Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

söndag 25 oktober 2015

Kopplingar mellan Katolicismen, Islam och Satanismen

För en vecka sedan träffade jag två goda vänner över en brunch. Båda är bekanta med min blogg men är trots allt endast måttligt intresserade. Vi pratade som vanligt mestadels om händelser och utveckling som berör oss som individer på ett personligt plan. Men vid ett tillfälle råkade vi komma in på ämnet katolicism och den nye påven. Här kunde jag inte hålla mig utan berättade om det inlägg jag just hade skrivet - om påvens tal i FN dess djupare innebörd. En av mina vänner suckade djupt och undrade om ingenting får vara heligt i mitt skrivande. Han hade själv tagit del av påvens tal och såg det som positivt, hoppingivande och konstruktivt framåtriktat.

Precis den åsikten tror jag de flesta i vår omvärld har. Påve Franciskus betraktas som en frisk fläkt. En man med visioner och idéer och goda mänskliga värderingar som han med framgång lyckas förmedla till sin publik. Han har utsetts till ”Årets personlighet” av The Times 2013. Han fanns bland de som i förhandssnacket nämndes som huvudkandidater till Nobels Fredspris. Men det finns som sagt en annan sida av detta. I tidigare inlägg i bloggen har vi blivit varse om att det var katolska kyrkan som hjälpte 10.000-tals nazistiska krigsförbrytare undan rättvisan till en ny identitet och ett nytt liv i Sydamerika. Vi har också sett att Vatikanen pekas ut som en del av konspirationen – alltså en del av den organisation vi studerar i den här bloggen. I dagens avsnitt går vi på djupet i det ämnet. Vi tar en titt på katolicismens historia. Huvudfokus i det avseendet blir Jesuiterna – den organisation inom Katolska kyrkan som påve Franciskus kommer från. Franciskus är den förste Jesuit att tillträda det högsta ämbetet inom kyrkan.

Ämnet är kontroversiellt. Nätet svämmar över av inlägg, föreläsningar och dokumentärer som ger en antingen positiv, negativ eller neutral bild av Katolicismens historia. Säkrast då att vara källkritisk – något som jagvet särskilt glädjer den ene av mina vänner från ovan nämnda brunch. Dagens inlägg baseras därför på en föreläsning av Walter J. Veith. Walter är professor i Zoologi och dessutom Sjundedagsadventist. Hela föreläsningen är baserad på historiskt material, förstärkt med citat från framträdande medlemmar och representanter för just de organisationer som studeras. Det är alltså deras ord som står bakom dagens föreläsning. Inte hans. Videoinslaget i sig är sammansatt av inslag från totalt 3-4 separata föreläsningar, alla ingående i en serie benämnd ”Total Onslsught”.

Walter J. Veith inleder föreläsningen med att påpeka det stora allvaret i temat för föreläsningen. Han säger att han hyser den största respekt och uppskattning för de människor som verkar inom både Katolska Kyrkan, Islam och FN. Men vi får inte blunda för det historiska material som pekar på att vi kan ha blivit lurade. Att det bakom och inom dessa organisationer finns krafter som verkar för en helt annan agenda än den officiella. Det som lyfts fram gällande Jesuiterna i Walters föreläsning är att:
Jesuitorden etableras
  • Jesuitorden grundades 1534 av Ignatius Lloyola. Organisationen beskrivs i Wikipedia som ”en kår av påvetrogna lärare och predikanter. Man fungerade också som en front för motreformationen…”, ”…med det uttalade målet att hindra reformationens utbredning”. Innebörden är kort och gott – bekämpa protestantismen.
  • Jesuiter ses av de flesta som missionärer. Många menar dock att de också ska ses som ett ”påvens Gestapo eller CIA”, alltså hemliga agenter i påvens tjänst. Påven sägs ha flera sådana organisationer. Hit räknas även Opus Dei och Knights of Malta.
  • Organisationen beskrivs av vissa som hänsynslös. Det sägs att det var de som genomförde den Spanska Inkvisitionen (på uppdrag av påven). De sägs ligga bakom förföljelse och massmord på ett stort antal religiösa grupper i både Europa och rumt om i världen. Mr Veith räknar upp några av dessa.
  • Att bli Jesuit innebär att du svär en något märklig ed, som i sig också avslöjar organisationens uppdrag och inriktning. Det uttrycks bl.a. att du som Jesuit ska göra vad som krävs för att uppnå ”de rätta syftena”.  Detta innefattar att uppträda bedrägligt- d.v.s. att infiltrera inflytelserika organisationer och verka i påvens anda genom dessa.

På Jesuiternas "meritlista" finns en lång rad märkliga bedrifter. Mr. Veith lyfter fram några av dessa i sin föreläsning. Han påpekar att det var Jesuiter som skapade Kommunismen, Frimureriet och inte minst Illuminati. Det senare innebär att det är Jesuiterna som ligger bakom målsättningen New World Order. Albert Pikes brev till Mazzini från 1871, med beskrivningen av de tre världskrigen som behövs för att genomför NWO gås igenom. Detta innebär också, som vi sett i tidigare inlägg, att Jesuiterna ytterst tjänar Lucifer som sin ”gud”. Att så är fallet sägs vara uppenbart för frimureriets medlemmar när de lyfts till 33:e graden.

Jesuiternas och Frimurarnas ledande roll på båda sidor i en lång rad stora kända krig och konflikter gås igenom. Hit räknas Första och Andra Världskriget (det sägs ha varit en Jesuit som skrev ”Mein Kampf” och inte Hitler), Slaget vid Waterloo, Franska Revolutionen och Ryska Revolutionen. Vi får dessutom stifta bekantskap med en lång lista över välkända, välrenommerade världsledare som alla sägs ha uppnått 33:e graden. Det finns bl.a. en hel del spännande svenska namn på den här listan så missa inte den.

En bit in i föreläsningen kommer vi in på kopplingar mellan Katolska kyrkan, Islam och Satanism. Katolicismen skapades av Tempelriddare. Walter J. Veith påpekar att den skapades som två organisationer; en för folket och en för den innersta kretsen - de initierade som kontrollerar helheten. Den folkliga delen av organisationen dyrkar gud. Den innersta kretsen har Lucifer som sin ledstjärna. Han för vidare fram tesen att Islam skapats av den innersta kretsen av katolicismen. Som belägg för detta tar han fram både historiska dokument, samt en lång rad symboler som delas mellan de båda kyrkorna, men också delas av uråldriga sataniska rörelser.

Avslutningsvis får vi ta del av en föreläsoing i samma serie (Total Onslaught) som handar om FN:s ockulta agenda. Denna har vi berört och belyst i ett tidigare inlägg i bloggen, från den 15:e augusti 2014 med titeln ”FN är Illuminatis One World Government”. Vi tar här en närmare titt på FN:s charter, dess stadga, och inser att dessa har författats av representanter för sataniska grupperingar. Vi får klart för oss att FN redan inom ramen för sina stadgar, har som målsättning att bl.a.
  • I praktiken införa One World Government och One World Religion. Dagens världsreligioner ska alltså inom kor ersättas med URO som står för United Religion Organization.
  • Att inom ramen för den finansiella och politiska sektorn verka för en Redistribution Plan där världens rikedomar fördelas från de som har till de som icke har (ca. 1h 49 min in i föreläsningen).

Jämför dessa båda målsättningar med kärnpunkterna i påvens tal i FN nyligen. Det som påven talar för är alltså inget mindre än att uppfyllande av FN:s målsättningar. Positivt kan tyckas. Men glöm inte bort att titta på den djupare innebörden av dessa målsättningar.

Är allt då hopplöst och negativt. Walter J. Veight pekar på fakta som enligt honom innebär att vi ska se dagens utveckling som något positivt. Allt det som nu är på väg att rullas upp har nämligen förutspåtts i en profetia – en profetia som är med i bibeln och går under namnet Revelation (d.v.s. Uppebarelseboken). Mer om denna i ett senare inlägg . Ta nu först och främst en ordentlig titt på dagens föreläsning!

tisdag 13 oktober 2015

Så vad hände den 23/9 och 28/9, del I – Påvens tal i FN

I inlägget från just den 23/9 med titeln ”Värt att veta om23/9 och 28/9” fångade vi upp en intensiv debatt på internet kring just dessa båda datum.  Grunden för denna spekulation var att dessa båda datum sägs ha ett stort symboliskt värde för den organisation vi studerar i den här bloggen. Lite av denna förkärlek för symboler och ritualer har jag försökt fånga i en egen kategori kallad ”Symbolik / Ockultism / Religion”. Just astronomiska händelser tycks ha en särskild betydelse. Därför var den Blodröda Supermånen den 28/9 i särskilt fokus.  Detta var den fjärde blodröda fullmånen i rad, en s.k. Tetrad, sedan den den 15/4 förra året. Vill du läsa mer om Tetraden kan du göra det i inlägget från den 24/10 förra året kallat ”Vad händer den 24/10 2014”.

NWO organisationen
Men vad hände egentligen i slutet av september månad detta år. Vi är ju kvar! Jorden gick inte under. Fanns där överhuvudtaget någonting alls värt att notera som hände dessa datum? Låt oss ta en titt men samtidigt redan från början konstatera att det som hände dessa båda datum var så pass betydelsefullt att vi får dela upp genomgången i två delar. Vi börjar med den 23/9.

Påve Franciscus höll ett tal om Klimatkrisen och om orättvisorna i världen, d.v.s. Fattigdom. Dessa tal höll han dels inför den amerikanska Kongressen den 23/9, dels inför FN den 25/9 under det där pågående klimatmötet. Påven uppmanade oss alla att gå samman, att enas i kampen mot klimathotet och mot fattigdomen. Han förespråkade en ny världsordning, där jorden rikedomar och vårt välstånd distribueras mer rättvist. Detta kan ju absolut uppfattas som godhjärtat. Äntligen en påve som står upp för människan och kämpar för vår överlevnad och mot alla orättvisorna i världen.

Men för de av oss som känner till att både Vatikanen och dess påve, likväl som Förenta Nationerna (FN) är en del av den organisation vi studerar i den här bloggen finns det anledning att vara misstänksam mot det påven uttryckte (se graf här bredvid).

Påve Franciskus på besök i FN
Klimatkrisen
Sett i det ljus som vår blogg ger oss är det lätt att inse att det påven sade lätt kan omtolkas till en uppmaning om att införa New World Order.  Han ”nya världsordning” kan lätt ses som att han talar för en One World Government som kan koordinera kampen mot den globala uppvärmningen. Han menar att den som inte följer de regler som ställs upp för att bekämpa den globala uppvärmningen ska betraktas som en syndare.  I det ser vi alltså ökad statlig och t.o.m.överstatlig kontroll över individens agerande runtom i världen. Men vi som följer den här bloggen vet att klimatkrisen är en bluff. För dig som ännu inte insett detta rekommenderas inlägget  från den 24/1 2014 med titeln ” Se upp – Allt tal om växthuseffekt och den globala uppvärmningen är en bluff”.  I det inlägget blir vi varse att det är solens aktivitet är avgörande för om jordens medeltemperatur stiger eller sjunker. Koldioxidens inverkan är marginell och t.o.m. utan signifikans. Vi får också veta att på 1970-talet utsattes vi för liknande skrämselpropaganda som nu. Fast den gången handlade det om att en ny istid var på väg. I år får vi dessutom veta att vi om 10-15 år kommer att gå in i en mini-istid och att denna beror på minskad solaktivitet. Nej, det är andra faktorer och inte koldioxid som just nu ger oss de klimateffekter vi ser i världen. Dessa faktorer kontrolleras av den globala eliten. Med hjälp av HAARP och Chemtrails (sök gärna upp tidigare inlägg m dessa båda företeelser) styrs världens väder i önskad rikting. Och det är inte den riktning vi själva önskar.

Bekämpa fattigdomen i världen
Påvens tal om fattigdomen kan lika lätt tolkas som en uppmaning till att förstärka klasskillnaderna i The New World Order – d.v.s. med 1 procent superrika som utgör den härskande eliten och med 99 % slavar som arbetar åt denna lilla grupp. Det sannolika framtidsscenariot är att medelklassen utraderas genom höjda skatter och en finansiell kris vars like vi aldrig upplevt, inte ens på 1930-talet. Men rikedomarna hos de 1% allra rikaste kommer enbart att beröras marginellt av denna om-fördelning.


Världen har i och med detta inlett slutfasen i marschen mot införandet av en New World Order. Detta är alltså vad påvens tal, på ett symboliskt viktigt datum, egentligen handlade om. Framtiden får utvisa vilken tolkning som är den rätta. Ta gärna en titt på dagens 2 videor som understryker denna alternativa tolkning av påvens tal den 23/9 och 25/9.

måndag 5 oktober 2015

Flyktingkrisen: Varför lyssnar vi inte på IS?

Vi fortsätter på temat Flyktingkrisen. Förra inlägget avslutades med följande citat:
 ”Finns det en risk att vi, genom att oinskränkt öppna våra hjärtan och famnar, också släpper loss våldsamma krafter, inrikes terror och uppror i vårt eget land? Kan vi lita på att flyktingströmmarna är spontana, äkta och ärliga? Eller Finns det en risk att anarki står för dörren och att vi i slutändan ”blir tvingade att själva organisera oss och försvara oss mot dessa civilisationens förgörare”? Finns risken att allt detta ingår i en större plan vars konsekvenser vi ännu inte kan riktigt ana?”

Svaret på frågan är ”-Ja, den risken finns. Detta har IS ledare själva påpekat för oss”.
Sedan tidigt 2014 har IS ledare vid ett flertal tillfällen gått ut och berättat att de tänker översvämma Europa med över 500.000 soldater, förklädda som migranter. Nu i september och oktober 2015 väller det in migranter, huvudsakligen från länder som Irak och Syrien – alltså de 2 länder där IS har sitt starkaste fäste. Om detta rapporterar bl.a. Sky News, en brittisk mainstream media kanal. Se dagens 2 videoinslag nedan: Så varför öppnar våra politiska ledare dörren på vid gavel för att näst intill utan förbehåll släppa in samtliga som kan påvisa flyktingstatus? Svaret är att de ÄR inte våra ledare. Dessa ledare inte arbetar åt oss – varken Alliansens företrädare, den Röd-Gröna röran eller Sverigedemokraterna. De utför ett uppdrag. De är marionetter – den globala elitens redskap. Vi sitter fast i deras klor. Det är inte lätt att se vad vi kan göra åt det. Särskilt inte då de flesta av oss har både öron och ögon stängda. Men just detta är faktiskt allt som krävs. Det är dags att vakna och börja agera . Börja med att lyssna på vad IS faktiskt har talat om för oss . Inse att det är just detta som med stor sannolikhet sker just nu.