Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

tisdag 29 juli 2014

Nyhetsflödet 2014-07-27: Tredje världskriget: Utvecklingen i Gaza, del 1

MH17s nedslagsplats
Jag har i ett tidigare inlägg från 2014-03-03  granskat Ukraina-krisen som en eventuell upptakt till ett tredje världskrig. Inlägget fick namnet ”Framtid – Är det tredje världskriget som knackar på dörren”. Händelseutvecklingen sedan dess bekräftar att det finns fog för den oron jag kände redan då. Pro-ryska separatister har tagit kontrollen över Krim-halvön. De har fortsatt med liknande aktiviteter i östra Ukraina vilket har lett till ett regelrätt inbördeskrig. Rysslands roll i detta rapporteras som ”oklar”. Klart är dock att de mobiliserar kraftfullt vid gränsen till Ukraina. Vi kan ana oss till att Putin drabbats av den rysk-/sovjetiska influensan kallad storhetsvansinne. Nyligen sköts också ett civilt passagerarplan ner av separatisterna (se bild ovan - som kuriosa kan vi jämföra den med motsvarande flygplanskrasch vid Pentagon 11:e september 2001....). 


Parallellt med utvecklingen i Ukraina ser vi också en oroande utveckling i världen i övrigt.
 • Inbördeskrig i Syrien
 • Frågetecknen kring Irans kärnvapenprogram
 • Nordkoreas hotfulla agerande och kärnvapenskrammel
 • Infekterat ordkrig mellan Japan och Kina
 • Kaos i Irak i vad som liknar ett inbördeskrig
 • Krigshandlingar i Gaza

Amil al-Husayni
Fokus i dagens inlägg ligger på den senaste tidens händelseutveckling i Gaza. Den senaste konflikten inleddes med rapporter om tre kidnappade israeliska tonåringar som senare hittades mördade, avrättade. Israel svarade med att skicka stridsflyg mot mål i Gaza. Hamas svarade med att avfyra raketer mot Israeliskt territorium. Fortsättningen känner vi. Israel har skickat marktrupper mot Gaza. Dödssiffran är uppe i över 1.150 palestinier, de flesta civila. Motsvarande siffra för den israeliska sidan uppgavs till dryga 40 den 29/7 (3 av dessa civila dödsoffer).

Så varför fortsätter striderna? Vad är det som driver palestinska Hamas att fortsätta skicka dessa raketer som man vet fastnar i Israels kompakta missilförsvar, samtidigt som man vet att det genererar storsläggan tillbaka med oerhört svåra lidanden för den egna civilbefolkningen som följd. Varför agerar Israel så brutalt som man gör trots att man på förhand vet att det kommer att väcka omvärldens fördömanden. Det är ofattbart. Eller?

Vi ska analysera frågan i detta och kommande inlägg (därav ”del 1”). Vad händer om vi för ett ögonblick tar en titt på konflikten från den synvinkel vi etablerat i den här bloggen? För att kunna göra det måste vi först ha en grundläggande förståelse för problemet i sin helhet. Låt oss därför först på ett väldigt övergripande plan ta en titt på allmänna händelseförloppet. Vi gör det med hjälp av en dokumentär som med fokus på det palestinska ledarskapet tittar på händelserna som ledde fram till skapandet av staten Israel. Följande är en kort sammanfattning av det dokumentären tar upp:

1914-1919: Under Första Världskriget delade britterna om det väldiga Ottomanska riket i flera mindre provinser. En av dessa var The British Mandate of Palestine. Den kom att lyda under brittiskt styre fram till 1948 då staten Israel bildades.

November 1917: Britterna publicerar den s.k. Balfour-deklarationen. I den klargörs en mycket kontroversiell målsättning: att man förespråkade etablerandet av en judisk stat inom det Palestinska området. Den judiska befolkningen i området uppgick då till drygt 20.000 personer.

1918: Balfour-deklarationen väckte ilska hos den arabiska och palestinska befolkningen. Protester och attacker mot den judiska befolkningen (till och med dödliga sådana), anordnades av mannen som sedermera kom att bli deras ledare. Han hette Muhammed Amil al-Husayni. Han kom att dömas till 10 års fängelse. Han var bror till Jerusalems dåvarande andlige ledare Kamil al-Husayni.

1921: Khamil al-Husayni avlider. Britterna väljer att utse hans bror Amil, som nyligen släppts i en amnesti, till inte bara ny andlig ledare för Jerusalem utan till andlig ledare för hela den palestinska provinsen. Ett mycket märkligt beslut sett till att han fortfarande betraktades som en upprorsmakare av britterna. Han var 26 år gammal. Saknade de rätta kvalifikationerna och var inte ens med på listan över vilka palestinierna själva önskade se som sin ledare. Ett år senare var al-Husayni även palestiniernas politiske ledare.

1933: Hitler har tagit makten som diktator i Tyskland. Han deklarerar öppet sitt hat och ambitioner mot den judiska befolkningen.  I Palestina strömmar judiska flyktingar till. Den judiska befolkningen växer från ca. 25.000 runt 1920 till 210.000 år 1933. Märkligt nog söker den palestinske ledare etablera kontakter med Hitler, detta trots att det är just Tysklands agerande som driver på den judiska invandringen.

1936-1939: Ökande oroligheter och våldsamheter i provinsen till följd av fortsatt judisk inflyttning ledde till att palestinierna inledde en strejk och sedermera ett uppror mot det brittiska styret. Det kom att kallas ”the Arab Revolt”. Britternas initiala respons var att dela upp Palestina i 2 regioner; en judisk i norr och en palestinsk i söder. Al-Huseyni fängslades men lyckades fly. Han skulle därefter aldrig mer återvända till Palestina men kvarstod som dess ledare under en lång period framöver. Oroligheterna blev mycket blodiga och slutade med att revolten krossades.

1939: Revolten är slut. Men britterna inser att de inte kan bekämpa både Hitler och en palestinsk oroshärd samtidigt. Så trots att man gått segrande ur ”The Arab Revolt” väljer man att presentera ett märkligt förslag, ett s.k. White Paper som skulle inneburit kraftigt minskad judisk invandring (med ett tak satt för densamma) samt ett löfte om en självständig Palestinsk stat år 1949. Svaret från den palestinske ledaren ter sig idag mycket märkligt: han avfärdade det brittiska förslaget och begärde att britterna med omedelbar verkan skulle överlämna Palestina åt araberna. Kort därefter etablerade al-Husayni ett än mer nära samarbete med Axelmakternas ledare, Mussolini och Hitler.

1939-1944: Genom hela andra världskriget står al-Husayni på den tyska sidan. Han känner till att Förintelsen pågår men väljer att överse med detta.

1945-1948: Al-Huseyni döms aldrig för sitt samarbete med nazisterna. Han lyckas fly till Egypten. 1948 bildas staten Israel. Palestinerna går lottlösa ur den uppgörelsen. Befokningen evakueras ut ur området för att göra plats för judiska nybyggare. Detta blir upprinnelsen till den konflikt som varar än idag.

1974: Amin al-Husayni avlider.

Allt detta och mycket mer berättas som sagt i dagens utmärkta BBC dokumentär. I kommande inlägg analyserar vi både historien och dagens situation i området.


fredag 25 juli 2014

Mejerivaror - varför du och din familj bör undvika dem till varje pris?

I förra inlägget gick vi igenom vetets hälsoeffekter. I korthet innebär de att:
 1. Våra tarmar perforeras så att allt vi äter går ut i vårt blodomlopp utan att ha processats färdigt.
 2. Vetets gliadin är en drog som när det når hjärnan i de flesta fall gör oss mer hungriga. De som är extra känsliga för gliadinet får betydligt allvarligare, nervsystemspåverkande, effekter.

Vi blir alltså både sjukare och fetare av vetet. Övriga sädeslag har liknande effekt, om än inte i samma omfattning som vetet.

I dagens inlägg går vi vidare och tar en titt på nästa stora stapelvara i våra livsmedelsbutiker, nämligen våra mejeriprodukter. Vi människor är gjorda för att dricka modersmjölk under en kort period av våra liv. Vi är inte alls gjorda för att dricka mjölk från andra djur, vare sig under spädbarnstiden eller senare i livet heller för den delen. Mjölk från kor är faktiskt ohälsosamt för oss. Mjölk gör oss mer benägna att drabbas av en lång rad av sjukdomar som:
 •  hjärt- och kärlsjukdomar
 • cancer (inte minst äggstocks-, prostata-, bröstcancer och leukemi)
 • diabetes typ 1
 • järnbrist (hos barn)
 • återkommande infektioner som t.ex öroninfektioner (hos barn)
 • infertilitet
 • astma
 • migrän
 • MS…

Lägg till listan av problem att hjärnan hos våra barn utvecklas sämre av mjölkprodukter än hos barn som undviker desamma.

Listan kan göras ännu längre. Alla dessa effekter är väl kända och vetenskapligt belagda. Men, krafterna bakom mejerivaruindustrin är inflytelserika och starka. Därför nås vi aldrig av nödvändig information. Istället pumpas ett budskap ut om att dessa produkter är bra och hälsosamma för oss. Vi får veta att vi helt enkelt bör äta mer av dessa för att leva ett långt och friskt liv.

Dagens videoinslag avslöjar den bluffen. Vi går på djupet vad gäller problemen med våra mejerivaror. Varje uttalande som föreläsaren gör är väl uppbackat av vetenskapliga material och studier.

lördag 19 juli 2014

Hur farligt är vetet du äter?

Det vete vi äter idag uppvisar få likheter med originalet. Under årens lopp har grödan muterats flera gånger om. Metoderna för att åstadkomma dessa mutationer är i många fall högst tveksamma. Extremt giftiga kemikalier likväl som gamma bestrålning är några av exemplen på dessa. Slutresultatet har blivit en planta med helt andra egenskaper jämfört med originalet. Dessa egenskaper är goda sett ur bondens perspektiv. Han får mycket större skördar som dessutom är härdiga mot väder, vind, insekter, ogräs m.m. Men ur konsumentens perspektiv har dessa ständiga mutationer varit allt annat än gynnsamma. Problemet är bara att fakta om hur vi människor påverkas döljs. Här följer en kort redogörelse för dessa effekter:
 • Våra tarmar perforeras av vete. Detta gäller inte bara några få av oss utan ALLA som äter vete får vad vi kallar en ”läckande tarm”. Dessa hål släpper ut ämnen i blodomloppet som absolut inte borde få finnas där.
 • Vete innehåller proteiner (gliadin)som fungerar som en opiumliknande drog. 95 % av oss människor känner större hunger som en effekt av den här drogen. Övriga 5 % av populationen är betydligt mer känsliga för drogen. Symtomen hos dessa känner vi som ADHD, autism, hallucinationer och andra psykiska åkommor.

Visst känns det lite konstigt att våra läkemedels- och livsmedelsverk släpper igenom dessa produkter, inklusive GMO utan ”knussel”. I deras ögon behövs inga ytterligare studier genomföras för att bevisa att muterade eller genmodifierade grödor är säkra. Vetet inte bara släpps igenom. Vi uppmuntras till att äta det, och våra andra grödor i mycket stora mängder. De flesta av oss kommer t.ex. ihåg rekommendation från Socialstyrelsen om att äta 5-6 skivor bröd varje dag.

Samtidigt gör dessa myndigheter världen över allt de kan för att få ner vår konsumtion av vitaminer, mineraler och andra hälsosamma näringsämnen till ett absolut minimum. Våra myndigheter kräver att hälsoeffekterna av dessa först bevisas i mycket kostsamma kliniska prövningar. De sätter ofta rekommendationer för dagligt intag som ligger så lågt att den hälsosamma effekten av näringsämnet uteblir (ta vitamin D3 som ett exempel). De sprider falsk information om att vissa produkter skulle vara farliga (som t.ex. linfrö eller bittermandel som båda innehåller den mycket hälsosamma vitamin B17).
 Dagens videoinlägg ger just en ingående beskrivning av vetet; dess historia och dess effekter på hälsan och vad vi kan äta istället. Den bör ses, även om det finns en risk att du efter detta kommer att vilja stryka vete och sädesslag från ditt eget och din familjs dagliga intag.

tisdag 15 juli 2014

Vart tar allt vatten vägen?

Att sjöar torkar ut känner vi till. Den allmänna förklaringen till detta fenomen är att det sker som en effekt av den globala uppvärmningen. Men stämmer det verkligen? Vi vet sedan ett tidigare blogg-avsnitt att allt tal om växthuseffekten är en myt. En bluff helt enkelt. Läs gärna avsnittet från den 24:e januari med rubriken ” Se upp – Allt tal om växthuseffekt ochden globala uppvärmningen är en bluff”. Dokumentären i det avsnittet heter ”The great global warning swindle”. Med övertygande bevisning skjuter den en av vår tids allra största frågor i sank och avslöjar den som en gigantisk bluff. Se den gärna, igen eller för första gången. Och tänk på det när du röstar senare i höst.

Men om nu inte global warming kan förklara de sjunkande nivåerna i världens sjöar så måste det väl finnas andra förklaringar? Det gör det. Förklaringen stavas multinationella företag. Det pågår sedan en tid tillbaka en gigantisk utförsäljning av vårt vatten. Och det är inte sjöarna som säljs ut, det är själva källorna som föder dessa enorma vattenreservoarer. Folkvalda politiker i en stor del av världens länder låter sig mutas och övertalas av lobbyister till att sälja ut dessa markrättigheter.

”Den som kontrollerar tillgången på vårt vatten kontrollerar vår värld” är ett citat som återkommer ofta i dagens dokumentär. De företag som köper upp världens vatten ingår i toppen på den pyramid av multinationella företag som vi tidigare stiftat bekantskap med i den här bloggen. Schweiziska Nestlé är ett av dessa företag. Som vi också tidigare insett står dessa företag under kontroll av de krafter som driver vår konspiration. One World Government / New World Order helt enkelt.

De-population har vi tidigare blivit varse om som en komponent i den plan kallad New World Order som just nu genomförs. Världens befolkningsmängd ska minskas mycket kraftigt. Runt omkring oss ser vi tydliga tecken på att en plan med de-population på agendan just nu genomförs. Chemtrails sprids ovanför våra huvuden. Med hjälp av vaccin sprids sjukdomar som AIDS och Ebola. Cancer skördar miljontals offer samtidigt som verkliga botemedel mot sjukdomen funnits länge men motarbetas. Men hur är det med vatten? Dagens dokumentär ger oss förfärande insikter i vad som pågår med vattnet vi alla dricker. I många länder tillsätts fluor i kranvattnet. I dagens dokumentär får vi veta att litium och radioaktivt uran hamnar i vattenbuteljer som säljs i våra livsmedelsbutiker.  Sant eller inte? Se dagens dokumentär och avgör själv.
(Ett störande faktum är att dokumentären inte längre fanns kvar på YouTube  när jag letade. Jag fick helt enkelt hitta den på annan websida. Klicka därför på texten, inte på bilden, för att se filmen)


onsdag 9 juli 2014

Foster Gamble: Whistleblower eller ”Varg i fårakläder”?

I November 2011 släpptes en film med titeln Thrive. Filmen utgör som jag ser det en riktigt bra sammanfattning av vad vi försöker skapa medvetenhet kring på den här blogg-sidan. Som tittare tas vi med på en fantastisk resa genom ämnen som :

 • Sacred geometri - Dess betydelse och dess möjligheter. Inte minst den form som kallas Torus.

 • Bevis för utomjordiska besökare Vittnesuppgifter, filmbevis och inte mints alla dessa fantastiska ”crop circles” som förefaller förmedla ett budskap

 • Free Energy - Uppfinnare med smarta idéer som motarbetas av de krafter som kontrollerar vårt samhälle. Många av dessa genier har gått en ond bråd död till mötes. Flera av de mest lovande idéerna kretsar kring de former som nämns i avsnittet sacred geometry.
 • Kontrollapparaten - Uppfinningar når inte ut till allmänheten p.g.a. att de trycks undan av samhällskrafterna. Här går dokumentären in och beskriver i detalj hur den kontrollapparaten ser ut. Vi får veta hur områden som energi, mat, medicin & hälsa, utbildning och finanser fullkomligt domineras och kontrolleras av en liten, liten maktelit med namn som Rockefeller och Rothschild i spetsen. Vi får kännedom om den här grupperingens fasansfulla agenda.

 • Whistleblowers - Det finns s.k. insiders, med kunskap om vad som pågår och vart utvecklingen är på väg som försöker varna oss. I filmen Thrive får vi stifta bekantskap med flera sådana.
 • Strategier - Halva filmen är nattsvart. Den målar upp en bild av vart vi är på väg och det är inte en ljus framtid vi går till mötes. Men det finns hopp. I den avslutande delen av filmen sprids budskapet att det är dags att vakna upp och agera. Filmens producenter presenterar här deras syn på möjlig strategi för mänskligheten. Dessutom tipsar de om sin egen hemsida, ThriveMovement.com som bygger vidare på det som filmen Thrive initierar.


Men filmen är kontroversiell, även bland de människor som försöker sprida information om konspirationen - hur den påverkat oss ur ett historiskt perspektiv och hur den i allra högsta grad påverkar oss idag. Anledningen till detta är att filmens producent, Foster Gamble, är medlem i den släkt som grundade företaget Procter Gamble. Just detta faktum, menar många, diskvalificerar honom från att få sprida det budskap som han gör. Dessutom påpekar en del att fimens releasedatum 11/11 2011 är en indikation på detta (ett s.k. "sacred number"). Även ögat i film-affichen får många att dra paralleller till "the all seeing eye" (se bild ovan).

Men är Foster Gamble en varg i fårakläder? Eller är han en whistleblower? Jag menar att filmen måste utvärderas utifrån en faktabaserad grund. Gör man det har jag inte hittat någon faktisk kritik mot de fakta han presenterar. Inte hittills i alla fall. Tvärtom känns budskapet och engagemanget äkta. Jag har efter att ha sett filmen letat upp både intervjuer med paret Gamble samt läst några av de kritiska artiklar som florerar. Men jag kommer ändå till samma slutsats som tidigare.  Av den anledningen platsar filmen i vår blogg och dagens inlägg. Det är en riktigt bra film med en riktigt bra sammanfattning av den stora konspiration som pågår runt omkring oss och som hotar människans frihet och existens. Se den.

onsdag 2 juli 2014

Cancergåtans lösning finns redan, men undanhålls oss

Cancer är vår tids kanske största gåta. Tänk om någon kunde hitta ett universellt botemedel mot denna ”farsot” som skördat så många liv och fortsätter att göra så. De metoder som är tillgängliga för oss idag är många men kan ändå delas in i 2 huvudsakliga kategorier: behandling genom bestrålning samt med någon form av kemiskt preparat. Ett stort problem med båda dessa behandlingsformer är att de inte är tillräckligt precisa utan påverkar även friska celler utanför behandlingsområdet. Dessutom varierar som vi vet dess effektivitet stort beroende på både typ av cancer samt hur långt gången sjukdomen är. Förbättringen av dagens tillgängliga metoder är uppmuntrande men går för långsamt. Alltför många av oss både insjuknar och avlider i cancer.

Men det finns hopp. En titt tillbaka i historien får oss att inse att cancergåtan redan är löst. Den löstes redan 1931. Då presenterade en metod som visade sig vara 100% effektiv redan i den första studien (kliniska prövningen) som genomfördes några år senare (1934). Dagens inlägg och dokumentär handlar om just den metoden och forskaren/läkaren bakom densamma.

Royal Rife
Läkaren, eller snarare universalgeniet i fråga hette Royal Rife (1888 – 1971)  wiki: Royal Rife. Hans huvudsakliga fokus som vetenskapsman var att studera bakterier och virus (ett område kallat Patologi, d.v.s. läran om våra sjukdomar). För dessa studier utvecklade han själv ett mikroskop som gav tillräckligt stor förstorning för uppgiften (25.000x i dess tidiga version, 60.000x i en senare), vilket var ett världsrekord på den tiden och står sig tämligen väl än i våra dagar. Något han tidigt upptäckte i sina studier av dessa organismer var att de kunde fås att vibrera om de utsattes för ljus av olika frekvens.  Dessutom upptäckte han att dessa celler kunde förstöras om de utsattes för ljus av en viss frekvens, specifik för varje typ av cell. Hans vidare studier av bakterier, sjukdomar och frekvenser ledde till att han dokumenterade de specifika frekvenser som behövs för att få bakteriella celler av olika slag att sprängas och förstöras. Han kallade dessa frekvenser för MOR (Mortal Oscillatory Rate). Listan över dessa har kommit att kallas Rife Frequencies.

Vad gäller just cancer så identifierade Rife de virus som han menade orsakade cancer. Han kallade dem Bacillus X (BX) och Bacillus Y (BY). I dokumentären får vi veta att Rife lyckades återskapa en tumör (som han också kallar en ”fungoid organism” d.v.s svampliknande organism), genom att just utsätta försöksdjuret för sina virus. Vidare kunde han återvinna samma virus ur den nyligen skapade tumören. Detta förlopp kunde han repetera gång efter gång. Lyssna noga på den genomgången, ca 32 minuter in i dokumentären. Detta är särskilt intressant kopplat till upptäckten som 2 nutida forskare (Erik Enby och Tullio Simoncini) gjort om att cancer är svamp (läs vidare i mitt förra blogginlägg).
Rifes Universal Microscope


Dagens video/dokumentär är just historien om Raymond Rife. Den handlar om hans uppväxt och tidiga studier. Hans liv som forskare och vetenskapsman. Hans framgångar men också hans motgångar. Motgångarna kom inte att handla om ifrågasättande om hans teorier och metoder. Det handlade snarare om ekonomiska och juridiska problem. Rifes upptäckter kom att falla i glömska. Hans företag sattes i konkurs efter att ha ”tankats” på allt kapital efter ett märkligt rättsfall. Hans metoder fick ge vika för den framväxande tron att antibiotika skulle vara botemedlet mot alla sjukdomar. Det är återigen en historia som visar hur kontrollerad sjukvårds- och läkemedelsbranchen är samt hur alternativ som inte faller branschens representanter i smaken, motarbetas och smutskastas med olika medel och metoder.
   
Frekvenser är särskilt intressant. Vi kommer att få anledning att återkomma till det området i andra inlägg längre fram. Men nu är det dags för dokumentären ”The Royal Rife Story”.