Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

lördag 22 augusti 2015

Näringsriktig mat är vår bästa medicin. Men sanningen döljs.

Dags att introducera den nya blogg jag nämnde i ett tidigare inlägg - en blogg som fokuserar på hälsa och kost. Bloggen har fått namnet "Hälsokonspirationen". Du når den via följande länk:

Så här långt finns det 2 inlägg skrivna i den bloggen. Dels en inledning som förklarar syfte och struktur. Andra inlägget har jag kallat "Näringsriktig mat är vår bästa medicin. Men sanningen döljs.". Det återfinner du i sin helhet även nedan:


Näringsriktig mat är vår bästa medicin. Men sanningen döljs.

Vi går ut hårt i den här bloggen med en dokumentär som alla borde se. Den lägger på många sätt grunden för hela den här bloggen. Dokumentären heter Food Matters. Fokus i filmen ligger på ett citat av den gamle grekiske läkaren Hippokrates :

”Let food be thy medicine
and medicine thy food”

Hippokrates betraktas som en av historiens mest betydelsefulla personer inom den medicinska fakulteten. Han är så pass betydelsefull att den ed som svårs av alla läkare än idag är en variant av den ursprungliga Hippokratiska eden. Tyvärr innehåller eden inte längre något om näringslära. I den ursprungliga versionen skrev Hippokrates följande:

“With regard to healing the sick, I will devise and order for them the best diet, according to my judgment and means…”

Den frasen är sedan länge borttagen.

Men i dokumentären står maten och dieten i centrum. Det argumenteras övertygande för att Hippokrates hade rätt. Maten är verkligen vår medicin. Detta under förutsättning att vi pratar om mat från naturen som inte innehåller gifter samt där näringsämnena bevarats så att vi kan tillgodogöra oss dem på ett optimalt sätt. I tillägg kan vi konstatera att det inte finns några sjukdomar utan allt det vi idag kallar för sjukdomar är egentligen bara tecken på närings brist eller annan brist samt förgiftning. Några slående exempel på matens betydelse lyfts fram, däribland följande:
 • En diet på färska och råa grönsaker och frukter som specifikt anpassats till att ge oss det vi behöver för att förebygga och till och med behandla cancer togs i början av 1900-talet fram av  läkaren Max Gerson. Metoden är extremt framgångsrik. Studier visar att så många som 50 % av de allra svåraste cancerfallen (de som betraktas som terminala) faktiskt botas om de behandlas med den här metoden.
 • 2 nävar med cashew-nötter har samma effekt som Prozak vid behandling av depression. Fördelen är att nötterna inte ger några bieffekter.
 • C-vitamin som injiceras intravenöst i höga doser har fantastiska effekter på ett mycket stort antal sjukdomar. Studier visar på en nära nog 100%-ig effektivitiet vid behandling av polio. Effektiviteten vid behandling cancer är tillika mycket hög.

 Nu kanske nägra av er protesterar och tycker att det visst finns andra sjukdomar än de som orsakas av olika former av brist eller förgiftning. Någon kanske lyfter fram stressrelaterade sjukdomar. Men vad är egentligen stressrelaterade sjukdomar. I dokumentären förklaras följande orsak-och-verkan samband:
 1. Stress leder till att adrenalin skapas
 2. Adrenalinproduktion leder till att C vitamin förbrukas
 3. Om vi inte återställer C-vitamin nivåerna uppstår en brist. Just C-vitamin brist är orsak till en oerhört stor mängd sjukdomar (något som påvisats av dubble nobelpristagaren Linus Pauling)

Det är just så vi borde förstå våra sjukdomar. Våra medicinforskare borde analysera dem grundligt i syfte att förstå orsaken till att de uppträder. Men så fungerar inte medicinforskningen. Istället fokuserar forskningen på själva symptomet som uppstår när sjukdomen härjar fritt. Forskningen går ut på att försöka förstå hur symptomet kan undertryckas. I fallet cancer är det tumören som är symptomet. Här har forskningen bara kommit fram till tre behandlingsformer mot cancer. Det är kemoterapi, laserstrålning och kirurgi. Samtliga har misslyckats och orsaken därtill är att de grundläggande orsakerna till cancern förblir obehandlade. Orsaken till cancern är en brist i någon form. Det är därför som behandling med en raw-food diet á la Gerson, intravenös C-vitamin behandling samt behandling med vitamin B17 är långt mer framgångsrika.

Återigen kanske några av er protesterar och tycker att om dessa naturliga behandlingsformer är så framgångsrika så skulle det finnas läkemedel baserade på dem. Det skulle finnas studier, kliniska prövningar genomförda som bevisar dess effektivitet. Faktum är att sådana studier finns, men att dessa döljs för allmänheten genom att det inte pratas om dem i media. Rapporterna om dem utesluts från den medicinska litteraturen. Varken makt, media eller myndigheter har ett intresse av att sanningen om dessa behandlingsformers effektivitet ska bli känt. Ointresset beror på en viktig faktor – pengar. Ingen tjänar pengar på dessa naturliga behandlingsformer. Läkemedelsbolag kan inte patentera dem. Det är sådana faktorer som styr ointresset.

Faktum är att vårt samhälle är uppbyggt på ett sätt som gör oss sjuka. Jordbruket har effektiviserat till den grad att jordarna inte längre inneåller de näringämnens som borde finnas där. Denna brist sprider sig vidare till våra plantor och därifrån vidare till oss konsumenter. Det uppstår bristsjukdomar även i våra plantor, vilket leder till att de angrips av skadeinsekter och får svårt att stå emot väder och vind. För att motverka detta besprutas växterna med kemikalier – gifter. Dessa gifter hamnar slutligen i våra kroppar och ger oss…. Sjukdomar.

 Men nog om detta nu. Jag hoppas att du vid det här laget blivit intresserad av vad det är för dokumentär jag hela tiden refererar till. Dags alltså för dokumentären ”Food  matters” där du får träffa några personer som jag med jämna mellanrum kommer att återkomma till i den här bloggen. Hippokrates hade rätt. Mat är medicin. Och dokumentären är en perfekt illustration för innehållet i den här bloggen. Välkomna till ”Hälsokonspirationen”!
1 kommentar:

 1. Med dr Annika Dahlqvists artegna = hälsobringande LCHF-kost = bara ca 20 % av socker och kolhydrater - till förmån för mera av animaliskt fett och ekologiskt vegetabiliskt fett av typ kokosolja och olivolja, sedan mer än fem år tillbaka, så har jag blivit av med min livshotande kärlkramp sedan ca tre år tillbaka. Jag är lagom viktig = jag mäter 1,81 m över marken jag går på, väger ca 70 kg och är numera frisk som en nötkärna = jag har ej ont någonstans och äter inga mediciner.

  Om detta skrev jag ett brev till en kompis om 2013 - och det finns på nätet här. Professor Göran Sjöbergs kåseri om livsfarliga kolhydrater går ej av för hackor heller - om hen så säger.

  Jag köper numera också företrädesvis sådant som är ekologiskt odlat = sådant som ej är gödslat med rötslam, konstgödsel och ej är sprutat med bekämpningsmedel.

  Tränar gör jag aldrig - men en timmes promenad i lugnt tempo blir det som vanligast varje dag. Det har jag hållit på med sedan mitten av 1970-talet. Det mår min Kropp helt enkelt utmärkt bra av.

  SvaraRadera