Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

Föreläsning 2020-04-20

Konspirationen - Vem ligger bakom? Vilket är syftet? 

Söndagen den 26:e april höll jag en 5 timmar lång föreläsning i Göteborg. Titeln på denna var ”Det viktigaste budskapet” I föreläsningen går jag igenom följande:
  1. Lever vi i en konspiration?Med ett flertal exempel på händelser och avslöjande dokumentation försöker jag tydliggöra att vi utan tvekan lever i en konspiration.'
  2. Hur finansieras konspirationen och hur är den strukturerad / organiserad?När vi väl fått klart för oss ATT vi lever i en konspiration uppstår förhoppningsvis många frågor. VI behöver veta hur den finansieras samt hur den är organiserad och strukturerad. Hur är det möjligt att allt detta lurendrejeri kan ske mitt framför näsan på oss?
  3. Vilka krafter ligger bakom och vad är syftet?När vi sedan går vidare i vår analys är det lämpligt att försöka ta reda på vilka krafter som ligger bakom samt vilket det övergripande syftet är. Det finns runt om i världen många av de som studerar konspirationen som tagit sig an uppgiften, men meningarna och slutsatserna de kommer fram till går ofta isär. I föreläsningen går jag igenom de 4 vanligast förekommande hypoteserna – analyserar och utvärderar dem. Vilka dessa är kommer att klarna i takt med att de olika avsnitten från föreläsningen läggs ut i den här bloggen.
  4. Klimatkrisen och konspirationenHar klimatkrisen en koppling till den nu beskrivna konspirationen med gjorda antaganden om bakomliggande krafter samt syfte. Vi tittar på bevisen för att så är fallet.
  5. Covid-19 pandemin och konspirationenVad vet vi om Covid-19 pandemin? Kan vi lita på rapporteringen från traditionell media eller finns det anledning att tro att vi även här blir bedragna? Vi analyserar händelseförloppet och drar vissa slutsatser.
  6. Sammanfattning och slutsatserAvslutningsvis sammanfattar vi allt det som vi gått igenom i föreläsningen samt  funderar på vad detta kan innebära för just dig och mig i en mycket nära framtid

Den inspelade versionen av föreläsningen har delats upp i fyra delar (vilket motsvarar de pauser och bensträckare vi tog). Del 1 hittar du i videon här nedanför. Den täcker punkt 1 samt stora delar av punkt 2 av agendan ovan.Del 2 täcker punkt resten av punkt 2 samt de två första hypoteserna som nämns i agendan ovan

Del 3 täcker de två resterande hypoteserna för vilken kraft som ligger bakom och vad syftet är.


Del 4 tar en titt på Klimatkrisen samt Covid-19 pandemin och funderar över hur dessa är kopplade till den övergripande agendan. Vi avslutar med en sammanfattning och med en slutsats.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar