Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

lördag 12 december 2015

Klimat, Paris 2015 – Världen jublar. Men åt vad? (12/12)

Så var det då klart. Världen har fått sitt första globala klimatavtal på 20 år. Världens ledare, och många med dem, jublar. Att det trots allt blev ett avtal är överraskande för många. Jag själv tillhör inte dem. Så här skrev jag i inlägget från 30/11, första dagen för Paris-konferensen:

Världen jublar. Men är det rätt?
”Kanske känner du en viss oro och undrar ”kommer resultatet att uppnås”. Låt mig lugna dig på den punkten: En överenskommelse kommer att nås. Denna kommer att om, inte möta målsättningen så åtminstone hamna tillräckligt nära för att världen ska känna framtidstro och utbrista i ett försiktigt jubel. Hjältar kommer att pekas ut. Det är för mig ganska tydligt att manuskriptet för den här övningen, som förresten pågår mellan 30/11 till 11/11, är skrivet just så.”

Så varför var jag så övertygad om att det faktiskt skulle bli ett nytt avtal? Det hade bl.a. med påvens tal i FN tidigare i höstas (september) att göra. Påvens tal i FN sågs av en del som starten på en marsch som kommer att ta världen mot NWO (New World Order). Sustainability är en viktig komponent i detta. FN har beskrivit innebörden av detta i ett dokument kallat AGENDA 21. Jag kommer att återkomma med mer information om just Agenda 21 i senare inlägg. I korthet handlar det om åtgärder som kommer att öka myndigheters möjlighet till kontroll över mänskligheten. Minskad frihet för oss m.a.o. Ett pris värt att betala vet jag att många som är oroade över Klimatkrisen tycker. Jo, priset hade varit värt att betala om vi kunnat lita på att FN, makt och myndigheter gör en ärlig och korrekt bedömning av situationen. Tyvärr kan vi inte det.

För om vi tar en titt på fakta kring de klimatmodeller som IPCC har presenterat så ser vi med all önskvärd tydlighet att modellerna saknar träffsäkerhet. Trots detta är det just IPCCs klimatmodeller som ligger bakom det som i avtalet beskrivs som 2 graders-målet. Du som följt förhandlingarna har säkert märkt hu det pratats om både 4, 2 och 1,5 graders scenarion. Om vi inte kan lite på att de modellerna stämmer så innebär det att vi försöker styra klimatets utveckling med fel parametrar. Allt tyder på att CO2 inte är den korrekta parametern.

I dagens 2 videoinslag tar vi en titt på just fakta om CO2 och IPCCs klimatmodeller. I den första föreläser en äldre herre vad namn Ivan Giaever. Han är en tidigare nobelpristagare i fysik så han är inte vem som helst, även om klimatologi inte är ämnet som förärade honom utmärkelsen. Ivan konstaterar bl.a. att vi inte har sett någon temperaturökning alls de senaste 18 åren. Han går därefter vidare och förklarar lögnen bakom FNs och Obamas påståenden om att de högsta uppmätta temperaturerna skulle ha inträffat efter år 2000. Men det är alltså en lögn, inget annat.   


I den andra videon förklarar Dr. Davd M.W. Evans  på ett mycket pedagogiskt sätt hur IPCCs modeller fungerar, vilka tankar som ligger bakom. Han berättar också vad som fungerar med dem och vad som inte fungerar. Han visar vad över 20 års mätningar ger för faktiska resultat och hur dessa skiljer sig från IPCCs förutspåelser.Han skjuter helt enkelt FNs klimatmodeller i sank, och han gör det med samma data som även FN använder sig utav.


Så jubla inte. Gå istället djupare i analysen. Var skeptisk. Försök förstå om avtalet verkligen vilar på de rätta grundvalarna. 


fredag 4 december 2015

Klimat, Paris 2015 – 97% av vetenskapskåren – Stämmer det? (4/12)

Att diskutera ämnet Global Warming (eller Climate Change) är inte lätt för oss noviser på området. Fakta på området är svårbevisat, oavsett vilken sida du representerar.  Det starkaste argumentet som förs fram av de som stöder IPCC synsätt är att 97% av forskarvärlden står bakom just IPCCs slutsater. (Oavsett hur detta formuleras så är det så budskapet ska uppfattas av gemene man). Men stämmer det? Vad är det som ligger bakom den siffran?

I dagens video får du redan på detta. Så här ligger det till: IPCC presenterar en lång lista på forskarorganisationer som står. 97% av dessa stödjer IPCCs syn på klimatkrisen. Vad innebär det? Det innebär att det är de styrande inom dessa företag som deltagit i enkäten. Det är styrelsemedlemmar och andra politiska representanter. Det är alltså INTE forskarkåren inom desamma. Detta faktum  i sig utgör en enorm skillnad. Dagens video är en tillnyktrande genomgång om faktiska omständigheterna i en lång rad förehavanden i klimatfrågan – en genomgång som indikerar tydligt att det är den politiska agendan som ”härskar”, inte vetenskap eller en strävan efter att ta reda på sanningen.


onsdag 2 december 2015

Klimat, Paris 2015 – Hur motverka censuren? (2/12)


Om du är expert på området klimatvetenskap , skeptisk till teorierna om koldioxidens roll för den globala uppvärmningen och vill göra din röst hörd så har du problem. Media släpper inte in dig. Vi såg i förra inlägget hur meteorologen Philippe Verdier fick sparken för att han skrev en bok som var kritisk till den av FN hävdade teorin. Så vad kan du göra?

John Coleman, själv en av grundarna till ”The Weather Channel”, fick en idé. Han stämde Al Gore för bedrägeri. Med över 30.000 underskrifter från vetenskapsmän och experter tog han fallet till domstol. Jag har ingen om hur det gått för honom men det visar åtminstone en sak – att enigheten inom forskarkåren är långt ifrån så solid som FN/IPCC, media och Al Gore vill hävda.

tisdag 1 december 2015

Klimatkonf., Paris 2015 – ”Je suis Philippe Verdier” (1/12)

Det är lustigt hur det svänger ibland. I januari i år attackeras tidningen Charlie Hebdo av ”muslimska terrorister”.  Världen reagerar, inte bara på de bestialiska morden utan också för att detta ses som ett direkt angrepp på Yttrandefriheten. Ropen ”Je suis Charlie” ekar världen över.

11 månader senare är det inte längre lika viktigt med yttrandefriheten. En av frankrikes ledande meteorologer, Philippe Verdier har skrivit en bok, ”Climat Investigation”, som kritiserar den gängse synen på klimatkrisen – den att CO2 skulle vara den stora boven i dramat. För det får han sedermera sparken från den TV-kanal där han då verkade. Landet som tidigare i år hyllades som ”yttrandefrihetens vagga” visar sig inte kunna leva upp till sina ideal. Den franska yttrandefriheten är alltså åter under attack. Är det inte dags att vi gemensamt reser oss och utropar ”Je suis Philippe!”?
   
måndag 30 november 2015

Klimatkonferensen i Paris 2015 – vad du inte får veta. (30/11)

Idag började den, FNs stora klimatkonferens i Paris. Mötets syfte och förväntade resultat är följande (citat från wikipedia):

” …att begränsa den globala uppvärmningen till under 2 grader Celcius från år 2009 till 2100, vilket forskarna i FN:s klimatpanel år 2009 bedömde krävs för att undvika allvarliga klimatkatastrofer. Ett sådant resultat kräver i sin tur att utsläppen av växthusgaser minskas med mellan 40 och 70 procent till år 2050, och når en nollnivå år 2100, enligt FN:s klimatpanel. Inför konferensen har 146 nationella klimatpaneler, som har för avsikt att delta i konferensen, redovisat planer på åtgärder. Dessa planer uppskattas begränsa den globala uppvärmningen till 2,7 grader Celcius år 2100.”
Kanske känner du en viss oro och undrar ”kommer resultatet att uppnås”. Låt mig lugna dig på den punkten: En överenskommelse kommer att nås. Denna kommer att, om inte möta målsättningen, så åtminstone hamna tillräckligt nära för att världen ska känna framtidstro och utbrista i ett försiktigt jubel. Hjältar kommer att pekas ut. Det är för mig ganska tydligt att manuskriptet för den här övningen, som förresten pågår mellan 30/11 till 11/11, är skrivet just så.

Men det är något galet med manuskriptet. Det är framtaget för att lura mänskligheten. Det finns ett stort antal forskare och experter som påpekar att FNs klimatpanels teorier om att växthusgaser, och då framförallt koldioxid, skulle vara den stora boven i dramat, är baserad på helt felaktiga grunder. Problemet är att dessa röster inte är önskvärda. Därför blockeras de av vår manipulerade mediakår, våra marionetter till makthavare och våra myndigheter. De som inte marscherar i takt får helt enkelt sparken.

I en serie inlägg kommer jag dock att låta just dessa alternativa röster få en arena. Vi har i ett par tidigare inlägg släppt fram dessa alternativa teorier och röster. Det gäller inte minst inläggen från:I den här serien släpper vi först fram Patrick Moore, en av grundarna till den välkända organisationen Greenpeace som han sedermera lämnat och som han inte längre känner någon respekt för. Till skillnad från FNs klimatpanel kommer Patrick att visa på trendkurvor av en betydligt mer omfattande och heltäckande karaktär. Vi kommer, bland mycket annat matnyttigt, att få en förklaring till varför media pratar om en ”mini Ice Age” som väntas inträffa om 10-15 år.

onsdag 25 november 2015

Operation Gladio; en ohelig allians mellan Vatikanen, CIA och maffian

Vår oförmåga
Dagens inlägg tar vid där det förra slutade. Dagens videoinslag är en intervju med författaren till den bok som nämndes däri. Boken heter ”Operation Gladio; The Unholy Alliance between the Vatican, the CIA, and the Mafia". Författaren, tillika alltså dagens intervjuoffer heter av Paul L. Williams.

Jag hoppas att du vid det här laget är välbekant med Operation Gladio. Om inte kommer här några korta punkter som beskriver företeelsen:
 • Operation Gladio är ett NATO-kontrollerat nätverk av paramilitära grupper som skapades i Västeuropa under det kalla kriget för att underlätta gerillakrigföring och motstånd efter en eventuell sovjetisk invasion.
 • Med tiden kom deras uppdrag att förändras. De användes till att genomföra terror-attentat runt om i världen, främst Europa. Dessa attentat kom att skyllas på kommunistiska grupper.

Paul L. Williams ger oss en fördjupad inblick i hur Operation Gladio bildades, hur soldaterna kom att utbildas och hur allt finansierades. Det han berättar är alltihop baserat på officiella dokument som släppts i enighet med ”The Freedom of Information Act”. Många av dokumenten är CIA’s egna. Enligt Williams var det främst CIA som låg bakom skapandet av Operation Gladio. Det var främst amerikansk militär och Secret Services som stod för utbildningen. Finansieringen kom från svarta pengar där CIA kom att ägna sig åt droghandel, främst heroin men även andra preparat. För distributionen ut till kunder använde man sig av maffian. Och för att ”tvätta” pengarna samarbetade man med Vatikanens bank.
Viktig uppdrag för amerikanska armén...

Det var inte bara ett fåtal s.k. False-Flag operationer som genomfördes inom ramen för Operation Gladio. Från krigsslutet fram till 1987 räknar man med att åminstone 15.000 sådana attentat genomförts. Notera alltså att detta är attentat mot oss människor utförda av de som ska representera oss; där vår egen makt-, media och myndigheter uppenbarligen spelat med och låtit det hända.

Williams går vidare i sin berättelse och avslöjar att i Sydamerika, där kampen mot kommunismen var minst lika intensiv som i Europa, etablerades det ett nätverk på samma sätt som i Europa. Namnet på den operationen blev Condor. Operation Condor startade i Chile där president Allende störtades. 1976 störtades även dåvarande makthavarna i Argentina i en militärkupp som leddes av General Jorge Videla och som stöttades av CIA och Henry Kissinger. Under Videlas ledarskap inleddes en intensiv jakt på kommunister i landet. Människor fängslades, torterades och avrättades. Över30.00 människor försvann under den här perioden. En av Jorge Videlas bättre vänner var en man vid namn Jorge Maria Bergolio. Bergolio var på den tiden högt uppsatt inom Katolska Kyrkan, som ledare för Jesuiterna i landet. Bergolio är idag Påve Franciskus – vår påve. Williams berättar om det nära samarbetet mellan juntan och katolska kyrkan. Han berättar en inte alltför smickrande historia om nuvarande påven som kom att sluta med att Bergolio åtalades i Buenos Aires för ”brott mot mänskligheten”.

Intervjun  med Paul Williams innehåller dessutom chockerande detaljer om hur påve John Paul I dog 28/9 1978.

Därefter tar vi oss till nutid. Gladio existerar fortfarande. Vi får en detaljerad genomgång av Elfte September attacken. Williams spekulerar kring händelseutvecklingen i Mellanöstern, Syrien och Ukraina – vart den kommer att leda. Vi får en intressant inblick i turkisk politik. Vi får ta del av ögonbrynslyftande information om ISIS. Slutsatsen jag själv drar efter att ha lyssnat på den här intervjun är att ISIS med största sannolikhet helt enkelt är en förlängning av Operation Gladio. Återigen utsätts vi i Europa och övriga världen för terrorattentat liknande de som förra gången skylldes på kommunisterna men där det i själva verket var "våra egna" organisationer som låg bakom. Vad är det som säger att vi kan lita på våra makthavare den här gången? När ska vi lära oss läxan? När ska vi inse?fredag 20 november 2015

Vilka är ISIS, egentligen?

På mycket kort tid har den islamitiska terrorgruppen ISIS gått från att ha varit helt okänd till att idag figurera i vart och vartannat nyhetsinlägg. Det skrivs spaltmeter efter spaltmeter om dem. Det görs dokumentärer om gruppen. Deras terror är numera spridd över hela världen. Terrordåden har i och med Paris nått Europa. Terrorhoten täcker hela världskartan. ISIS finns i princip i varje människas medvetande.
ISIS och deras Toyotas...

När jag den 8:e mars 2014 skrev ett inlägg där jag nämnde ISIS som ett potentiellt tecken på ett annalkande världskrig hade ingen av de jag pratade med någonsin hört talas om grupperingen. Jag kallade inlägget för ”TredjeVärldskriget – fler oroande tecken”. Gå gärna tillbaka till det inlägget för att ta reda på hur jag resonerade då. Vad var det jag såg hos denna helt okända grupp som fick mig att dra en så pass drastisk slutsats? 

Trots all den uppmärksamhet som ISIS får idag så vet vi förfärande lite om dem. De gör territoriella anspråk på vad de kallar ett Kalifat – ett ganska stort landområde kallat The Levant som täcker runt en femtedel av Irak/Syrien. Trots detta är oerhört litet känt om deras ledarskap. Den enda ledtråd vi har att gå på här är en suddig, svart-vit bild på dess högste ledare; al-Baghdadi. Personerna i ISIS ledarskap måste, vad man än tycker om organisationen i övrigt, betraktas som genier på just ledarskapsområdet. Att på bara några år få fram en trupp som är så sammansvetsad, kompetent och disciplinerad som ISIS, är en bedrift utöver det vanliga. De behärskar alla områden bättre än många andra. De hackar de mest hårdbevakade datorerna i världen. De lär sig använda stridsvagnar, helikoptrar och stridsflyg lika enkelt som du och jag lär oss att cykla. De spelar in filmer. De rekryterar tusentals ungdomar i västvärldens länder. De säljer olja. Allt detta gör de mitt framför näsan på världens stormakter. Allt detta gör de trots att världens säkerhetstjänster bevakar varje steg vi tar – varje ord vi yttrar i telefon eller i datorer. Så mäktiga har denna lilla grupp blivit att de vågar sig på att utmana både NATO, EU, Kina och Ryssland samtidigt, genom terrordåd och avrättningar riktade mot våra medborgare. Historien är så fantastisk att vi måste fråga oss själva – ”Kan det verkligen stämma”? Är det sanning eller är det en myt som spelas upp inför våra ögon?

Det är dags att ta en närmare titt på ISIS – den titt och analys som våra vanliga nyhetskanaler förnekar oss. Vi gör det med hjälp av James Corbett. James är en frilansande journalist – en briljant ”current affairs analyst”.  Han är kunnig, påläst, mycket analytisk och noggrann med sanningen. Faktum är att han med dagens videoinslag – ett inslag från sin podcast kallat ”Who is really behind ISIS” (från den 27: september 2014) - tvingar fram en rättelse från min sida. Det han säger är att det inte finns några bevis för att ISIS ledare al-Baghdadi skulle ha utbildats av Mossad (något jag skrivit i ett tidigare inlägg). Vill du veta mer om James Corbett följer du den här länken till websajten ”The Corbett report”.  

I denna ett år gamla rapport går James Corbett igenom  allt som då var känt om ISIS vilket inkluderar:
 • Grundläggande fakta
 • Historia
 • Ledarskapet
 • Militär kapacitet
 • Huvudsakliga finansiärer
 • Övrig uppbackning, inkluderande militär utbildning

Spännande läsning
Det är en oerhört intressant genomgång som lyfter fram en hel del häpnadsväckande fakta. Inte minst då genomgången av vilka grupper som står bakom och supportar ISIS. Bland dessa räknar Corbett upp Israel, Nato, Qatar, Saudiarabien, Turkiet och USA. Han poängterar att stödet kommer från grupper inom dessa länder och inte från länderna själva. Han stödjer sina påståenden på mängder av fakta från välkända, allmänt betrodda källor som t.ex. Pentagon och Reuters.

Något som (förutom Israel) sticker ut i mängden bland ovan nämnda grupper är NATO. Corbett poängterar att Operation Gladio inte tog slut efter att den avslöjades i mitten på -80-talet. Nej, Operation Gladio övergick i Operation Gladio B med sitt huvudsakliga center i de centralasiatiska staterna Azerbaijan, Turkmenistan, Kirgizistan m.fl. Med tanke på de terrorattentat som på senare tid inträffat i Europa – inkluderande Charlie Hebdo-attacken i Paris, förra veckans attack i Paris, attentaten i Oslo och i Köpenhamn som bara några exempel – så är det ganska frestande att tänka tanken: ”-Har Operation Gladio återuppstått i Europa? En sådan slutsats är betydligt mer sannolik än den som idag pumpas ut av vår maktapparat, vår media och våra myndigheter.
(För dig som händelsevis inte är bekant med Operation Gladio rekommenderas inlägget från 24:e oktober 2013 kallat ”False Flag Attacks med europeiskaförtecken”.) samt vad som sägs i wikipedia i ämnet ”OperationGladio”.  


Vill du gå riktigt på djupet med Operation Gladio rekommenderas en bok med titeln "Operation Gladio: The Unholy Alliance between the Vatican, the CIA, and the Mafia" (skriven av Paul L. Williams). Med tanke på föregående inlägg om Vatikanen är ju titeln särskilt nervkittlande.
tisdag 10 november 2015

Träffsäkra profetior

Händelseutvecklingen i världen idag förefaller som vi sett gå helt i linje med den plan, det blueprint, som den Globala Eliten tog fram redan år 1871 (genom Pikes brev till Mazzini). Det är en skrämmande utveckling som bl.a. lär leda till ett tredje världskrig. Men det är inte bara planer som ser ut att gå i uppfyllelse. Även några av våra äldsta profetior förefaller ha en träffsäkerhet som borde få vem som helst att ”tappa hakan”.

Profeten St. Malachy
Vi har i ett tidigare inlägg stiftat bekantskap med en av de mest kända sentida profeterna, nämligen Nostradamus. Inlägget från den 11/11 2014 gavs rubriken ” Profetior – går det att förutspå framtiden?” 

En annan, inte fullt lika välkänd men kanske än mer träffsäker profet var den irländske katolske prästen St. Malachy. Han påstod att han i en vision år 1139 e.kr. blivit varse om vilka som skulle bli den katolska kyrkans återstående 112 påvar. Varje påve gavs ett epitet, en kännetecknande vers. Påve efter påve har dessa profetior slagit in. Vi är idag framme vid den siste påven, den 112:e. Han sägs bli den siste påven innan ”End Times” d.v.s. Domedagen. Han beskrivs med följande epitet:

”In the final persecution of the Holy Roman Church there will reign Peter the Roman, who will feed his flock among many tribulations, after which the seven hilled city (=Rome) will be destroyed and the dreadful judge will judge the people”
I dagens första videoinslag stiftar vi bekantskap med St. Malachys profetior, med en handfull exempel på påvar i modern tid som uppenbart ser ut att uppfylla vad som förutspåtts.


I dagens andra videoinslag tittar vi sedan närmare på vilken fakta som talar för att även St. Malachys profetia om den siste påven, Peter the Roman, ser ut att gå i uppfyllelse.   Med det lämnar vi St. Malachy och går över till den kanske mest välkända av alla profetior; bibelns Uppenbarelseboken (eng. Revelation). I ännu en föreläsning signerad Walter J. Veith får vi stifta bekantskap med Katolska Kyrkan och Vatikanen. I förra inlägget var det citat från betydelsefulla personer inom organisationer som Jesuiterna, Frimurarna, Tempelriddarna, Vatikanens inre krets och FN som ledsagade oss genom historien. I dagens föreläsning är det bibelcitaten och dess koppling till världshistorien som står i fokus. Dess träffsäkerhet är uppseendeväckande.
 • Bibeln talar om en ”beast from the bottomless pit”. Med stor pedagogosk skicklighet förklarar Veith varför det måste vara Vatikanen (med dess inre, sataniska krets) som är denne ”beast”
  .
 • Denne ”beast” ska ha dominerat ”Guds Folk” under en 1.260 år lång period. Veith berättar att mellan åren 538 och 1798 härskade Katolska Kyrkan i världen. Vi hade s.k. ”Papal Rule”. Vi får veta exakt vad som inträffade dessa båda årtal. Räknar vi ut längden på perioden mellan dessa båda årtal får vi fram just nämnda 1.260 år.
 • Vi tar också en titt på Franska Revolutionen och får veta varför just den ska ses som en förlöpare till införandet av New World Order med One World Religion och Government.

Missa alltså inte dagens tredje videoinslag – ” The Beast from the Bottomless Pit”.

söndag 25 oktober 2015

Kopplingar mellan Katolicismen, Islam och Satanismen

För en vecka sedan träffade jag två goda vänner över en brunch. Båda är bekanta med min blogg men är trots allt endast måttligt intresserade. Vi pratade som vanligt mestadels om händelser och utveckling som berör oss som individer på ett personligt plan. Men vid ett tillfälle råkade vi komma in på ämnet katolicism och den nye påven. Här kunde jag inte hålla mig utan berättade om det inlägg jag just hade skrivet - om påvens tal i FN dess djupare innebörd. En av mina vänner suckade djupt och undrade om ingenting får vara heligt i mitt skrivande. Han hade själv tagit del av påvens tal och såg det som positivt, hoppingivande och konstruktivt framåtriktat.

Precis den åsikten tror jag de flesta i vår omvärld har. Påve Franciskus betraktas som en frisk fläkt. En man med visioner och idéer och goda mänskliga värderingar som han med framgång lyckas förmedla till sin publik. Han har utsetts till ”Årets personlighet” av The Times 2013. Han fanns bland de som i förhandssnacket nämndes som huvudkandidater till Nobels Fredspris. Men det finns som sagt en annan sida av detta. I tidigare inlägg i bloggen har vi blivit varse om att det var katolska kyrkan som hjälpte 10.000-tals nazistiska krigsförbrytare undan rättvisan till en ny identitet och ett nytt liv i Sydamerika. Vi har också sett att Vatikanen pekas ut som en del av konspirationen – alltså en del av den organisation vi studerar i den här bloggen. I dagens avsnitt går vi på djupet i det ämnet. Vi tar en titt på katolicismens historia. Huvudfokus i det avseendet blir Jesuiterna – den organisation inom Katolska kyrkan som påve Franciskus kommer från. Franciskus är den förste Jesuit att tillträda det högsta ämbetet inom kyrkan.

Ämnet är kontroversiellt. Nätet svämmar över av inlägg, föreläsningar och dokumentärer som ger en antingen positiv, negativ eller neutral bild av Katolicismens historia. Säkrast då att vara källkritisk – något som jagvet särskilt glädjer den ene av mina vänner från ovan nämnda brunch. Dagens inlägg baseras därför på en föreläsning av Walter J. Veith. Walter är professor i Zoologi och dessutom Sjundedagsadventist. Hela föreläsningen är baserad på historiskt material, förstärkt med citat från framträdande medlemmar och representanter för just de organisationer som studeras. Det är alltså deras ord som står bakom dagens föreläsning. Inte hans. Videoinslaget i sig är sammansatt av inslag från totalt 3-4 separata föreläsningar, alla ingående i en serie benämnd ”Total Onslsught”.

Walter J. Veith inleder föreläsningen med att påpeka det stora allvaret i temat för föreläsningen. Han säger att han hyser den största respekt och uppskattning för de människor som verkar inom både Katolska Kyrkan, Islam och FN. Men vi får inte blunda för det historiska material som pekar på att vi kan ha blivit lurade. Att det bakom och inom dessa organisationer finns krafter som verkar för en helt annan agenda än den officiella. Det som lyfts fram gällande Jesuiterna i Walters föreläsning är att:
Jesuitorden etableras
 • Jesuitorden grundades 1534 av Ignatius Lloyola. Organisationen beskrivs i Wikipedia som ”en kår av påvetrogna lärare och predikanter. Man fungerade också som en front för motreformationen…”, ”…med det uttalade målet att hindra reformationens utbredning”. Innebörden är kort och gott – bekämpa protestantismen.
 • Jesuiter ses av de flesta som missionärer. Många menar dock att de också ska ses som ett ”påvens Gestapo eller CIA”, alltså hemliga agenter i påvens tjänst. Påven sägs ha flera sådana organisationer. Hit räknas även Opus Dei och Knights of Malta.
 • Organisationen beskrivs av vissa som hänsynslös. Det sägs att det var de som genomförde den Spanska Inkvisitionen (på uppdrag av påven). De sägs ligga bakom förföljelse och massmord på ett stort antal religiösa grupper i både Europa och rumt om i världen. Mr Veith räknar upp några av dessa.
 • Att bli Jesuit innebär att du svär en något märklig ed, som i sig också avslöjar organisationens uppdrag och inriktning. Det uttrycks bl.a. att du som Jesuit ska göra vad som krävs för att uppnå ”de rätta syftena”.  Detta innefattar att uppträda bedrägligt- d.v.s. att infiltrera inflytelserika organisationer och verka i påvens anda genom dessa.

På Jesuiternas "meritlista" finns en lång rad märkliga bedrifter. Mr. Veith lyfter fram några av dessa i sin föreläsning. Han påpekar att det var Jesuiter som skapade Kommunismen, Frimureriet och inte minst Illuminati. Det senare innebär att det är Jesuiterna som ligger bakom målsättningen New World Order. Albert Pikes brev till Mazzini från 1871, med beskrivningen av de tre världskrigen som behövs för att genomför NWO gås igenom. Detta innebär också, som vi sett i tidigare inlägg, att Jesuiterna ytterst tjänar Lucifer som sin ”gud”. Att så är fallet sägs vara uppenbart för frimureriets medlemmar när de lyfts till 33:e graden.

Jesuiternas och Frimurarnas ledande roll på båda sidor i en lång rad stora kända krig och konflikter gås igenom. Hit räknas Första och Andra Världskriget (det sägs ha varit en Jesuit som skrev ”Mein Kampf” och inte Hitler), Slaget vid Waterloo, Franska Revolutionen och Ryska Revolutionen. Vi får dessutom stifta bekantskap med en lång lista över välkända, välrenommerade världsledare som alla sägs ha uppnått 33:e graden. Det finns bl.a. en hel del spännande svenska namn på den här listan så missa inte den.

En bit in i föreläsningen kommer vi in på kopplingar mellan Katolska kyrkan, Islam och Satanism. Katolicismen skapades av Tempelriddare. Walter J. Veith påpekar att den skapades som två organisationer; en för folket och en för den innersta kretsen - de initierade som kontrollerar helheten. Den folkliga delen av organisationen dyrkar gud. Den innersta kretsen har Lucifer som sin ledstjärna. Han för vidare fram tesen att Islam skapats av den innersta kretsen av katolicismen. Som belägg för detta tar han fram både historiska dokument, samt en lång rad symboler som delas mellan de båda kyrkorna, men också delas av uråldriga sataniska rörelser.

Avslutningsvis får vi ta del av en föreläsoing i samma serie (Total Onslaught) som handar om FN:s ockulta agenda. Denna har vi berört och belyst i ett tidigare inlägg i bloggen, från den 15:e augusti 2014 med titeln ”FN är Illuminatis One World Government”. Vi tar här en närmare titt på FN:s charter, dess stadga, och inser att dessa har författats av representanter för sataniska grupperingar. Vi får klart för oss att FN redan inom ramen för sina stadgar, har som målsättning att bl.a.
 • I praktiken införa One World Government och One World Religion. Dagens världsreligioner ska alltså inom kor ersättas med URO som står för United Religion Organization.
 • Att inom ramen för den finansiella och politiska sektorn verka för en Redistribution Plan där världens rikedomar fördelas från de som har till de som icke har (ca. 1h 49 min in i föreläsningen).

Jämför dessa båda målsättningar med kärnpunkterna i påvens tal i FN nyligen. Det som påven talar för är alltså inget mindre än att uppfyllande av FN:s målsättningar. Positivt kan tyckas. Men glöm inte bort att titta på den djupare innebörden av dessa målsättningar.

Är allt då hopplöst och negativt. Walter J. Veight pekar på fakta som enligt honom innebär att vi ska se dagens utveckling som något positivt. Allt det som nu är på väg att rullas upp har nämligen förutspåtts i en profetia – en profetia som är med i bibeln och går under namnet Revelation (d.v.s. Uppebarelseboken). Mer om denna i ett senare inlägg . Ta nu först och främst en ordentlig titt på dagens föreläsning!

tisdag 13 oktober 2015

Så vad hände den 23/9 och 28/9, del I – Påvens tal i FN

I inlägget från just den 23/9 med titeln ”Värt att veta om23/9 och 28/9” fångade vi upp en intensiv debatt på internet kring just dessa båda datum.  Grunden för denna spekulation var att dessa båda datum sägs ha ett stort symboliskt värde för den organisation vi studerar i den här bloggen. Lite av denna förkärlek för symboler och ritualer har jag försökt fånga i en egen kategori kallad ”Symbolik / Ockultism / Religion”. Just astronomiska händelser tycks ha en särskild betydelse. Därför var den Blodröda Supermånen den 28/9 i särskilt fokus.  Detta var den fjärde blodröda fullmånen i rad, en s.k. Tetrad, sedan den den 15/4 förra året. Vill du läsa mer om Tetraden kan du göra det i inlägget från den 24/10 förra året kallat ”Vad händer den 24/10 2014”.

NWO organisationen
Men vad hände egentligen i slutet av september månad detta år. Vi är ju kvar! Jorden gick inte under. Fanns där överhuvudtaget någonting alls värt att notera som hände dessa datum? Låt oss ta en titt men samtidigt redan från början konstatera att det som hände dessa båda datum var så pass betydelsefullt att vi får dela upp genomgången i två delar. Vi börjar med den 23/9.

Påve Franciscus höll ett tal om Klimatkrisen och om orättvisorna i världen, d.v.s. Fattigdom. Dessa tal höll han dels inför den amerikanska Kongressen den 23/9, dels inför FN den 25/9 under det där pågående klimatmötet. Påven uppmanade oss alla att gå samman, att enas i kampen mot klimathotet och mot fattigdomen. Han förespråkade en ny världsordning, där jorden rikedomar och vårt välstånd distribueras mer rättvist. Detta kan ju absolut uppfattas som godhjärtat. Äntligen en påve som står upp för människan och kämpar för vår överlevnad och mot alla orättvisorna i världen.

Men för de av oss som känner till att både Vatikanen och dess påve, likväl som Förenta Nationerna (FN) är en del av den organisation vi studerar i den här bloggen finns det anledning att vara misstänksam mot det påven uttryckte (se graf här bredvid).

Påve Franciskus på besök i FN
Klimatkrisen
Sett i det ljus som vår blogg ger oss är det lätt att inse att det påven sade lätt kan omtolkas till en uppmaning om att införa New World Order.  Han ”nya världsordning” kan lätt ses som att han talar för en One World Government som kan koordinera kampen mot den globala uppvärmningen. Han menar att den som inte följer de regler som ställs upp för att bekämpa den globala uppvärmningen ska betraktas som en syndare.  I det ser vi alltså ökad statlig och t.o.m.överstatlig kontroll över individens agerande runtom i världen. Men vi som följer den här bloggen vet att klimatkrisen är en bluff. För dig som ännu inte insett detta rekommenderas inlägget  från den 24/1 2014 med titeln ” Se upp – Allt tal om växthuseffekt och den globala uppvärmningen är en bluff”.  I det inlägget blir vi varse att det är solens aktivitet är avgörande för om jordens medeltemperatur stiger eller sjunker. Koldioxidens inverkan är marginell och t.o.m. utan signifikans. Vi får också veta att på 1970-talet utsattes vi för liknande skrämselpropaganda som nu. Fast den gången handlade det om att en ny istid var på väg. I år får vi dessutom veta att vi om 10-15 år kommer att gå in i en mini-istid och att denna beror på minskad solaktivitet. Nej, det är andra faktorer och inte koldioxid som just nu ger oss de klimateffekter vi ser i världen. Dessa faktorer kontrolleras av den globala eliten. Med hjälp av HAARP och Chemtrails (sök gärna upp tidigare inlägg m dessa båda företeelser) styrs världens väder i önskad rikting. Och det är inte den riktning vi själva önskar.

Bekämpa fattigdomen i världen
Påvens tal om fattigdomen kan lika lätt tolkas som en uppmaning till att förstärka klasskillnaderna i The New World Order – d.v.s. med 1 procent superrika som utgör den härskande eliten och med 99 % slavar som arbetar åt denna lilla grupp. Det sannolika framtidsscenariot är att medelklassen utraderas genom höjda skatter och en finansiell kris vars like vi aldrig upplevt, inte ens på 1930-talet. Men rikedomarna hos de 1% allra rikaste kommer enbart att beröras marginellt av denna om-fördelning.


Världen har i och med detta inlett slutfasen i marschen mot införandet av en New World Order. Detta är alltså vad påvens tal, på ett symboliskt viktigt datum, egentligen handlade om. Framtiden får utvisa vilken tolkning som är den rätta. Ta gärna en titt på dagens 2 videor som understryker denna alternativa tolkning av påvens tal den 23/9 och 25/9.

måndag 5 oktober 2015

Flyktingkrisen: Varför lyssnar vi inte på IS?

Vi fortsätter på temat Flyktingkrisen. Förra inlägget avslutades med följande citat:
 ”Finns det en risk att vi, genom att oinskränkt öppna våra hjärtan och famnar, också släpper loss våldsamma krafter, inrikes terror och uppror i vårt eget land? Kan vi lita på att flyktingströmmarna är spontana, äkta och ärliga? Eller Finns det en risk att anarki står för dörren och att vi i slutändan ”blir tvingade att själva organisera oss och försvara oss mot dessa civilisationens förgörare”? Finns risken att allt detta ingår i en större plan vars konsekvenser vi ännu inte kan riktigt ana?”

Svaret på frågan är ”-Ja, den risken finns. Detta har IS ledare själva påpekat för oss”.
Sedan tidigt 2014 har IS ledare vid ett flertal tillfällen gått ut och berättat att de tänker översvämma Europa med över 500.000 soldater, förklädda som migranter. Nu i september och oktober 2015 väller det in migranter, huvudsakligen från länder som Irak och Syrien – alltså de 2 länder där IS har sitt starkaste fäste. Om detta rapporterar bl.a. Sky News, en brittisk mainstream media kanal. Se dagens 2 videoinslag nedan: Så varför öppnar våra politiska ledare dörren på vid gavel för att näst intill utan förbehåll släppa in samtliga som kan påvisa flyktingstatus? Svaret är att de ÄR inte våra ledare. Dessa ledare inte arbetar åt oss – varken Alliansens företrädare, den Röd-Gröna röran eller Sverigedemokraterna. De utför ett uppdrag. De är marionetter – den globala elitens redskap. Vi sitter fast i deras klor. Det är inte lätt att se vad vi kan göra åt det. Särskilt inte då de flesta av oss har både öron och ögon stängda. Men just detta är faktiskt allt som krävs. Det är dags att vakna och börja agera . Börja med att lyssna på vad IS faktiskt har talat om för oss . Inse att det är just detta som med stor sannolikhet sker just nu.  onsdag 23 september 2015

Värt att veta om 23/9 och 28/9

Det pågår vilda spekulationer på nätet om vad som kommer att hända imorgon och vad som kommer att hända den 28/9. Dagens inlägg blir kort och tar fasta på det ämnet. Jag kommer inte att spekulera i vad som kommer att hända. Syftet kommer enbart att vara informativt.

I morgon, den 23/9, genomförs ett vetenskapligt experiment på CERN i Schweiz. Syftet med experimentet är att skapa s.k. Mörk Materia. Att skapa mörk materia är i praktiken liktydigt med att skapa ett svart hål. Ingen vet vart detta för oss. Så vad kännetecknar då organistionen CERN. Vilken är dess symol - dess maskot? Jo, den hinduiske guden Shiva - "Förgöraren"... Det finns enligt många anledning att vara conCERNed. 

Slutet på september är också den tidpunkt då vi får den fjärde blodröda fullmånen i rad. Denna inträffar den 28/9. Som vi lärt från tidigare inlägg brukar dessa fullmånar vara förknippade med händelser av större betydelse.

Samma period, slutet av september, ser också ut att bli en period av förhöjd kosmisk aktivitet. Energinivåerna i kosmos kommer att höjas. Om vad detta kan innebära spekulerar Jocelyn Daher som också passar på att informera oss om både Cern och om den fjärde blodröda fullmånen. Fantasieggande!  


Samma tema ägnar sig även nästa videopresentation, signerat “Infinite Waters” åt. Både Jocelyn och Infinite Waters driver egna YouTube kanaler. Båda kännetecknas av att nyktert betrakta vad som kan hända och vara på väg att hända. Ingen av dem drar förhastade slutsatser. Deras ambition är enbart att informera dig och mig. Båda är värda din och min uppmärksamhet.
måndag 14 september 2015

Flyktingkrisen – en nulägesanalys daterad 2015-09-14

Utvecklingen i omvärlden går mycket snabbt. Stora, omvälvande händelser inträffar allt tätare. Överst på agendan just nu står just nu
 • Flyktingkrisen. Hundratusentals flyktingar väller in i Europa från Syrien och andra krigshärdar i världen
 • Puitns, Ryssland. Den stora grannen österut agerar alltmer hotfullt på världsarenan. Inbördeskriget i Ukraina samt den direkta inblandningen i Syrien, dit Ryssland nu skickar egna trupper, är några exempel. På nära håll har vi upplevt både u-båts och flygkränkningar.
 • IS markerar sin närvaro allt tydligare. Bestialiska folkmord, förstörelse av kulturskatter, terrorattentat världen över är bara några exempel på vad denna fyra år gamla organisation lyckats med.
 • Finanskrisen i Grekland. Nödlån följer nödlån. Staten säljer ut egendom, inklusive öar.
 • Kärnenergiavtalet med Iran tillåter Israels fiende nummer ett, att under kontrollerade och dokumenterade former, utvinna energi ur nukleaära processer samtidigt som omvärlden lättar på sina restriktioner. Israel uttrycker sitt missnöje.
 • Atomvapen. Vi lever i en värld som åter alltmer oansvarigt bygger upp sina kärnvapenarsenaler. I täten går Obama, fredspristagaren, som just nu genomdriver en mycket stor och dyr modernisering av sin kärnvapenarsenal. Ryssland är inte sena att följa efter. I tidningarna kan vi läsa om att Pakistan också rustar upp. Därför kan vi ana att Indien gör detsamma. Borta i öster hotar krig mellan Nord- och Sydkorea.  Kina vet vi alltför lite om, men vi kan ana att de inte ”sitter stilla i båten”.


Hur ska vi rapportera om dessa händelser? Vi kan välja att göra som våra huvudsakliga mediakanaler; vi betraktar allt som enstaka händelser och rapporterar detaljerat om dessa utan att försöka se dem i sitt större sammanhang. För egen del väljer jag att utgå från det perspektiv som ”Den Stora Konspirationen” ger. Jag väljer specifikt att utgå från Albert Pikes brev till Mazzini från 1871. Det brev i vilket han med stor träffsäkerhet beskrivit händelseförloppet i de två världskrigen, många år innan de faktiskt inträffade.  I samma brev beskriver han också det tredje världskriget. Många menar att just detta brev utgör en slags plan för ”den globala elitens” införande av New World Order – det samhälle som detaljerat beskrivits tidigare i den här bloggen. Låt oss därför börja med att ta en titt på citatet som rör tredje världskriget hämtat från Pikes brev:

"The Third World War must be fomented by taking advantage of the differences caused by the "agentur" of the "Illuminati" between the political Zionists and the leaders of Islamic World. The war must be conducted in such a way that Islam (the Moslem Arabic World) and political Zionism (the State of Israel) mutually destroy each other. Meanwhile the other nations, once more divided on this issue will be constrained to fight to the point of complete physical, moral, spiritual and economical exhaustion- We shall unleash the Nihilists and the atheists, and we shall provoke a formidable social cataclysm which in all its horror will show clearly to the nations the effect of absolute atheism, origin of savagery and of the most bloody turmoil. Then everywhere, the citizens, obliged to defend themselves against the world minority of revolutionaries, will exterminate those destroyers of civilization, and the multitude, disillusioned with Christianity, whose deistic spirits will from that moment be without compass or direction, anxious for an ideal, but without knowing where to render its adoration, will receive the true light through the universal manifestation of the pure doctrine of Lucifer, brought finally out in the public view. This manifestation will result from the general reactionary movement which will follow the destruction of Christianity and atheism, both conquered and exterminated at the same time."

Puh. Och hur ska vi då bena upp den här ganska tunga texten? Var ska vi börja? Låt oss börja med den första punkten – Flyktingkrisen.

De hundratusentals flyktingar som nu väller in över Europas gränser kommer från det senaste årtiondets stora krigshärdar. Främst naturligtvis från Syrien men även från Afghanistan, Irak, Eritrea, Somalia och Sudan.  Varför pågår det krig i dessa länder? Vi tar först en titt på Syrien. Inbördeskriget i Syrien har sitt ursprung i ”den arabiska våren”, där missnöjet med styret i ett flertal länder (Syrien inräknat) ledde till uppror och revolution.  Det är ett flertal grupperingar som strider mot regeringstrupperna. Starkt förenklat kan dessa delas upp i IS och ”övriga rebeller”. En artikel i Svenska Dagbladet från helt nyligen (8/8 2015 ”De syriska rebellerna, en brokig skara”) ger en tydligare bild av dessa ”övriga rebeller.  USA och dess allierade har aktivt gått in och stöttat oppositionen (d.v.s ”övriga rebeller”) i Syrien med både rådgivning och vapen.  I tidigare inlägg i den här bloggen har vi också sett tydliga tecken på att IS både har skapats av, och fortsatt finansieras av, de vi kallar för ”den globala eliten”. Slutsatsen av denna kraftigt förenklade analys blir att konflikten i Syrien skapats och underblåses av de krafter vi studerar i denna blogg. Konflikten tycks ingå i en övergripande planering. Det innebär även att Flyktingkrisen gör det.

Alan Kurdis öde
De flesta av flyktingarna har tagit sig till grannländer – Libanon är t.ex. särskilt hårt belastat. Landet är den enskilt största mottagaren av ankommande flyktingar. För några månader sedan började vi få rapporter om båtlaster med flyktingar som valt europeiska hamnar som sin destination. Vi har kunnat läsa om hur t.ex. Lampedusa på Sicilien och Kos i den grekiska ö-världen fått ta emot båt efter båt lastade med flyktingar. Vi har kunnat läsa om grymma och samvetslösa människosmugglare som tjänar stora pengar på sin ”affärsverksamhet”. I tillägg har vi kunnat ta del av historier om kapsejsade båtar och stora tragedier ute på medelhavet. Men det var inte förrän media rapporterade om den lille treåriga Alan Kurdis öde som Europas befolkning började vakna på allvar. Ungefär samtidigt började nästa fas i Flyktingkrisen.

Det tycks som att Alans öde blev signalen till hundratusentals människor att som på en given signal bege sig till fots mot länder som är vänligt sinnade till att ta emot flyktingar. Tyskland och Sverige är några av huvuddestinationerna. Vandringen dit går bl.a. genom Ungern och Österrike. Europa står, precis som texten i Albert Pikes brev uttrycker, inför ett enormt, moraliskt dilemma. Ska vi öppna våra hjärtan eller ska vi bygga hinder, både juridiska och fysiska? EU:s länder är delade i frågan?

Självklart vill vi kunna öppna våra hjärtan och ta emot hårt prövade människor med en välkomnande famn. Vår mänskliga instinkt säger oss detta. Men i ljuset av att krigen, som är själva grundorsaken till att så många människor är på flykt, förefaller vara planerade snarare än spontana så bör vi vara vaksamma. Om Flyktingkrisen i sig är planerad, vilken är då dess yttersta målsättning? Vi bör ta oss en ännu närmare titt på dessa flyktingströmmar.

Vi börjar med den lille drunknade pojken, Alan Kurdi. Den senaste veckan har vi kunnat läsa om att pojkens pappa, Abdullah, pekas ut som människosmugglare och kapten på den kapsejsade båten. De som pekar ut honom är ett par som säger sig ha befunnit sig ombord på samma båt. De ska ha betalat stora summor till Abdullah för själva resan. Paret förlorade två av sina tre barn i tragedin. Expressens artikel om detta är från den  11/9 "Alans pappas uppgifter  ifrågasatta". Om parets uppgifter stämmer så skulle det inte vara första gången i världshistorien som liknande propagandaknep använts för att vända en osäker opinion. Klippet nedan är från 1990 då det gällde att övertyga befolkningen i USA om varför en militär attack mot Saddam Husseins Irak, som då startat krig mot Kuwait, var nödvändigt.


Tittar vi sedan vidare på själva flyktingströmmarna får vi oroväckande rapporter, bl.a. från Grekland. Ja visst, vi kan i media se att det bl.a. finna barnfamiljer med i dessa folkmassor. Och ja, vi kan med egna ögon se att det finns härliga, öppna, goa trevliga människor . Men är det hela sanningen? Det finns andra uppgifter som gör gällande att långt över hälften av gruppen består av ”unga, arga män i värnpliktsåldern”. Det finns rapporter från alternativmedia som pratar öppet om att detta är inget annat än en ”Trojansk häst”. Att IS-krigare och terrorister infiltrerat flyktingströmmarna, vilket skulle innebära att när vi nu öppnar våra hjärtan och oinskränkt tar emot alla som ankommer så tar vi också emot personer med ett ont uppsåt i sitt sinne.  Följande korta inslag är från Grekland och ger en isande påminnelse om att allt kanske inte står rätt till.


Detta tar oss sliutligen tillbaka till citatet från Pikes brev ovan. Han skriver
 ”… and we shall provoke a formidable social cataclysm which in all its horror will show clearly to the nations the effect of absolute atheism, origin of savagery and of the most bloody turmoil. Then everywhere, the citizens, obliged to defend themselves against the world minority of revolutionaries, will exterminate those destroyers of civilization…”

 Finns det en risk att vi, genom att oinskränkt öppna våra hjärtan och famnar, också släpper loss våldsamma krafter, inrikes terror och uppor I vårt eget land? Kan i lita på att flyktingströmmarna är sponatana, äkta och ärliga? Eller Finns det en risk att anarki står för dörren och att vi i slutändan ”blir tvingade att själva organisera oss och försvara oss mot dessa civilisationens förgörare”? Finns risken att allt detta  ingår i en större plan vars konsekvenser vi ännu inte kan riktigt ana? Vi avslutar med ännu ett videoinslag som föreslår det senare

lördag 22 augusti 2015

Näringsriktig mat är vår bästa medicin. Men sanningen döljs.

Dags att introducera den nya blogg jag nämnde i ett tidigare inlägg - en blogg som fokuserar på hälsa och kost. Bloggen har fått namnet "Hälsokonspirationen". Du når den via följande länk:

Så här långt finns det 2 inlägg skrivna i den bloggen. Dels en inledning som förklarar syfte och struktur. Andra inlägget har jag kallat "Näringsriktig mat är vår bästa medicin. Men sanningen döljs.". Det återfinner du i sin helhet även nedan:


Näringsriktig mat är vår bästa medicin. Men sanningen döljs.

Vi går ut hårt i den här bloggen med en dokumentär som alla borde se. Den lägger på många sätt grunden för hela den här bloggen. Dokumentären heter Food Matters. Fokus i filmen ligger på ett citat av den gamle grekiske läkaren Hippokrates :

”Let food be thy medicine
and medicine thy food”

Hippokrates betraktas som en av historiens mest betydelsefulla personer inom den medicinska fakulteten. Han är så pass betydelsefull att den ed som svårs av alla läkare än idag är en variant av den ursprungliga Hippokratiska eden. Tyvärr innehåller eden inte längre något om näringslära. I den ursprungliga versionen skrev Hippokrates följande:

“With regard to healing the sick, I will devise and order for them the best diet, according to my judgment and means…”

Den frasen är sedan länge borttagen.

Men i dokumentären står maten och dieten i centrum. Det argumenteras övertygande för att Hippokrates hade rätt. Maten är verkligen vår medicin. Detta under förutsättning att vi pratar om mat från naturen som inte innehåller gifter samt där näringsämnena bevarats så att vi kan tillgodogöra oss dem på ett optimalt sätt. I tillägg kan vi konstatera att det inte finns några sjukdomar utan allt det vi idag kallar för sjukdomar är egentligen bara tecken på närings brist eller annan brist samt förgiftning. Några slående exempel på matens betydelse lyfts fram, däribland följande:
 • En diet på färska och råa grönsaker och frukter som specifikt anpassats till att ge oss det vi behöver för att förebygga och till och med behandla cancer togs i början av 1900-talet fram av  läkaren Max Gerson. Metoden är extremt framgångsrik. Studier visar att så många som 50 % av de allra svåraste cancerfallen (de som betraktas som terminala) faktiskt botas om de behandlas med den här metoden.
 • 2 nävar med cashew-nötter har samma effekt som Prozak vid behandling av depression. Fördelen är att nötterna inte ger några bieffekter.
 • C-vitamin som injiceras intravenöst i höga doser har fantastiska effekter på ett mycket stort antal sjukdomar. Studier visar på en nära nog 100%-ig effektivitiet vid behandling av polio. Effektiviteten vid behandling cancer är tillika mycket hög.

 Nu kanske nägra av er protesterar och tycker att det visst finns andra sjukdomar än de som orsakas av olika former av brist eller förgiftning. Någon kanske lyfter fram stressrelaterade sjukdomar. Men vad är egentligen stressrelaterade sjukdomar. I dokumentären förklaras följande orsak-och-verkan samband:
 1. Stress leder till att adrenalin skapas
 2. Adrenalinproduktion leder till att C vitamin förbrukas
 3. Om vi inte återställer C-vitamin nivåerna uppstår en brist. Just C-vitamin brist är orsak till en oerhört stor mängd sjukdomar (något som påvisats av dubble nobelpristagaren Linus Pauling)

Det är just så vi borde förstå våra sjukdomar. Våra medicinforskare borde analysera dem grundligt i syfte att förstå orsaken till att de uppträder. Men så fungerar inte medicinforskningen. Istället fokuserar forskningen på själva symptomet som uppstår när sjukdomen härjar fritt. Forskningen går ut på att försöka förstå hur symptomet kan undertryckas. I fallet cancer är det tumören som är symptomet. Här har forskningen bara kommit fram till tre behandlingsformer mot cancer. Det är kemoterapi, laserstrålning och kirurgi. Samtliga har misslyckats och orsaken därtill är att de grundläggande orsakerna till cancern förblir obehandlade. Orsaken till cancern är en brist i någon form. Det är därför som behandling med en raw-food diet á la Gerson, intravenös C-vitamin behandling samt behandling med vitamin B17 är långt mer framgångsrika.

Återigen kanske några av er protesterar och tycker att om dessa naturliga behandlingsformer är så framgångsrika så skulle det finnas läkemedel baserade på dem. Det skulle finnas studier, kliniska prövningar genomförda som bevisar dess effektivitet. Faktum är att sådana studier finns, men att dessa döljs för allmänheten genom att det inte pratas om dem i media. Rapporterna om dem utesluts från den medicinska litteraturen. Varken makt, media eller myndigheter har ett intresse av att sanningen om dessa behandlingsformers effektivitet ska bli känt. Ointresset beror på en viktig faktor – pengar. Ingen tjänar pengar på dessa naturliga behandlingsformer. Läkemedelsbolag kan inte patentera dem. Det är sådana faktorer som styr ointresset.

Faktum är att vårt samhälle är uppbyggt på ett sätt som gör oss sjuka. Jordbruket har effektiviserat till den grad att jordarna inte längre inneåller de näringämnens som borde finnas där. Denna brist sprider sig vidare till våra plantor och därifrån vidare till oss konsumenter. Det uppstår bristsjukdomar även i våra plantor, vilket leder till att de angrips av skadeinsekter och får svårt att stå emot väder och vind. För att motverka detta besprutas växterna med kemikalier – gifter. Dessa gifter hamnar slutligen i våra kroppar och ger oss…. Sjukdomar.

 Men nog om detta nu. Jag hoppas att du vid det här laget blivit intresserad av vad det är för dokumentär jag hela tiden refererar till. Dags alltså för dokumentären ”Food  matters” där du får träffa några personer som jag med jämna mellanrum kommer att återkomma till i den här bloggen. Hippokrates hade rätt. Mat är medicin. Och dokumentären är en perfekt illustration för innehållet i den här bloggen. Välkomna till ”Hälsokonspirationen”!
lördag 15 augusti 2015

Vem kan ha byggt Kailasa-templet i Indien

 gonting är fundamentalt fel med vår världs historia. Nej, jag tänker då inte på alla förödande krig som vi aldrig tycks lära oss någonting från. Jag tänker inte heller på all miljöförstöring som vi tycks obenägna att kunna stoppa. Jag tänker på själva beskrivningen av vår världshistoria. Den hänger helt enkelt inte samman, rent logiskt.


Vi har sett detta i tidigare inlägg i den här bloggen.Det finns monument världen över som antyder att det funnits civilisationer i vår historia som var väl så avancerade som den civilisation vi själva tillhör och på vissa områden till och med mer avancerade. Vi har teorier för hur monument som Cheops-pyramiden, Machu Picchu, statyerna på Påskön, Stonehenge m.fl. ska ha byggts.  Men dessa hypoteser är just bara, teorier. Vi har svårt att bevisa att det varit möjligt att konstruera dessa monument med de tekniker, verktyg och kunskaper som sägs ha varit tillgängliga vid tiden för dess uppförande. Tittar vi bortom själva konstruerandet av monumenten upptäcker vi även att allt tyder på att det hos dessa civilisationer fanns detaljerad kunskap om jorden och dess världsdelar, månen, solen, planeterna och stjärnorna. Monumenten tycks ha konstruerats med kunskap om inbördes positioner, storlekar och kretsomlopp med en precision som vi inte klarat att matcha förrän under det senare halvseklet. Återbesök gärna 4 tidigare inlägg i den här bloggen, med rubriker enligt nedan.
    

Dagens video och några därefter följande inlägg fortsätter på det temet. Idag ska vi besöka ett indiskt tempel som går under namnet Kailasa Temple. Templet är så obekant för oss svenskar att jag inte lyckas hitta en svensk sida på wikipedia som berättar om det. Ändå förtjänar det näst en plats på den moderna versionen av listan över världens sju underverk.


Kailasa-templet sägs ha byggts på 700-talet e.k. Det fantastiska med templet är att det inte byggts genom att forsla stenar till platsen. Det har byggts utifrån en enda stor sten, en bergsplatå. Templet har ”mejslats” fram ur den platån, vilket innebär att otroliga mängder sten ”karvats” ur berget och forslats därifrån.  Byggnaden blir än mer fantastisk när man beaktar dess storlek och detaljrikedomen i alla de figurer som mejslats ut. Kailasa är ett perfekt exempel på något som inte gick att bygga på den tiden det ska ha byggts, sett till de verktyg, kunskaper och metoder som fanns tillgängliga då. Sannolikt skulle det inte vara möjligt att ens idag bygga ett så fantastiskt tempel – åtminstone inte inom det tidsspann som anges som byggtiden.

Dagens korta videoinslag ger mer detaljer om detta fantastiska monument. Den stora frågan vi bör ställa oss är: Vem kan ha byggt detta fantastiska tempel och vad säger det oss om vår världshistoria?
VIDEO: The Kailasa Templetorsdag 6 augusti 2015

Om syftet med svensk invandringspolitik

Fredrik Reinfeldt
”- Jag kommer att vädja till svenska folket att öppna sina hjärtan för de mycket utsatta människor som vi nu ser runt om i världen”. Orden är Fredrik Reinfeldts och kommer från den senaste svenska valrörelsen.  I samma tal förklarar Reinfeldt innebörden i vad han just sagt. Han säger att:

 • ”-…den väldiga hänsynslöshet i en trasig värld vi ser i vår absoluta närhet närhet  är så pass allvarligt att allt fler människor kommer att tvingas fly till Europa och Sverige,

 •  ”-Det leder till diskussioner hemma i Sverige, vad kommer det kosta och jag kan redan nu säga att det kommer leda till stora kostnader”

 • ”-De är så pass omfattande att det kommer att lägga ytterligare restriktioner för vad som finns utrymme för i offentlig finansiering. Därför lovar vi nära nog ingenting i den här valrörelsen, det kommer inte att finnas utrymme för det”

Citaten är hämtade från Aftonbladets artikel den 16/8 2014. Artikeln i sin helhet hittar du här.

Med smärre variationer står nära nog samtliga riksdagspartier bakom innebörden av de här citaten. Samtliga utom ett. Sverigedemokraterna står som bekant för en annan inriktning.

Frågan om invandringspolitiken är mycket känslig. Den delar landet i två läger – ska vi ha en tillåtande syn på invandrings- och flyktingpolitiken eller ska den vara mer restriktiv. Jag kommer inte i det här inlägget att välja sida. Men jag kan samtidigt inte låta bli att konstatera att det i svensk invandringspolitik verkar saknas ett alternativ - ett uppenbart alternativ som bäst kan beskrivas som ”sunt förnuft”.

Om vi gör en liknelse med en helt vanlig familj. Vi antar att Sverige är en familj med 7 medlemmar, 2 vuxna och 5 barn.  Föräldrarna i den familjen är väldigt barnkära och bestämmer sig för att adoptera ytterligare barn. Finns det då någon som tror att den familjen kan adoptera hur många barn som helst? Självklart inte. Det finns en gräns för vad familjen mäktar med.  Den gränsen sätts av vilka tillgångar och inkomster familjen har. Sverige är en familj på i runda slängar 9 miljoner. Men samma regler som gäller för den lilla familjen gäller naturligtvis också för den stora. I svensk politik saknas ett alternativ som motsvarar det jag ovan beskriver som ”sunt förnuft”. I svensk politik existerar enbart de extrema alternativen – de två ytterligheterna. Debatten förs inte i termer av ”hur mycket mäktar vi med” eller ”hur mycket har vi råd med”. Någonstans finns det en gräns och det är kring denna debatten bör föras.

Men varför saknas det ”sunt förnuft” i svensk invandringspolitik? Du som följer den här bloggen vet att de vi kallar för ”den globala eliten” har satt en agenda som de kallar för New World Order. Världen är på väg mot denna vision. Den styrs dit bl.a. via mötesforum som arrangeras av grupper som Bilderberggruppen.  Inför valet 2006 var Fredrik Reinfeldt inbjuden till Bilderbergarnas årliga möte. Inför valet 2014 var det Stefan Löfven som var inbjuden.Våra makthavare kan uppfattas som marionetter i händerna på den globala eliten. Så vad innebär New World Order. Detta har tagits upp i flera tidigare inlägg, bla det från 9/11 2013 med rubriken ”The New World Order”  Som framgår där finns följande målsättning med på agendan:

”Medelklassen försvinner. Det kommer bara att finnas härskare och tjänstefolk (slavar)”

Samma tes upprepar sig i inlägget från den 30/5 2015 kallat ”DeSuperrika”. Inlägget fokuserar i sin helhet på en BBC dokumentär med samma titel: The Super rich”.  Följande är ett citat från inledningen av det inlägget:

”SVT:s Dokument Utifrån visade alldeles nyligen en BBC dokumentär i 2 delar kallad ”The Super rich” (de superrika). Dokumentären fokuserar på klyftorna i samhället. Dessa klyftor växer i allt snabbare takt. De s.k. en-procentarna (eng: One Percenters) blir allt rikare. Detta medan framförallt medelklassen får det allt sämre och trycks mot botten av samhället. Alltmedan de som har det allra sämst ändå genom bidrag och stöd lyckats få det lite bättre.”

Fkyktingströmmar
Om målsättningen är att krossa medelklassen, kan det då vara så att svensk invandringspolitik ligger i linje med detta? Tja, vad händer om vi öppnar våra hjärtan mycket mer än vi har råd med? Svaret är att vi får för många munnar att mätta. Vi kommer inte att ha bostad eller arbete åt alla. Landet kommer att försättas i skuld. För att betala skulden behöver skatterna höjas. Vi kommer att få högre arbetslöshet. Vi kommer att få sämre utbildning och sjukvård (eftersom vi inte har råd att betala för detta). I takt med att det går allt sämre för Sverige kommer det att finnas grupper som får det svårt att klara av sitt uppehälle. Som det humanitärer vi faktiskt är kommer vi att lösa det problemet med ytterligare bidrag.  Skatterna för att bekosta dessa reformer tas framförallt från medelklassen.  De rika verkar klara sig. De skatteplanerar (vilket kräver en viss inkomst och förmögenhet för att kunna klara av). De hyr som bekant redan idag ut sina fastigheter till flyktingar till skyhöga kostnader för samhället. Vi kommer alltså att få ökande klyftor i samhället och detta förefaller vara avsiktligt. Jämför detta med citatet från ”the super rich” ovan. Ser ni likheterna?

Nu kanske någon tycker att det här inlägget verkar förespråka SD:s politik. Glöm det. Som jag nämnt finns bara de 2 ytterligheterna representerade i svensk politik. Det ena leder till att medelklassen krossas. Det andra leder till ökade motsättningar, ökat hat, ökad rädsla i samhället. Du som följer den här bloggen vet att även det är helt i linje med ”den globala elitens” agenda.

Det finns alltså inget parti som representerar sunt förnuft i debatten. Varför?