Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

lördag 28 juni 2014

Multinationella jättar och våra myndigheter i ohelig allians

Vår hälsa är utsatt för artillerield. Det är framförallt de multinationella jättarna inom läkemedels- och livsmedelsbranschen som står för eldgivningen. De understöds av våra egna myndigheter, vår egen statliga kontrollapparat. Målsättningen är att tjäna pengar. De multinationella gör detta genom stegrad försäljning och minskad konkurrens. De använder pengarna till att i praktiken muta våra folkvalda, genom lobbyism och genom delfinansiering av kontrollapparaten. I USA betalas 40% av FDA’s (Food & Drug Administration) genom medel som kommer från läkemedelsjättarna. I samma land är läkarnas bonus är helt beroende av hur mycket piller de skriver ut. Finns det någon på denna jord som inbillar sig att inte det har någon påverkan på vilka beslut man fattar? Finns det någon som tror att Sverige är befriat från den här typen av verksamhet?  Alla tjänar pengar på den här verksamheten, utom vi. Vi blir allt fattigare och mår allt sämre.

Jag var på föreläsning för någon månad sedan. Kulturum i Partille utanför Göteborg skulle få besök av 2 kontroversiella cancerforskare; svensken Erik Enby och italienaren Tullio Simoncini. Båda har via sin mångåriga forskning funnit att cancer är en svampsjukdom. Båda har dragit slutsatsen att cancer  framgångsrikt kan behandlas med något så enkelt som en lösning av bikarbonat. Båda stöter på mycket stort motstånd från myndigheter i respektive land. Inte för att metoderna skulle vara ”bogus”. Tvärtom, Simoncini har framgångsrikt behandlat och botat ett mycket stort antal patienter. Deras teori och metod borde vara intressant att pröva i ännu större skala. Men, det är här de stöter på problem. Ingen kan ta patent på bikarbonat. Ingen kan därigenom tjäna pengar på att behandla sjukdomen med detta preparat. Tvärtom, hela sjukvårds och läkemedelsindustrin skulle få ett rejält ekonomiskt avbräck om ett läkemedel som fungerar, är effektivt och som dessutom är nära nog gratis skulle släpps fram i den här branschen. För det är så de tjänar sina pengar. Genom att vi blir alltmer sjuka och efterfrågar deras behandlingar. Behandlingar som sker med kemikalier och som kanske tillfälligt löser det akuta symptomet. Problemet är bara att våra kroppar ofta reagerar negativt i det långa perspektivet på dessa behandlingar. Detta leder till mer behov av sjukvård och mediciner. Vilket gör att branschen blir ännu rikare.

Hur gick ovan nämnda föreläsning med paret Enby / Simoncini? Jo, de gav sin publik en utmärkt och övertygande genomgång av sin teori och resultaten av användandet av densamma. Detta trots att Simoncini fick hålla sin del av föreläsningen med hjälp av Skype och telefonledningar. Våra svenska myndigheter hotade nämligen med att arrestera honom om han satte sin fot på svensk mark? Varför? Jo, därför att några av hans patienter har dött. Cancern hade i dessa fall gått för långt och redan slagit ut vitala organ. De befann sig redan bortom allt hopp. Det spelar ingen roll att Simoncinis metod är långt mer framgångsrik än branschens egna. Reglerna som gäller för honom är att han inte får misslyckas en enda gång. Gör han det anklagas han för dråp.

Naturen runt omkring oss bjuder på stora mängder läkande preparat. Örter, vitaminer och enzymer har många gånger större positiv påverkan på våra kroppar än motsvarande kemiska preparat. Detsamma gäller naturlig läkekonst, som akupunktur, yoga, naprapati, magnetterapi och homeopati för att bara nämna några exempel. Dessa har länge betraktas som ”hokus pokus”. Dess utövare döms ut som kvacksalvare och får samma behandling som våra ovan nämnda vänner. Men på senare tid har allt fler alternativa metoder fått en chans. Tro inte att det är våra myndigheter som släpper fram dem. Nej, det är vi själva som ifrågasätter och kräver att få tillgång till denna alternativa läkekonst. När vi gör det kan våra myndigheter och folkvalda eller ens de multinationella jättarna stå emot. Tänk på det!
För vi står på nytt inför ett försök att beröva oss dessa alternativa läkemedel. Codex Alimentarius heter initiativet och de som står bakom är FN, med WHO i spetsen. Här finns också europeiska och amerikanska kontrollmyndigheter (även om de ivrigt förnekar det) likväl som branschens jättar.

Dagens dokumentär handlar om just detta:
 • Vi får en ingående inblick i hur FDA bedriver sin verksamhet. Framförallt med fokus på samarbetet med dess finansiärer, de multinationella jättarna. Många beskriver FDA’s verksamhet som rent kriminell. Bevisen för att så skulle vara fallet är många och övertygande. Organisationen är också mycket effektiv på rensa ut oliktänkande samt s.k. whistleblowers.
 • Vidare får vi en genomgång av hur världens kontrollmyndigheter vuxit sig stora. Det är en historieskrivning som tar sin början i 1500-talets England. Med de kunskaper om Illuminati och deras taktik Problem-Solution-More Government som vi skaffat oss genom att följa den här bloggen kan vi tydligt se hur just den taktiken använts flitigt på det här området. Att en av huvudaktörerna på världsscenen dessutom är familjen Rockefeller gör oss inte mindre misstänksamma.
 • Dessutom ges en ingående beskrivning av Codex Alimentarius. Dess nazistiska rötter samt hur det är på väg att användas till att slå ut allt som är naturligt inom livs- och läkemedelsbranchen. Se upp för Codex framgent.
 • Sist men inte minst blir vi varse om hur hälsovådliga och många gånger även livsfarliga preparat släpps genom kontrollapparaten med FDA’s goda minne, dess vetskap. Detta sker samtidigt som stora mängder av billiga, effektiva, naturliga preparat och verksamheter motarbetas och elimineras av samma myndigheter. Vems sida tror ni att de står på?

Det är ingen munter föreläsning och dokumentär vi ska ta oss an. Men den är viktig. Viktig därför att den hjälper oss att vakna. Den hjälper oss att bli varse om vart utvecklingen inom dessa branscher är på väg att ta oss om vi inte gör något. Dags att göra något m.a.o. Börja med att se dagens dokumentär.
Den heter "WAR ON HEALTH - The FDAs Cult of Tyranny - Full Speech & Documentary" och är som sagt producerad av Gary Null.

lördag 21 juni 2014

Vår mat hamnar bortom vår kontroll

Efter en kortare tids vila från bloggskrivandet är det åter dags att placera sig bakom tangentbordet. Med hela bakgrundsmaterialet färdigskrivet, konspirationen spårad till sitt ursprung, dess historia nedtecknad och framtid utstakad är det dags att ta nästa kliv. Det är dags att utvärdera det jag hittills har beskrivit. Står materialet ”pall” för vidare granskning. Kommer en närmare analys att bekräfta de slutsatser som hittills dragits eller blir det till att ta ”några kliv tillbaka” och ompröva allt vad vi hittills kommit fram till?

Vi börjar resan med en titt in i området kost & hälsa. Vi har i tidigare blogginlägg kunnat konstatera att de som står bakom konspirationen förefaller vara ute efter att ta kontrollen över mänskligheten. Världen ska delas upp i ”den styrande eliten” och de ”arbetande massorna”. I praktiken är tanken att göra oss till slavar – frivilliga sådana. Vi har också sett att depopulation står på agendan. Antalet människor på det här klotet ska reduceras ned till ca 0,5 miljarder. Det är ganska lätt att dra slutsatsen att mat och kost borde vara ett område som är högintressant för en ”organisation” som har dessa båda målsättningar på agendan.

När vi därför börjar att utvärdera området ”vår kost” kan vi först och främst konstatera att våra valmöjligheter blir allt mer begränsade. Snart sagt vilket märke vi än väljer så ingår detta i ett nätverk av ägande som i slutändan alltid mynnar ut i några få multinationella jättar. Detta faktum symboliserar vi med bilden nedan . Här blir det naturligtvis extra intressant att titta på ägandet och kontrollen över dessa jättar. Mer om detta senare.


En sådan jätte är Monsanto. Det ett multinationellt företag som verkar inom kemi-, livsmedels- och jordbruksbranchen. Vi svenskar känner kanske främst till företaget som tillverkaren av ogräs-bekämparen RoundUp. Monsanto ligger också bakom produkter som sackarin, aspartam samt miljögifter som DDT och PBC. Kanske är företaget allra mest känt för sina genmodifierade produkter. Det sägs att närmare 90 procent av alla sojabönor, majs, bomullsplantor, sockerbetor och raps som odlas i USA innehåller Monsantos patenterade gener. Deras genmodifierade frön kan endast användas tillsammans med deras bekämpningsmedel då detta aktiverar de gener som planterats i grödan. Länge kämpade Europa och Sverige emot införandet av genmodifierade produkter i jordbruket och dagligvaruhandeln.  Så är inte längre fallet. 2012 började vi på försök odla genmodifierad sockerbeta nere i Skåne. Detta lär bara vara början.

Monsanto förefaller ha en agenda. De är ute efter att kontrollera tillgången till den mat vi dagligen behöver – att slå ut och dominera övriga konkurrenter. I strategin för att förverkliga detta ingår:
 • Politisk lobbyism, många gånger med metoder som i praktiken innebär att statens kontrollapparat åsidosätts (innebärandes att de som ska försvara våra intressen som konsumenter inte klarar av att leva upp till detta)
 • En extremt aggressiv marknadsföring
 • Kontroversiella juridiska strategier.
  På detta område har man bl.a. med hjälp av bilar spridit pollen över ekologiska odlingar hos bönder som vägrat köpa Monsantos genmodifierade grödor. Ekologiska odlare vars grödor har befruktas av luftburet pollen från Monsantos odlingar har stämts och sedan fått lämna både odlingar och hem till följd av extrema bötesbelopp. Situationen är densamma på en rad platser runt om i världen.

Monsanto har kommit långt i genomförandet av den här strategin. Dagens dokumentär ger en tydlig och upprörande inblick i hur odlare världen över slås ut. Hur Monsantos utsäde redan har tagit en dominerande ställning i världen och hur denna placering successivt stärks tack vare nyttjandet av de hänsynslösa metoder som beskrivits ovan.

Vilka är då de ägarkrafter som finns bakom Monsanto. Huvuddelen av dess aktier ägs av Pharmacia Upjohn som i sin tur har Pfizer som majoritetsägare. Bill Gates har också investerat kraftigt i Monsanto. Och bakom allt det här hittar vi… naturligtvis Rockefeller-familjen. Bingo. Än en gång är det våra konspiratörer som vi hittar i änden på de trådar vi nystar i. Överraskade? Det borde vi inte vara. Däremot bekymrade.

Se dagens videoinslag ”The world according to Monsanto” av den franska dokumentärfilmaren Marie-Monique Robin. Den är 1h48min lång.söndag 1 juni 2014

Sista steget upp på pyramidens topp.

Dagens inlägg är lite speciellt. Vi kommer att ta sista steget upp på pyramidens topp. Vi kommer samtidigt att avsluta den serie med inlägg som utgör bakgrundsmaterialet för förståelsen av den här bloggen. Ett material som steg för steg förklarar konspirationen i precis den ordning jag själv byggt upp min egen förståelse för den. Du som läsare och följare rekommenderas att gå igenom den här bloggens material på exakts samma sätt. Annars lär du betrakta dagens videoinslag som fullständigt galet. Börja med inläggen om Fukushima, därefter Terrorattentaten den elfte september och så vidare. På så vis tas du med på en klättring, min klättring, trappsteg för trappsteg tills du slutligen är där – högst upp på pyramidens topp med en vidunderlig utsikt och en fantastisk förståelse för din omvärld.

Så vad är det vi ser här uppifrån. Hur ser den stora konspirationen ut. För att förstå det måste vi, som du märkt, utmana och ändra vår uppfattning om världshistorien. Det här är i korthet den historia som min blogg berättar (fast nu i kronologisk ordning):
 • För ca. 4 miljarder år sedan fick vårt solsystem besök av en inkräktare; en planet med namnet Nibiru. Nibiru hamnade på kollisionskurs med en av planeterna, av Sumererna kallad Tiamat. En av Nibirus månar kolliderade med Tiamat. En stor del av Tiamats ”skorpa” slets bort och slungades ut i rymden.  Materialet som slets bort bildade kometer samt Asteroidbältet. Resterna av Tiamat utgör det vi idag kallar för Tellus – vår jord.
 • Det fanns liv på Nibiru. I samband med kollisionen överfördes bakterier och mikroorganismer från Nibiru till jorden. Livet på jorden kom att utvecklas, i linje med evolutionsläran.
 • Jorden besöktes tidigt av utomjordingar. Dessa har återvänt med jämna mellanrum och har även, periodvis valt att bosätta sig här.
 • En grupp sådana utomjordingar går under namnet Annunaki. De kom till jorden i jakt på guld, något de behövde för att rädda atmosfären på sin egen planet. Guldet utvanns ur gruvor, framförallt i Sydafrika.  Men gruvdrift är tungt och slitsamt. För att underlätta valde dessa Annunakis att skapa oss människor. Vi skapades som en korsning mellan en kvinnlig Neanderthalare och en manlig Annunaki. Den första människan gavs namnet Adamu.
 • För ca 7.000 år sedan drabbades jorden av en enorm naturkatastrof. En stor flodvåg sköljde över jorden och ödelade stora delar av den (jämför Noaks Ark). Atlantis var troligtvis en av de platser som då strök med.
 • För ca. 6.000 år sedan började återuppbyggnaden. Platsen för detta var Mesopotamien (dagens Irak). Detta är vår civilisations vagga. Utomjordingar fanns med, även under uppbyggnaden. Det är också här som några tusentals år senare den stora konspirationen föds. I Babylonien. Det är hit allt kan spåras – både riter, ritualer och blodsband. De sumeriska skrifterna berättar om hur utomjordingarna lämnar jorden och lämnar kvar en grupp ”högre präster”. Det är dessa ”högre präster” vi med släktforskning kan spåra hela vägen till våra dagar. Släktingar till dessa utgör vår aristokrati; våra kungar, presidenter och premiärministrar. De är företagsledare för de multinationella storföretagen. De är kända skådespelare och musiker.

Det är det här som dagens dokumentär går igenom. Dokumentären i sig är en utmaning. Den är nära 5 h lång. Den är fantastisk, men sett i ljuset av vad vi redan känner till så är den en perfekt avslutning och avrundning på mitt bakgrundsmaterial.

Efter att ha redogjort för konspirationens ursprung går föreläsaren, David Icke, vidare och berättar vad som hänt sedan den bildades där i Babylonien. Vi får veta
 • Hur konspirationen spreds över jorden med hjälp av Fenicierna och Veneter.
 • Hur dess hemligheter; kunskap om avancerad teknik och astrologi, bevarats.
 • Vilken roll våra religioner, och inte minst den katolska kyrkan spelat genom årtusenden
 • Vilken roll Tempelriddarna spelat
 • Att Christopher Columbus visste vart han var på väg
 • Att Leonardo da Vinci kanske inte alls var ett universalgeni. Han kanske bara grävde fram de hemligheter som den organisation han företrädde bevarat under så lång tid
 • Om mängder av symboler och dess betydelse
 • Vi får till och med en del taktiska råd inför den kaotiska tid vi har framför oss; vad vi bör göra och vad vi bör undvika.

Detta och mycket, mycket annat väntar dig. Det är en otrolig historia. Har du inte följt den här bloggen tidigare kommer du, som sagt, troligen bara att skaka på huvudet och gå vidare. För hela storyn är fullständigt osannolik och ”knäpp” om du bara kastas rakt in i det den berättar. Jag själv har vid ett flertal tillfällen under arbetet med och skrivandet av tidigare inlägg sett inslag av just dagens föreläsare, David Icke. Men jag har då avfärdat dem som ”icke trovärdiga”. Det visar sig nu att jag helt enkelt befunnit mig alltför långt ifrån pyramidens topp och då går det inte att ”ta in” det han berättar. Det tycker jag inte längre. David Ickes’ föreläsning blir en perfekt avslutning på bakgrundsmaterialet och utgör en perfekt summering av detsamma. Jag hoppas du är nyfiken och att du tar dig tid att se hela föreläsningen. David Icke – Oblivion (betyder ungefär ”glömska”).