Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

torsdag 10 oktober 2013

Makt och traditionell media - ett nära samarbete

Efter WTC attacken riktades mitt intresse i mångt och mycket mot en person; Noam Chomsky, Jag hade blivit medveten om Chomsky långt tidigare som en uppriktig, starkt USA kritisk författare. Hans bok ”Hybris” hade fångat mitt intresse men fram tills den tidpunkten hade jag inte läst något av hans material. Nu var det dags. På kort tid plöjde jag igenom 3 av hans böcker;
  • The Essential Chomsky
  • Hybris
  • Manufacturing Consent.

Chomskys böcker ger en inte alltför smickrande bild av USA som stormakt. USA beskrivs som ett land besatt av att exportera kapitalismen till resten av världen till varje pris. CIA används till att störta regimer som försöker stå emot influenserna från USA; som t.ex.de kommunistiska eller socialistiska regimerna som Nicaragua, Vietnam, Bolivia, Kuba. När vänsterregimerna faller kliver amerikanska investerare fram och skor sig, många gånger på landets och befolkningens bekostnad. Kommunist-skräcken används för att motivera och förklara detta agerande gentemot den egna befolkningen och resten av västvärlden. Och via media kontroll är det en vinklad bild av verkligheten som presenteras för den amerikanska befolkningen.

Att media är kontrollerat råder det ingen tvekan om. Chomsky ger i sina böcker och föreläsningar otaliga exempel på hur skeenden i utsatta länder som Chile, Nicaragua, Vietnam, Kambodja skildras helt i linje med regeringens och administrationens egen syn på saken. Och det är nationell media såväl som privatägd media som står för skildringen. Fakta utlämnas, vinklas, skrivs om i syfte att förmedla den rätta bilden. Varför? Och hur går det till?


I korthet och all enkelhet går det ut på att media uppmuntras till att skriva om vissa ämnen men utelämna andra via finansiell/ekonomisk påverkan. För att djupare förstå den påverkan behöver vi också förstå hur maktstrukturerna ser ut i vårt samhälle. När vi gör det inser vi att de stora mediaföretagen i praktiken endast har ett fåtal ägare. Och att detsamma gäller för de storföretag som utgör medias huvudsakliga sponsorer (via annonser och annat). Chomsky tar som ett exempel upp jämförelsen massakern i Kambodja med massakern i Östtimor. I ena fallet en massaker ledd av en kommunistvänlig regim (Pol-Pot). I andra fallet en större massaker ledd av en USA-vänlig diktatur (Indonesien). Väldigt få människor känner till händelserna på Östtimor. Hela världen känner till Pol Pot och Kambodja.

Som ett exempel på Chomskys argumentation tar jag med en föreläsning från 1989 där han beskriver hur den politiska maktapparaten använder sig av propaganda i syfte att kontrollera den stora massan av oss människor..

Chomsky är en imponerande och påläst person. Som nämnts kan han ge otaliga exempel på ATT media förefaller vinklat och kontrollerat. Men vad gäller hur nöjer han sig med den lite mer generella förklaringen ovan. Han går inte på djupet för att belysa och förklara HUR den maktapparat som kontrollerar media faktiskt ser ut.. Åtminstone inte i det material jag gått igenom,  vilket är lite synd. Det kommer vi dock att göra senare i den här bloggen när vi går på djupet med att förstå den gruppering som Chomsky kallar samhället elit.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar