Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

onsdag 2 juli 2014

Cancergåtans lösning finns redan, men undanhålls oss

Cancer är vår tids kanske största gåta. Tänk om någon kunde hitta ett universellt botemedel mot denna ”farsot” som skördat så många liv och fortsätter att göra så. De metoder som är tillgängliga för oss idag är många men kan ändå delas in i 2 huvudsakliga kategorier: behandling genom bestrålning samt med någon form av kemiskt preparat. Ett stort problem med båda dessa behandlingsformer är att de inte är tillräckligt precisa utan påverkar även friska celler utanför behandlingsområdet. Dessutom varierar som vi vet dess effektivitet stort beroende på både typ av cancer samt hur långt gången sjukdomen är. Förbättringen av dagens tillgängliga metoder är uppmuntrande men går för långsamt. Alltför många av oss både insjuknar och avlider i cancer.

Men det finns hopp. En titt tillbaka i historien får oss att inse att cancergåtan redan är löst. Den löstes redan 1931. Då presenterade en metod som visade sig vara 100% effektiv redan i den första studien (kliniska prövningen) som genomfördes några år senare (1934). Dagens inlägg och dokumentär handlar om just den metoden och forskaren/läkaren bakom densamma.

Royal Rife
Läkaren, eller snarare universalgeniet i fråga hette Royal Rife (1888 – 1971)  wiki: Royal Rife. Hans huvudsakliga fokus som vetenskapsman var att studera bakterier och virus (ett område kallat Patologi, d.v.s. läran om våra sjukdomar). För dessa studier utvecklade han själv ett mikroskop som gav tillräckligt stor förstorning för uppgiften (25.000x i dess tidiga version, 60.000x i en senare), vilket var ett världsrekord på den tiden och står sig tämligen väl än i våra dagar. Något han tidigt upptäckte i sina studier av dessa organismer var att de kunde fås att vibrera om de utsattes för ljus av olika frekvens.  Dessutom upptäckte han att dessa celler kunde förstöras om de utsattes för ljus av en viss frekvens, specifik för varje typ av cell. Hans vidare studier av bakterier, sjukdomar och frekvenser ledde till att han dokumenterade de specifika frekvenser som behövs för att få bakteriella celler av olika slag att sprängas och förstöras. Han kallade dessa frekvenser för MOR (Mortal Oscillatory Rate). Listan över dessa har kommit att kallas Rife Frequencies.

Vad gäller just cancer så identifierade Rife de virus som han menade orsakade cancer. Han kallade dem Bacillus X (BX) och Bacillus Y (BY). I dokumentären får vi veta att Rife lyckades återskapa en tumör (som han också kallar en ”fungoid organism” d.v.s svampliknande organism), genom att just utsätta försöksdjuret för sina virus. Vidare kunde han återvinna samma virus ur den nyligen skapade tumören. Detta förlopp kunde han repetera gång efter gång. Lyssna noga på den genomgången, ca 32 minuter in i dokumentären. Detta är särskilt intressant kopplat till upptäckten som 2 nutida forskare (Erik Enby och Tullio Simoncini) gjort om att cancer är svamp (läs vidare i mitt förra blogginlägg).
Rifes Universal Microscope


Dagens video/dokumentär är just historien om Raymond Rife. Den handlar om hans uppväxt och tidiga studier. Hans liv som forskare och vetenskapsman. Hans framgångar men också hans motgångar. Motgångarna kom inte att handla om ifrågasättande om hans teorier och metoder. Det handlade snarare om ekonomiska och juridiska problem. Rifes upptäckter kom att falla i glömska. Hans företag sattes i konkurs efter att ha ”tankats” på allt kapital efter ett märkligt rättsfall. Hans metoder fick ge vika för den framväxande tron att antibiotika skulle vara botemedlet mot alla sjukdomar. Det är återigen en historia som visar hur kontrollerad sjukvårds- och läkemedelsbranchen är samt hur alternativ som inte faller branschens representanter i smaken, motarbetas och smutskastas med olika medel och metoder.
   
Frekvenser är särskilt intressant. Vi kommer att få anledning att återkomma till det området i andra inlägg längre fram. Men nu är det dags för dokumentären ”The Royal Rife Story”.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar