Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

söndag 17 november 2013

Familjerna Rothschild och Rockefeller

I tidigare inlägg har vi förstått att världsekonomin fungerar i mångt och mycket som ett pyramidspel. Vi har särskilt granskat de organisationer som sitter i toppen på den pyramiden. Vi har hittills inte gått djupare in på vilka personer det är som sitter i pyramidens topporganisationer. Vi har förstått att det inte rör sig om enskilda individer utan snarare familjer som generation efter generation dominerar. Det är framförallt 2 namn som ständigt återkommer; familjerna Rothschild och Rockefeller. Dags att ta en lite djupare titt på vad som sägs om dessa. Vilka är de och vilken är deras historia?

Historien berättas genom ett par dokumentärer. Den första, om familjen Rothschild har fått titeln "The Rothschild Family - Puppet Masters - World's Only Trillionaires". Det är en faktaspäckad historieskrivning som ger en bild av:

·         hur denna familj byggt upp en förmögenhet som överstiger hälften av vårt klots alla tillgångar
·         hur man lyckats gifta in släktingar i världens kungahus
·         hur man genom lån sponsrat alla sidor i de flesta krig som utkämpats sedan franska revolutionen (här tänker man samtidigt genast ”creating money out of nothing” och får en förståelse för hur detta har gått till)
·         hur man genom eget agerande samt via anlitade, sponsrade agenter/vänner lagt beslag på större delen av jordens naturrikedomar
·         hur man skaffat sig kontroll över samtliga vitala funktioner inom de länder där man har inflytande; bankväsende, media, transportsystem, politiska maktapparaten, juridiken, utbildningen.
·         hur man tycks följa en plan, utan mänskliga hänsyn. Införande av apartheid i Sydafrika, sponsring av kommunismens framfart, sponsring av Hitler för att bara nämna några sådana påstådda insatser.

Familjen Rothschild står också bakom framgångarna för de flesta andra av de “International Bankers” som nämnts i tidigare inlägg på den här bloggen. Här tänker jag på Warburgs, Carnegie, Baring men kanske framförallt Rockefellers. Rockefellers är nästa familj att hamna under den historiska luppen. Men innan dess några berömda Rothschild citat där vi börjar med det allra mest kända:


Familjen Rockefeller har främst byggt upp sin förmögenhet och sitt inflytande via kontroll över oljebranschen. Allt tog sin början med John D. Rockefeller, i mitten av 1800-talet.  Hans affärsmetoder var både beundrade och fruktade. Hans konkurrenter betraktade honom som hänsynslös. Han startade företaget Standard Oil, ur ett större raffinaderi som var hans första verksamhet. Genom oheliga allianser, karteller med andra inom oljebranschen men också med partners inom transport, kemi, förpackning lyckas han driva sina konkurrenter antingen i konkurs eller till att bli framtvingat uppköpta som en del av Standard Oil. Tidigt tog han kontroll över i stort sett hela USA marknaden. Han monopoliserade branschen. Några år senare behärskade hans företag 90% av värdens raffinaderier men också marknadsföringen av dess produkter. Lägg till det kontroll över 30% av de på 1870-talet kända oljekällorna. Vi kan lätt föreställa oss vilken otrolig rikedom han lyckas bygga upp, med tanke på den roll som oljan kom att spela för industrialismens framfart.


I början av 1900-talet hopar sig problemen. Dålig publicitet i pressen kombinerat med rättegångar riktade mot John D Seniors sätt at bedriva affärer skapade ohälsa hos både far och son, John D senior och junior. John D Junior tar nu över verksamheten. Standard Oil bryts upp i flera mindre företag som ett resultat av rättegångarna men Rockefellers’ behåller kontrollen även över dessa. Resultatet blir gynnsamt för familjen. 

Rikedomarna växer. John D Junior börjar alltmer ägna sig åt filantropisk verksamhet – välgörenhet. 1913 grundas The Rockefeller Foundation. Med Junior vid rodret växer familjens inflytande till att omfatta allt av väsentlig betydelse i det amerikanska samhället. Likt Rothschilds’ skaffar de sig avgörande inflytande över media, nöje, konst- och kultur, utbildning, finans- och bankvärlden etc. Av Juniors söner är det sedan politikern, presidentkandidaten och sedermera vice presidenten Nelson Rockefeller som får störst uppmärksamhet.

Första videon om Rockefellers är producerad av History Channel, Den är att betrakta som en hyllningssång åt familjen, även om den också nämner några av dess kontroverser genom åren. Men, den nämner inte med ett ord familjens inblandning i skapandet av The Federal Reserve System. Ej heller John D Juniors intresse för rashygien nämns (d.v.s den rasism som kom att prägla världen fram till andra världskrigets utbrott). Familjens inblandning i skapandet av några av de organisationer vi lärt känna i den här bloggen; som The Bilderberger Group, The Trilateral Commission eller Council of Foreign Relations nämns inte heller. Eller stödet till Hitler, Lenin och Stalin.  Det är m.a.o. en inkomplett biografi som inte desto mindre är intressant för den som vill få en inblick i familjens historia.


Sista filmen i det här inlägget ger däremot en alternativ syn på familjen. Inte minst på det som i förra dokumentären kommit att hyllas som välgörenhet. Här betonas istället hur kontroll av läkemedelsbranchen, utbildning, befolkningskontroll, vädermanipulation förefaller ha ett alternativt syfte; att införa A One World Government och The New World Order.

Vi avslutar även här med några citat från medlemmar av Rockefeller familjen.
Vi kan konstatera att familjerna är kontroversiella. Man kan fråga sig vad det är som frammanar denna fientlighet. Är det avundsjuka över deras rikedomar. Eller ligger det en sanning bakom det som beskrivs som familjens yttersta målsättning.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar