Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

tisdag 26 november 2013

Dolda sanningar om vaccin

Vaccin är bra – det räddar liv och det hindrar spridning av sjukdomar / epidemier. Den uppfattningen har vi blivit itutade sedan barnsben. Det är en sanning som förs vidare från generation till generation utan att ifrågasättas. Men vet vi att så är fallet? Tål vaccinering en seriös granskning?

På senare tid har många börjat ifrågasätta vaccinet. Studier har genomförts. Men du och jag får aldrig höra någonting om resultatet av dessa. Varför? Det är en en helt annan bild än den av branschen önskade som faktiskt växer fram som ett resultat av sådan granskning. Detta är en bild som om den kom ut skulle hota en mångmiljard-industri. En industri som om vi följer deras ägarstrukturer även här kan kopplas till de organisationer vi följer i den här bloggen. Kan det vara av den anledningen som en egentligen ganska entydig bild tystas ner och döljs för oss?

Det finns återigen mängder av trovärdiga artiklar och dokumentärer på nätet. Dessa är baserade på fakta. Fakta som skrivs i ansedda s.k. facktidskrifter, men som inte förs vidare till allmänheten därifrån. Genom dessa dokumentärer får vi klart för oss att:
 • Vaccinets effektivitet kan ifrågasättas.
 • Vaccinets farlighet framstår tydligt.
  • Många nya tidigare okända sjukdomar har introducerats i spåren av vaccinering
  • Biverkningar tystas ner. Statistik förvanskas för att dölja detta.
  • Risken för cancer ser ut att öka som en följd av viss vaccinering
  • Vaccin orskar nervsjukdomar, hjärnskador, död
 • Kroppens immunförsvar försämras till följd av vaccinering
 • Positiva "biverkningar" av att faktisk ha genomgått sjukdomen berövas oss

Huvudinslaget i dagens inlägg är en australiensisk dokumentär med namnet ” Vaccination: The Hidden Truth”.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar