Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

tisdag 19 maj 2015

Återbesök i bakgrunden, del 2

Återbesöket i bakgrunden fortsätter med del 2. V i tar en titt på terrorattentaten den elfte september 2001 (och tillser samtidigt att samtliga länkar till dokumentärer i materialet fräschas upp). Elfte september händelserna blev för mig den stora ögonöppnaren.  Efter att ha ägnat hundratals timmar åt att gå igenom tillgängligt material kring denna händelse – både i bokform likväl som videofilmer – stod det klart att:
Terrorattentaten den 11/9 2001
  • Den version av händelserna vi fått serverad från mainstream media, maktföreträdare och myndigheter inte stämmer överens med tillgängligt bevismaterial. Fysikens lagar trotsas bl.a.

Istället framstår det som uppenbart att:
  • World Trade Center byggnaderna sprängdes  i en på förhand välplanerad rivning. Tillgängligt bevismaterial talar sitt tydliga språk till förmån för den här teorin
  • Det bl.a. var företrädare för den amerikanska administrationen som låg bakom genomförandet av den här operationen – en  s.k. False Flag / Inside Job Operation där vi vanliga medborgare ska  ledas att tro att en gemensam fiende, i det här fallet islamister.
  • Syftet med operationen är flerhövdad. Att starta krig mot Irak i syfte att komma åt oljan där har varit det mer uppenbara syftet. Dock är det efterföljande ”war on terror” som  allmänt tros ha varit huvudsyftet. Att ges tillfälle att införa utökad övervakning och kontroll av vanliga medborgare världen över har varit viktigt för ”maktapparaten”. Etablerandet av en gemensam fiende, Usama bin Laden och Al Qaida, är en möjliggörare för detta på precis samma sätt som kommunismen varit det under det Kalla Kriget under efterkrigsperioden.

Ur det stora material jag gick igenom under den här perioden valde jag ut ett knippe med särskilt bra och trovärdiga föreläsningar och dokumentärer.  Detta kompletterade jag senare med 2 inlägg som fokuserade på Guantanamo. Länkarna nedan tar dig till rätt blogginlägg. Dessa finns också tillgängliga i fliken BAKGRUND.

       3. Terrorattentatet mot World Trade Center - den stora lögnen
             
3.1 Den universella sanningen
             
3.2 Den alternativa sanningen (=den mest troliga sanningen)
             
3.3 Första trappsteget - ifrågasättandet av den officiella versionen
             
3.4 Andra trappsteget - 9/11 var ett s.k. "Inside job"
             
3.5 Tredje trappsteget - motivet
             
3.6 Sammanfattning och slutsats
             
3.7 Sanningar om Guantanamo
             
3.8 Rättegångar efter elfte september - ett skämt

Notera alltså särskilt att ingen har dömts för inblandning i dåden den elfte september. Detta trots att det gått 14 år sedan attentaten genomfördes. 14 år och och allt som åstadkommits på den tiden är en show trial. De som har ”erkänt” inblandning har gjort så efter att ha utsatts för extrem tortyr.




Inga kommentarer:

Skicka en kommentar