Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

söndag 31 juli 2016

Kopplingen mellan Al-Qaida, IS, CIA och Vatikanen

Operation Gladio –
The unholy alliance between
the Vatican, The CIA and
The Mafia, Paul L Williams
I dagens inlägg lägger vi ett komplext pussel som ger oss svaren på en mängd frågor som vi ställt tidigare i den här bloggen. Vi kommer att få veta hur både Al-Qaeda och IS skapades, styrs/drivs och kontrolleras. Vi får också en hel del klargöranden om terrorattentaten den 11/9 2001. Vi gör det med hjälp av en bok skriven av Paul L. Williams och med titeln ”Operation Gladio – The unholy alliance between the Vatican, The CIA and The Mafia”. Kom ihåg att författaren själv är hängiven katolik.Kom också ihåg att det är ledningen av katolska kyrkan som granskas. Den absoluta toppen som är till mesta delen osynlig för massorna.

För att fullt förstå hela bakgrunden behöver vi gå tillbaka till 1945, till slutet av andra världskriget. Kriget hade 3 tydliga ”vinnare”; Roosevelt, Churchill och Stalin – d.v.s. Storbritannien, USA och Ryssland. Men redan innan kriget tagit slut hade Stalins Ryssland börjat sprida sin ideologi – kommunismen - till stora delar av världen. Detta oroade väst men det oroade också Vatikanen med tanke på att kommunismen var en ateistisk ideologi. Något behövde göras.

Parallellt med detta behöver vi också förstå maktförhållandet mellan framförallt Roosevelt och Stalin. Stalin föddes, växte upp och utbildades inom ramen för den Katolska Kyrkan. Roosevelt (eller FDR som han kallades) ingick i den mäktiga organisationen CFR – Council of Foreign Relations. CFR är endast en frontorganisation för Jesuiterna. Vi har alltså en situation där två av världens mäktigaste ledare inhämtar råd från Jesuiter i respektive läger. Ytterst har vi alltså en situation som innebär att båda kontrolleras av Vatikanen.

Amdra Världskrigets "vinnare"?
Något behövde alltså göras mot den framväxande kommunismen. Halvvägs igenom Andra Världskriget sattes en organisation med namnet OSS upp i USA. Denna bytte sedermera namn till CIA (1947). Organisationen sattes upp på uppdrag av president FDR. Uppdraget gick till en herre vid namn Wild Bill Donovan. Wild Bill var katolik och medlem av Knights of Malta – en militär organisation vars motto lyder ”protecting the Roman Catholic Church and serving those in need”.

1945 hölls i hemlighet ett möte mellan dåvarande påven, Pius XII och just nämnde Bill Donovan. I det mötet gavs Wild Bill uppdraget att utbilda arméer runt om i världen med syftet att bekämpa kommunismen. Namnet på det uppdraget kom att bli Operation Gladio (som vi känner igen från ett flertal tidigare inlägg). Just att bekämpa kommunismen kom att bli det huvudsakliga syftet för CIA. För att rekrytera folk till den nystartade organisationen vände sig Wild Bill till en rad universitet runt om i nordöstra USA. Dessa universitet hade alla en sak gemensamt – de drevs av den Katolska Kyrkan. Så CIA kom att skapa, utbilda, beväpna och stödja ett stort antal arméer världen över i syfte att bekämpa kommunismen. Men för detta behövdes pengar. Mycket pengar. Den stora frågan var – ”-Hur skulle dessa pengar skakas fram?” Svaret blev: Droger / narkotika.
Wild Bill Donovan, grundare av OSS/CIA
Efter en modell etablerad av Chiang-Kai-Shek, jesuit och ledare för nationalisterna i Kina som där bekämpade Mao-Tse-Tung, började CIA att
 1. Köpa droger av lokala knarkkungar.
 2. Som betalning gavs dessa pengar eller vapen i huvudsak.
 3. Drogerna transporterade CIA sedan vidare till USA och andra länder i väst.
 4. Maffian kom att utnyttjas i syfte att sälja dessa droger vidare till befolkningen i dessa länder.
 5. Pengarna som CIA mottog som betalning för dessa droger behövde tvättas. Detta var naturligtvis ett problem men löstes enkelt genom att blanda in en bank med absolut suveränitet. En bank som ingen tilläts granska – Vatikanens bank.
 6. Pengarnas slutdestination var hemliga konton i Schweiz.


Världens stora drogkarteller är alltså kopplade till, och kontrollerade av Vatikanen.

Vidare då till Al-Qaeda och ISIS. Efter en längre period of torka i Sydostasien fallerade skördarna på bl.a. The Shan Plateau i Burma. Detta skedde i mitten av 70-talet. Alternativa platser behövde skakas fram. Valet föll på The Helmand Valley i Afghanistan. Men Afghanistans dåvarande ledare, Muhammed Taraki, motsatte sig planen. Av det skälet undanröjdes han i ett attentat 1979. Kort därefter installerades en ny ledare, Hafizullah Amin. Amin hade rekryterats av CIA.

Moskva kände sig naturligtvis obekväma med den nya situationen. 1980 invaderade därför Sovjetunionen Afghanistan, som ges ett kommunistiskt styre. Det senare var såklart ett ”rött skynke” för USA och för CIA som började skapa, utbilda och beväpna 100-tals små arméer. En av dessa gavs namnet Al-Qaeda. ISIS skapades senare som en förgrening ut från Al-Qaeda. Usama bin Laden var en s.k. CIA asset med täckmanteln Tim Osman. Initiativet för att skapa dessa militanta grupperingar gick under kodnamnet Operation Cyclone. Flera av grupperna kom att utbildas i USA, dit företrädelsevis svarta muslimer rekryterades.

11:e september-attackerna
Kriget i Afghanistan tog slut i om med Sovjetunionens upplösning. Mellan 1995 och 2001 hade Afghanistan en ledare vid namn Mullah Omar. Den 27/3 år 2000 beslutade denne att lägga ned produktionen av opium i Afghanistan. Detta sände såklart chockvågor genom Vatikanen, USA/CIA och Maffian. En produktion på 4.600 ton år 1999 föll till futtiga 81 ton år 2000. Något behövde göras. Svaret blev: Terrorattackerna den 11:e September mot World Trade Center och Pentagon. Den efterföljande historien känner vi väl till.

Dags alltså för dagens videoinslag, en föreläsning signerad Bill Hughes. Bill är pastor inom församlingen Sjundedags Adventisterna (7’th Day Adventists). Videoklippet startar 15 min in i föreläsningen. Där ger vi oss rakt in i den historia jag redovisar ovan. Det vi missar är en serie mycket intressanta referenser och kopplingar till citat från Bibeln. Citat som tydligt indikerar att Bibeln förutspått det skeende vi nu lever i. Du rekommenderas därför att även spola tillbaka för att se föreläsningen i sin helhet. Men som sagt, det valet är ditt.fredag 22 juli 2016

CERN - Ingen vanlig forskningsorganisation

CERNs logotyp
Den ockulta ceremonin i samband med öppnandet av Gotthard Base Tunnel (se förra inlägget) inkluderade många märkliga inslag. Ett av dessa var bilder på en maskin kallad LHC – The Large Hadron Collider. LHC är en partikelaccelerator som användes av forskningsorganisationen CERN i Schweiz. Syftet med LHC sägs vara att utforska universums uppbyggnad och tillkomst. Genom LHC accelererar forskarna vid CERN upp subatomära partiklar till nära nog ljusets hastighet för att därefter låta dem kollidera. Vid kollisionen frigörs enorma mängder energi. Effekterna av dessa kollisioner är vad som studeras. Wikipedia beskriver LHC på följande vis:

” Large Hadron Collider (LHC) är världens största och kraftigaste partikelacceleratoranläggning, avsedd att kollidera motsatt riktade protonstrålar med energi upp till 7 biljoner elektronvolt per stråle, dvs 14 biljoner elektronvolt totalt. LHC byggdes av Europeiska organisationen för kärnforskning (Cern), och ligger under marken nära Genève i Schweiz. Den har bekostats och byggts i samarbete med över 10 000 fysiker från över 100 länder samt flera hundra universitet och laboratorier.
LHC:s huvudsyfte är att utforska giltigheten och begränsningarna hos den nuvarande teoretiska så kallade Standardmodellen för partikelfysik. Den första strålen cirkulerade i LHC på morgonen den 10 september 2008. LHC avsågs invigas officiellt den 21 oktober 2008.”
LHC - the Large Hadron Collider

Dagens inlägg väcker frågor huruvida det officiella syftet är det enda eller om det finns andra, alternativa och mer sublima och djupare avsikter med aktiviteterna vid CERN. Dagens videoinslag, en analys signerad forskaren / äventyraren / författaren Timothy Alberino föreslår det senare. Han gör det baserad på en samlad bild och analys av organisationen – dess historia och symbolspråk.

Alberino är noga med att poängtera att de forskare som arbetar vid CERN gör det med goda intentioner. De är seriösa i sin forskning och drivkraften är att hitta nya rön och upptäckter. Men tar vi en närmare titt på de krafter som sponsrar och ytterst bestämmer forskningens inriktning så hittar vi återigen de organisationer och individer som vi studerar i den här bloggen. Detta är samma krafter som ligger bakom bildandet av EU och FN - d.v.s. organisationer bakom vilka vi tidigare hittat ockulta inslag och målsättningar. Så vad döljer sig bakom CERN?

Cernunous - The Horned One
Förkortningen CERN är ursprungligen en fransk förkortning som översatt till engelska betyder European Council for Nuclear Research. Organisationen sattes upp temporärt men gjordes 1954 om till en permanent enhet. I samband med det ändrades namnet till ”organisation” istället för ”council”, men förkortningen CERN behölls. Det kan tyckas lite märkligt att man envisades med att behålla förkortningen. Alberino menar att det kan ha att göra med den keltiska gudomen Cernunous - som även kalla för den hornbeklädde (the horned one). Cernunous förknippas med ”Death, destruction and rebirth”. Det är alltså en gud med samma egenskaper som den hinduistiske Lord Shiva. Märkligt nog finns det också en koppling mellan CERN och Lord Shiva. Den 18/6 2004 installerades en staty av Shiva framför ingången till CERN. Symbolen för CERN är också en smula märklig. Många menar att det är siffrorna 666 som döljer sig bakom dess ringer. Alltså ”the number of the beast”.
Shiva... och Obama!


Allt detta kan tyckas vara en slump. Men det är långt ifrån de enda ockulta antydningarna som figurerar runt organisationen. Alberino lyfter fram Symmetry som ett slående sådant exempel. Symmetry är en dansopera. Den spelades in 2014. Den filmades till stor del i CERNs lokaler och inkluderade flera av dess forskare. Operan är fullproppad med ockulta inslag och kan i sig jämföras med ceremonin i förra inlägget. Alberino nöjer sig med att peka på det faktum att huvudrollen spelas av en forskare vid namn Lukas. Lukas översätts generellt som ”Bringer of Light” eller med andra ord ljusbäraren - eller kort och gott Lucifer.

 Potentialen hos CERN tycks vara enorm. Som alltid när det gäller forskning kring energi finns det en koppling till massförstörelse, till vapen kopplad till denna. I videoinslaget lyfts följande potentiella, teoretiska användningsområden fram:
 • Black Holes. LHC kan ha en potential för att skapa ett svart hål. Vad det skulle kunna innebära för jorden existens kan vi bara gissa.
 • Antimatterweapons. Vid CERN har man redan lyckats skapa och under en kort tid bevara antimateria. Lyckas men med detta i större skala har vi ett vapen flera gånger så kraftfullt som dagens kärnvapen.
 • Particle Beam Weapons: Tydligen är detta en typ av vapen som redan sägs användas i modern krigföring.
 • Time Distortion and StarGates:  Sägs kunna öppna portarna till andra hittills okända dimensioner. Sägs också kunna möjliggöra resor i både tid och rum. Notera här att CERNs egna forskare poängterar att en potential för dess forskning kan vara ”borttagandet av slöjan (tearing of the veil) samt öppnadet av dörrar till andra dimensioner (opening doorways to other dimensions).
 • DNA sequencing and artificial synthesis:  Skapar möjlighet för skapandet av artificiella livsformer.
 • Strangelets:  Energiformen bakom ”the Big Bang”. Om detta skulle kunna användas till att konstruera vapen kan vi knappast föreställa oss konsekvenserna.


Med tanke på den enorma potentialen för förstörelse (av jorden och dess invånare) som finns bakom CERN och LHC kan det tyckas märkligt att man vill använda sig av Cernunous och Shiva som sin symbol. Lägg därtill att Kina kapprustar - det pratas om dubbla kapaciteten jämfört med CERNs LHC enhet. Så vilka slutsatser drar Timothy Alberino av allt detta sammantaget. Han menar att de Luciferiska krafter som styr vår planet, och som också befinner sig vid spakarna för verksamheten vid CERN – har för avsikt att öppna portarna till helvetet (opening the doorways to hell). 
Här kan vi märkligt nog konstatera att ett fotografi som sägs vara taget inifrån CERN visar en serie med plaketter med inristningar. Inristningarna i sig är hälsningsfraser på de antika språken - inklusive sanskrit. Kan det vara hälsningsfraser till varelser från en annan dimension? 
Syftet, menar Alberino, är att starta ett krig emot Gud. Syftet är att installera The Lord of Sin i hans ställe. Oavsett vad du tycker om denna slutsats bör du absolut se dagens videoinslag och själv avgöra vad som är potentiell sanning och vad som är fria fantasier.lördag 9 juli 2016

Ingen vanlig öppningsceremoni

Onsdagen den 1:e juni i år öppnades världens just nu längsta tunnel, the Gotthard Base Tunnel. Det är en tvåspårig järnvägstunnel på totalt 57 km. Dagens inlägg handlar om den invigningsceremoni som hölls i samband med öppnandet, en ceremoni där ett flertal flera tunga namn i världspolitiken närvarade, däribland Merkel och Hollande.

I tidigare inlägg i den här bloggen har vi ställt upp en hypotes som är baserad på, och går ut på att:

 • Flera av världens ledare och mest inflytelserika män samlas varje år på en plats i Kalifornien kallad Bohemian Grove för en veckas samkväm. Platsen stängs av och bevakas rigoröst. Det har i många, många år ryktats om bisarra, ritualistiska företeelser under dessa samlingar. År 2001 lyckades en reporter ta sig in på området och filma just en ockult, ritualistisk, satanisk ritual. (se inlägget från den 13/3 2014 ” Bohemian Grove - Sataniskakulter även i våra dagar)
 • De flesta av världens ledare och mest inflytelserika personer är högt graderade Frimurare. Ofta av 33:e graden. För Frimurare av 33:e graden lär det stå klart att den gud som tillbeds inom organisationen är Lucifer. (se inlägget från den 4/5 2016 ” Vad varje Frimurare bör känna till)
 • Frimureriet som organisation skapades av Jesuiterna. Jesuiterna är sprungna ur en lång rad av s.k. Antika Mysteriereligioner. Via bl.a. Kabbalism, Gnosticism har dessa förts vidare och utvecklats till mer moderna företeelser som t.ex. Scientologi och New Age.
 •  Jesuiterna är Vatikanens motsvarighet till CIA. Dess armé av hemliga agenter.
 • Vatikanen är organiserad i två separata delar, en öppen, synlig del som är till för oss – för folket. Denna del är kristen, rättrogen och seriös. Detta är den katolska kyrkan. Den andra delen dold för de flesta och är förvisso också seriös. Den är enbart till för den innersta kretsen. Inom den delen dyrkas Lucifer. (se inlägget från den 25/10 2015 ” Kopplingarmellan Katolicismen, Islam och Satanismen”    )

I ljuset av allt detta blir den bisarra öppningsceremonin i Schweiz nyligen tämligen skrämmande. Ceremonin tolkas av ett stort antal uttydare som öppet ockult och satanisk. Ett stort antal bisarra inslag ingick i ritualen. Figurer som direkt anspelar på ockult symbolism varvas med annan symbolik som direkt kan kopplas till Bibelns profetior – främst då Uppenbarelseboken (eng: Revelation). Vi får bl.a. kännedom om den ockulta betydelsen av ) 9 11 - ett sifferpar som i ofta träffat på i tidigare inlägg. I dagens två videoinslag tar vi en titt på valda delar av ceremonin. Budskapet som denna ceremoni skickar tycks vara att mycket oroliga tider står för dörren. Är vi på väg rakt in i det som förutspås i Uppenbarelseboken? Har portarna till helvetet öppnats?