Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

lördag 25 juli 2015

En medicinsk sensation (som inte lär tilldelas Nobel-priset)

Dr. Nabuto Yamamoto
I början av 1990-talet gjordes en av världshistoriens största upptäckter. Kanske den allra största. Ett protein kallat GcMAF (Gc protein-derived macrophage activating factor) identifierades. Detta protein produceras helt naturligt i människokroppen. Proteinet spelar en avgörande roll för vårt immunförsvar. Studier visar att GcMAF i tillräckliga doser inte bara hindrar uppkomst av en mängd olika sjukdomar utan att det även kan bota cancer, AIDS och neurologiska sjukdomar som autism och Alzheimers. Mannen bakom den här upptäckten är en japansk professor vid namn Dr. Nobuto Yamamoto. Ungefär samtidigt med upptäckten av GcMAF blev läkare även varse om ett annat protein, kallat Nagalese. Nagalese produceras också i våra kroppar och spelar en viktig roll vid nedbrytandet av socker under matspjälkningen. Vad som också upptäcktes var att Nagalese i för stora doser kan blockera effekten av GcMAF. Ytterligare fakta att lägga till detta är att cancerceller producerar och avger Nagalese.

Vi har alltså en situation där cancer kan upptäckas tidigt genom ett s.k. Nagalese-test. Detta test innebär att man i ett vanligt blodprov letar efter förekomst av Nagalese. Ett positivt utfall avslöjar m.a.o förekomst av cancerceller i kroppen. Ett naturligt sätt att försöka bota cancern vore alltså att ordinera patienten GcMAF. Låter enkelt, eller hur?

Trots att vi haft kännedom om dessa båda proteiner under ca. 25 år och trots att studier och forskning kunnat påvisa positiva resultat vad gäller både Nagalese-test och GcMAF medicinering står vi ändå stilla och stampar. Varför? Jo, helt enkelt därför att Dr. Yamamotos forskning motarbetas – hans forskningsmetoder ifrågasätts. Men, som citatet från ”The GcMAF book” http://gcmaf.timsmithmd.com/book/book/4/  nedan visar så finns det inte mycket man kan invända mot Yamamotos’ forskning. Den påvisar helt enkelt hur människokroppen , och särskilt då vårt immunförsvar fungerar. Den påvisar också hur vi kan använda denna kunskap till att bota både cancer och AIDS på ett helt naturligt sätt. Citatet lyder:

The third type of research is basic science, where ideas are developed and tested from the ground up. Insights gained in one study become the driving force for designing the next one. Professor Nobuto Yamamoto did—and still does—basic science research. He spent a quarter of a century examining—in minute detail—the basic molecular biology and immunology supporting his discoveries, alpha-N-acetylgalactosaminidase (Nagalase) and glycoprotein macrophage activating factor (GcMAF). There’s no black box, no statistics, just a complex trail of experimental insights that collectively form a colossal infrastructure upon which his final conclusions are based. He didn’t try out a new, unknown and potentially toxic drug on a bunch of people; he did the basic science research and figured out—exactly, precisely, down to the submolecular level—how cancer breaks our bodies, and then he showed how to fix it using the body’s own systems as his therapeutic tool. It’s a brilliant, Herculean, masterpiece of work, and Dr. Yamamoto deserves a Nobel Prize for his efforts. He also deserves to have his ideas widely understood and taken seriously—an outcome that has not yet happened.
Dr. Yamamoto is healthy and active at age 84. I feel that for him the best reward of all would be to see, in his own lifetime, the world’s cancer and HIV patients benefit from his work.

Yamamotos forskning motarbetas på samma sätt vi blivit varse om i tidigare blogginlägg. Parallellt understöds Yamamotos forkskning av en rad alternativläkare. Ett par av dessa har kunnat påvisa en koppling mellan höga doser av Nagalese i de vacciner som ges till våra barn. Liknande forskning påvisar en koppling mellan höga doser  av Nagalese och neurologiska sjukdomar som autism och Alzheimers. Men även dessa läkare förefaller att motarbetas och metoderna som används förefaller vara av mer drastisk karaktär. Bara i juni-jul i år har så många som 8 alternativläkare mördats i Florida. 5 ytterligare rapporteras saknade. Omständigheterna är i samtliga fall oklara. Läs mer om detta i bifogad länk:

Ytterligare mer information om nagalese, GcMAF och de många mystiska dödsfallen I Florida får du i dagens korta videoinslag:

Det företags / den hemsida som nämns i videoinslaget och som alltså av myndigheterna tvingats stänga ner hittar du via följande länk:

  
Dessutom hittar du mycket av den information som videoinslaget refererar till via hemsidan för organisationen FAIM (Foundation for Alternative and Integrative Medicine). Här hittar du bl.a. flera av de studier som nämns, inte minst sådana som utförts av de numera mördade forskarna/läkarna.


Uppdaterat material 2018-08-06:  En uppdaterad video (nedan) från dec 2017 indikerar att antalet döda holistiskt inriktade läkare är nu uppe in 80.
Jag tar med en ny video om just detta.


måndag 13 juli 2015

Frekvenser som helar

Jag vet inte i vilken mån du lade märke till det, men faktum är att i och med förra inlägget om tallkottkörteln så är de facto kartläggningen av den stora konspirationen färdig.  Vi har insett att flertalet av världshistoriens omvälvande händelser ingalunda sker av en slump utan att det ligger en världsomspännande konspiration bakom.  Konspirationen är inte bara världsomspännande utan spänner dessutom över hela världshistorien. Vi har lärt känna gruppen som ligger bakom denna komplott. Vi förstår hur den här gruppen finansierar sin verksamhet. Vi förstår hur den är organiserad och genom vilka välkända organ den verkar. Vi förstår också taktiken som används, inte bara för genomförandet av dessa händelser (Hegelian principle; problem, reaction, solution) utan också för att säkerställa att komplotten inte avslöjas av de inblandade (compartmentalization). Vi förstår också vad allt det här syftar till – införandet av en New World Order – med en styrande minoritet och en förslavad massa. I och med förra inlägget förstår vi nu också det yttersta syftet konspirationen – att förstöra vår relation med det gudomliga. Den stora konspirationen är helt enkelt den klassiska kampen mellan ont och gott – mellan kärlek och hat.

Allt vi har tittat på hittills i den här bloggen pekar mot att den slutsatsen, den hypotesen är riktig – alltså att det finns en gudomlig kraft i universum och att den motverkas av en ondskefull sådan. Det kan vara intressant att känna till att jag själv inte har någon religiös bakgrund och att jag, när jag började skriva den här bloggen inte hade en aning om att det var vid dessa slutsatser jag skulle hamna. Jag har varit en många gånger förvånad medpassagerare på den här resan. Men jag har valt att inte backa för det jag ser och inser. Istället har jag valt att fortsätta bygga på min trovärdighetspyramid, högre och högre. Och nu står jag här, överst på pyramiden och jag måste erkänna att utsikten är svindlande.

Det betyder alls inte att resan slutar här.  Tanken är att kunna använda den hypotes som nu är uppställd till att utvärdera pågående och framtida händelser. Frågan är om hypotesen visar sig hålla. Vidare kommer vi att fortsätta att titta på världshistoriens händelser och skeenden i den här hypotesens ljus. Området ”vår hälsa ” och ”vår kost” kommer att vara särskilt intressant. Min ambition här är att starta en ny blogg som enbart fokuserar på dessa båda områden.
Solfeggio Shaman

Men ämnet för dagens inlägg är alltså ljudfrekvensers betydelse. Inlägget bygger vidare på insikten vi fick i förra avsnittet – att tallkottkörteln kan ses som en antenn för andlig kommunikation men att denna medvetet störs ut. Om vi människor har en antenn för andlig kommunikation inom oss – en slags radioantenn – vilken frekvens används då för den här kommunikationen. Det här ämnet har vi berört tidigare i bloggen. I inlägget från den 6:e decemberr 2014 (med titeln ”New World Order – det yttersta syftet") finns följande att läsa med referens till just det inläggets föreläsning:
  • På temat ”positivt” blir vi varse om betydelsen av frekvenser. Vi får veta att det finns en antik skala för musik, med toner av mycket speciell betydelse. Helande frekvenser. Skalan kallas Solfeggio. Detta avsnitt är särskilt spännande sett till det som berättades i ett tidigare avsnitt om märkliga monument i Sydafrika (en föreläsning av Michael Tellinger). Det inlägget var från 23 februari 2014 och har titeln ”Sydafrkanska mysterier”.


Andra citat från just det inlägget är särskilt intressanta sett till vad jag skriver i dagens inledning. Följande citat är hämtade från samma inlägg (som du rekommenderas att läsa och se igen):
  • Vi får en genomgång av de senaste 5.000 åren av mänsklighetens historia, sett ur det perspektiv som vi tidigare redovisat här i bloggen. Vi följer alltså det konspiratoriska perspektivet där vi inser att en organisation ligger bakom de flesta större händelser i detta historiska förlopp. Denna organisation har inget namn men vi får blir varse vilka som varit dess företrädare genom historiens lopp. Under en kort period i slutet av 1700-talet kallades den för Illuminati. Föreläsningen kan i någon mån ses som en sammanfattning av innehållet i vår blogg.
  • Denna organisation är medveten om fakta som undanhålls övriga invånare på vår planet. Insikten om dessa fakta gör det möjligt för organisation att styra och kontrollera oss. Det handlar om kunskap inom ämnen som byggnadskonst, hälsa, sjukvård, astronomi m.m. Detta är själva bakgrunden till att de en gång i historien gick under namnet Illuminati – de upplysta.
  • Vi blir varse hur denna historiebeskrivning är kopplad till bibliska profetior om händelser i det förflutna likväl som händelser som väntar inom en snar framtid. Främst är det Uppenbarelse-boken i Bibeln som citeras. Vi blir varse om att det som pågår, och alltid har pågått, är en kamp mellan goda och onda krafter. En kamp som i förlängningen handlar om en enda sak – din och min själ.
  • Referenser görs till historiska dokument för att tydligt visa att det som sker runt omkring oss i världen inte alls är spontana skeenden utan följer en väl dokumenterad plan, ett blueprint för en händelseutveckling som är önskvärd för den här organisationen. ”The Protocols of the elderly of Zion” är en sådan skrift.


Joseph Goebbels - propagandaminister
även åt Rockefeller
Det finns alltså en antik skala med särskilda frekvenser som tycks ha fallit i glömska.  Dagens föreläsare, Len Horowitz, berättar att fram till slutet av 30-talet var våra orkestrars instrument stämda till att spela på dessa frekvenser. Det som hände då var att musikindustrin, med Rockefeller i spetsen för bolag som MCA, HMV och RCA, började verka för en förändring avseende den frekvensen. Protesterna bland världens musiker blev förstås mycket stora. Rockefeller tog då hjälp av en expert på propaganda för att ändå få igenom sin reform. Ingen mindre än Joseph Goebbels !!! kallades in och förslaget gick igenom.

Den nya frekvensen hade särskilda egenskaper. En av dessa var att den kunde framkalla hysteri hos en delmängd av åhörarna. Horowitz berättelse om hur pop & rock-eran växte fram, med Elvis Presley och The Beatles som några av dess frontfigurer, är tankeväckande. Lyssna särskilt på det som berättas om John Lennons ”Imagine”.

Betydelsen av dessa frekvenser kan inte nog understrykas. Horowitz menar att med rätt kunskap om frekvenser så kan vi lyfta tunga föremål. Han menar att Egyptens pyramider byggdes på detta vis. Kunskap om dessa frekvenser kan också användas till att hela både oss själva och planeten som vi lever på.

Dags alltså för dagens radiointervju med Len Horowitz. Titeln på inslaget är “Spirit Science, Weaponized Sound, & The Frequency Conspiracy”


lördag 4 juli 2015

Den största mörkläggningen i världshistorien

Tallkottkörteln - ganska likt "det allseende ögat" (eye of Horus)
Världshistoriens bäst bevarade hemlighet är inte större än en ärta. Du hittar den i din hjärnas centrum. Den är formad som en tallkotte och har mycket riktigt fått namnet tallkottkörteln (eng. Pineal Gland).

Wikipedia, läkarlitteratur och FASS beskriver tallkottkörteln i korta, intetsägande ordalag. I FASS kan du t.ex. läsa följande: ” Tallkottkörteln är ett några millimeter stort organ i mellanhjärnan. Det producerar hormonet melatonin som inverkar på växlingarna mellan vakenhet och sömn.”.
Anitkens vetenskapsmän, filosofer och alternativmedicinen har däremot genom årtusenden gett tallkottkörteln en helt annan betydelse. Många av dessa källor har betraktat körteln som en ”andlig antenn” eller en källa till universell och sann kunskap. Här följer ett citat hämtat från ”Springboard to heaven”:

”Tallkottkörteln är en av de viktigaste delarna av nervsystemet och omgiven av mystik och kan ses som en andlig antenn - det mystiska tredje ögat, som det kallas i gamla läror. I tusentals år har tredje ögat setts som en väg att nå högre nivåer av medvetande och som själens boning eller den andliga porten till andra dimensioner.”

Konst, litteratur och inte minst religiösa artefakter och skrifter lyfter fram just tallkottkörtelns betydelse som något stort och unikt.  Ett tredje öga. Vad som är sant eller falskt är svårt att veta eftersom få studier gjorts/publicerats för att ta reda på tallkottskörtelns egentliga funktion. Vad vi kan konstatera är att de flesta av oss förefaller ha en nedsatt funktion i vår tallkottkörtel. Wikipedia skriver att 21-40% av befolkningen utvecklar en cysta kring tallkottkörteln men att lite, eller ingen forskning ägnats åt att ta reda på vare sig orsakerna till denna cysta eller effekterna där av.
Vatikanen hyllar den gröna,
outvecklade tallkottkörteln?

Så vad är det då som kan ge nedsatt funktion i vår tallkottkörtel (förkalkning). Här börjar det bli riktigt intressant, sett till vad vi skrivit om i tidigare inlägg i den här bloggen,.
  • Fluor har en mycket negativ inverkan på tallkottkörtelns effekt. Vi vet att nazisterna ägnade mycket tid under andra världskriget åt att forska kring fluor och dess effekter på människor.  Vi vet att nazisterna verkade för den globala eliten, både före och efter kriget.
  • Kvicksilver och aluminium är andra ämnen som bidrar till förgiftningen. Dessa får vi oss via bl.a. vaccination och chemtrails.
  • Gifter som vi får oss, inte bara genom rökning och alkoholförtäring utan också genom att äta godis, läskedryck, gluten, skräpmat och annan processad mat bidrar också till nedsatt funktion i tallkottkörteln

Vad som är slående är att om vi tittar på den moderna människans normala livscykel så tycks det som vi genom alla dess faser utsätts för ämnen som syftar till att minska eller förstöra tallkottkörtelns funktion. Från det att vi föds pumpas vi fulla med vaccin. Från tidig ålder börjar blanda in fluor i vår dagliga tandvård. Den mat vi uppmuntras till att äta är just den mat som är dålig för tallkottkörtelns funktion.

Om tallkottkörteln är vår antenn för kommunikation med den andliga världen - med den universelle guden – så förefaller det finnas krafter runt omkring oss som ”arbetar häcken av sig” för att störa eller förstöra den relationen. Dags för dagens video där Justin Verrengia ger oss ökad insikt om tallkottkörtelns funktion och även avslöjar hur vi kan rena denna antenn. Dags för ”The Pineal gland – the greatest cover up in history”