Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

måndag 29 februari 2016

Carroll Quigley - den ofrivillige visselblåsaren

Carroll Quigley och hans mest kända verk
Du som följer den här bloggen kanske många gånger ifrågasätter det som skrivs. Möjligen undrar du om det verkligen finns en global elit som eftersträvar införandet av det vi kallar ”The New World Order”. Finns det några bevis för detta. Svaret är ja. Bevisen är många. Några av de tyngsta kommer från insidan av just den organisation jag valt att kalla ”den globala eliten”.

Vi ska åter stifta bekantskap med Carroll Quigley. Mr. Quigley var historiker och professor vid bl.a. Georgetown University. Han var så pass inflytelserik och betydelsefull att han fick ett särskilt omnämnande vid Bill Clintons invigningstal som nybliven president år 1993.  Som du redan förstått har jag redan publicerat inlägg om Carroll Quigley – inte minst det från den 19/1 2014 med titeln ”The Quigley Formula – Tragedy and Hope”. I det inlägget skrev jag bl.a. följande:


   ”Dagens inlägg handlar om professor Carroll Quigley (1910 – 1977), professor och lärare i historia vid kända universitet i USA, bl.a.Georgetown. Jag har redan nämnt honom i ett inlägg från den 2/11 -2013. Anledningen till att han är viktig är därför att han är en insider.  Han har studerat den grupp vi följer i den här bloggen. Den som vi kallar ”the Globalist Elite”.
   Quigley  studerade gruppen under 20 års tid. Han fick  dessutom chansen att under 2 års tid följa dess arbete på nära håll; ta del av dess dokument, träffa dess mest inflytelserika personer, få en inblick i dess organisation och dess målsättningar. Han är inte en s.k. whistleblower. Han är tvärtom mycket positivt inställd till den här gruppen och vad den uppnått. Quigley är alltså inte bara en insider. Han är att betrakta som av ”dem”. Han var under några år deras historieskrivare.
    Det märkliga med de böcker han skrev är att de finns tillgängliga för allmänheten (vilket inte var avsikten från början). Hans böcker inkluderar ”The Anglo-American Establishment: From Rhodes to Cliveden” samt ”Tragedy and Hope”. Vem som helst kan beställa dem från t.ex. Amazon eller annan nätbokhandel. Nog för att ”the Globalist Elite” försökte stoppa de här böckerna när de väl insett sitt misstag. Men det var för sent. Det hade redan producerats piratkopior av dem som sålde ”som smör”. Därför finns de kvar tillgängliga för vem som helst som vill kontrollera fakta.”
Nu märker du varför jag benämner Mr. Quigley för ”den ofrivillige visselblåsaren”. För dig som vill läsa det inlägget i sin helhet, inkluderande en intressant dokumentär rekommenderas följande länk: >>>till inlägget ”The Quigley Formula – Tragedy andHope”

I dagens videoinslag ges du en kortfattad sammanfattning om Carroll Quigley och i vilka sammanhang och organisationer han har figurerat. Du ges en inblick i hur organisationen fungerar samt hur den har infiltrerat samtliga viktiga samhällsfunktioner runt om i världen och i praktiken tagit över dem från insidan. Clintons invigningstal får även den en plats i detta korta, sevärda videoinslag.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar