Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

fredag 18 oktober 2013

Pearl Harbor

·         I en av de tidigare föreläsningarna i den här bloggen dyker det upp en indikation om att både mordet på JFK och Pearl Harbor kan dölja en annan sanning en den officiella versionen. I den föreläsningen nämns Robert Stinnett och hans bok ”Day of Deceit”. I ljuset av allt annat jag stött på i mina efterforskningar var jag naturligtvis tvungen att ta reda på mer om just denna händelse.

Mycket tyder på att amerikanerna hade kännedom om den förestående attacken mot Pearl Harbor. Men inte bara det. Ett digert bevismaterial föreslår att attacken kan ha provocerats fram av amerikanerna själva. Japan låg i krig mot Kina. Japan var beroende av olja för att hålla krigsmaskineriet igång. USA behövde en ursäkt för att gå med i andra världskriget. Politikerna ville detta. Befolkningen var emot. USA inledde en handelsblockad mot japanerna. Flottan i Pearl Harbor användes för att stoppa alla oljetransporter som var på väg till Japan. Japanerna fick panik och började planera för en attack mot Pearl Harbor i syfte att slå ut hela basen. Amerikanerna kände till detta. Japanernas radiotrafik var avlyssnad. Men man lät attacken komma. Och som ”belöning” fick man just vad som behövdes för att vända opinionen. USA var med i kriget.

Stinnetts redovisning är baserat på tidigare hemligstämplat material som gjorts tillgängligt via ”Freedom of Information Act”.  Ett memorandum skrivet i oktober 1940 av Lieutenant Commander Arthur H. McCollum  riktat till högsta ort får särskild uppmärksamhet i boken. Detta för att det ganska exakt beskriver det faktiska händelseförloppet och även indikerar att det slutliga målet är att vända oppositionen till ett amerikanskt inträde i kriget mot Tyskland.

Boken kom ut 1999. Den är naturligtvis kontroversiell och har från officiellt håll beskrivits som felaktig och inkomplett. Försvarare av den officiella versionen pekar istället på inkomptens och bristande kommunikation som förklaring till några av de mest uppseendeväckande missbedömningarna och felaktiga besluten. Här tar jag med en video, som egentligen är en radiointervju med just denna Robert Stinnett. Intervjun är i 4 delar. Här kan vi bedöma trovärdigheten själva.

VIDEO: Day of deceit, part 4/4


Stinnett är ingalunda ensam om de teorier han för fram. Det finns ett flertal andra, samlat i både dokumentärer på YouTube, böcker och annat material. Jag hoppas du väljer att göra egna efterforskningar. Själv väljer att ta med en länk kallad  ”Pearl Harbor advance-knowledge conspiracy theory” där mycket av det tillgängliga materialet och teorierna sammanställts i en Wiki.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar