Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

lördag 9 november 2013

The New World Order

De senaste 2 inläggen har kommit att handla om en namnlös organsiation som jag valt att kalla ”The Illuminati”. Organisationen är formerad i olika cirklar. Grupperingarna i de olika cirklarna är ålagda tystnadsplikt och är ofta inte medvetna om varandra. I de innersta cirklarna återfinner vi rika bankfamiljer där Rothschields´ och Rockefellers’ är bland de mest framträdande. Dessa bankfamiljer kontrollerar genom sitt inflytande nära nog allt: Pengasystemet, politikerna, utbildningsväsendet, militären, rättsapparaten, sjuk- och hälsovård för att bara nämna några områden.

Vid ett flertal tillfällen har termen ”New World Order” nämnts. Vad är då New World Order (NWO)?
NWO  är den yttersta målsättningen ”The Illuminati”. För att bäst beskriva den målsättningen övergår jag till engelska där jag direkt citerar den som kanske forskat mest inom området och skrivit böcker i ämnet. Han heter Dr John Coleman. Vem är han? Han är en f.d. MI-6 agent som ägnat de senaste 35 åren åt att utforska och dokumentera just det här området. Han är m.a.o. mycket påläst. Vi kommer att återstifta bekantskapen med Dr Coleman i senare inlägg. Men här följer ett utdrag från hans bok ” Conspirators' Hierarchy: The Story of the Committee of 300.” som publicerades 1992. Detta beskriver ganska väl NWOs ultimata målsättning:

A One World Government and one-unit monetary system, under permanent non-elected hereditary oligarchists who self-select from among their numbers in the form of a feudal system as it was in the Middle Ages. In this One World entity, population will be limited by restrictions on the number of children per family, diseases, wars, famines, until 1 billion people who are useful to the ruling class, in areas which will be strictly and clearly defined, remain as the total world population.
     There will be no middle class, only rulers and the servants. All laws will be uniform under a legal system of world courts practicing the same unified code of  laws, backed up by a One World Government police force and a One World unified military to enforce laws in all former countries where no national boundaries shall exist. The system will be on the basis of a welfare state; those who are obedient and subservient to the One World Government will be rewarded with the means to live; those who are rebellious will simple be starved to death or be declared outlaws, thus a target for anyone who wishes to kill them. Privately owned firearms or weapons of any kind will be prohibited."

Sammanfattningsvis alltså följande målsättningar:
·         En regering som styr över hela världen. Denna väljs inte utan handplockas av nämnda bankfamiljer.
·         Medelklassen försvinner. Det kommer bara att finnas härskare och tjänstefolk (slavar)
·         Den härskande har total kontroll över befolkningen. Detta uppnås genom teknik. Bl.a. planeras att varje människa får ett chip inoperererat i kroppen. Mind Control finns också på agendan. Vi får vad vissa beskriver som en polisstat.
·         Världens befolkning minskas till runt 1 miljard.
·         En religion
·         En valuta

Utopiskt? Kanske inte trots allt, sett till allt som tidigare redovisats i den här bloggen och sett till allt det material som finns tillgängligt på nätet. Vissa påstår att ca. en tredjedel av den amerikanska befolkningen tror att NWO är en realitet och är på väg att införas om vi inte gör något åt det. Så var börjar vi? Vilket material väljer vi ut?

Vi börjar med en titt på organisationen, dess struktur,  i sig. Inte för att den kan sägas vara 100% korrekt utan mest för att den sammafattar många av de organisatoriska enheter som ofta nämns i de inslag som behandlar ämnet. Lägg särskilt märke till den politiska grenen. Där hittar du namn, både kända och okända som FN, EU, the Bilderberger Group, CFR (Concil of ForeignRelations, Committee of 300, Club of Rome och Trilateral Commission (varje grupp försedd med en länk om du vill få en djupare insikt i syftet med dessa organisationer).
Dagens första video är signerad Alex Jones (som omnämnts tidigare på den här bloggen). Videon är utmärkt för den som vill ha en översikt av New World Order, människorna bakom och dess målsättningar.I tillägg till denna tar jag även med 2 ytterligare videos signerade Aaron Russo. Aaron var en känd filmregissör. Han står bakom kända filmer som ”The Rose” med Bette Midler och ”Ombytta Roller” med Eddie Murphy i huvudrollen. Aaron kom att bli nära vän med Nick Rockefeller. Det han fick veta genom den vänskapen chockade honom. Han fick en första parkett inblick i hur tankegångarna går bland dessa familjer. Inte minst vad gäller 11/9 attentaten och efterföljande krig i Afghanistan och Irak. Han fick också en inblick i den ultimata målsättningen.Den andra filmen gav han ut 2006. Den heter ”America: Freedom to Fascism” och behandlar just NWO. Den gav han ut som politiskt obunden producent. Tragiskt nog avled Russo i cancer bara ett år efter den här filmens release (2007).
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar