Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

torsdag 13 mars 2014

Bohemian Grove - Sataniska kulter även i våra dagar

Våra religioner talar om en kamp mellan det onda och det goda, mellan djävulen och gud. Det är ganska lätt att dra slutsatsen att den organisation som i bloggen omväxlande beskrivs som ”the Globalist Elite” eller ”the Illuminati” förefaller vara ond i sin natur. Närmast djävulsk. Vad vi sett i tidigare inslag och dokumentärer föreslår att dessa krafter ligger bakom:
·         i stort sett varje krig sedan Franska Revolutionen
·         framtagandet och spridandet av dödliga virus som t.ex. AIDS och Ebola
·         terrorattentat som World Trade Center attacken den elfte september 2001 och tunnelbanesprängningen i London 2005
…för att bara nämna några få exempel. 

Så mycket märkligare då när det visar sig att ”de rika” faktiskt ägnar sig åt ritualer som är ockulta och sataniska till sin karaktär. De träffas varje sommar på en plats i Kalifornien vid namn Bohemian Grove. Vad de under 2 veckors tid ägnar sig åt är hemligt. Platsen stängs ner inför sammankomsten och är strängt bevakad. Vid några tillfällen har dock outsiders lyckats ta sig in i smyg. En av dessa är Alex Jones (företrädaren för PrisonPlanet.com och InfoWars.com). År 2000 lyckades han infiltrera mötet under fyra timmar och lyckades dessutom filma några av aktiviteterna. Dessa bekräftar tidigare vittnesbörder. En av huvudpunkterna är en offerritual där ”Dull care” offras till högre makter. Varför önskar man göra sig av med omtanke, förmåga att bry sig om och ta hand om varandra?

De här sammankomsterna och ritualerna har pågått i princip sedan Albert Blakes dagar. De flesta av USAs presidenter har deltagit. George W Bush nämns liksom Clinton, Reagan och Nixon. Deltagarlistan innehåller namn som du också hittar i organisationer som CFR, Trilateral Commission, Committee of 300, Bilderberger o.s.v. Du hittar bankmän, industriledare, kända skådespelare, musiker. Kort sagt, här deltar några av världens mest inflytelserika och mäktigaste män. För ja, bara män tillåts delta.

Det finns fler sammanslutningar som ägnar sig åt hemliga, ockulta ritualer reserverade för mäktiga, inflytelserika familjer. En sådan är en förening tillhörande Yale University och går under namnet ”Skull and Bones society”.  Även här är listan över tidigare deltagare fylld med kända namn. Namn som George H.W. Bush (senior), George W. Bush (junior), nuvarande utrikesministern John Kerry finns med på medlemslistan, för att bara nämna några. Faktum är att många av de s.k. Ivy League universiteten har den här typen av hemliga sammanslutningar.

Dagens dokumentär behandlar ockultism, Bohemian Grove och Skull and Bones. De sista minuterna i filmen är särskilt intressanta. Här kopplas i viss mån den gruppering vi studerar i den här bloggen samman med både den historiska och den nutida tråden vi följer.

Vi bör dock naturligtvis ställa oss frågan: ”-Varför i hela världen ägnar sig våra makthavare åt dessa aktiviteter?”  För att så är fallet råder det ingen tvekan om.

The Order Of Death - Alex Jones Documentary
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar