Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

fredag 27 september 2013

Den alternativa sanningen (=den mest troliga sanningen)

Bland det första jag blev varse om var att det inte bara var två, utan tre skyskrapor som kollapsat den dagen. Jag mindes att - ja just det, så var det ju. Fast då hade jag inte fäst någon uppmärksamhet vid det, Två flygplan – tre kollapser. 

Ekvationen gick inte längre lika smärtfritt ihop. Via sökande på nätet hittade jag en föreläsare, Richard Gage, som redogjorde för varför det är fysiskt omöjligt att kollapsen skulle ha orsakats av de bränder som uppstått i WTC 1, 2 och senare även 7. Fysiskt omöjligt! Temperaturen som krävs för att smälta stålet i konstruktionen räckte helt enkelt inte till. Inte på långa vägar. Det saknades i runda slängar tusen grader Celsius. Och även om man låter sig övertygas av att bärigheten i konstruktionen försvagas av värmeutvecklingen så är det helt enkelt omöjligt att detta skulle få byggnaderna att kollapsa på det sätt de gjorde – nämligen i hastigheter mycket nära fritt fall. Hur var detta möjligt? Enda fysiskt möjliga förklaringen till detta är att de bärande elementen hade tagits bort. Något som görs vid en kontrollerad rivning av en byggnad. Bevisen talar sitt eget språk. Alla tre byggnaderna sprängdes i en på förhand mycket välplanerad och kontrollerat genomförd rivning. Detta blir vi varse om, nte bara genom videosekvenser (sådana finns i mängd på bl.a. YouTube) utan också i rester av sprängämnen som hittats runt byggnaderna efteråt.
Jag har med ett par länkar till dokumentärt material som förklarar varför den officiella redogörelsen för händelseförloppet är att betrakta som en myt. Materialet är mycket övertygande och därför också mycket skrämmande.


Första videon (ovan) tar dig till en föreläsning av just nämnde Richard Gage. Richard driver sedan 2006 ett nätverk kallat ”Architects and Engineers for 9/11 truth”. Precis som namnet antyder består nätverket av professionellt verkande arkitekter och ingenjörer som är övertygade om att den officiella versionen av vad som hände inte stämmer. Att den är en lögn. Föreläsningen är pedagogisk och faktaspäckad. Den är lång (ca 2 timmar). Den är på engelska. Men den är väl värd din tid.

Känns det oöverkomligt med 2 timmar så finns det en kortare variant; en 6 minuter kort sammanfattning av varför den officiella versionen av sanningen inte håller (andra videon). 


Terrorattentatet mot World Trade Center - den stora lögnen

Den universella sanningen

Va, går vi bakåt i tiden – till 2001. Nejdå inte alls. Fram tills 2011 trodde jag, som så många andra att WTC attacken den 11:e september 2001 gick till precis så som vi fått den berättad för oss. 4 flygplan kapades av 19 män med arabiskt  ursprung. 2 av planen styrdes rakt in i de båda World Trade Center skraporna. Ett tredje plan styrs in i Pentagon medan det fjärde kraschar på ett fält sedan kaparna där övermannats av planets passagerare. Ca en timme efter att WTC träffats av de båda planen rasar först det ena, därefter det andra tornet. Detta sedan värmeutvecklingen i tornen och effekten av kollisionen försvagat konstruktionen så pass att kollaps var oundviklig. 

Men 2011 förändrades den bilden för mig – för alltid. Anledningen därtill är denna (se nästa inlägg).tisdag 24 september 2013

Fukushima - Sammanfattning och slutsats

Min reaktion efter att ha ”upptäckt” vad som faktiskt hade hänt i Fukushima blev att kontakta traditionell media.  Jag skickade mail och tog på annat vis kontakt med både Göteborgs Posten, Expressen, Aftonbladet m.fl. Jag tog även kontakt med TV-program som Uppdrag Granskning, Skavlan. Även organisationen Greenpeace kontaktades. Mitt budskap var att situationen i Fukushima var långt mycket värre än vad som hittills rapporterats. Som underlag för mitt budskap bifogade jag bl.a. de länkar jag tagit med ovan från Arnie Gundersen och Helen Caldicott. Jag fick svar från en av ovan nämnda kontaktpunkter: Greeenpeace. Men de ville hålla sig till sina egna sidor och inte vara sig använda andra källor än sina egna eller gå ut vi andra kanaler än sin egen. Varför fick jag aldrig veta,

Sammanfattningsvis kan vi konstatera följande:
Traditionell media har med tiden kommit någorlunda ifatt med rapporteringen. Vi vet idag vad som hände och har en någorlunda bild av omfattningen. Men det är en friserad bild av verkligheten. Jag har sedan min ganska intensiva bevakning sommar/höst 2011 fortsatt att sporadiskt följa utvecklingen. Vill du veta hur det verkligen står till? Sök dig då till Fairewinds hemsida samt följ Arnie Gundersen via intervjuer i alternativ media.


Min viktigaste slutsats från Fukushima händelsen är dock just det faktum att traditionell media förefaller kontrollerat. Traditionell media omfattar här i princip hela västvärldens samlade TV, radio och tidningsutbud (både nät och pappersupplagor). Kunde det verkligen vara så illa? Och om så, hur går det till? Vem håller i trådarna? Och varför? Med de frågorna gick jag vidare mot Terrorattentatet den 11:e September.


måndag 23 september 2013

Fukushima via alternativ media

Via nätet hittade jag fantastiskt detaljerad och trovärdig information från personer som jag istället började följa. Min huvudsakliga källa var Arnie Gundersen. Arnie har många år bakom sig inom kärnkraftsindustrin. Han satt med som expert i kommittén som utredde Harrisburg/Watergate. Han har mycket annat på sin meritlista. Idag driver han en websida kallad Fairwinds Energy. En sida som sponsras av honom själv och via bidrag. Den är att betrakta som "Alternativ Media". Varför? Jo, därför att Arnie likt så många andra upptäckt att media är kontrollerat. Icke-önskvärd information når inte ut. Information kring kärnkraftsindustrin i allmänhet är ett sådant område.
För den intresserade rekommenderas följande 2 länkar; 
Arnie´s podcasts från hemsidan är intressanta att följa löpande för den som orkar,

Andra personer som drog liknande slutsatser som Gundersen inkluderade:
·         Helen Caldicott       (till wikipedialänk )
·         Dr Michio Kaku     (till wikipedialänk )

Dessa personer förekom inte heller i traditionell media. Istället hittade jag dem via kanaler som
  • RT - Russia Today
  • GRTV – Global Ressearch TV

Men jag fastnade främst för Arnie Gundersen baserat på hans sätt att hantera fakta. Han förefaller vara mycket noga med att kontrollera det han rapporterar ut. Han är mycket försiktig med det som kan ses som spekulativt. Genom Arnie och övriga växte en annan bild snabbt fram. Dessa personer rapporterade tidigt om:
  • Tre kompletta härdsmältor
  • Kärnbränslets behållare var skadade. Bränslet läckte ut på golvet i reaktoranläggningen.
  • Strålning som redan dag 1 läckte ut i enorma mängder och som spreds med vindarna till USA och Kanada ((där nedfallet varit värst) och med jetströmmarna vidare till övriga världen.
  • En situation som varit allt annat än under kontroll.
  • Strålningsläckor mångfalt större än Chernobyl. 

Gundersen beskrev tidigt olyckan som ett ”Tjernobyl på steroider”. I en intervju från 6:e April 2011 beskrev han mycket träffsäkert händelseförloppet både under de första dagarna och tiden därefter.  Den intervjun går att lyssna till nedanHelen Caldicott’s redogörelse, även den från April är på likande nivå. Lyssnaren får en helt annan bild än den som fram till dess hade rapporterats i traditionella medier. Helens redogörelse är extra intressant då den inleds med en rysk rapport om Tjernobyl-olyckan. En rapport som indikerar att närmare EN MILJON människor dött i sviter från den katastrofen. Jämför det med vad vi fått veta via ”vår” media. Vad jag kan minnas är det bara de ca 25-30 räddningsarbetare som nämnt som offer i den olyckan. Helen benämner olyckan som “the greatest cover-up in the history of medicine”.Detta tar oss till en sista länk på ämnet. En blogg kallad ”Kärnkraftsbloggen” (till bloggen). Denna sammanfattar kärnkraftsrelaterade olyckor och incidenter, både civila och militära, i princip sedan 50-talet och framåt. Man inser hur lite man vi känner till….


söndag 22 september 2013

Fukushima via traditionell media (ä.k. "mainstream media”)

  Som den nyhetsintresserade person jag är följde jag rapporteringen från Japan via TV-nyheter och tidningar med stort intresse (i huvudsak baserat på det svenska utbudet men även CNN, BBC och the Economist fanns med ”på kartan”). Så här minns jag händelseutvecklingen, alltså sedd från mitt eget perspektiv.

Myndigheter och ansvariga för kraftverken (TEPCO) bedyrade att läget var under kontroll. Det vi sett var ”bara” vätgasexplosioner. Ingen radioaktivitet läckte ut. Reaktorerna var oskadda. Området runt kraftverket evakuerades dock, som en säkerhetsåtgärd uppgavs det.


   Problemen med att kyla reaktorerna kvarstod dock. Detta eftersom alla till buds stående sätt att kyla anläggningen kollapsat. Havsvatten användes istället. Brandmän använde slangar för att spruta in detta i anläggningen. Helikoptrar sattes in för att vattenbomba reaktorerna. Dessutom uppstod en brand i en fjärde reaktor. Detta var en reaktor som varit avstängd men där bassängerna som rymde utbränt kärnbränsle inte heller kunde kylas. Därav uppstod branden. Evakueringsområdet utökades. Stor dramatik men hela tiden fick vi ”lugnande besked” om att allt var under kontroll och att endast en liten dos strålning läckt ut. Några dagar senare kom dock uppgifter via kvällspress och senare även TV och morgontidningar om att viss radioaktivitet mätts upp i reaktorernas närområde. Det nämndes i en artikel i kvällspressen att mycket höga doser mätts upp i en vattenpöl inne på området. Därefter kändes det som om nyhetsflödet ströps. Det blev alltmer fragmenterat och svårt att använda för att få en klar bild av situationen. Jag kände frustration. Maggropskänslan sa mig att detta var betydligt värre än vad vi fick information om. Jag började söka alternativa sätt att få vettig information. Jag hittade detta främst via YouTube. Detta var i maj/juni 2011.

Fukushima - Insikten om att nyhetsflödet i media är kontrollerat

Vi minns säkert alla hur det var. Men ändå, här följer en kort rekapitulering.

   Den 11 mars 2011, kl. 14:46 (lokal tid) inträffar en mycket kraftig jordbävning (9.0 på Richterskalan) i havet utanför nordöstra Japan. Jordbävningen efterföljs av en enorm tsunami som dränker stora delar av kustområdet.  Som om det inte räckte med dessa båda katastrofer nås vi kort efteråt av nyheter som rör kärnkraftverket i Fukushima. Nyheterna berättar att någon form av krissituation uppstått i ett par av dess reaktorer. Problemen är kopplade till att det inte går att kyla reaktorerna. Därefter nås vi av chockerande bilder om hur både en, två och till slut hela tre av reaktorerna sprängs till följd av vätgasexplosioner. Vi har nog alla dessa bilder på näthinnan. Jag har lagt med en länk till en sida på Wikipedia som beskriver händelseförloppet, både före och efter, i någorlunda detalj för den intresserade.  Fukushima i Wikipedia


I tillägg så vimlar YouTube av klipp från de dramatiska explosionerna. Det är bara att gå in och söka.

lördag 21 september 2013

Inledning

   Det du precis börjat läsa och titta på kommer att förvåna dig. Du kommer med stor sannolikhet att ha svårt att tro på det jag berättar. Detta trots att mycket av materialet är baserat på dokumentärer, på väl underbyggda fakta. Sannolikt kommer du att betrakta mig som mer eller mindre galen. Åtminstone till en början. Men jag vill ändå be dig fortsätta. För om slutsatserna i den här skriften är korrekta så är just detta ett av de viktigaste dokument du någonsin tagit del av. Det kan jag med säkerhet lova dig.

   Historien handlar om vår nutid; det som händer runt omkring oss. Det som når oss dagligen i form av nyheter genom tidningar, TV och annan media. Dessa händelser har satts in i ett större, betydligt mer långsiktigt perspektiv. Vi kommer att titta på hur de hänger ihop, som trådar som i slutändan kan knytas ihop till en enhet; en helhet

    När jag själv gjorde detta hände något märkligt. Inte nog med att det ett tydligt samband klarnade. Det som också hände var att jag insåg att detta samband har förutspåtts redan tidigare. Inte bara av en källa utan av flera. Slutsatsen jag då drar är att om något så stort och fantastiskt kunnat förutspås så bör även fortsättningen  av den tid vi lever i följa samma mönster. Vad jag pratar om kommer att klarna i takt med att du läser vidare. Här hoppas jag på ditt tålamod.

   Historien kommer att berättas ur mitt eget perspektiv och följa den tidslinje jag själv följde till att nå den insikt jag här försöker beskriva. Jag själv har alltid haft ett intresse för nyheter. Inte ett ”nördigt” sådant men definitivt mer analytiskt riktat än gemene man. Jag vill känna mig övertygad om att jag både förstår det jag sätter mig in i och att jag drar korrekta slutsatser. Det jag beskriver i den här texten följer inte det senare. Jag kan inte vara säker på att de slutsatser jag drar är korrekta. Det vore förmätet att tro detta. Men slutsatserna är baserade på en så pass gedigen faktagrund att jag både vågar, och faktiskt ser mig tvungen till att skriva det jag gör.


   Men nog om detta nu innan det blir alltför kryptiskt. Dags att börja. Och vi börjar med händelserna i Fukushima, Japan.