Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

Bakgrund

För att fullt förstå vad som uttrycks och speglas i den här bloggen behöver du ha gått igenom en del bakgrundsmaterial. Det är vad du hittar här. Det är de första inläggen i den här bloggen, samlade som en bok, med innehållsförteckning och allt. Varje kapitel nedan är "klickbart". Dubbelklicka på länken och den tar dig till rätt kapitel.

Innehållsförteckning

      1. Inledning
      2. Fukushima
             2.1 Fukushima - Insikten om att nyhetsflödet i media är kontrollerat
             2.2 Fukushima via traditionell media (ä.k. "mainstream media”)
             2.3 Fukushima via alternativ media
             2.4 Fukushima - Sammanfattning och slutsats
       3. Terrorattentatet mot World Trade Center - den stora lögnen
             3.1 Den universella sanningen
             3.2 Den alternativa sanningen (=den mest troliga sanningen)
             3.3 Första trappsteget - ifrågasättandet av den officiella versionen
             3.4 Andra trappsteget - 9/11 var ett s.k. "Inside job"
             3.5 Tredje trappsteget - motivet
             3.6 Sammanfattning och slutsats
             3.7 Sanningar om Guantanamo
             3.8 Rättegångar efter elfte september - ett skämt
       4. Mediakontroll
              4.1 Makt och media - ett nära samarbete
       5. Finanskris
             5.1 Peak oil, collapse - och Finanskrisen 2008
        6. Inside jobs. False flag operations. - Har det gjorts förut?
          (Exempel på ”falskspel” iscensatt av den amerikanska administrationen)
             6.1 The Northwoods Document
             6.2 Fler exempel på false flag operation (Iran, Syd- & Mellanamerika, Europa)
             6.3 Pearl Harbor
             6.4 Mordet på president Kennedy 1963
             6.5 False flag attacks med europeiska förtecken
             6.6 "Drill exercise" - ett återkommande fenomen
       7. Ekonomiskt systemfel
             7.1 Värdsekonomin som ett "pyramidspel"
             7.2 The Federal Reserve – en privatägd bank
      8. Konspirationen / "the Illuminati" / New World Order
             8.1 Kapitalisternas konspiration
             8.2 The Illuminati under luppen
             8.3 The New World Order
             8.4 Mer om New World Order
             8.5 Familjena Rotschild och Rockefeller
             8.6 Om skattebefriade välgörehetsorganisationer
             8.7 USA efter 11/9 2001 - Orwell's 1984 är här
             8.8 The Quigley Formula - Tragedy and Hope
      9. Områden under Illuminati kontroll
            9.1 Läkemedeloch Livsmedelsindustrin, enbart för optimala vinsters skull
            9.2 Dolda sanningar om vaccin
            9.3 Dolda sanningar om fluor
            9.4 Aids och ebola utvecklades i amerikanska laboratorier
    10. Udda företeelser
          10.1 Chemtrails
          10.2 HAARP - Nästa generations massförstörelsevapen
          10.3 Symboler och tecken
    11. Sverige och svenskar
          11.1 Novemberrevolutionen i Sverige 1985
    12. Framtid - Vad vi kan tro om den baserad på det redovisade materialet
            12.1 Inledning
            12.2 Depopulation
            12.3 Se upp - talet om växthuseffekt och global uppvärmning är en bluff
            12.4 Eknomisk kollaps, värre än depressionen på 30-talet
            12.5 Framtid - är det Tredje Världskriget som knackar på dörren?
            12.6 Tredje världskriget - fler oroande tecken
            12.7 The Rat Line och Hitlers liv efter 1945
            12.8 Framtid - Det intensifierade kriget mot dig och mig
    13. Historia, ockultism och religion
            13.1 Nicola Tesla - nyckeln till framtida energikällor?
            13.2 Otroliga fakta om egyptens pyramider och andra monument världen över
            13.3 Sydafrikanska mysterier
            13.4 Bohemian Grove - Sataniska kulter även i våra dagar
            13.5 43 av amerikas 44 presidenter är släkt med varandra
            13.6 Dags att skriva om mänsklighetens historia!
            13.7 Utomjordingar bodde en gång i tiden på vår jord
            13.8 Den största upptäckten i genetikens historia
            13.9 Människans ursprung - allt du känner till är fel
            13.10 De sumeriska skrifttavlorna - saga eller verklighet?
            13.11 Konspirationens ursprung - Kungligt blod (royal bloodlines)
            13.12 Nutida arkeologiska upptäckter bevisar bibeltexter som faktisk historia
    14. Summering / sammanfattnig
            14.1 Sista steget upp på pyramidens topp
     
1 kommentar:

  1. Tala om innehållsrikt !

    En hel del av detta känner jag redan till - men det är ju alltid bra att få det bekräftat som man redan vet.

    F n lägger jag min energi på att bidra till att få stopp på det sedan början av 1800-talet rådande hopplöst föråldrade tänkandet och agerandet om nationalekonomi. Om hur det yttrar sig i mitt senaste blogginlägg: ”LUFT ATT ANDAS OCH SUVERÄNA PENGAR ATT BRUKA FINNS DET I ÖVERFLÖD AV !”

    SvaraRadera