Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

torsdag 6 augusti 2015

Om syftet med svensk invandringspolitik

Fredrik Reinfeldt
”- Jag kommer att vädja till svenska folket att öppna sina hjärtan för de mycket utsatta människor som vi nu ser runt om i världen”. Orden är Fredrik Reinfeldts och kommer från den senaste svenska valrörelsen.  I samma tal förklarar Reinfeldt innebörden i vad han just sagt. Han säger att:

 • ”-…den väldiga hänsynslöshet i en trasig värld vi ser i vår absoluta närhet närhet  är så pass allvarligt att allt fler människor kommer att tvingas fly till Europa och Sverige,

 •  ”-Det leder till diskussioner hemma i Sverige, vad kommer det kosta och jag kan redan nu säga att det kommer leda till stora kostnader”

 • ”-De är så pass omfattande att det kommer att lägga ytterligare restriktioner för vad som finns utrymme för i offentlig finansiering. Därför lovar vi nära nog ingenting i den här valrörelsen, det kommer inte att finnas utrymme för det”

Citaten är hämtade från Aftonbladets artikel den 16/8 2014. Artikeln i sin helhet hittar du här.

Med smärre variationer står nära nog samtliga riksdagspartier bakom innebörden av de här citaten. Samtliga utom ett. Sverigedemokraterna står som bekant för en annan inriktning.

Frågan om invandringspolitiken är mycket känslig. Den delar landet i två läger – ska vi ha en tillåtande syn på invandrings- och flyktingpolitiken eller ska den vara mer restriktiv. Jag kommer inte i det här inlägget att välja sida. Men jag kan samtidigt inte låta bli att konstatera att det i svensk invandringspolitik verkar saknas ett alternativ - ett uppenbart alternativ som bäst kan beskrivas som ”sunt förnuft”.

Om vi gör en liknelse med en helt vanlig familj. Vi antar att Sverige är en familj med 7 medlemmar, 2 vuxna och 5 barn.  Föräldrarna i den familjen är väldigt barnkära och bestämmer sig för att adoptera ytterligare barn. Finns det då någon som tror att den familjen kan adoptera hur många barn som helst? Självklart inte. Det finns en gräns för vad familjen mäktar med.  Den gränsen sätts av vilka tillgångar och inkomster familjen har. Sverige är en familj på i runda slängar 9 miljoner. Men samma regler som gäller för den lilla familjen gäller naturligtvis också för den stora. I svensk politik saknas ett alternativ som motsvarar det jag ovan beskriver som ”sunt förnuft”. I svensk politik existerar enbart de extrema alternativen – de två ytterligheterna. Debatten förs inte i termer av ”hur mycket mäktar vi med” eller ”hur mycket har vi råd med”. Någonstans finns det en gräns och det är kring denna debatten bör föras.

Men varför saknas det ”sunt förnuft” i svensk invandringspolitik? Du som följer den här bloggen vet att de vi kallar för ”den globala eliten” har satt en agenda som de kallar för New World Order. Världen är på väg mot denna vision. Den styrs dit bl.a. via mötesforum som arrangeras av grupper som Bilderberggruppen.  Inför valet 2006 var Fredrik Reinfeldt inbjuden till Bilderbergarnas årliga möte. Inför valet 2014 var det Stefan Löfven som var inbjuden.Våra makthavare kan uppfattas som marionetter i händerna på den globala eliten. Så vad innebär New World Order. Detta har tagits upp i flera tidigare inlägg, bla det från 9/11 2013 med rubriken ”The New World Order”  Som framgår där finns följande målsättning med på agendan:

”Medelklassen försvinner. Det kommer bara att finnas härskare och tjänstefolk (slavar)”

Samma tes upprepar sig i inlägget från den 30/5 2015 kallat ”DeSuperrika”. Inlägget fokuserar i sin helhet på en BBC dokumentär med samma titel: The Super rich”.  Följande är ett citat från inledningen av det inlägget:

”SVT:s Dokument Utifrån visade alldeles nyligen en BBC dokumentär i 2 delar kallad ”The Super rich” (de superrika). Dokumentären fokuserar på klyftorna i samhället. Dessa klyftor växer i allt snabbare takt. De s.k. en-procentarna (eng: One Percenters) blir allt rikare. Detta medan framförallt medelklassen får det allt sämre och trycks mot botten av samhället. Alltmedan de som har det allra sämst ändå genom bidrag och stöd lyckats få det lite bättre.”

Fkyktingströmmar
Om målsättningen är att krossa medelklassen, kan det då vara så att svensk invandringspolitik ligger i linje med detta? Tja, vad händer om vi öppnar våra hjärtan mycket mer än vi har råd med? Svaret är att vi får för många munnar att mätta. Vi kommer inte att ha bostad eller arbete åt alla. Landet kommer att försättas i skuld. För att betala skulden behöver skatterna höjas. Vi kommer att få högre arbetslöshet. Vi kommer att få sämre utbildning och sjukvård (eftersom vi inte har råd att betala för detta). I takt med att det går allt sämre för Sverige kommer det att finnas grupper som får det svårt att klara av sitt uppehälle. Som det humanitärer vi faktiskt är kommer vi att lösa det problemet med ytterligare bidrag.  Skatterna för att bekosta dessa reformer tas framförallt från medelklassen.  De rika verkar klara sig. De skatteplanerar (vilket kräver en viss inkomst och förmögenhet för att kunna klara av). De hyr som bekant redan idag ut sina fastigheter till flyktingar till skyhöga kostnader för samhället. Vi kommer alltså att få ökande klyftor i samhället och detta förefaller vara avsiktligt. Jämför detta med citatet från ”the super rich” ovan. Ser ni likheterna?

Nu kanske någon tycker att det här inlägget verkar förespråka SD:s politik. Glöm det. Som jag nämnt finns bara de 2 ytterligheterna representerade i svensk politik. Det ena leder till att medelklassen krossas. Det andra leder till ökade motsättningar, ökat hat, ökad rädsla i samhället. Du som följer den här bloggen vet att även det är helt i linje med ”den globala elitens” agenda.

Det finns alltså inget parti som representerar sunt förnuft i debatten. Varför?
2 kommentarer:

 1. Det som saknas i invandrardebatten är helheten. Ingen tycks se hur man skapar hävstångseffekt genom att placera invandrare i omöjliga situationer så problem uppstår. Jag menar att starka högerkrafter som sveper över världen och speciellt Europa nu är orsaken till de vi nu ser i debatten. Man skapar problemen och vill komma med lösningar. Men än har vi inte hjärntvättats tillräckligt än. Jag tror det kommer snart då vi kan se en allt mer aggressiv hållning i grupperingar och politiskt en mer defensiv. På så sätt låter man de demokratiska krafterna arbeta sig fram till acceptans för en mer inhumanitär och avvisande hållning. Hur gick det till i Tyskland under II världskriget? Hur fick man en hel befolkning med sig? Jo man lät samhället förfalla och riktade blicken mot grupperingar. Man fick med den hjärntvättade massan och ingen förstod förrän efteråt hur blåsta man blivit. Ren social ingenjörskonst där vi får motstående intryck av vad som händer. Vi blir matade med moral, floskler och instruktioner som går helt emot vårt inlärda förnuft. På så sätt kan man valla in oss till att tycka, tänka och agera mot oss själva utan att det verkar vara onormalt. Vi blir bekräftade med våra fördomar och får veta att vi tänker som alla andra i fårskocken. Kommunisterna använde liknande metoder och fick död på alla som sade emot och offren är troligen fler än under hela II världskriget bara på ett par år. Sedan talas det inte så mycket om de personer och företag som tjänar enorma summor på invandringen. Tagna av våra skattepengar. Vem lyfter fram dessa personer? När då är man inhuman och ska i stället vara tacksam för att någon vill göra hjälteinsatserna. Ser inte folk vad som händer? Rent bedrägeri med skattepengar. Detta kan inte läggas på flyktingarna som välkomnas av dem som drar in kosingen. Kolla Sossen Jan Emanuelsson. Han drar in pengar i parti och minut. Ryktet att SD medlem och företagare arrangerat busskaravaner med tiggare från Rumänien och hit. Är det sant? Spekulation? Flera rykten gör gällande att så kan vara. Borde undersökas. Det har med andra ord inget med färgen på parti att göra. Det är samma kolsupare allihop och alla försöker få oss att tro att man vill oss väl.
  Detta sker inte bara i Sverige. Det sker över hela Europa. Man håller befolkningen i rädsla och ilska, och väntar in rätt tidpunkt för nästa skede. Jag gissar på mer kaos som får oss att besluta helt galna beslut för mänskligheten innan vi fattar att fi sitter i fällan allihopa. Man har fått total kontroll på den vilsna fårflocken som far runt och bräker.

  Lägg ner de politiska systemen och inför som man gjort i Schweiz. Medborgarlön och folkröstning över internet i kommunerna. Inte bra för en expansiv ekonomisk politik, men bättre för folket. Hela de parlamentariska systemet borde skrotas och göras om. Ut med forskningen som bedrivs och betalas av industrin och finansiera forskning för människan i stället med allmänna medel. Vi måste även fundera på om vi behöver all skitforskning som bara drar kapital.

  Kanske vi får välja 2 samhällssystem. Ett för folket och ett för industrin. Tydligt skilda från varandra. Kanske enda sättet att få de två att samexistera utan att det ena förgör det andra.
  Industrin ska finansiera folkets överlevnad. Men vi måste tänka helt utanför de traditionella systemen vi har idag.

  Fred F

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack Fred F för en mycket intressant och tankeväckande kommentar. Särskilt intressant med kopplingen du gör mellan det som händer idag och det som hände under Andra Värdskriget. Jag delar din synpunkt helt och fullt. Du kallar det mycket riktigt för "social ingengörskonst". Som vi konstaterat i tidigare inlägg i den här bloggen så sponsrades både Hitlers nazister och Lenins/Stalins kommunister av de krafter vi analyserar i den här bloggen. Samma sak upprepas m..a.o. och med stor sannolikhet är det samma krafter som ligger bakom de sociala experiment som nu genomförs i vår tid.

   Radera