen skulle laddas med lösammunition. Detta var Carl-Gustaf Östling. Utanför teamet fanns det naturligtvis flera som kände till den sanna naturen av den planerade komplotten, inklusive familjen Palme.
 • Parallellt med dessa förberedelser beter sig Palme alltmer irrationellt i sin politiska gärning. Detta gäller både nationellt och internationellt.
 • Eftersom Palme har en central roll bland den gruppering vi studerar i den här bloggen – den Globala Eliten – så börjar en oro sprida sig i dessa kretsar (Palme var bl.a. Bilderbergare, och Stay-Behind och umgicks flitigt med medlemmar av den amerikanska administrationen, CIA, Rothschilds m.fl.).
 • Den här oron ledde till att ett separat mordteam sattes ihop, på uppdrag av representanter för den globala eliten. Spåren pekar här bl.a. på George Bush senior. Dammegard kallar det här teamet för NATO teamet.
 • NATO-teamet infiltrerar det andra teamet. Får del av hela planen, tidpunkter m.m.
 • När sedan dagen-D kommer råder stor aktivitet i Stockholm. De 2 teamen står beredda och träder till handling. Strax före det att skotten avlossas byts paret Palme ut mot ”look-alikes”. Någon minut senare skjuts ”Palme” bakifrån av en representant för Blåsningen men också - samtidigt framifrån av en representant för NATO-teamet. Förvirringen som uppstår är närmast total.
 • En person är död, troligtvis en Palme-look-alike. Skjuten med en finkalibrig kula från ett hustak av NATO-teamet.
 • Palme själv smusslas planenligt ut ur landet.

Resten, den stora härvan, redogör Dammegard i dagens video.

Vi kan dock konstatera att det varit känsligt och farligt att ha kännedom om detaljer av avgörande betydelse i den här mordutredningen. Antalet personer som fått sätta livet till är oerhört, närmast ofattbart stort. Dammegard menar, och redogör för att:
 • Estonia-katastrofen var en direkt följd av Palme-mordet. Inte mindre än 69 poliser med roller inom Palmeutredningen dog den natten och var måltavla för den grupp som planerade och genomförde sänkningen av Estonia. Dammegard ger oss mer detaljer.
 • Lockerbiekatastrofen, där ett PanAm flygplan exploderade över den lilla skotska byn Lockerbie, var också en direkt följd av Palme mordet. Ombord befann sig Bernt Carlsson, högt uppsatt socialdemokrat, som bara 3 dagar innan katastrofen sagt att han skulle gå ut med det han visste om Palmemordet. Bevisen från den efterföljande utredningen pekar på att bomben som sprängde planet i luften,ska ha legat i en bandspelare i Carlssons väska.
 • En flygkrasch i Oskarshamn 1989 (se länk), där 16 personer förolyckades, varav flera högt uppsatta politiker (däribland AMS chefen John-Olle Persson) tros också ha direkt koppling till Palme-mordet. 
-          Lägg därtill alla de individuella dödsfall som inträffat (varav några finns listade via en länk i del 1 av den här stadsvandringen) och vi förstår hur vikigt det är att inget läcker ut som kan avslöja sanningen.

Dags då, för sista delen av vår stadsvandring i regi av Ole Dammegard.


  Inga kommentarer:

Skicka en kommentar