Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

fredag 31 januari 2014

Nyhetsflödet 2014-01-31: Carl Bildts nya uppdrag

En annan nyhet i veckan som gick gällde Carl Bilds nya internationella uppdrag. Han ska under de kommande 2 åren, tillsammans med två dussin politiker, spionchefer och experter utreda internets framtid. Den nya kommissionen, som presenterades under det världsekonomiska forumet i schweiziska Davos på onsdagen, går under namnet ”Global Commission on Internet Governence” och ska arbeta fram rekommendationer om hur internet ska styras (se vidare denna länk).

Ett ärofyllt uppdrag kan tyckas, både för Sverige och för Carl Bildt personligen. Tittar vi närmare på beslutet, med den här bloggens glasögon på, får vi ett annat perspektiv på den utnämningen.

Till att börja med har den uppmärksamme läsaren redan i förra inlägget, det om Tony Blairs debattartikel, lagt märke till att Carl Bildts namn står med på den lista över medlemmar i Committee of 300 som länkats till i det inlägget. Den som dessutom lyssnade på Dr. John Colemans utmärkta föreläsning om just Committee of 300 kanske la märke till att han nämnde en av de organisationer som sponsrar utredningen om internet; tankesmedjan Chatham House. Dess adress, Chatham House, är också hemvist åt organisationen Royal Institute of International Affairs (RIIA). RIIA är i sin tur brittiska motsvarigheten till CFR (Council on Foreign Relations. Alltså den organisation som vi i den här bloggen lärt känna som USAs verkliga regering (the shadow government). Man kan då lätt dra slutsatsen att RIIA i praktiken är den sanna brittiska regeringen. John Coleman berättar vidare att RIIA kan ses som själva moder-organisationen till CFR och andra liknande organisationer som satts upp runt om i världen. I Sverige går motsvarande organisation under namnet Swedish Institute of International Affairs (eller Utrikespolitiska Institutet som den också kallas). En lista över de som ingår i organsationen hittar du här. Carl Bildt är naturligtvis med liksom en flora av andra politiker, media-, företags- och utbildningsrepresentanter.

Carl Bildt är dock mer aktiv än så. Han är också medlem i europeiska motsvarigheten till RIIA och CFR (the European Council on Foreign Relations -ECFR). Han är medlem i Trilateral Commission samt en flitig deltagare på Bilderberggruppens möten. Kort sagt, valet av Carl Bildt var inte överraskande. Det ter sig väldigt naturligt, sett till ovan redovisade samband (samband som också beskrivs i bilden över The Globalist Elites organisation nedan).

Men tillbaka nu till själva uppdraget. En av medlemmarna i Bildts kommission är amerikanen Michael Chertoff. Han var en av författarna till antiterroristlagen Patriot Act som bidragit till att den amerikanska massövervakningen blivit möjlig. Vi har ju tidigare i den här bloggen gått igenom vad Patriot Act kommit att innebära för både amerikanska medborgare men också oss i övriga världen. Alla dessa lagar skapades alltså till följd av attentaten den elfte september (även om flera av lagarna är daterade till innan den händelsen…). Vi får alltså 2 år till med relativ frihet på internet. Därefter ”slår käftarna till”.

Ska jag gissa kommer lagarna som den här kommissionen tar fram att föregås av en serie ”fruktansvärda händelser” (varför inte en kraftfull cyberattack). Händelser som får oss alla att inse och acceptera att restriktioner sannerligen behövs på internet. Allt detta i enighet med den enkla, men ack så effektiva strategin "Problem / Solution/ More Government" som också redovisats i tidigare blogginlägg om The Globalist Elite.

Vi avslutar dagens inlägg med en kort video om just ovan nämnda tankesmedja, the Chatham House. Och vi önskar Happy Surfing. Det verkar som vi har 2 år på oss. 

tisdag 28 januari 2014

Nyhetsflödet 2014-01-28: Ett debattinlägg från Tony Blair

Idag introduceras en ny serie i den här bloggen: Nyhetsflödet. Precis som namnet antyder kommer vi här att ta en titt på dagsaktuella händelser och företeelser. Men, vi kommer naturligtvis att titta på detta i ett annorlunda perspektiv – ett perspektiv kopplat till det bakgrundsmaterial som sedan i september 2013 vuxit fram och finns tillgängligt i fliken <Bakgrund> ovan. Dags m.a.o. att börja dra nytta av det material som vuxit fram till att bättre förstå händelseutvecklingen.

I lördagens upplaga av brittiska The Observer finns ett debattinlägg/en insändare skriven av förre brittiske premiärministern Tony Blair. Titeln på inlägget är “Religious difference, not ideology, will fuel this century's epic battles”. Det finns även I sin helhet tillgängligt från The Guardians’ nätbilaga via följande länk. 

Mr. Blair påpekar i sin artikel att den senaste tidens serie av våldsyttringar i Syrien, Libanon, Irak, Egypten, Nigeria och Ryssland (för att bara nämna några) har en gemensam nämnare: våldet är religiöst motiverat. Eller uttryckt med hans egna ord: “The fact is that, though of course there are individual grievances or reasons for the violence in each country, there is one thing self-evidently in common: the acts of terrorism are perpetrated by people motivated by an abuse of religion.”

Dessa terroraktioner är på stark frammarsch. De sprider sig från land till land och vi måste vara beredda att offra delar av vår frihet för att trygga vår säkerhet, vår möjlighet att försvara oss mot dessa brott mot mänskligheten. Blair påpekar att internet används som ett verktyg att sprida denna hatiska propaganda. Internet används för att värva nya medlemmar till nätverk som Al Quaida. Medlemmar som i sin tur tränas till att genomföra nya terrorattentat, ofta genomförda som självmordsattentat.

Blair påpekar att det framgent kommer att vara av yttersta vikt att hitta strategier för att bemöta och förhindra den utveckling vi ser idag. Han menar att vi måste stå enade emot detta hot. Och att vägen till att enas går genom utbildning. Här berättar han att han skapat en stiftelse, TheTony Blair Faith Foundation. Stiftelsen verkar inom ramen för FN. På stiftelsens hemsida beskrivs dess syfte som följer: ” We provide the practical support to help prevent religious prejudice, conflict and extremism. We work with those of faith and none who are committed to peaceful co-existence.”

Visst låter allt detta fantastiskt. Vi måste ju skydda oss mot det växande hot som terrorismen innebär. Att göra detta genom att förena oss över nationsgränserna och religionsgränserna. Så rätt. Så fantastiskt. Om det inte vore för att Tony Blair sägs vara en medlem i The Committee of 300. Då blir man desto mer fundersam. Medlemslistan hittar du via en länk kallad ”Pseudoreality.org”. Den minnesstarke kommer ihåg att just Committee of 300 beskrevs i mitt blogginlägg från den 12:e November 2013 under rubriken ”Mer om The New World Order”. I det inlägget rekommenderas speciellt en föreläsning av Dr. John Coleman med titeln ” Club of Rome, Chatham House and The Committee of 300”. Committee of 300 beskrivs däri som den grupperingen som troligen ges ansvaret att bilda regering när väl New World Order genomförts. Med den kunskapen blir det extra intressant att läsa Mr. Blairs’ inlägg som andas både One World Government, One World Religion och minskad frihet på internet. (Här tar jag med Dr. John Colemans fantastiskt informativa föreläsning om Committee of 300 en andra gång, ifall du missat den tidigare. Lägg särskilt märke till det han säger om Chatham House. Vi kommer att återkomma till just den gruppen i senare inlägg.)


Så frågan är hur vi ska tolka Mr.Blairs artikel. Som en representant för sin egen stiftelse? Eller som en medlem i Committee of 300? Eller både och?
fredag 24 januari 2014

Se upp – Allt tal om växthuseffekt och den globala uppvärmningen är en bluff

Klimatkrisen - En bluff
Finns det inget vi kan lite på? Vi har i inlägg efter inlägg på den här bloggen sett att det finns all anledning att ifrågasätta och granska allt vi lärt oss om världshistoria, om demokrati, om häslo- / sjukvård, om AIDS, om vaccination, om utbildning, om media. Allt bör granskas i sömmarna, Men hur är det då med det som kanske allra mest dominerar vår tillvaro just nu? Risken för att vårt hem, denna planet, blir obeboelig på grund av alla växthusgaser vi släpper ut i atmosfären helt enkelt genom vår livsstil. Detta måste vi väl ändå kunna lita på?


Svaret är nej. Åtminstone inte utan en genomgripande, ärlig, oberoende genomgång av de fakta som bör ligga till grund för ett sådant program. Dagens video är bara en i raden av dokumentärer på YouTube och runt om på Internet som med stor trovärdighet skjuter i sank den sanning som Al Gore och FNs forskarpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) trummat ut det senaste decenniet. Och inte bara det. I dokumentären får du också ett historiskt perspektiv på temperaturutvecklingen genom århundraden och till och med årtusenden. Du får också en betydligt mer trovärdig förklaringsmodell till den temperaturhöjning vi upplevt de senaste decennierna. Dessutom får vi klart för oss att det är bara ca 40 år sedan som samma maktapparat som nu pumpar ut skrämselpropaganda om global uppvärmning, faktiskt då skrämde upp oss för att en ny istid sades var på väg. Med andra ord, se dagens dokumentär. Jag skulle bli förvånad om du inte efter den genomgången åtminstone utvecklat en skepticism mot den ivriga propaganda som strömmar mot oss från FN, våra politiker och till och med våra miljöorganisationer.tisdag 21 januari 2014

Framtid - DepopulationI förra inlägget, det om symboler och tecken, stiftade vi bekantskap med The Georgia Guidestones. Märkliga inskriptioner i dessa talade om att minska jordens befolkning till endast en bråkdel av dagens. Inskriptionen lyder: ”Maintain humanity under 500,000,000 in perpetual balance with nature”. Just frasen “depopulation”, eller avfolkning, återkommer ofta som en viktig komponent vid införandet av New World Order. De som planerar för detta är i sina egna dokument och skrifter tydliga på den punkten. Jordens befolkning ska alltså minska från dagens 7.046 miljarder (2012) ned till runt en halv miljard. Ska vi spekulera om framtida skeenden måste alltså just detta vara en av komponenterna.

Frågan uppstår då; hur ska detta gå till och kan vi redan idag se tecken på att detta pågår? Som vi sett av tidigare inlägg i den här bloggen måste svaret på frågan vara ja. Så låt oss titta på dessa företeelser igen.

1.     Chemtrails
Det är klart väder i Göteborg för tillfället. De senaste 3 dagarna har vi haft det kallt och tämligen molnfritt. Varje förmiddag de här dagarna har då chemtrails förekommit – långa ”svansar” av utsläpp efter jetflygplan. Svansar som stannar kvar på himlen i timmar. Chemtrails är redan utförligt beskrivet i inlägget från den 2:e december – ”Udda företeelser – Chemtrails” 
Politiker och myndigheter förnekar dess existens. De menar att detta är naturligtvis vanliga contrails – alltså den kondens som vanligen bildas efter ett jetplan. Det finns en stor skillnad mellan contrails och chemtrails. Den förra löses upp efter bara några sekunder medan den senare, som nämnts, sprider ut sig och stannar kvar på himlavalvet under lång tid. De som erkänner att någonting pågår refererar till det här fenomenet som GeoEngineering. Detta innebär att s.k. aerosoler släpps ut i atmosfären, i syfte att blockera solljuset och på så vis motverka global warming. Problemet är att det som släpps ut i atmosfären är giftigt och på sikt mycket skadligt för både människa, djur och natur. Chemtrails innehåller barium, strontium och aluminiumoxid (för att bara nämna något av det som släpps ut). Barium påverkar kroppens immunsystem, försämrar vår förmåga att skydda oss mot sjukdomar.

Den här aktiviteten pågår jorden runt. Det har pågått sedan slutet av -90 talet. Frågan är varför? Och varför sådant hemlighetsmakeri? Inte nog med att information om detta inte når ut till oss via media eller myndigheter. Det tystas också ned och förlöjligas. Bl.a. var det en riksdagsman som tog upp frågan men denne tystades snabbt ner med trakasserier och andra metoder av sina partikamrater.

2.     Svält / hungerkatastrofer
Matpriserna ökar i världen. Detta bl.a. som en följd av att investerare i västvärlden helt enkelt köper upp och undanhåller marknaden råvaror. The Federal Reserve är en av dessa investerare enligt vissa källor. Tillgång och efterfrågan ni vet. Genom det ökar svälten i världen. Med svälten kommer även missnöje med sittande politiker, Det sägs att The Arab Spring uppstod till stor del just som en följd av det här sambandet.

FN talar år 2013 om ökad risk för utbredd svält i världen. Lägg därtill kommande torkperioder i utsatta områden. Den globala uppvärmningen ges lätt skulden för de här katastroferna. Men från tidigare inlägg känner vi till att ett nytt vapen, HAARP, kan användas till den här typen av vädermanipulation om så önskas.

3.    Miljö- och naturkatastrofer
Vi har på sistone upplevt ett ovanligt stort antal miljö- och naturkatastrofer. Tsunamis, jordbävningar, tornados, orkaner inträffar allt tätare. Även här läggs ofta skulden på effekterna av den globala uppvärmningen och människans utnyttjande av jordens resurser. Även här bör vi dock fundera närmare på vilken roll HAARP spelar, sett till NWOs agenda om depopulation. Det är många i alternativmedia som uttrycker den farhågan / teorin. De pekar då på att katastrofens förlopp i många fall varit onormalt och inte förenligt med vad som är naturligt.

4.     Vaccination
 Tidigare blogginlägg påvisar både stora risker med vaccinen i sig, vilket är illa nog. I tillägg visar dessutom inlägget om AIDS tidigare, "AIDS och Ebola skapades i amerikanska laboratorier" att vaccination dessutom ser ut att användas som ett sätt att sprida andra hälsoproblem, som t.ex. just AIDS och Ebola men också infertilitet. Just infertilitet förefaller vara särskilt vanligt. Nätet bubblar av rapporter om storskaliga kampanjer i tredje världen som förefaller vara utformade till att orsaka infertilitet. I vissa av dessa vacciner hittas till och med kvicksilver som en av ingredienserna.

Extra intessant blir detta när vi några minuter in i dagens första video får se Bill Gates föreläsa på Ted Talks. Han föreläser om global warming och om behovet av att få ner utsläppen av koldioxid i luften. Här redovisar han en formel med fyra faktorer som alla bidrar till CO2 utsläppen. Befolkningsmängd är en av dessa. Plötsligt säger han att ”om vi kan göra ett riktigt bra jobb med vaccinering och sjukvård bör vi kunna minska befolkningsmängden med 10-15 procent”. Exakt. Han säger MINSKA. Se klippet och bestäm själv. Var det bara en felsägning eller…? Efter klippet redovisas statistik som visar skrämmande följder av Bill Gates vaccinationsprogram i tredje världen. Kanske dags att omvärdera bilden av Gates som denne oförargerlige, hyvens kille som ”skänker” bort stora delar av sin förmögenhet till "välgörenhet".

5.     GMO
Genetiskt Modifierade Organismer eller GMO har sedan en tid tillbaka tillverkats och sålts, bl.a. i USA. Europa har fram tills nu stått emot men ser nu ut att ”ge vika för trycket”. GMO sägs vara ofarligt. Nya studier sägs påvisa motsatsen. Arvsmassan i GMO-födan har i dessa studier tagit sig ut i blodet och därifrån transporterats vidare ut i våra organ. Där påverkas och förändras funktionen hos dessa organ. Infertilitet och cancer är några av de sjukdomar som rapporterats från GMO studier.
6. Cancer, sjukdomar, pandemier
Att cancer är på frammarch framgår både av befintlig statistik på nätet men också av tidigare inlägg. Effekterna av Fukushima har vi än så länge bara sett början av. Detsamma gäller sjukddomar i allmänhet som frodas i takt med att vårt immunförsvar medvetet och planerat bryts ned. Nya pandemier typ Svininfluensan eller Fågelinfluensan spekuleras det livligt om. Särskilt som detta skulle ge möjlighet till ytterligare vaccination.... 


Dagens första video går igenom mycket av det som nämns ovan mer i detalj. Tyärr upprepar den sig på några ställen vilket upplevs lite irriterande. Men den är ändå sevärd.Förutom GMO är maten vi äter en annan stor orsak till att vi mår allt sämre. Och enligt nästa video signerad Alex Jones finns det dokument som bekräftar att detta är och har länge varit den exakta målsättningen för de vi kallar Eliten. Notera att den dokumentation det refereras till bl.a. innefattar en bok ”EcoScience” skriven av John P Holdren. Holdren utsågs nyligen till Obama’s Science Advisor. I boken beskriver Holdren planer / rekommendationer på att genomföra steriliseringsprogram både genom tvång men också i hemlighet genom att blanda in kemikalier i vatten och mat. Kemikalier som  orskar sterilisering.

Men krig och konflikter är trots allt det som gör verklig skillnad i NWOs strävan efter depopulation. Mer om detta i kommande inlägg.torsdag 16 januari 2014

Symboler och tecken


Inne på toaletterna på min arbetsplats har någon satt upp ett meddelande som lyder “Be like a Ninja – don’t leave any trace!”. Den organisation vi följer i den här bloggen hedrar inte den principen. Tvärtom, det förefaller som de vill lämna ledtrådar och upplysningar i mängd. Ledtråder som ger oss en idé om framtiden. Vart vi är på väg i regi av The Globalist Elite. Men också symboler som har en förhistorisk, närmast ockult anspelning. Det här inlägget ägnas åt just detta. Vi kommer att få anledning att återkomma till ämnet i senare inlägg eftersom det döljer sig en hel värld av kunskap och intressanta trådar här. Gillar du Dan Brown? Då kommer du att märka att verkligheten överträffar hans romaner. Eller kanske snarare, att hans böcker bygger på endast en liten delmängd av den vad som faktiskt finns dolt runt omkring oss, mitt framför ögonen. Vi öppnar precis en Pandoras Box.

Dollarsedeln
Låt oss börja med dollarsedeln. Vi har ju i tidigare inlägg sett att det var just medlemmar i The Globalist Elite som låg bakom tillkomsten av The Federal Reserve. Det var också de som designade just dollar sedeln. Just denna dollar sedeln är fullproppad med symbolik och kodade meddelanden. Symbolik som är kopplad till Frimurarordern, The New World Order, Illuminati och mycket annat spännande. Dollarsedelns design är mycket, mycket genomtänkt. Se därför endera eller båda av de videor som följer med dagens inlägg. En kort och en lite längre.
The Georgia Guidestones
På en avlägsen plats i Elbert County i delstaten Georgia hittar du vad som blivit känt som ”the American Stonehenge”. Dess riktiga namn är ”The Georgia Guidestones”. Dessa gigantiska stenar har en inskrift, översatt till åtta olika språk. Skriften i sig har en ganska skrämmande innebörd. Meddelandet betraktas av vissa som Frimurarnas eller The New World Orders 10 budord. På vems eller vilkas initiativ monumentet uppfördes är inte känt. Pseudonymen "R. C. Christian" beordrade ett lokalt stenhuggarföretag att åta sig projektet.

De 10 budorden är följande (lägg särskilt märke till det första som rimmar ganska väl med det vi tidigare fått veta om att ”de-population” ingår i den väg som stagas ut fram till uppfyllandet av New World Order:


1 - Maintain humanity under 500,000,000 in perpetual balance with nature.
2 - Guide reproduction wisely - improving fitness and diversity.
3 - Unite humanity with a living new language.
4 - Rule passion - faith - tradition - and all things with tempered reason.
5 - Protect people and nations with fair laws and just courts.
6 - Let all nations rule internally resolving external disputes in a world court.
7 - Avoid petty laws and useless officials.
8 - Balance personal rights with social duties.
9 - Prize truth - beauty - love - seeking harmony with the infinite.
10 - Be not a cancer on the earth - Leave room for nature.

Här kan du läsa mer om dessa stenar. Självklart tar vi även med en kortare dokumentär.
 Denver International Airport
Sista exemplet på symbolik och dolda meddelanden handlar om en tämligen nybyggd flygplats, Denver International. Även den proppfylld med symboler där en serie stora väggmålningar kanske hör till de mest häpnadsväckande. Dessa målningar berättar en historia som utan att det krävs någon större fantasi kan tolkas som att de beskriver framtida krig och massakrer men också en övergång till en ny framtid. Många menar att det är tredje världskriget som avbildas och att det samhälle som uppstår därefter är det vi kallar för The New World Order. Två dokumentärer tar dig med in på den här flygplatsen och ger dig en guidad tur till tavlorna och deras betydelse.  Förutom dessa tar jag också med en länk till en bloggsida som beskriver symboliken bakom några av de mest relevanta målningarna.
Behöver jag tillägga att arbetet med hela flygplatsen beställdes och genomfördes av frimurare. Det finns t.o.m. en sten på flygplatsen med en inskription som berättar just detta, bara för att undanröja alla tvivel.


Så med det avslutar vi dagens tur i symbolernas värld. Men som sagt, vi har bara sett början.söndag 12 januari 2014

The Quigley Formula – Tragedy and Hope

Dagens inlägg är ett av de viktigare. Det handlar om trovärdigheten i det jag skriver. I rubriken till den här bloggen (se ovan) skriver jag följande: ” Det finns 2 sätt att se på historia; det som på engelska kallas Accidental View kontra Conspiratory View. Skolan och media lär ut den förstnämnda, att omständigheter driver fram händelser som krig och revolutioner. I den här bloggen tar vi reda på om senare tiders krig och revolutioner snarare är resultatet av mänsklig planering; en konspiration”. Dagens inlägg handlar om professor Carroll Quigley (1910 – 1977), professor och lärare i historia vid kända universitet i USA, bl.a.Georgetown. Jag har redan nämnt honom i ett inlägg från den 2/11 -2013. Anledningen till att han är viktig är därför att han är en insider.  Han har studerat den grupp vi följer i den här bloggen. Den som vi kallar ”the Globalist Elite”.

   Quigley  studerade gruppen under 20 års tid. Han fick  dessutom chansen att under 2 års tid följa dess arbete på nära håll; ta del av dess dokument, träffa dess mest inflytelserika personer, få en inblick i dess organisation och dess målsättningar. Han är inte en s.k. whistleblower. Han är tvärtom mycket positivt inställd till den här gruppen och vad den uppnått. Quigley är alltså inte bara en insider. Han är att betrakta som av ”dem”. Han var under några år deras historieskrivare.

    Det märkliga med de böcker han skrev är att de finns tillgängliga för allmänheten (vilket inte var avsikten från början). Hans böcker inkluderar ”The Anglo-American Establishment: From Rhodes to Cliveden” samt ”Tragedy and Hope”. Vem som helst kan beställa dem från t.ex. Amazon eller annan nätbokhandel. Nog för att ”the Globalist Elite” försökte stoppa de här böckerna när de väl insett sitt misstag. Men det var för sent. Det hade redan producerats piratkopior av dem som sålde ”som smör”. Därför finns de kvar tillgängliga för vem som helst som vill kontrollera fakta.

Dagens video handlar som du förstår om just Carroll Quigley och det han skrev. Det är en föreläsning av en välbekant person (för dig som följt den här bloggen ett tag). Han heter G. Edward Griffin. Under ca. 1h30 min berättar han om vad Quigley skrev. Det är en spegling av mycket av det jag skrivit och skriver om i den här bloggen. Både vad gäller att kontrollera skeendet i världen från första världskriget och framåt, om New World Order och dess målsättningar, om organisationen och om falskspelet kring våra demokratiska val. Vi får också  veta att Bill Clinton, vid sitt inledningstal som nybliven president, valde att hylla Quigley som en för honom mycket betydelsefull person. Denna hyllning upprepade Clinton vid åtminstone 2 ytterligare tillfällen under sin presidentperiod. Så återigen rekommenderas du att se videon och fundera över dess betydelse.Notera att Griffin mot slutet av föreläsningen (när allt upplevs som totalt nattsvart) berättar att han startat ett nytt politiskt parti kallat ”Freedom Force International”. Han nämner där att detta parti växer snabbt i USA och att det startats liknande partier i 55 andra länder i världen. 

Faktum är att det finns ett i Sverige. Här har det fått namnet ”Partiet De Fria”. Jag tar med LÄNKEN till deras hemsida här. Det är ett nytt parti, ca ett år gammalt. Om du läser deras partiprogram så hittar du en del spännande innehåll, bl.a. tankegångarna runt ekonomin, skapandet av pengar och mycket av det vi hittills täckt i den här bloggen. Faktum är att det var så här jag själv hittade det här partiet – genom Griffins omnämnande av sitt eget parti och dess förgreningar runt om i världen.
tisdag 7 januari 2014

AIDS och Ebola skapades i amerikanska laboratorier

Som vi förstått av tidigare material så är ”population control” och ”depopulation” något som sägs ingå i The Globalist Elite’s medel för att uppnå New World Order. Ett av sätten att nå dit går genom vaccination samt spridning av dödliga bakterier och virus. I det här fallet tittar vi närmare på spridningen, men också uppkomsten, av både AIDS och Ebola.

Både AIDS och Ebola har forskats fram i amerikanska laboratorier. Detta på beställning av amerikanska myndigheter. Spridningen av dessa båda farsoter har sedan skett med hjälp av massvaccinationer, där valda delar av vaccinet medvetes smittades med respektive farsot. Låter det som en fantasi, något påhittat?

Påståendet framförs av bl.a. Leonard G Horowitz, en kille med tung akademisk och professionell bakgrund vilket i sig gör det svårt att avskriva den framförda tesen. Lägg därtill att han baserar sina påståenden på faktisk dokumentation. Tidigare hemligstämplat material som numera är allmänt tillgängligt, och som i allra högsta grad stödjer de påstående som Horowitz för fram. Bland de dokumenten finns t.ex. beställningen av forskning för framtagande av ett biologiskt vapen. Ett vapen som till sin beskrivning exakt beskriver det vi känner till som just immunförsvarssjukdomen AIDS. Lägg därtill att beställningen tidsmässigt väldigt väl matchar den tidpunkt då AIDS först uppträdde. Vi delges t.o.m. priset de amerikanska skattebetalarna fick punga ut med för framtagandet av detta vapen. Beställningen gick till ett forskningsinstitut företrätt av samme kille, Robert Gallo, som många år senare prisades för att ha "upptäckt" det virus som sägs orsak AIDS, HIV viruset..

Horowitz visar vidare, med stor trovärdighet, hur spridningen av sjukdomarna har gått till, nämligen genom massvaccination. Utbrottet av AIDS sammanfaller exakt, både tidsmässigt och geografiskt med en kampanj för att vaccinera befolkningen i central Afrika mot hepatit-B. Dessutom fick en utvald population i New York en ”släng av samma medicin”. Även här finns det övertygande bevisning, både dokument och tillgänglig statistik.

Se föreläsningen om AIDS & Ebola och döm själva. Jag sa videon i mitt förra inlägg att det var ett guldkorn. Här är ännu ett. Just nämnde Horowitz får vi anledning att återkomma till i kommande blogg-inlägg.

Dr Leonard Horowitz Emerging Viruses AIDS & Ebola Nature, Accident o


Det finns gott om ytterligare dokumentärer och material som pekar i samma riktning som den som Horwitz för fram. Så om du föredrar en dokumentär framför en föreläsning så lägger jag med en sådan här nedan. Även den här videon är värd din tid. Här framförs bevis för att HIV inte alls är det som orsakar AIDS. Dokumentären föreslår vidare att de behanlingsformer som finns och som används idag gör mer skada än nytta. De orsakar bl.a. sterilitet och död. Återigen en dokumentär underbyggd av mängder med läkare och forskare som ifrågasätter vår nuvarande syn på AIDS och dess orsaker.

HIV=AIDS: Fact or Fraud? A Stephen Allen film
fredag 3 januari 2014

Framtid – Inledning

Vi kommer att börja året med en titt in i framtiden. Det material vi hittills gått igenom i denna blogg ger oss möjlighet därtill. Vi kommer m.a.o. att titta på de uttalade måsättningarna för den organisation vi omväxlande kallar för ”The Illuminati” eller ”The Globalist Elite”. Det är som du förstår om du hängt med på genomgången hittills en väldigt svart bild som målas upp. Mänskligheten kan vara på väg mot de svåraste verdermödorna i historien.


Som en inledning till en sådan genomgång behövs ett videoinslag. Dokumentären i det här inslaget är ett riktigt guldkorn. Två och en halv timma lång men värd varje minut. Den är faktaspäckad, tankeväckande, välstrukturerad och tydlig i sin genomgång av det vi bör känna till om ”The Globalist Elite”, deras målsättning, vägen mot denna fram tills nu och mycket, mycket annat. Dokumentären är indelad i 3 akter:
  1. The Globalist Elite
  2. Problem Reaction Solution
  3. Mind Control

   I den första akten redovisas översiktligt dollarns  och USAs ekonomiska historia från Independence Day fram till våra dagar. Vi får följa kampen om att få kontroll över skapandet av pengar i USA. En kamp som 1913 vanns av de vi kallar ”The Globalist Elite”. När den kampen var vunnen gick organisationen vidare och skaffade sig även kontroll över politiken, av media, utbildning, polis, militär och i stort sätt samtliga samhälleliga funktioner. I dokumentären framhålles att den ultimata målsättningen för The Globalist Elite är makt. Världsherravälde. Benämningen New World Order är den som används för att symbolisera denna regim. Det är en världsordning där det bara finns en av allt. En World Government, en religion, en valuta o.s.v. Det är en diktatur. En liten elit styr. Vi övriga kan betraktas som slavar. Det är fascism.


Ett antal organisationer har över tiden etablerats för att säkerställa att strävandet mot denna målsättning blir framgångsrik. De mest framträdande är The Bilderberg Group, Trilateral Commission och CFR (Concil of Foreign Relations). Alla dessa kontrolleras av The Globalist Elite. Vidare beskrivs hur det är möjligt att säkerställa den kontroll dessa organisationer utöver. Begreppet Compartmentalization gås igenom.  Vi får veta att EU skapades efter en överenskommelse i The Bilderberg Group. Vi får också veta hur motsvarande organisationer etablerats i världens övriga hörn. Det mest skrämmande exemplet är kanske North American Union som skapades 2005 under Bush regimen. Inte med pompa och ståt utan i hemlighet och i tysthet. I praktiken innebär uppgörelsen att de inblandade länderna; USA, Canada och Mexico avsagt sig rätten att agera suverän stat. Något som strider mot den amerikanska konstitutionen.

Därefter fokuseras The Illuminati. Vi får veta hur de är organiserade och verkar. Vi får dessutom en inblick i området ockultism och symbolism. Vi kommer i kontakt med en av de ritualer några av världens mest framstående ledare ägnar sig åt, bl.a. på en plats vid namn Bohemian Grove. Det är en märkig ritual, där ”Dull Care” (alltså ”Tråkiga omtanken”) offras åt en gigantisk, ugglelik staty. Det är en ritual med diaboliskt ursprung.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

I akt 2 går vi vidare med den taktik som används av The Globalist Elite för att få oss att inte bara acceptera, utan till och med begära exakt de åtgärder och förändringar som de själva önskar. Förändringar som i själva verket leder till det slutliga uppfyllandet av New World Order. Taktiken kallas för Problem / Reaction / Solution.

En stor del av akt 2 ägnas åt Elfte September som just ett tydligt exempel där den här taktiken användes. Vi får följa nyhetsinslag den dagen. Lägg särskilt märke till hur många vittnen och First Responders som berättar att de hört och känt av explosioner både långt före det att byggnaderna rasade men även under själva kollapsen. Dessa vittnesmål har alla strukits i den officiella NIST rapporten. I den rapporten ges en bild av att det bara var flygplanen, konstruktionens försvagning, värmen från bränderna samt den s.k. pannkakseffekten som orsakade kollapsen. Självklart kan en sådan rapport inte nämna något om några explosioner. Dessutom utelämnades ju den tredje kollapsen, alltså WTC7 eller Salomon Building, helt och hållet i de första versionerna av NIST rapporten.

Efter WTC kollapsen, som ett exempel på Problem Reaction Solution går dokumentären vidare och redogör för andra sådana exempel;
  • sänkandet av Lucetania vilket säkerställde USAs inträde i första världskriget
  • Pearl Harbor som gav biljett in till andra världskriget
  • Incidenten i Tonkinbukten vilket föranledde kraftig upptrappning av Vietnam-kriget.

Genomgången av dessa stora krig nämner också hur The Globalist Elite stöttat alla sidor i dessa krig med både finansiellt såväl som materiellt stöd. Vi får också veta att organisationen tjänat gigantiska summor på dessa och många andra krig.

Avslutningsvis fokuseras nästa krig; kriget mot dig och mig. Eftermälet till Elfte september gås igenom. All den lagstiftning och övervakning som upprättats som ”solution”. Allt för att vi ska "känna oss lugnare och tryggare" och tro att våra ledare ska kunna förhindra nästa terrorattack genom införandet av alla dessa mekanismer. Al Qaida som organisation genomlyses. Och avslöjas som en myt; en fantasi. Här blickar vi också in i framtiden. Vi får veta vad det är för kontrollmekanismer som ”står på tur” att införas (och i viss mån redan har införts).
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Tredje delen så – Mind Control. Vi ges en inblick i hur vi under hela 1900-talet varit utsatta för en mycket väl planerad och genomförd agenda för att säkerställa att vi inte ser, inte förstår, inte reagerar på vad som faktiskt händer runt i kring oss. Kontrollen av mediaföretagen och utbildningsinstituten är naturligtvis nyckeln till detta. TV inte minst. Vi är hypnotiserade.

Jämförelser görs med Nazitiden i Tyskland. Det känns som vi kan vara på väg in i en repris.


Så vad kan vi göra åt detta. Avslutningen ägnas åt detta. Inslaget den allra sista minuten av dokumentären är underbart. Den med lejonen och bufflarna. Se den. Men glöm inte att se hela dokumentären. Inte bara en utan flera gånger. Den är värd din tid. Och andras också.