Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

måndag 24 november 2014

Nyhetsflödet 2014-11-24: Storskalig sterilisering via stelkrampsvaccin avslöjad i Kenya

Vi har i tidigare inlägg blivit varse om att vaccin används till att sprida dödliga sjukdomar som Ebola och AIDS. Samma metod används också till, vad som av vissa kan uppfattas som en än mer effektiv metod för att stävja befolkningsökningen (de-population) – nämligen sterilisering. I Kenya har WHO (World Health Organization) ertappats med att sprida en s.k. antigen kallad HCG (Human Chorionic Gonadotropin) till enbart kvinnor – särskilt i fertil ålder. Detta görs under täckmanteln ”Vaccination mot stelkramp”. Antigenen leder till sterilitet. Det var just upplägget på kampanjen, som nått ca. 2.3 miljoner kenyanska kvinnor, som fick en grupp läkare att fatta misstanke. Upplägget beskrivs på följande vis i den artikel signerad amerikanske journalisten och författaren William Engdahl:

   “According to Ngare, the doctors became alarmed when they were informed by WHO and the Nigerian Health Ministry that this tetanus vaccine involved an unprecedented five shots over more than two years and was applied only to women of child-bearing years. He noted, “Usually we give a series three shots over two to three years, we give it anyone who comes into the clinic with an open wound, men, women or children. If this is intended to inoculate children in the womb, why give it to girls starting at 15 years? You cannot get married till you are 18. The usual way to vaccinate children is to wait till they are six weeks old.”
Det är heller inte första gången som WHO ertappas med att genomföra liknande kampanjer. Enligt samme Engdahl har detta skett tidigare i både Filippinerna, Nicaragua och Mexiko. Så vilka organisationer, förutom WHO, är det som sägs ligga bakom kampanjen? Engdahl är tydlig. Han skriver följande:

   “Investigation by Pro Fide uncovered the fact that the Rockefeller Foundation, working with John D.Rockefeller III’s Population Council, the World Bank, the UN Development Program, the Ford  Foundation, and others had been working with the WHO since the early 1970’s to develop an anti-fertility vaccine using HCG with tetanus as  well as with other vaccines.”
På samma tema påpekar han även följande:

“Ngare further notes the sinister manner the vaccines are being given: “Only a few operatives from the government are allowed to give it out. They come with a police escort. They take it away with them when they are finished. Why not leave it with the local medical staff to administer?” The Kenyan doctors association also says that evidence shows the Bill & Melinda Gates Foundation, one of the largest funders of vaccination in Africa, is also behind the WHO prenatal mass murder attempt in Kenya.”
Artikeln är välskriven, med ett flertal referenser till annat stödjande material. Läs gärna artikeln ” WHO exposed in Prenatal MassMurder Operation in Kenya”  i sin helhet. 

Du som följer den här bloggen sedan tidigare är säkert medveten om att de krafter som står bakom den här typen av händelser också har för vana att berätta för oss om sina planer innan de faktiskt inträffar. Återstifta därför gärna bekantskapen med inlägget kallat ”Symboler och tecken” från den 16:e januari i år. I avsnittet om Denver Airport, med en 4 minuter lång video kopplat till sig, blir vi varse om hur händelserna i Kenya kan kopplas till målningarna på flygplatsen i Denver. Fäst särskild uppmärksamhet vid den lilla gruvvagnen med inskriptionen ”Ag”.

Jag har vid ett flertal tillfällen på senare tid fått frågan om jag vill skänka pengar till FNs olika vaccinationskampanjer. Av någon märklig anledning svarar jag numera alltid nej på den frågan.


tisdag 11 november 2014

Profetior – går det att förutspå framtiden?

Har vi människor förmågan att förutspå framtiden? De flesta av oss svarar säkert nej på den frågan. Men, genom historien finns det en handfull personer som påstås ha haft den förmågan. I dagens inlägg tar vi en titt på en av dessa, nämligen mannen som räknas som den på ”senare tid” mest framgångsrike profeten – Michel Nostradamus (1503 – 1566).

Michel Nostradamus - mannen som
kunde "se" morgondagen
Nostradamus familj var ursprungligen av judisk härkomst. Hans farfar hade dock konverterat till katolicismen. Nostradamus själv blev apotekare. Han ägnade sig åt alkemi men hade från studietiden även med sig kunskaper om astronomi, astrologi och läkekonst. Han förlorade hela sin familj i sviterna av den pest som på den tiden svepte genom Frankrike och Europa. Med tiden började han skriva och publicera – inledningsvis horoskop av mer individuell och personlig karaktär. Med tiden utvecklades detta till regelrätta profetior av mer övergripande, världslig karaktär. Hans mest kända verk blev Profetiorna – en samling verser (quotrains) som sades förutspå framtiden för mänskligheten. Mottagandet av verket blev blandat. Men när dåvarande franske kungen Henry II dog på ett sätt som exakt motsvarade en av Nostradamus verser spreds ryktet om Nostradamus förmåga snabbt. En annan profetia besannades 1566 – den som förutspådde hans egen död. Sedan dess har ett mycket stort antal verser kommit att betraktas som besannade. Dessa händelser innefattar Napoleons framfart i Europa, Hitlers uppgång och fall, atombomberna över Japan 1945, Kennedys död, Sovjetunionens upplösning (som förutspåddes med häpnadsväckande tidsmässig exakthet). Flera av hans verser har ännu inte inträffat. Dessa talar om katastrofala händelser för jorden och dess invånare; ett tredje världskrig mellan de stora världsreligionerna, svält, torka, naturkatastrofer och ”de-population”.

I sina verser förutspår Nostradamus att tre osedvanligt krigslystna och mäktiga ledare kommer att drabba världen. De flesta Nostradamus-kännare menar att 2 av dessa redan passerat revy – Napoleon och Hitler. Den tredje menar många lever bland oss denna dag. Dagens dokumentär handlar om Nostradamus och hans proftetior – både de som besannats och de som återstår. Dokumentären försöker vara objektiv – både skeptiker och de som är övertygade får komma till tals. Det är en fascinerande berättelse.

För egen del blev jag på allvar intresserad av Nostradamus i samband med händelserna den 11 september 2001. Jag kände då redan till att Nostradamus förutspått ett tredje världskrig, centrerat kring konflikten mellan kristna och judar å ena sidan, muslimer å andra. Jag ville ta reda på mer om detta. Därför köpte jag en bok med titeln ”Nostradamus World War III 2002”, författad av David S. Montague. Boken i sig är upplagd på så vis att vi inledningsvis får stifta bekantskap med, vad författaren betraktar som Nostradamus mest framgångsrika profetior (i det att de anses vara besannade). Därefter följer ett försök av författaren att, baserat på proftiorna, försöka förutså framtiden. Särskilt då händelseutvecklingen för det Montague uppfattar som tredje världskriget, där han menade att terrorattentaten var själva startpunkten för det kriget.

Kort efter terrorattentaten inledde USA flygangrepp mot Afghanistan. Talibanerna jagades på flykten och en USA-vänlig regim med Karzai i spetsen tillsattes. Därefter vände USA, med George W. Bush i spetsen, blickarna mot Irak. Det påstods att Saddam Hussein förfogade över massförstörelsevapen samt att han samarbetade med Al Qaida. Förberedelser för det som kom att utvecklas till Irak-kriget inleddes under 2002. I slutet av januari 2003, den 31:e, planerades ett möte mellan Bush och brittiske premiärministern Tony Blair. Ämnet för mötet var just hur Irak-frågan skulle hanteras. Ett angrepp föreföll sannolikt. 

Inför det mötet dök en av Nostradamus verser upp i mitt medvetande. Versen löd:

”The chief of London through the realm of America,
The isle of Scotland tempered by frost,
King and Reb will face such a treacherous antichrist,
That he will place everyone in the conflict”

Det här var märkligt minns jag att jag tyckte. Versen tycktes vara på väg att besannas. ”King and Reb” översätts i allmänhet av Nostradamus-kännare som den brittiska monarkin och USA (som bröt sig loss från England genom ett rebelliskt uppror). Saddam Hussein tolkade jag vid det tillfället som en möjlig anti-krist. Allt som saknades nu var en ordentlig snöstorm över Storbritannien.

En speciell relation
Jag minns att jag befann mig i London den dagen. Jag hade anlänt med flyg från Göteborg. Ingen snö. Jag åkte ut till NW London för ett affärsmöte. Ingen snö. Tillbaka på flygplatsen på sen eftermiddag, hungrig efter dagens möten. Ingen snö. VI gick och satte oss i en av flygplatsens restauranger, åt en bit mat och kopplade av inför hemresan. Därefter gick vi till vår gate där jag tittade ut genom fönstret. Snö!!! Det formligen vräkte ner. Traktorer gick på högvarv och försökte skotta rent start och landningsbanor. Förgäves. Alla flyg ställdes in den kvällen. Flygtrafiken återupptogs inte förrän dagen efter. Ett enda flyg kom iväg. I det satt den Tony Blair, på väg till sitt möte med George W. Bush. Utfallet av det mötet blev vad som i det närmaste kunde betraktas som en gemensam krigsförklaring mot Saddam Hussein. Själv satt jag på terminalen och kände en rysning genom kroppen. Wow. Var detta besannandet av en Nostradamus-profetia som jag fått uppleva. Det kändes så då. Och i ljuset senare avslöjanden om den hemliga överenskommelse de båda ledarna ingick den dagen - om att angripa Irak oavsett om massförstörelsevapen skulle hittas eller ej - så har den känslan ytterligare förstärkts.Så frågan kvarstår – kan vi människor förutspå framtiden? Den frågan kan jag inte besvara. Men i ljuset av mina erfarenheter vill jag hålla öppet för att det faktiskt kan vara så. Särskilt om vi betänker det som berättades i ett tidigare inlägg signerat Lloyd Pye: Nämligen att vi människor bara i allmänhet kan utnyttja ca. 10 % av vår hjärnas kapacitet. Vad skulle vi klara av om vi lyckades gå utanför den gränsen? Vem vet?

torsdag 6 november 2014

Klimatkrisen – För 35 år sedan varnade ”samma forskare” för en ny istid

Idag tar vi en titt på klimatkrisen ur ett lite mer långsiktigt perspektiv fokuserat på hur forskarkåren och våra mediakanaler informerat oss under de senaste 35 åren.
1978 vs. 1983 - Olika orsak. Samma politiska mål.
 • 1978 varnades vi av ”klimatexperter” om att en ny istid kunde vara på väg. Detta uttalande baserades bl.a. på flera rekordkalla vintrar i rad. Vårt levnadssätt samt överbefolkningen pekades ut som ”boven i dramat” bakom dessa förändringar.För att motverka krisen diskuterades extrema åtgärder, som t.ex. att spränga bort isen vi våra poler.
 • 1983 varnades vi av samma experter för att en värmebölja med globala, katastrofala konsekvenser skulle inträffa under 1990 -talet. Även då var det vårt levnadssätt och överbefolkningen som pekades ut som den skyldige.
 • Samma tendens upprepar sig nu på 2000-talet där Al Gores ”En obekväm sanning” inledde en aldrig tidigare skådat propagandaapparat för att få oss att inse att förändring behövs. Den kampanjen pågår fortfarande. Ämnet ”klimatkris” står högt på dagordningen bland våra politiker i både FN, EU och nationellt.
 Som vi sett i tidigare inlägg bör vi ta till oss budskap från både forskarkår och media med en stor portion skepticism. Det kan finnas politiska orsaker bakom budskapet. Om vi skärskådar frågan inser vi snart att:
 • Företag och investerare tjänar stora pengar på klimatkrisen. Allt detta medan
 • Gemene man blir allt fattigare genom att allt fler skatter införs i syfte att motverka den globala uppvärmningen

Vi talar om en bransch som omsätter enorma belopp. Enorma! I dagens dokumentär får vi en inblick i hur ett knippe debatter i EU och brittiska parlamentet sett ut. Här får vi inte glömma vilka krafter det är som ligger bakom skapandet av EU och dess agenda fram till idag. Mer om detta i kommande inlägg.

Så vilka fakta talar då för att forskarna den här gången faktiskt har rätt; att vi denna gång riskerar att civilisationen går under till följd av den globala uppvärmningen? Faktum är att det finns en hel del frågetecken, vilket dagens dokumentär lyfter fram. Det kanske tydligaste tecknet på att något inte stämmer är det faktum att den globala uppvärmningen inte alls pågår. Jorden har sedan 1998 inte blivit ett dugg varmare utan snarare tvärtom! Varför nämns inte detta faktum i media. Bakom de tecken på klimatkris vi ser, som t.ex….
 • bränder i Australien, Kalifornien och södra Europa
 • extrema väderförändringar – torka, köldrekord och regnrekord för att bara ta några exempel
 • smältande polarisar

…kan det finnas andra förklaringar. Dagens dokumentär ger oss insikt och inblick i dessa. Lyssna särskilt på den äldre mannen som inför engelska parlamenten ger oss både historiska och vetenskapliga fakta som vi inte får glömma ca 15 min in i filmen). Kom dessutom ihåg att människan idag har förmåga att kontrollera att styra vädret. Med medel som döljs för oss finns kapacitet att skapa i stort sett vilket väder som än önskas på önskad kontinent eller plats i världen. Detta har vi sett i tidigare avsnitt i bloggen då ämnen som Klimatkris, Chemtrails och HAARP behandlats. Om detta handlar den senare delen av dagens drygt 50 min långa dokumentär kallad ”SKYSCRATCH - The Geoengineering/Chemtrail Cover Up”.


lördag 1 november 2014

ISIS - Vi lider akut brist på skepticism

Jag träffade en nära vän i augusti i år. Vi gick ut på restaurang, åt en bit mat och började efter ett tag att diskutera innehållet i den här bloggen. Han följer den delvis; brukar läsa de flesta inläggen men är betydligt mer sparsam vad gäller att följa videomaterialet. ”-jag är 100 % skeptisk!”, proklamerade min vän triumferande halvvägs in i samtalet. Mycket riktigt visade det sig att han är skeptisk emot allt som framförs i min blogg. Han hittar förklaringar till allt. Ibland rör det sig om helt fantastiska förklaringar.  Det faktum att…
The Pentagon crash
 • …tre höghus rasade samman den elfte september 2001, hela vägen uppifrån och ner i en hastighet motsvarande fritt fall, vilket trotsar alla lagar inom fysik och byggnadsteknik…
 • … flygplanet som kraschade in i Pentagon efterlämnade ett ingångshål på 5m, dessutom utan att efterlämna några flygplansdelar utanför…
 • ….någon eller några tjänade miljontals dollar på att tre dagar innan kraschen spekulera i att 2 flygbolag skulle falla i värde på börsen. Trots det så inleddes ingen undersökning om vem denne eller dessa personer är. Locket lades på av CIA…

…avfärdar han med kommentaren att ”amerikaner är inte så smarta att de skulle kunna ro iland en så stor och känslig operation”. Han medger dock att det verkar finnas en del märkliga omständigheter runt just de händelserna men väljer att inte gå vidare i analysen.

Besvärande fakta runt tunnelbaneattacken i London den 7/7 2005, som t.ex. att…
7/7 tube train
 • Vittnesuppgifter talar om att metallen i vagnarna efter sprängningen pekade inåt vilket tydligt indikerar att sprängmedlen apterades utanpå vagnarna…
 • Det pågick säkerhetsövningar den dagen, där exakt samma scenario som det som faktiskt kom att inträffa, simulerades på exakt de tre tunnelbanestationer som kom att drabbas denna dag…

…förklarar han med att ”-vittnen många gånger är såpass skärrade efter omvälvande händelser att de kan uttala sig förvirrat om händelseförloppet” eller ”någon kanske kände till att det fanns planer på attentat den dagen men istället för att gå till polisen med den kännedomen valde personen ifråga att verka för att ovan nämnda säkerhetsövning genomfördes (vilket han då förmodas ha varit i positition att göra). Detta lär isåfall ha räddat många liv”.

Jag häpnade såklart över förklaringarna. Men… Min gode vän är tyvärr inte ensam. Vi har oerhört svårt att ”tänka utanför boxen”, att ifrågasätta sanningar som går emot vad gemene man uppfattar eller vad våra läroböcker uttrycker, eller vad en hel mediakår proklamerar.  Detta gör oss sårbara. Detta gör att mänskligheten hamnat i den situation jag menar att vi just nu befinner oss i; vi är alla grundlurade!

Ron Paul
Terrorgruppen ISIS är ett bra exempel på hur lite vi ifrågasätter. Under 2014 har vi dels fått veta att vi alla är kontrollerade av statsapparaten runt omkring oss. Snowdens’ avslöjanden visar att allt vi skriver på facebook, i mail, i bloggar och på twitter, uttrycker i telefonsamtal m.m. fångas upp av NSA och andra liknande organisationer. Dessa data analyseras för att hitta personer som potentiellt skulle kunna utgöra ett hot mot vår säkerhet. I spåren av detta har individer arresterats i USA, enbart för att de uttrycker synpunkter och teorier liknande de du finner i denna blogg. Andra arresteras för att de deltar i demonstrationståg av ytterst fredlig karaktär. Ytterligare andra trakasseras för att de stödjer en politiker (som t.ex. den i USA kontroversielle tea-party republikanen Ron Paul).

Samma år får vi också veta att en terrorgrupp kallad ISIS på bara några få år lyckats ta kontroll över så stora landområden i Irak och Syrien att det motsvarar Storbritannien till sin storlek. Lägg därtill att gruppen växt fram ur Al Qaida och att de extremt våldsamma och anti-amerikanska. De t.o.m hotar med terrorattentat på amerikansk mark och talar om att placera en islamisk flagga på Vita Huset tak. Detta har skett utan någon som helst åtgärd från västvärldens spionapparat eller militär. Alla de tusentals drönare som skickats iväg under den här perioden och som dödat närmare 10.000 personer har haft helt andra måltavlor i länder som Pakistan och Jemen. De första, ganska lama reaktionerna mot ISIS inleddes i september i år – 3 år för sent. Känns detta överhuvudtaget trovärdigt. För mig är det en helt absurd historia som om det inte vore för dess fruktansvärda konsekvenser enbart förtjänar att skrattas åt. Men de flesta av oss sväljer tyvärr dessa lögner med ”hull och hår”.

Med detta sagt är det dags för dagens 2 dokumentärer. Den första (1m50s lång) om vilka som tjänar pengar på kriget mot ISIS. Den andra om ISIS ursprung; varifrån deras pengar, vapen och support kommer. Det är en nyhetsanalys värd namnet. Var särskilt uppmärksam på vad General Wesley Clarke säger om sitt möte med Gerorge W. Bush kort efter 11/9 2001 (19m20s in i inslaget). Jämför detta med den faktiska händelseutvecklingen. Skrämmande träffsäkert.

Juicy Month: Arms sales soar amid war against ISIS

The Covert Origins of ISIS

Det är dags för oss att inse att vår skepticism måste utökas till att inte vara begränsad till ena sidan av myntet. Vi måste vända på myntet och betrakta även den andra sidan med lika kritiskt granskande ögon. Inte förrän då kan vi kalla oss genuint skeptiska.