Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

tisdag 26 maj 2020

Covid-19 under luppen - del III: The Rockefeller ”Lock Step scenario”

Vi fortsätter med del III i vår granskning av den pågående coronaviruspandemin. Det vi såg i förra inlägget var att det föreligger tydliga tecken på att den pågående krisen är regisserad och kanske till och med planerad. Vi såg tecken på att regeringars och myndigheters agerande verkar följa ett manuskript. Det verkar som de haft tillgång till förhandsinformation som gjort att insatsen vi nu ser är så pass koordinerad som den faktiskt är. För hur kan vi annars förklara varför samtliga regeringar, världen över väljer att stänga ned i princip all verksamhet inom samtliga näringsområden. Vi såg det först i Wuhan i Kina. Gatorna låg öde och tomma. Människor höll sig inomhus i en påtvingad karantän. Därefter har vi sett samma fenomen sprida sig världen över. En del oberoende journalister kallar det för ”medical Marshall Laws”, d.v.s. medicinska undantags- eller krigslagar. Varför har hela världen valt det scenariot, när vi vet att en recession / depression av sällan skådat slag väntar runt hörnet? Världens regeringar väljer att gå den vägen trots att dödligheten i covid-19 än så länge inte är värre än en vanlig säsongsinfluensa och trots att det till nästan uteslutande del är äldre med tidigare komplikationer som dör i åkomman.  Världens regeringar väljer att gå den vägen trots att antalet människor som kommer att dö i den efterföljande recession kommer att bli långt högre än antalet som nu dör i pandemin. Det finns ingen logik bakom det agerandet. Ligger det måhända en regi bakom?

Bild: Scenarios for the future of
technology and international development
I förra avsnittet bekantade vi oss översiktligt med en skrift från Rockefeller Foundation som beskriver det man själva kallar för scenarios/hypoteser för hur världen kan komma att utvecklas framgent. Skriften med titeln ”Scenarios for the future of technology and international development” är framtagen år 2010 och den innehåller totalt 4 scenarios. Ett av dessa, det som man kallar för ’Lock Step’, är det mest intressanta. Här beskrivs hur världen kom att drabbas av en pandemi 2012. När det skrevs var det ett framtida scenario. Men det beskrivs som ett referat, i dåtid.
Händelseutvecklingen som rapporten beskriver, och det sätt som världens regeringar och maktcentra reagerar på överensstämmer väldigt väl med den kris vi ser utvecklas idag. Världens regeringar agerar i stort sett i enighet med ’Lock Step’-scenariot.

Skriften beskriver det hela på följande vis (översatta citat med sidangivelse):

 • Lock Step - En toppstyrd värld med stramare reglerings- & kontrollmekanismer samt ett mer auktoritärt ledarskap, med begränsat nytänkande samt med växande medborgarprotester”. (sidan 18)
  År 2012 drabbades världen av den pandemi som man sedan flera år tillbaka hade fruktat skulle inträffa. Till skillnad från 2009 års svininfluensa (H1N1) så var den här influensastammen – vars ursprung kom från vilda gäss - extremt smittsam och dödlig. Även de länder som var bäst förberedda på en pandemi kom att överväldigas när viruset bredde ut sig världen över. På bara 7 månader hade 20 procent av världens befolkning smittats och 8 miljoner hade dött, majoriteten av dessa var unga vuxna. Pandemin hade också en ’dödlig’ effekt på världens ekonomier. Mobiliteten för människor och gods tvärbromsade, vilket kom att förlama branscher som turist- samt transportnäringen. Även inhemska näringar drabbades, med tomma affärer och kontorsbyggnader som följd, när varken anställda eller kunder kunde ta sig in dit.


  Pandemin kom att täcka hela världen, med Afrika, Sydostasien och Centralamerika som de värst drabbade områdena, på grund av bristande rutiner vad gäller kontroll över smittspridningen i dessa länder. Men även mer utvecklade länder fick kämpa hårt för att försöka begränsa utbredningen. USAs’ initiala respons med att enbart avråda sina medborgare från flygresande visade sig vara en dödligt lam strategi. Detta fick smittan att spridas snabbt både inom, likväl som utanför USAs’ gränser. Några få länder klarade sig betydligt bättre – inte minst Kina
  .” (sidan 18)


Som du märker finns det en skrämmande likhet mellan covid-19 pandemin och det som beskrivs i rapporten. Starten i Kina. USAs’ respons. Världens regeringars samlade respons. Effekten på ekonomin. Javisst, det finns skillnader också, men kom ihåg att vi inte sett någon liknande respons på en pandemi genom hela världshistorien, Detta är unikt. Däremot är det intressant att se hur de beskriver dödligheten och smittsamheten i rapporten. Med sådana katastrofala siffror hade kanske den respons vi ser runt om i världen känts befogad. Men nu, med siffror som ligger i paritet med en vanlig säsongsinfluensa så är det många i världen som undrar varför agerandet är så tufft och obefogat. Jag ställer mig frågan: ”-Var det kanske något i regin som gick fel här?”. För som vi ska se i kommande inlägg finns det även tecken på att själva ”viruset” kan ha forskats fram.

I takt med att vi läser vidare ser vi en allt större likhet mellan vad som beskrivs och med den utveckling vi ser idag år 2020, både i  Kina och inte minst världen över. Här handlar det om hur vi människor kommer att reagera på krisen. Och som vi ser följer vi skriftens manus till punkt och pricka.


 • Kinesiska regeringens snabba införande och verkställande av obligatorisk karantän för alla medborgare, samt dess omedelbara och nästan hermetiska tillslutning av landets gränser, räddade miljoner liv.  Man lyckades stoppa spridningen av viruset långt tidigare än i andra länder och möjliggjorde därför en snabbare återhämtning

Ser vi att det kinesiska systemet börjar hyllas världen över idag – i media inte minst? Ja absolut.

 • Kinas regering var inte den enda vidtog extrema åtgärder för att skydda sina medborgare undan risken för exponering. Under pandemin såg vi ledare runt om i världen som ’flexade’ sina muskler, genom att med myndigheters auktoritet införa strikta regler och begränsningar, allt ifrån obligatoriska ansiktsmasker till att mäta kroppstemperaturen vid tågstationer, köpcentra och andra gemensamma utrymmen. Men denna auktoritära kontroll och övervakning kom att bli kvar och intensifierades till och med, även efter det att pandemin bedarrat. För att skydda sig mot spridandet av allt fler globala problem – som pandemier, gränsöverskridande terrorism, miljö-kriser och stigande fattigdom – så tog ledare världen över ett allt fastare grepp om makten.” (sidan 18-19)
 • Till en början möttes dessa åtgärder, för en mer kontrollerad värld. av bred acceptans och godkännande. Medborgarna gav villigt upp en del av sin suveränitet och integritet. Detta i utbyte mot ökad säkerhet och stabilitet. Medborgarna var mycket toleranta och ivrade till och med själva för att få infört utökad övervakning. Ledare världen över fick fria tyglar att återställa ordningen. I den utvecklade delen av världen tog sig denna ökade övervakning många former: biometriska ID-tekniker för alla medborgare samt stramare reglering av viktiga industrier vars stabilitet ansågs avgörande för de nationella intressena. I många utvecklade länder tvingades människor efterfölja en hel svit av nya regler och förordningar. Sakta men säkert återställdes både ordningen och, vilket var än viktigare, den ekonomiska tillväxten.” (sidan 19)


Vi kan i texten utläsa hur världen styrs mot att införa det kontrollsamhälle som redan finns i Kina. Hela scenariot ovan beskriver hur världen leds mot en kommunistisk diktatur. Det mest skrämmande är att vi går med på det frivilligt, utan att tänka och reflekterande.

Bild: Plan för hur
Lock Step utvecklar sig
Resten av rapporten handlar om världens fortsatta utveckling, efter pandemin, fram till år 2030. Det beskrivs hur auktoriteten missbrukade i underutvecklade länder, vilket ledde till protester och upplopp. Det beskrivs vidare hur befolkningen även i de mer utvecklade länderna efter ett tag (2025) tröttnade på att vara så strikt kontrollerade och övervakade. Allt sammanfattas i en graf (nedan) som beskriver den tänkta händelseutvecklingen. Vidare beskrivs hur välgörenhetsorganisationer kom att påverkas liksom den teknologiska utvecklingen samt livet i samhället på ett individuellt plan. Läs gärna rapporten i sin helhet (se länk ovan).

Du som följer den här bloggen vet att Rockefeller-klanen är i centrum för den konspiration vi studerar. Familjen Rockefeller är medlemmar i ”Knights of Malta”, den hemliga organisation som befinner sig i nätverket runt Jesuiterna, Påvestatens motsvarighet till CIA. Vi har också i tidigare avsnitt sett hur klanen Rockefeller tillåts ha ett finger med i spelet vad gäller stora delar av styret i världen, alltifrån FN, till Världsbanken och IMF (för att bara nämna några få). Så en rapport som denna ska vi ta på allvar. Vi ska i kommande avsnitt i bloggen se vad som blivit av den här rapporten. Finns det liknande manuskript som har styrt världens agerande?  Kan vi i dessa ana kopplingar till just Lock Step?

Tills sist tar jag med tre videoklipp, samtliga på engelska, som går igenom, beskriver och analyserar Lock Step scenariot. Dessa är väl värda vår uppmärksamhet.söndag 10 maj 2020

Covid-19 pandemin under luppen - del II: Förhandsinformation

Vi fortsätter med del 2 av vår serie om den pågående pandemin. I del 1 tog vi en titt på grundläggande fakta kring företeelsen. Vi kunde redan då konstatera att världens regeringar har reagerat på ett sätt som borde få oss att lyfta på ögonbrynen. Jag tänker då bl.a. på följande:
 • Koronaviruset drabbar främst äldre med tidigare komplikationer. I början rapporterades det att 99% av dödsfallen hamnade inom denna kategori.
 • Antalet dödsfall är inte alarmerande (sett till det totala antalet dödsfall ett annat år under samma period).

Den normala reaktionen sett till ovanstående borde varit att skydda de utsatta grupperna – enbart de utsatta grupperna. Men så reagerade inte världens regeringar. Istället, som på en given signal reagerade man på följande vis: 
 • Kraftfulla åtgärder infördes tidigt i de flesta av världens länder. Vad som i praktiken kan betraktas som krigs- eller undantagsregler (Marshall Law) infördes i ett läge där endast få dödsfall inträffat – inte minst gäller det våra grannländer, Danmark, Finland och Norge. Jag pratade med en god vän från Indien nyligen. Han satt instängd i sitt hem. Ingen får gå ut utan tillstånd. Vi pratar om ett land med 1.3 miljarder invånare. Jag frågade honom hur många som dött i Covid-19. Han svarade. ”Sjuhundra” – idag ligger den siffran på 2.109 (enligt siffror från Google). Hur kan detta motivera en total nedstängning av landet? Vi bör ställa oss dessa frågor. (Sveriges relativt milda hantering av ’krisen’ innebär en tämligen unik ställning i världen)
 • De kraftfulla åtgärderna var väl koordinerade. I praktiken infördes de världen över inom ett väldigt kort tidsspann.
 •  De kraftfulla åtgärderna kommer att leda till en recession vars magnitud vi ännu knappast ens anar. Vi ser redan företag gå i konkurs samt stater som betalar ut mångmiljardbelopp till stöd för de företag som drabbats värst av krisen. Men detta är bara början.
 • Recessionen kommer i sin tur att leda till fattigdom, hunger, våldsamheter, upplopp, kaos och depression. Antalet dödsfall till följd av detta kommer att vida överstiga antalet dödsfall i pandemin.

Så vi kan med rätta ställa oss frågan VARFÖR världens regeringar har valt att agera och reagera på det här sättet? Finns det möjligen en annan agenda som ligger bakom allt detta?  Finns det någon form av regi som världens regeringar följer?


När vi börjar att lyfta på den stenen upptäcker vi snart att det formligen ”kryllar” av tecken på att det finns en regi bakom hur organisationer och stater reagerar, världen över. Vi ska strax titta på dessa tecken men innan dess kan vi också konstatera att censuren har börjat slå till på ett otäckt och mycket kraftfullt sätt. Facebook, Twitter, YouTube, Google med flera tar nu till storsläggan för att säkerställa att vi människor bara ska kunna ta del av ’rätt information’. Jag känner redan till 10-talet videor som förmedlar information som är minst sagt trovärdig – men som tas bort därför att de inte passar in i det tillåtna mönstret. Ett sådant inslag gäller videon från förra avsnittet, det som handlade om hur personer som du och jag åker till våra sjukhus för att filma det förmodade kaos som råder där. Det de upptäcker är att bilden som media förmedlar inte stämmer överens med den faktiska verkligheten. Detta inslag togs snabbt bort. Jag kommer att lägga tillbaka detta inslag under dagen så får vi se hur länge det tillåts ligga kvar.

Tillbaka då till dessa tecken på förhandsinformation. Jag nämnde att det kryllar av tecken på detta. Här följer ett axplock.
 1. En skrift från Rockefeller Foundation beskriver det man själva kallar för framtida scenarios/hypoteser för hur världen kan komma att utvecklas framgent. Skriften innehåller totalt 4 scenarios, varav ett som man kallar för ’LockStep’ är det mest intressanta. Här beskrivs hur världen drabbas av en pandemi. Händelseutvecklingen och sättet som världens regeringar och maktcentra reagerar på överensstämmer väldigt väl med den kris vi ser utvecklas idag. Världens regeringar agerar i stort sett i enighet med ’LockStep’-scenariot. Vi ska titta närmare på denna skrift i kommande inlägg. Men kom ihåg att skriften togs fram 2010. Kom också ihåg vilket inflytande som Rockefeller-familjen har på världens makthavare (se tidigare avsnitt om detta länk).
 2.  I arkivet för tyska riksdagen (Bundestag) hittar vi ett dokument kallat ” Pandemie durch Virus ’Modi-SARS’“(alltså pandemi genom ett virus kallat modifierat-SARS). Dokumentet utgör en riskanalys för vad som kan komma att hända vid nästa världsomspännande pandemi. Det tar alltså inte bara en titt på hur Tyskland skulle agera utan det fokuserar på hela världen. Område efter områden, sektor efter sektor inom samhällsekonomin beskrivs. Det beskriver med en skrämmande precision och exakthet hur koronaviruspandemin idag, 2020, har kommit att utveckla sig. Men det här dokumentet är daterat till 2012. Vi kommer att återkomma till detta i ett kommande inlägg. Värt att notera är dock att pandemin beskrivs som återkommande i flera vågor, under en treårsperiod.
 3.  I oktober förra året – 2019 – genomfördes en större simulering av ett ’fiktivt’ händelseförlopp i samband med ’nästa pandemi’. Simuleringen genomfördes på Johns Hopkins University i USA, med deltagande och sponsring från organisationer som World Economic Forum (WEF), WHO samt Bill & Melinda Gates Foundation. Även här ser vi samma scenario utspela sig som det vi ser idag och som det som beskrivs i ovan nämnda publikationer. Denna simulering går under namnet EVENT 201. Vi kommer att återvända även hit i framtida inlägg.
 4.  Lagstiftning – Att genomföra den närmast totala nedstängning som skett i land efter land har krävt att mänskliga fri- och rättigheter åsidosätts. Regeringars respons på den pågående pandemin hade inte varit möjlig med mindre än att lagstiftningen förberetts för detta. I ett kommande inlägg ska vi ta en titt på hur förberedande lagstiftning pågått en längre tid och lett fram de ganska fria tyglar de har för att agera idag. I kommande inlägg ska vi ta en titt även på detta.
 5.  VD-avgångar - Rekordmånga VD och chefer inom näringslivet avgick under 2019/2020. De siffror som redovisas liknar de vi såg vid kriserna 2002 och 2008. Men år 2019 rådde det allmänt högkonjunktur i världen, och det fanns inga tecken på en förestående pandemi. Vad är det som fått dessa chefer att agera på det sätt de gjort? (se artikel här)
 6. Insider Trading – I USA utreds ett flertal politiker / senatorer för att ha spekulerat i en kraftig nedgång i ekonomin kopplat till koronakrisen. Det gäller allt ifrån att ha investerat i handsprit som de sedan försökt sälja till höga priser, till att ha spekulerat på börsen. Som bifogad artikel beskriver har den här spekulationen ägt rum samtidigt som dessa politiker missat att informera allmänheten om den annalkande krisen (se artikel här).
 7. Kulturinslag - Sedan har vi de vanliga, ständigt återkommande tecknen på förhandsinformation om kommande händelser, d.v.s. de vi ser inom kultursektorn. Vi hittar serietidningar som skvallrar om detta (Asterix). Även tecknade filmer (Simpsons). Hollywood har givetvis producerat sin beskärda del av alster (mest framträdande är Contagion från 2011 och Outbreak från 1995) och musikbranschen ligger heller inte lågt (Madonnas senaste album – lägg märke till märket på skrivmaskinen - och hennes framträdande i Eurovision).Som du märker kommer vi att i framtida inlägg gå igenom några av de ovan nämnda indikationerna på att det funnits förhandsinformation vad gäller den nu pågående krisen. Men innan vi stänger butiken för idag tänkte jag ta med ett exempel till, nämligen Anthony Faucis uttalande från 2017 om att Trumps administration kommer att möte många utmaningar på området infektionssjukdomar, inte minst ett 'överraskande utbrott'! Vad menar han egentligen?