Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

onsdag 6 november 2013

The Illuminati under luppen

 I dagens inlägg går vi på djupet vad gäller att förstå organisationen vi kallar “the Illuminati”. Huvudinslaget är en video, eller snarare en radioföreläsning från 1967 (som senare återsändes på William Coopers’ radio show 1995). Här följer en kort översikt av vad föreläsningen återger:

”The Illuminati” I dess nuvarande form grundades av Adam Weisshaupt, I nära samarbete med några av dåtidens rikaste bankirer. Däribland en medlem av familjen Rothschild, nämligen Nathan. Organisationen har med tiden övergett sitt namn. Franska revolutionen sägs ha varit organisationens första stora bedrift. Här var man pådrivande och agerade sponsorer. Plotten avlöjades via dokumentation som blev offentliggjord innan den genomfördes. Tyvärr togs det materialet inte på allvar. Som vi alla vet genomfördes revolutionen.

Organisationen  kom att upplösas tidigt men gick då enligt många under jorden och fortsatte sin verksamhet i tysthet. Det har man gjort ända till våra dagar. Tidigt tog organisationen sikte på USA som lämplig grogrund. Mäktiga frimurarordnar infiltrerades. Thomas Jefferson påstås ha varit en av dess mäktiga medlemmar och pådrivare.

2 framstående figurer inom organisation, Guiseppe Mazzini (italiensk politiker och revolutionär med ansvar för Illuminatis revolutionära gren) och Albert Pike (mycket framstående inom den amerikanska delen av organisationen) brevväxlade på senare hälften av 1800 talet. De diskuterade genomförandet av The New World Order (NWO), alltså etablerandet av en regim med makt att styra världen. NWO är en tydlig målsättning för organisationen ”the Illuminati”. I ett beryktat brev beskriver Pike en vision han haft om hur genomförandet av NWO ska gå till. Här beskriver han att det kommer att krävas tre världskrig. Sen beskiver han dessa i detalj, dess förlopp och dess slutliga resultat. Överensstämmelsen med 1900 talets historieskrivning är slående. Brevet fanns länge tillgängligt för beskådande på British Museum men togs någon gång efter Första Världskriget bort. Här följer utdrag av brevets innehåll. Vi börjar med första världskriget:

"The First World War must be brought about in order to permit the Illuminati to overthrow the power of the Czars in Russia and of making that country a fortress of atheistic Communism. The divergences caused by the "agentur" (agents) of the Illuminati between the British and Germanic Empires will be used to foment this war. At the end of the war, Communism will be built and used in order to destroy the other governments and in order to weaken the religions."

Därefter andra:

"The Second World War must be fomented by taking advantage of the differences between the Fascists and the political Zionists. This war must be brought about so that Nazism is destroyed and that the political Zionism be strong enough to institute a sovereign state of Israel in Palestine. During the Second World War, International Communism must become strong enough in order to balance Christendom, which would be then restrained and held in check until the time when we would need it for the final social cataclysm."

Som du redan märkt, och repeterat nu, så är pricksäkerheten i vad Pike förutspår skrämmande. Och kom ihåg att detta inte är profetior, utan utgör ett slags ”military blueprint” för en plan som följts till punkt och pricka sedan 1871. Det kan betyda att vi bör ta vad han säger om tredje på största allvar:

"The Third World War must be fomented by taking advantage of the differences caused by the "agentur" of the "Illuminati" between the political Zionists and the leaders of Islamic World. The war must be conducted in such a way that Islam (the Moslem Arabic World) and political Zionism (the State of Israel) mutually destroy each other. Meanwhile the other nations, once more divided on this issue will be constrained to fight to the point of complete physical, moral, spiritual and economical exhaustion- We shall unleash the Nihilists and the atheists, and we shall provoke a formidable social cataclysm which in all its horror will show clearly to the nations the effect of absolute atheism, origin of savagery and of the most bloody turmoil. Then everywhere, the citizens, obliged to defend themselves against the world minority of revolutionaries, will exterminate those destroyers of civilization, and the multitude, disillusioned with Christianity, whose deistic spirits will from that moment be without compass or direction, anxious for an ideal, but without knowing where to render its adoration, will receive the true light through the universal manifestation of the pure doctrine of Lucifer, brought finally out in the public view. This manifestation will result from the general reactionary movement which will follow the destruction of Christianity and atheism, both conquered and exterminated at the same time."

Länk till dessa texter, och mycket mycket mer FÅR DU HÄR.

Under 1900 talet har Illuminati framgångsrikt genomfört det man hela tiden haft på agendan. Språngbrädan har hela tiden varit USA.

o    2 av världskrigen har genomförts. Det tredje förefaller som vi sett vara långt framskridet…
o    Man har tagit kontroll över USAs maktapparat, utbildningsväsendet, TV & media, myndigheter, CIA, FBI samt flertalet multinationella företag
o    Bankväsendet. Det finns de som envist hävdar att det finns en Rothschild-kontrollerad bank liknande the Federal Reserve i alla länder utom tre; Iran, Nordkorea och ett till.

Organisationen är uppbyggd av cirklar. Stor hemlighet råder, även inom organisationen. Den inre cirkeln består av rika bankirer, som Rothschild. Därutanför finns s.k. Round Table groups/organisations. I tredje led finns inflytelserika organisationer, som tidigare nämnda CFR (Council for Foreign Relations) men också grupperingar med namn som Bilderberg-gruppen och The Trilateral Commission. Det är organisationerna i detta tredje led som förefaller vara de mest synliga för oss vanliga dödliga. Även om mycket av deras verksamhet också sker i det fördolda, bakom stängda dörrar och utan offentliga protokoll.

Illuminatis taktik är som vi tidigare sett att skapa en konflikt och därefter sponsra båda sidor i konflikten. De bankmän som nämnts står bakom och har sponsrat personer som Bismarck, Lenin, Stalin och Hitler.

Detta tar oss till tidigare nämnda videoinslag, en radioföreläsning.  Producenten heter Anthony J Hilder och berättaren Myron Fagan. Han refererar till dokumenterade fakta som går att söka upp för den intresserade. Vi följer en nedkortad version av föreläsningen (45 min jämfört med 2h30min om vi lyssnat på hela).




A must see - Explains the Conspiracy and the…”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar