Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

tisdag 8 oktober 2013

Sammanfattning och slutsats

En superb sammanfattning på 5 minuter av vad som enligt just den officiella versionen ska ha hänt både före under och efter attentaten får du genom bifogad video nedan.


Rätt kul, eller hur?

Den officiella versionen av vad som hände den 11:e september 2001 är bristfällig, för att inte säga rent felaktig. Vad som förefaller ha hänt är istället att:
  • Byggnaderna sprängdes och revs på ett planerat och kontrollerat sätt
  • Samtidiga simulerade krigsspel med exakt samma utfall som faktiskt inträffade genomfördes parallellt vilket förvirrade flera av de inblandade parterna
  • Attentatet planerades och genomfördes av krafter verkande inom den amerikanska administrationen
  • Motivet var främst olja och makt

     Det kanske vanligaste argumentet till att misstro denna alternativa sanning om händelserna den dagen är att det är alltför stort, kräver att alltför många människor behöver vara inbegripna i en sådan operation och därmed medvetna om vad som hänt. Någon borde ha skvallrat. Sanningen är att många har försökt berätta vad som egentligen hände, med sin egen "insider knowledge". Bifogar ytterligare en dokumentär med några av dessa "whistleblowers".


   En ganska skrämmande bild av motivet till händelserna den dagen får du om du läser Zbigniew Brzezinski´s bok ”The Grand Chessboard”. Zbigniew har som nämnts varit utrikespolitisk rådgivare åt ett flertal presidenter; från Jimmy Carter till Barack Obama. Lyssna gärna igen på Mike Rupperts föreläsning i förra kapitlet där han går igenom vad som står i boken. 1h22min in i föreläsningen till 1h36min hittar du den genomgången. Brsesinski talar om vikten av att kontrollera den EuroAsiatiska kontinenten om USA ska bibehålla positionen som världens enda verkliga supermakt. Han beskriver att i princip alla medel är tillåtna i syfte att kontrollera makt och makthavare i de mest kritiska länderna. Han säger vidare att det kan bli svårt att få med sig den amerikanska allmänheten i den typen av operationer… såvida det inte dyker upp ett stort, omedelbart och direkt hot mot USA (och här visas en bild på Usama bin Laden…).  Vi kommer att få se mer av Brzezinski längre fram i bloggen, särskilt vad gäller kontroll av media och makt (dock inte i nästa kapitel).

Glöm inte att Irak höll på att aldrig bli av, 11:e september till trots. Amerikanerna var tvungna att ljuga ihop en story om att Saddam Hussein satt på massförstörelsevapen i mängd och utgjorde ett stort hot mot sin omvärld därför. Stora mängder bevis påstods finnas. Massmedia deltog livaktigt och pumpade ut samma budskap i både TV och tidningar. I efterhand kunde konstateras att alltihop varit en enda stor lögn.

Detta faktum tog mig vidare till nästa steg. Både Fukushima och WTC indikerade samma sak. Det förefaller finnas ett tätt samarbete mellan makt och media. Media förefaller i någon mån vara kontrollerat. Kan så vara fallet och i så fall. Hur går det till?Inga kommentarer:

Skicka en kommentar