Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

lördag 2 november 2013

Kapitalisternas konspiration - Grundkurs i konspirationens uppbyggnad

De kommande inläggen innebär att vi tar ganska stora kliv vad gäller att utmana vår gängse syn på historieskrivningen och vår uppfattning om hur omvärlden fungerar idag. Jag är medveten om det. Men inläggen som följer  utgör samtidigt en logisk förlängning av de röda trådar vi hittills följt i bloggen.

Dags att ta en ordentlig och detaljerad titt på organisationen som lyckades med konststycket att genomföra the Federal Reserve System. Vilka är de? Vilken är dess historia och uttalade målsättning? Vad kan vi förvänta i framtiden? Men innan vi gör det låt oss summera de inlägg vi täckt hittills i den här bloggen. Vi tar en titt i backspegeln.

Vi började  med Fukushima och Terrorattentaten den elfte september. Här kunde vi skönja att både makt och media förefaller tala med ett och samma språk. Vi såg också att den ”sanning” de förmedlar starkt kan ifrågasättas. Detta både i ljuset av annan information men också i ljuset av att WTC kollapsen och Pentagonkrashen utmanar de fysikaliska lagar vi känner till. Hela 11/9 attacken förefaller i stället vara resultatet av att ”maktens män” antingen kände till vad som var på väg att hända men ändå lät det  hända. Alternativt att de t.o.m medverkade i planering, genomförande och efterföljande cover-up. Ett inside job helt enkelt.

 Vi gick vidare med finanskraschen 2008 och lärde oss att hela skeendet kring den ger intrycket av att den planerats och genomförts av krafter från insidan – personer i maktens centrum. Dessutom såg vi att det är samma personer som trots allt sitter kvar i nuvarande regering och i nuvarande inflytelserika positioner, som t.ex. ordföranden för The Federal Reserve, Ben Bernanke.

Genom en mängd exempel fick vi sedan lära oss att om nu attackerna den 11/9 var resultatet av ett inside job så vore det ingalunda första gången i världshistorien som något sådant inträffade. Vi tittade på fall som de facto erkänts av administrationen själva samt fall där överväldigande bevisning i form av tillgång till tidigare hemligstämplat material  pekar på att händelsen varit just ett sådant – ett inside job.

Därefter följde vi det ständigt goda rådet ”follow the money”  för att försöka få rätsida på, och förstå vad det är som driver den händelseutveckling som vi täckt i tidigare blogginlägg. Vi upptäckte hur världsekonomin fungerar – som ett pyramidspel med central- och finansbanker som de stora vinnarna och den vanliga människan som förlorare. Vi fick också lära oss hur det går till när dessa central- och finansbanker skapar pengar ur tomma intet på ett ur moralisk synvinkel genomkorrupt sätt, men ändå helt lagligt. Slutligen blev vi varse om att dessa centralbanker, och då inte minst amerikanska The Federal Reserve, inte är mer federala än Federal Express. De ägs och kontrolleras i stället av privata intressen, företrädda av en mycket liten klick ofantligt rika bankdynastier.

Nu går vi som sagt vidare och sätter ljuset på just de krafter som verkar kontrollera så stor del av världens rikedomar. Som kontrollerar politiker och politiska beslut. Och som dessutom kan skapa pengar ur tomma intet. Dags för dokumentären ” “The Capitalist Conspiracy (1969)” av  G. Edward Griffin. Detta utgör en absolut hörnsten vad gäller att förstå vad den här bloggen syftar till att beskriva – den stora konspiratonen.
Filmen har några år på nacken. Men det den redovisar är baserat på fakta. Slutsatserna den drar är fullt tänkbara scenarior sett till den faktagrund de vilar på.


I filmen får vi veta mer om de superrika, internationellt verkande bankdynastier som står bakom en organisation som förblivit namnlös. De verkar i det tysta och vill förbli så anonyma som möjligt. I den här bloggen kommer vi dock för enkelhets skull att referera till gruppen som ”the Illuminati”. Filmen refererar omväxlande till gruppen som "the International Bankers", "the Monopolists" och antyder samtidigt tydligt dess kopplingar till "the Illuminati".
      Filmen är baserad på dokumentärt material, bl.a. böcker skrivna av Carroll Quigley (1910 – 1977), professor och lärare i historia vid kända universitet i USA, bl.a.Georgtown. Hans böcker inkluderar ”The Anglo-American Establishment: From Rhodes to Cliveden” samt ”Tragedy and Hope”. Han skriver som en insider. Han berättar att han under 20 års tid arbetat nära och tillsammans med den här gruppen. Han är positivt inställd till gruppen och kan inte förstå varför den vill förbli anonym.

Bland det vi får veta i filmen kan nämnas följande:
  • "Illuminati" kontrollerar USAs finansiella system. De kontrollerar ”sedelpressarna”. De skapar pengar ur tomma intet och lånar ut dem till regeringen som i sin tur betalar ränta på ”lånet”.
  • "Illuminati" kontrollerar politikerna, inklusive presidenten och politikens inriktning i USA. Detta genom ett sofistikerat nätverk av organisationer som är strukturerat i olika nivåer (cirklar). Tystnadsplikt råder inom dessa organisationer vilket gör att inte många är medvetna om att det finns ständigt fler inre cirklar som kontrollerar och styr skeendet.
  • CFR (Concil of Foreign Relations) är en särskilt viktig sådan organisation. Här återfinns politiska företrädare för landets båda politiska partier tillsammans med representanter för de viktigaste utbildningsinstitutionerna, media-koncernerna, företrädare för de multinationellt verkande amerikanska företagen, banker, jurister m.m. CFR är att betrakta som USAs verkliga regering, dess skuggregim.
  • Slutmålet för Illuminati är att införa en ”New World Order” styrda av en  ”One World Government” samt att ersätta samtliga religioner med en ny kallad ”humanism”. I praktiken talar vi om en diktatur.
  • Dessa mål formulerades runt 1770. Vägen till det målet sägs vara baserad på en taktik kallad "pressure from below, pressure from above" eller  ”Problem / Solution / Government”. Ett problem uppstår, eller snarare skapas i omvärlden. Regeringen presenterar bara sådana lösningar som långsiktigt gynnar dess målsättningar. Lösningen innebär ofta att vi successivt avsäger oss mer och mer av våra mänskliga rättigheter samt att regeringens makt och inflytande tillåts öka. Vi känner igen den här taktiken från genomgången av alla inside jobs och false flag attacks. Många av dessa problem kunde relateras till kommunismen. Lösningen  innebar ofta ökade anslag för miltären . Effekten blev också att vi godtog statens behov av kontroll, i säkerhetens namn. Samma mönster ser vi nu återigen med Al Quaida där vi t.o.m. skräms till att ge upp våra mänskliga rättigheter.
  • Notera att gruppen vi kallar Illuminati sponsrat kommunismens företrädare från första stund. Detsamma gäller Al Quaida. Gruppen skapades i Afghanistan  och dess syfte vara att bedriva gerillakrig mot Sovjetunionen. Apropå detta med att själv skapa problemet.
  • Illuminatis rötter går så långt tillbaka som till 1776 då det grundades en organisation med just det namnet, sponsrat av en eller flera av de rika bankfamiljer som nämns i dokumentären.
  • Filmmakaren Edward Griffin drar inte slutsatsen att kommunismen och kaptialismen ingår i en och samma konspiration, De kan vara 2 separata, samverkande. Eller för delen ännu flera. Men han antyder att mycket pekar på det förstnämnda - att en och samma konspiratoriska nätverk kontrollerar dem båda.  

Men som sagt, se filmen och avgör själv vilken trovärdighet du vill fästa vid den. Som du förstår ser jag dess trovärdighet som så pass hög att jag valt att förmedla den vidare, så att vi åtminstone blir medvetna om denna alternativa sanning.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar