Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

lördag 15 mars 2014

Framtid – Det intensifierade kriget mot dig och mig


Det har pågått i årtusenden och det pågår fortfarande. Kriget mot dig och mig. Intensiteten i det har på sistone ökat kraftigt. Den ultimata målsättningen för de män, de familjer/dynastier som kontrollerar större delen av världens rikedomar är att också kontrollera dig. Vägen dit går genom att utnyttja rädslan som finns inom oss alla. Glöm inte det.

Divide and Conquer
Världens religioner var den tidiga ingrediensen i det här ”spelet”. Dagens dokumentär, ”Zeitgeist” presenterar för mig tidigare okända kopplingar religioner världen över genom årtusenden. Vi kommer att bli varse hur nästan samtliga dessa har en koppling till kunskap om astronomi och astrologi. Efter den genomgången är det ganska lätt att förstå hur kunskap om astronomi och astrologi använts för att skrämma upp oss människor. Som vi sett i tidigare blogginlägg på temat historia så förefaller den avancerade civilisation som byggde pyramiderna och andra tidiga monument världen över ha haft en fantastiskt stor kunskap om just astronomi och astrologi. Våra religioner är ett tydligt exempel på metoden ”Problem/ Lösning/ Ökad styrning och kontroll”. Religion är också ett tydligt exempel på en annan maktstrategi; ”Divide and Conquer”. Genom att introducera olika religioner världen över har vi lätt kunnat manipuleras till konflikter och krig. Och, för att repetera, syftet med konflikter och krig är att kontrollera dig och mig genom att bygga på vår rädsla.

Attentaten den 11/9 2001 mot World Trade Center och Pentagon är ett modernt exempel på hur dessa båda tekniker effektivt använts för att öka kontrollen över dig och mig. Jag tror vi alla kände en rädsla för den muslimske extremisten och terroristen efter de attentaten. Att gå ombord på samma flygplan som en svartmuskig, skäggbeprydd arab var den ultimata ”nära-döden-upplevelsen”. Ska vi vara ärliga var vi nog lite till mans beredda att acceptera både indragna mänskliga rättigheter likväl som åtgärder för att hämnas dessa fruktansvärda dåd. Efter elfte september 2001 genomfördes också ett flertal åtgärder i syfte att öka samhällets kontroll och övervakning av individen. The Patrioc Act röstades igenom tillsammans med en hel rad andra förslag. Det märkliga är att denna lagstiftning förberetts långt, långt innan händelserna den 11/9.

     Människans fri- och rättigheter gentemot staten är nu ytterst begränsade. Vilken amerikan som helst kan arresteras och hållas kvar i arrest längre perioder utan att några anklagelser behöver presenteras. Så länge det bedöms som ett ”terrorhot” har individen inga rättigheter (vilket vi ser som allra tydligast på Guantanamo där många många av fångarna är helt oskyldiga). Edward Snowdens avslöjande visar också hur illa det har blivit. Bradley Mannings rättegång understryker i sig att varje ”whistle blower” riskerar långa fängelsestraff, även om det är brottsliga handlingar han avslöjar.

Att vi i tillägg till massövervakning och kontroll dessutom frivilligt låter oss kontrolleras genom våra intressen gör ju inte saken bättre. Vårt intresse för meningslös underhållning förmedlat via TV eller stora arenor ingår i den kontrollapparaten. Detta intresse konkurrerar ut intresset för vad som faktiskt sker världen över. Intresset för vart vi som mänsklig ras är på väg. Vad gäller den senare avdelningen så nöjer vi oss med de budskap som våra medier förmedlar. Problemet är att detta budskap är fullkomligt kontrollerat av ”The Globalist Elite”. Glöm inte David Rockefellers citat angående detta, hämtat från ett tal till Council of Foreign Relations. Glöm heller inte att varje större medieföretag ingår i concerner där du i toppen åter hittar just representanter för "The Globalist Elite".

Så vart är vi på väg? Vi är på väg mot New World Order. Ett samhälle där världen delats upp i 2 klasser där en liten elit kan styra över de ”förslavade massorna”. Vi är på väg mot ett samhälle där vi alla har ett chip, ett id-kort, inopererat i våra kroppar. Ett kort som innehåller all information om oss som individer, bl.a. tillgången till våra egna pengar. Genom att kunna kontrollera chipet så kontrolleras i praktiken också vi. Det värsta är att vi är på god väg dithän och att vi så här långt frivilligt gått med på detta. I stor utsträckning har vi till och med skrämts till att begära de åtgärder som tagit oss dit vi är. Låter det utopiskt? Ta en titt på dagens dokumentär där Aaron Russo mot slutet berättar om sin vänskap med Nicholas Rockefeller. Svara därefter på frågan om det är utopiskt eller ej. Aaron Russo avled i cancer en kort tid efter dessa avslöjanden.

De-population är som vi sett ett ytterligare sätt att göra världen mer lättstyrd. Den delen av planen pågår också redan och är inne i ett mycket intensivt skede. AIDS, cancer, sterilisering genom vaccination, chemtrails är alla effektiva metoder i den här kampanjen. Ett tredje värdskrig och en världsekonomisk kollaps är tänkt att ta hand om resten vad gäller de-populering och uppdelning mellan de som har och oss som inte har. Vissa talar också om ”death camps”, dödsläger a la Tysklands under andra världskriget. Som vi sett i tidigare blogginlägg finns det tydliga tecken på att sådant förbereds i USA.

Dags så för dagens dokumentär på just ovanstående tema. En god vän och kollega frågade mig tidigt i höstas när jag precis börjat skriva i den här bloggen ”-Har du sett dokumentären Zeitgeist?” Det hade jag inte och det var inte förrän nu i veckan som jag såg den för fösta gången. Jag förstår varför han ställde frågan.


Dokumentären är som du kommer att märka nattsvart. Kontrollapparaten är enorm. Vi sitter fast. Men det finns en strimma ljus i slutet av dokumentären. Ett ljus som handlar om vad vi alla kan göra för att vända trenden. Det handlar dels inledningsvis om att:

·         Få kontroll över din egen rädsla.
Du behöver stå emot massmedias försök att skrämma upp dig med tal om terrorister och terroristhot. Jovisst, de känns verkliga. Du ser ju med egna ögon att de inträffar. Men glöm inte att titta på vem som står bakom händelseutvecklingen. Vem är det som faktiskt håller i trådarna.
Meningen är att många människor ska känna hat mot muslimer, ryssar m.fl. Annan samhällsutveckling är också avsedd för att skapa ett hat mot andra grupper i samhället; romer, judar, homosexuella. Listan kan göras lång. Vissa kommer att nappa på dolda uppmaningar att känna detta hat medan andra kommer att känna hat mot just hat mot de som hatar muslimer, de som hatar romer och ryssar. Jag menar att det som nu är på väg att inträffa gör det per design. Historien är på väga att upprepa sig. Divide and Conquer. Samma mönster som vi såg innan andra världskriget är tillbaka. Vi ser ökad nationalism. Ökat hat mot främmande grupper. Men allt detta är önskat.
Som sagt, glöm inte att titta på vem som står bakom händelseutvecklingen. Vem är det som faktiskt håller i trådarna? Vi är på väg att bli manipulerade igen.
·         Öka massmedvetandet
Det  andra vi kan göra för att motarbeta den utveckling som pågått i tusentals år är att öka medvetenheten hos oss själva och våra medmänniskor. Du kan göra för egen del genom att utbilda dig, öka din egen medvetenhet, ta reda på mer. Det är enkelt. Nätet är fullt med information för den som letar. Inte minst YouTube är en suverän källa till att gå på upptäcktsfärd bland de ämnen som intresserar dig.
Men den stora kraften uppnås genom att sprida medvetenheten. Det kan göras på många sätt. Om du tycker att det som skrivs i den här bloggen känns relevant och viktigt – sprid den till andra genom mail, facebook eller andra medel. Skriv och sprid eget material. Diskutera. Engagera dig.

Har vi väl kommit så långt så är väldigt mycket vunnet. Då har strimman av hopp vuxit till något större och starkare.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar