Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

onsdag 9 juli 2014

Foster Gamble: Whistleblower eller ”Varg i fårakläder”?

I November 2011 släpptes en film med titeln Thrive. Filmen utgör som jag ser det en riktigt bra sammanfattning av vad vi försöker skapa medvetenhet kring på den här blogg-sidan. Som tittare tas vi med på en fantastisk resa genom ämnen som :

  • Sacred geometri - Dess betydelse och dess möjligheter. Inte minst den form som kallas Torus.

  • Bevis för utomjordiska besökare Vittnesuppgifter, filmbevis och inte mints alla dessa fantastiska ”crop circles” som förefaller förmedla ett budskap

  • Free Energy - Uppfinnare med smarta idéer som motarbetas av de krafter som kontrollerar vårt samhälle. Många av dessa genier har gått en ond bråd död till mötes. Flera av de mest lovande idéerna kretsar kring de former som nämns i avsnittet sacred geometry.
  • Kontrollapparaten - Uppfinningar når inte ut till allmänheten p.g.a. att de trycks undan av samhällskrafterna. Här går dokumentären in och beskriver i detalj hur den kontrollapparaten ser ut. Vi får veta hur områden som energi, mat, medicin & hälsa, utbildning och finanser fullkomligt domineras och kontrolleras av en liten, liten maktelit med namn som Rockefeller och Rothschild i spetsen. Vi får kännedom om den här grupperingens fasansfulla agenda.

  • Whistleblowers - Det finns s.k. insiders, med kunskap om vad som pågår och vart utvecklingen är på väg som försöker varna oss. I filmen Thrive får vi stifta bekantskap med flera sådana.
  • Strategier - Halva filmen är nattsvart. Den målar upp en bild av vart vi är på väg och det är inte en ljus framtid vi går till mötes. Men det finns hopp. I den avslutande delen av filmen sprids budskapet att det är dags att vakna upp och agera. Filmens producenter presenterar här deras syn på möjlig strategi för mänskligheten. Dessutom tipsar de om sin egen hemsida, ThriveMovement.com som bygger vidare på det som filmen Thrive initierar.


Men filmen är kontroversiell, även bland de människor som försöker sprida information om konspirationen - hur den påverkat oss ur ett historiskt perspektiv och hur den i allra högsta grad påverkar oss idag. Anledningen till detta är att filmens producent, Foster Gamble, är medlem i den släkt som grundade företaget Procter Gamble. Just detta faktum, menar många, diskvalificerar honom från att få sprida det budskap som han gör. Dessutom påpekar en del att fimens releasedatum 11/11 2011 är en indikation på detta (ett s.k. "sacred number"). Även ögat i film-affichen får många att dra paralleller till "the all seeing eye" (se bild ovan).

Men är Foster Gamble en varg i fårakläder? Eller är han en whistleblower? Jag menar att filmen måste utvärderas utifrån en faktabaserad grund. Gör man det har jag inte hittat någon faktisk kritik mot de fakta han presenterar. Inte hittills i alla fall. Tvärtom känns budskapet och engagemanget äkta. Jag har efter att ha sett filmen letat upp både intervjuer med paret Gamble samt läst några av de kritiska artiklar som florerar. Men jag kommer ändå till samma slutsats som tidigare.  Av den anledningen platsar filmen i vår blogg och dagens inlägg. Det är en riktigt bra film med en riktigt bra sammanfattning av den stora konspiration som pågår runt omkring oss och som hotar människans frihet och existens. Se den.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar