Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

tisdag 10 november 2015

Träffsäkra profetior

Händelseutvecklingen i världen idag förefaller som vi sett gå helt i linje med den plan, det blueprint, som den Globala Eliten tog fram redan år 1871 (genom Pikes brev till Mazzini). Det är en skrämmande utveckling som bl.a. lär leda till ett tredje världskrig. Men det är inte bara planer som ser ut att gå i uppfyllelse. Även några av våra äldsta profetior förefaller ha en träffsäkerhet som borde få vem som helst att ”tappa hakan”.

Profeten St. Malachy
Vi har i ett tidigare inlägg stiftat bekantskap med en av de mest kända sentida profeterna, nämligen Nostradamus. Inlägget från den 11/11 2014 gavs rubriken ” Profetior – går det att förutspå framtiden?” 

En annan, inte fullt lika välkänd men kanske än mer träffsäker profet var den irländske katolske prästen St. Malachy. Han påstod att han i en vision år 1139 e.kr. blivit varse om vilka som skulle bli den katolska kyrkans återstående 112 påvar. Varje påve gavs ett epitet, en kännetecknande vers. Påve efter påve har dessa profetior slagit in. Vi är idag framme vid den siste påven, den 112:e. Han sägs bli den siste påven innan ”End Times” d.v.s. Domedagen. Han beskrivs med följande epitet:

”In the final persecution of the Holy Roman Church there will reign Peter the Roman, who will feed his flock among many tribulations, after which the seven hilled city (=Rome) will be destroyed and the dreadful judge will judge the people”
I dagens första videoinslag stiftar vi bekantskap med St. Malachys profetior, med en handfull exempel på påvar i modern tid som uppenbart ser ut att uppfylla vad som förutspåtts.


I dagens andra videoinslag tittar vi sedan närmare på vilken fakta som talar för att även St. Malachys profetia om den siste påven, Peter the Roman, ser ut att gå i uppfyllelse.   Med det lämnar vi St. Malachy och går över till den kanske mest välkända av alla profetior; bibelns Uppenbarelseboken (eng. Revelation). I ännu en föreläsning signerad Walter J. Veith får vi stifta bekantskap med Katolska Kyrkan och Vatikanen. I förra inlägget var det citat från betydelsefulla personer inom organisationer som Jesuiterna, Frimurarna, Tempelriddarna, Vatikanens inre krets och FN som ledsagade oss genom historien. I dagens föreläsning är det bibelcitaten och dess koppling till världshistorien som står i fokus. Dess träffsäkerhet är uppseendeväckande.
  • Bibeln talar om en ”beast from the bottomless pit”. Med stor pedagogosk skicklighet förklarar Veith varför det måste vara Vatikanen (med dess inre, sataniska krets) som är denne ”beast”
    .
  • Denne ”beast” ska ha dominerat ”Guds Folk” under en 1.260 år lång period. Veith berättar att mellan åren 538 och 1798 härskade Katolska Kyrkan i världen. Vi hade s.k. ”Papal Rule”. Vi får veta exakt vad som inträffade dessa båda årtal. Räknar vi ut längden på perioden mellan dessa båda årtal får vi fram just nämnda 1.260 år.
  • Vi tar också en titt på Franska Revolutionen och får veta varför just den ska ses som en förlöpare till införandet av New World Order med One World Religion och Government.

Missa alltså inte dagens tredje videoinslag – ” The Beast from the Bottomless Pit”.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar