Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

tisdag 22 juni 2021

Den Stora Striden - så styrs världen

Vem tror du det är som styr i världen idag? Är det ett rike, eller en organisation med makt? Tror du att det är USA? Eller Kina? Eller en koalition mellan olika länder – som t.ex. EU eller FN? Eller kanske tror du att religion spelar en stor och avgörande roll. Du tror kanske att det är judarna som styr? Eller muslimerna, hinduerna, buddisterna, ateisterna eller en kombination av dessa. 

Det här är stora frågor och många därute menar säkert att det inte finns något entydigt eller uttömmande svar på den. Många menar kanske istället att det är mer slumpmässiga faktorer som avgör hur maktfördelningen ser ut i dagens värld. Kanske säger de, att vi genom att studera mänsklighetens historia, eller lyda devisen ”follow the money”/”who benefits” (följ pengaspåret / vem tjänar på det) kan börja skönja och förstå vilka länder, kontinenter, religioner, organisationer och företag som har större eller mindre inflytande på världspolitiken i dag.

Dagens videoinslag tar upp just den här frågan. Presentatören, en kille vid namn Altiyan Childs, kommer med det häpnadsväckande påståendet att det faktiskt finns ett entydigt och uttömmande svar. Han ger oss det svaret och han ger oss dessutom klara, otvetydiga bevis för att det han påstår är sant. Han talar med auktoritet i ämnet, just därför att han är en s.k. ”insider”. Han har själv tillhört den organisation som styr i världen idag, den organisation han nu väljer att avslöja. 

Ställ dig själv frågan; vilka individer är det som har makt och inflytande i världen idag? Kan du räkna upp dem? Ja, troligtvis skulle du nämna individer från en eller flera kategorier som ingår i följande lista: politiker, kungar, presidenter, ledare för överstatliga organisationer, ledare för multinationella företag, religiösa ledare, artister, skådespelare, idrottsmän, ledare för mediaföretag… Listan kan göras mycket lång men faktum är att när vi tittar på alla dessa inflytelserika individer – alla utan undantag – så har de en sak gemensamt. De tillhör alla en och samma religiösa sekt. Det är denna sekt som dagens inlägg handlar om.

Detta måste vara en tämligen okänd religion. Känner du till en religion som ALLA individer med inflytande bekänner sig till? De flesta av oss gör det inte. Varför har de flesta av oss aldrig hört talas om den här religionen? Jo, därför att det är en hemlig religiös sekt de tillhör. Och de som är med i sekten har svurit en ed på att aldrig avslöja något om denna organisation. De har svurit en ed med sina egna liv som insats. De flesta trivs dock med sin situation. De njuter av sin framgång, sin rikedom och sitt inflytande. De njuter av att väcka andra människors beundran. De bryr sig inte om att de signerat ett kontrakt med sitt eget blod. Men de som inte trivs kan alltså inte avslöja något eftersom det skulle innebära slutet, inte bara på deras karriär, utan på livet. Inte bara deras eget utan kanske även personens ”nära och kära”. 


Så om allt nu är så hemligt, hur kan vi då veta att det som påstås i videon är sant? Ett svar är: symboler. Alla medlemmar i denna sekt talar ett och samma språk. Det är ett universellt språk som alla edsvurna kan förstå – symboler med en internt överenskommen betydelse. Ett annat svar är: dokumentation. När vi väl känner till vilken sekt alla dessa individer tillhör kan vi, med hjälp av en ”insider” likt presentatören för dagens video, få en inblick i vad gruppens hemliga dokument säger.

Den organisation som världens alla inflytelserika personer tillhör är Frimurarna. Frimurarna är en hemlig organisation. Den är indelad i 33 olika nivåer. Hemlighetsmakeri råder, inte bara mellan själva organisationen och världen på utsidan, utan även inom de egna leden. De som befinner sig på frimureriets första nivå vet inget om de högra nivåerna. Oavsett vilken nivå du befinner dig på, så vet du inget om de nivåer som är högre än din egen. De flesta tror att Frimurarna är en organisation med religiös inriktning som också ägnar sig åt välgörenhet. Det här är också sant så länge du befinner dig på de lägre nivåerna. Men i takt med att du stiger i graderna växer också din medvetenhet om de verkliga målsättningarna. Detta gör att det inte är förrän du befinner dig på trettiotredje graden som du också är medveten om vilken som är frimurarnas religion – vem som är föremålet för deras dyrkan. Manualen, som är speciellt framtagen för den trettiotredje graden berättar att det är Lucifer som är frimureriets gud. Lucifer – alltså Djävulen eller Satan som Bibeln också kallar honom. Frimureriet är alltså en Satanisk organisation, allt detta enligt deras egna dokument, deras egen Bibel. Detta är bara de som tillhör den högsta graden av organisationen medvetna om. Men alla har svurit en ed – en ed förknippad med tystnadsplikt. Och alla har undertecknat detta kontrakt med sitt eget blod.  


Nu kanske du inte tycker att detta berör dig. Du bryr dig kanske inte om att varje individ med inflytande runt om i världen tillhör en organisation som har Lucifer som sin gud. Jo, du borde bry dig. Varför då? Jo, kanske just därför att den här organisationen har en plan för världen. Presentatören i dagens videoinslag kallar den planen för ”The New World Order”. Den här utvecklingen skrev vi om i den här bloggen redan i november 2013 – för snart åtta år sedan. Inlägget hade just rubriken ”New World Order


Innebörden är att den här organisationen önskar införa ett helt nytt samhälle baserat på bland annat följande komponenter:

  • En regering som styr över hela världen. 
  • Medelklassen försvinner. Det kommer bara att finnas härskare och tjänstefolk (slavar)
  • De härskande har total kontroll över befolkningen. Detta uppnås genom teknik. Bl.a. planeras att varje människa får ett chip inoperererat i kroppen. Mind Control finns också på agendan. Vi får vad vissa beskriver som en polisstat.
  • Världens befolkning minskas till runt en halv till en miljard människor
  • En religion
  • En valuta


Notera att det samhälle som beskrivs ovan är precis ett sådant samhälle som idag är på väg att införas i världen. Du själv kanske inte är medveten om det, men faktum är att både klimatkrisen och den nu pågående pandemin är perfekta verktyg för att realisera denna samhällstyp. Du kanske tycker att det här låter som en konspirationsteori men om du följer allt det som kommuniceras av World Economic Forum (WEF) så förstår du snart New World Order är precis det WEF förespråkar. De kallar visserligen sitt förslag för The Great Reset. Om du läser igenom deras program och jämför med vad den här bloggen skriver om New World Order så inser du snart att det är samma sak. De är öppna med sina planer och det som är skrämmande är att det inte är många i världen som verkar förstå vad som håller på att hända, eller ens bry sig. Så vilka är World Economic Forum? En samling företag, politiker m.fl. inflytelserika makthavare som träffas för att planera framtiden för världen. Det är alltså en grupp individer som har en sak gemensamt – de tillhör en religiös sekt som har Lucifer som ledstjärna.


Men, tänk efter lite nu. Det faktum att denna organisation faktiskt har Lucifer som sin ledstjärna måste ju rimligen innebära att Lucifer faktiskt finns på riktigt. Och om Lucifer finns på riktigt, ja då måste även Gud finnas. Och om Gud och Satan finns, ja då är det troligt att den berättelse vi finner i Bibeln är sann. Ett av Bibelns huvudteman är en kamp, en strid. Den här striden beskriver Bibeln med följande vers:


” För vår strid är inte mot kött och blod utan mot furstendömen, mot makterna, mot mörkrets* världshärskare i denna världen, mot ondskans andemakter i himlarna.” (Ef 6.12)


Den här kampen pågår i världen, i Sverige och i oss människor. Det är en kamp som har pågått i alla tider, ända sedan den dag Adam & Eva bet i det ödesdigra äpplet och till och med långt innan dess. Det är en kamp som kommer att pågå ända till den dag Jesus kommer tillbaka och sätter stopp för den. Den här striden beskrivs i en bok med samma titel, ”Den Stora Striden”. I boken ”Den Stora Striden” får du ta del av världshistorien från Jesu tid – Hans liv, Hans tjänst och Hans död – ända tills tidsåldrarnas slut och till och med bortom det. Till det eviga liv som väntar de som väljer att följa Honom. Den här boken kommer jag att berätta mer om i nästa inlägg, då jag också kommer att ge dig ett erbjudande. Men mer om detta alltså i nästa inlägg.

Ta nu en titt på dagens videoinslag. Presentatören heter Altiyan Childs. 2010 vann han X-Factor Australia. Han blev ”rich and famous” över en natt. Några år efter det satt han i en bil, sovande tillsammans med en tillika sovande förare. Bilen färdades med 100 km/h på väg mot en bergvägg och därigenom säker död. En röst inom honom viskade, den väckte honom. Situationen avvärjdes och både förare och passagerare klarade sig. För Altiyan Childs blev situationen livsavgörande. Han visste vems rösten var, den som hade väckt honom. Och han visste att han räddats för ett viktigt uppdrag – att berätta historien om den religiösa sekt som varje individ med inflytande tillhör. Att berätta om frimureriet, dess gud och dess agenda. Och att berätta, för dig och mig, vad det innebär för oss. Som du förstår riskerar han sitt och sin familjs liv för detta. Jag hoppas du vill ta dig den tid det tar att faktiskt lyssna på vad han har att berätta.

VIDEO: ” 2010 Australian x factor winner Altiyan Childs exposes freemasonry”