Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

onsdag 25 november 2015

Operation Gladio; en ohelig allians mellan Vatikanen, CIA och maffian

Vår oförmåga
Dagens inlägg tar vid där det förra slutade. Dagens videoinslag är en intervju med författaren till den bok som nämndes däri. Boken heter ”Operation Gladio; The Unholy Alliance between the Vatican, the CIA, and the Mafia". Författaren, tillika alltså dagens intervjuoffer heter av Paul L. Williams.

Jag hoppas att du vid det här laget är välbekant med Operation Gladio. Om inte kommer här några korta punkter som beskriver företeelsen:
  • Operation Gladio är ett NATO-kontrollerat nätverk av paramilitära grupper som skapades i Västeuropa under det kalla kriget för att underlätta gerillakrigföring och motstånd efter en eventuell sovjetisk invasion.
  • Med tiden kom deras uppdrag att förändras. De användes till att genomföra terror-attentat runt om i världen, främst Europa. Dessa attentat kom att skyllas på kommunistiska grupper.

Paul L. Williams ger oss en fördjupad inblick i hur Operation Gladio bildades, hur soldaterna kom att utbildas och hur allt finansierades. Det han berättar är alltihop baserat på officiella dokument som släppts i enighet med ”The Freedom of Information Act”. Många av dokumenten är CIA’s egna. Enligt Williams var det främst CIA som låg bakom skapandet av Operation Gladio. Det var främst amerikansk militär och Secret Services som stod för utbildningen. Finansieringen kom från svarta pengar där CIA kom att ägna sig åt droghandel, främst heroin men även andra preparat. För distributionen ut till kunder använde man sig av maffian. Och för att ”tvätta” pengarna samarbetade man med Vatikanens bank.
Viktig uppdrag för amerikanska armén...

Det var inte bara ett fåtal s.k. False-Flag operationer som genomfördes inom ramen för Operation Gladio. Från krigsslutet fram till 1987 räknar man med att åminstone 15.000 sådana attentat genomförts. Notera alltså att detta är attentat mot oss människor utförda av de som ska representera oss; där vår egen makt-, media och myndigheter uppenbarligen spelat med och låtit det hända.

Williams går vidare i sin berättelse och avslöjar att i Sydamerika, där kampen mot kommunismen var minst lika intensiv som i Europa, etablerades det ett nätverk på samma sätt som i Europa. Namnet på den operationen blev Condor. Operation Condor startade i Chile där president Allende störtades. 1976 störtades även dåvarande makthavarna i Argentina i en militärkupp som leddes av General Jorge Videla och som stöttades av CIA och Henry Kissinger. Under Videlas ledarskap inleddes en intensiv jakt på kommunister i landet. Människor fängslades, torterades och avrättades. Över30.00 människor försvann under den här perioden. En av Jorge Videlas bättre vänner var en man vid namn Jorge Maria Bergolio. Bergolio var på den tiden högt uppsatt inom Katolska Kyrkan, som ledare för Jesuiterna i landet. Bergolio är idag Påve Franciskus – vår påve. Williams berättar om det nära samarbetet mellan juntan och katolska kyrkan. Han berättar en inte alltför smickrande historia om nuvarande påven som kom att sluta med att Bergolio åtalades i Buenos Aires för ”brott mot mänskligheten”.

Intervjun  med Paul Williams innehåller dessutom chockerande detaljer om hur påve John Paul I dog 28/9 1978.

Därefter tar vi oss till nutid. Gladio existerar fortfarande. Vi får en detaljerad genomgång av Elfte September attacken. Williams spekulerar kring händelseutvecklingen i Mellanöstern, Syrien och Ukraina – vart den kommer att leda. Vi får en intressant inblick i turkisk politik. Vi får ta del av ögonbrynslyftande information om ISIS. Slutsatsen jag själv drar efter att ha lyssnat på den här intervjun är att ISIS med största sannolikhet helt enkelt är en förlängning av Operation Gladio. Återigen utsätts vi i Europa och övriga världen för terrorattentat liknande de som förra gången skylldes på kommunisterna men där det i själva verket var "våra egna" organisationer som låg bakom. Vad är det som säger att vi kan lita på våra makthavare den här gången? När ska vi lära oss läxan? När ska vi inse?Inga kommentarer:

Skicka en kommentar