Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

lördag 8 mars 2014

Tredje världskriget – fler oroande tecken


Zbignew Brezinski visar al-Qaida soldater
i Afghanistan ”hur det ska gå till”
När Ryssland nu invaderar Krim-halvön i Ukraina kan det ses som den senaste i raden av en lång kedja med händelser som byggt upp vad som egentligen är en konflikt mellan Ryssland å ena sidan, USA och dess allierade å andra. Konflikten tog sin början redan kort efter Sovjetunionens upplösning. Redan då inledde USA aktiviteter i de stater som erhöll självständighet från Sovjet/Ryssland. Deras vänskapliga förbindelserna i Kaukasus området med länder som Kazakstan, Uzbekistan, Kirgizistan m.fl. innebar hjälp med militär upprustning och utbildning. Syftet var att neutralisera Ryssland, d.v.s. att hindra dem från att åter bli en stormakt. Allt detta finns tydligt dokumenterat i en bok med titeln ”The Grand Chessboard”. Boken är skriven av Zbignew Brezinski, utrikespolitisk rådgivare till president Obama och till det stora flertalet presidenter sen Carter-administrationen och framåt (mer om  hittar du i ett mycket tidigt blogginlägg från den 5:e oktober 2013 med titeln  ”Tredje trappsteget – motivet” angående Elfte September Attentaten). The Grand Chessboard beskriver hur USA ska behålla sitt världsherravälde. Nyckeln till detta är att kontrollera oljefyndigheterna på den EuroAsiatiska kontinenten. USA’s roll i revolutionerna som går under beteckningen ”Den Arabiska Våren” ska inte underskattas och ska ses i detta ljus.

Bashar al-Assad
Ryssland har på senare tid visat tecken på en allt större irritation. Detta tar sig uttryck i en allt större ”kaxighet” i världspolitiken. Ett exempel på detta är agerandet i samband med saringas-attackerna mot Syriens befolkning under 2013. De var åtminstone 2 till antalet. Båda bar tydliga tecken på att vara s.k. False Flag attacks, iscensatta av någon i syfte att lägga skulden på regimen i Syrien. Båda misslyckades. Efter den första gick FN ut med ett meddelande om att rebellgrupper troligen låg bakom denna. Efter den andra stod vi däremot mycket nära ett amerikanskt-franskt anfall mot Bashar al-Assads regim. Ett sådant tillintetgjordes dock genom att Putin ifrågasatte vilka bevis USA hade för att al-Assad faktiskt låg bakom. Rysslands budskap till USA var: ”-Visa upp de konkreta bevisen för al-Assads inblandning och Ryssland kan tänka sig att stödja ett ingripande”. Några bevis uppvisades aldrig och den förestående attacken övergick till ett kemgasvapen-avväpnande av Syriens regim. Ett avväpnande som fortfarande pågår. Putins agerande har lett till att han nominerats till Nobels Fredspris…

Rysslands invasion av Ukraina är ett av flera tecken på ökad oro i världen. Det finns tyvärr många fler. Nordkorea riktar sina kärnvapenbärande missiler mot USA samt hotar sin granne Sydkorea. Japan och Kina kommer inte överens om vem som har rätt till en ögrupp utanför Kinas kust där man hittat olja. Ett ordkrig har brutit ut mellan Japan och Sydkorea samt Japan och Filippinerna. Samtidigt har upprustningen runt om i världen ökat dramatiskt. Ryssland känner vi till. Kina är ett annat exempel. USA rustar alltid och flyttar dessutom miltär trupp till strategiska områden världen över (vilket vi ska se i dagens tredje dokumentär nedan).

Men det mest oroande är ändå den upptrappade konflikten mellan muslimer och kristna världen över. Vi ser den överallt; i Mali, Somalia, Nigeria, Irak, Egypten o.s.v. Allt förefaller ligga i linje med Albert Pikes brev till Mazzini 1871 (båda 2 framstående ledare inom The Illuminati). Pike skrev  
"The Third World War must be fomented by taking advantage of the differences caused by the "agentur" of the "Illuminati" between the political Zionists and the leaders of Islamic World. The war must be conducted in such a way that Islam (the Moslem Arabic World) and political Zionism (the State of Israel) mutually destroy each other.”
För att detta ska kunna inträffa krävs som jag ser det en samlad, stark arabisk kraft. Är det kanske detta som är syftet med den senaste tidens händelser i arabvärlden:
  • Kriget i Irak har lämnat landet politiskt instabilt. Detta politiska vakuum ser allt mer ut att fyllas av militanta islamistiska grupper som tar över kontrollen av allt fler städer runt om i landet.
  • Samma instabilitet ser vi i Egypten, Libyen och flertalet andra länder som nyligen ersatt diktatur med en bräcklig ”demokrati”. Även här ligger spelplanen öppen för en liknande utveckling som den i Irak.
  • I Syrien tar al Qaida inspirerade grupper en alltmer dominerande roll i inbördeskriget där.
  • Samtidigt innebär de många drönarattackerna från USA mot vad som kallas terroristmål i den muslimska världen att det skapas en grogrund för hat mot USA och därigenom en ökad benägenhet för människor att söka sig till extrema grupperingar som önskar väpnad kamp mot USA och Väst.

Drönarattacker – ansvariga för över 6.000 dödsofferEtt genomgående tecken för alla dessa grupperingar är att de förefaller vara konstgjorda skapelser. Al Qaida uppstod i Sovjet-Aghanistan kriget tack vare västerländsk sponsring (se bild överst i inlägget). Muslimska Brödraskapet sägs vara ett Frimurarsällskap. Talibanerna i Afghanistan hade trots sin brutalitet ändå fram till 2001 tämligen vänskapliga handelsrelationer med USA och västvärlden. I Irak och i Syrien är det al-Qaida gruppen ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) som är på frammarsch. Det är m.a.o. lätt att inbilla sig att dessa grupperingar mycket väl kan få sponsring på liknande sätt som Hitler, Lenin och Stalin sponsrades inför och under föregående världskrig. Kom ihåg att The Globalist Elite har sponsrat alla sidor i samtliga stora konflikter sedan Franska Revolutionen.  Vi har all anledning att ha ögonen på den här utvecklingen, gärna då med ’de glasögon’ vi fått med oss genom att följa denna blogg.

Ett sista oroande tecken för ett annalkande världskrig är YouTube. Mängden dokumentärer på det här temat är skrämmande stort. Jag har valt ut ett par intressanta och trovärdiga – både korta och långa. Dessa får avsluta dagens ganska långa inlägg.

Den första dokumentären (ca 13 min lång), ” Are We On The Road to World War III” tar ett finansiellt perspektiv på utvecklingen. Den förklarar historiken och utvecklingen så här långt. Den drar de uppenbara slutsaterna om vart den utvecklingen pekar.


Andra dokumentären (26min lång) är en vittnesberättelse från en WhistleBlower. Gwyneth Todd arbetade länge inom den amerikanska militären med god inblick i den strategiska planeringen. Det hon berättar är att Irak bara var ett steg på väg mot den stora konflikten, ett krig mot Iran. Ett krig som alla inblandade vet skulle innebära inledningen till ett tredje världskrig (detta eftersom varken Kina eller Ryssland skulle tolerera ett sådant angrepp).

Tredje dokumentären (35 min långa ”Obama Will Start World War 3 with Iran”) ger en bild av den pågående upprusningen världen över. En analys av denna föreslår att USA håller på att inringa både Ryssland och Kina genom uppbyggnad av missilförsvar och annan militär kapacitet på baser i dessa länders närområde. Vi får dessutom en djupare inblick i vad ett atomkrig skulle innebära för världen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar