Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

måndag 30 december 2013

Årskrönika 2013

Året 2013 närmar sig sitt slut. Det är dags att summera innan vi går vidare mot 2014.
Bloggen ”Den Stora Konspirationen” är en spegling av min egen syn på samtiden. Bloggen är nyfiket utforskande. Den vänder på stenar som inte så många vänt på tidigare. Den ifrågasätter den gängse bilden av nyhetsfloran vi föds med. Den vägrar acceptera fakta som inte kan förklaras logiskt. Den letar efter andra fakta som bättre kan förklara ett skeende som förefaller ologiskt. Den utvärderar ständigt dessa alternativa hypoteser. Bloggen är delvis uppbyggd som en Agatha Christie-deckare. Skillnaden är att här börjar vi dra i en tråd där härvan bara blir större och större.

Vi började med Fukushima. Den knapphändiga och bristfälliga rapporteringen från olyckan där fick mig att ana att västvärldens mediakår var kontrollerad.  Att olyckan var långt mycket allvarligare än vad media redovisade föreföll uppenbart. Jag vände mig därför till alternativa mediekällor och snart växte en helt annan bild av olyckans förlopp och konsekvenser fram. Och källorna jag vände mig till var mycket trovärdiga. Med tiden har även traditionell media (eng. mainstream media) bekräftat det dessa övriga källor hade redovisat i månader. Än idag, snart 3 år efter olyckan släpar traditionell media efter med rapporteringen, dock inte så mycket som tidigare.

Vi fortsatte med terrorattentaten den 11:e september (911 attackerna). Återigen redovisade mycket trovärdiga källor inom alternativ media en helt annan bild av händelserna den dagen. Förståelsen av den bilden är avgörande för hur mycket eller lite du kan tillgodogöra dig resten av materialet på den här bloggen. 911 attackerna kan ses som den stora vipp-brädan. Om du, efter att ha gått igenom det som redovisas om 911 attackerna fortfarande anser att media och myndigheter på ett fullgott rapporterat och dokumenterat vad som hände den här dagen kan du sluta följa den här bloggen redan nu. Om du däremot tycker att det finns detaljer som kräver vidare förklaring och genomlysning, så kan jag rekommendera att du fortsätter.
Själv gick jag vidare med utforskandet efter 911-genomgången. Jag ställde mig frågor som:
 • Om byggnaderna inte föll som ett resultat av attackerna utan istället sprängdes i vad som kan betraktas som en kontrollerad rivning, vem kan då ha legat bakom och vilka kan motiven ha varit.
 • Om krafter inom den amerikanska administrationen låg bakom händelserna den dagen, finns det då exempel på liknande händelser i historien som följt samma mönster (d.v.s FalseFlag Operations och Inside Jobs)
 • Om motivet var olja och pengar, hur ser då världen ut vad avser kontroll av dessa resurser

Frågorna ledde mig hela tiden till nya svar, som visserligen var fullkomligt häpnadsväckande i det att de kullkastar gemene mans syn på världshistorien och samtiden. Men trots att svaren var häpnadsväckande och utmanande har jag inte lyckats att motbevisa det de indikerar. Logiskt hänger hela förklaringsmodellen ihop. Det som svaren indikerar är att vi alla är i klorna på en konspiration så stor och skrämmande att vi alla borde engagera oss i att motbevisa den, alternativt motarbeta den. Krafterna bakom denna möjliga konspiration går under många namn. The Illuminati är ett av dessa. Hur denna organisation i så fall är uppbyggd och fungerar har beskrivits i den här bloggen med hjälp av dokumentärt material. Fram växer en bild av en organisation som kontrollerar ALLT; vare sig det handlar om jordens resurser, pengaflödet, utbildning, media, läkekonst, militär, polis. ALLT. Och i centrum för den konspirationen hittar vi ofattbart rika familjer. Dynastier, ofta med koppling till bankvärlden. Och planeringen har pågått länge. Vi pratar århundraden. Det tidigare nämnda dokumentära materialet inkluderar även den här organisationens uttalade målsättningar.

Det är just Illuminatis uttalade målsättningar som hamnar under luppen när vi tar klivet in i ett nytt år, 2014. Vi har sett att dessa genom historien kommit att uppfyllas, ett efter ett. Därför kommer vi att göra ett försök att se in i framtiden med hjälp av dessa.

Tiden efter händelserna den elfte september har varit präglade av åtgärder som på ytan förefaller vara förebyggande mot en upprepning. Övervakningen har ökat på ett sätt som påminner om det samhälle som Orwell beskriv i romanen ”1984”. Uppbyggnaden av den övervakningskapaciteten har skett i hemlighet. Whistleblowers som t.ex. Edward Snowden har insett det orimliga i att världen ska hållas omedveten om vad som pågår. Han har som bekant gått ut och avslöjat innebörden och omfattningen av det här programmet. Det han beskriver ligger även det i linje med de ovan nämnda målsättningarna. Även det här kommer att vara i fokus under 2014. Dagens videoinslag blir just Snowdens jultal i brittiska TV4 (den kompletta, oediterade versionen).


Vi kommer vidare att titta på kopplingar till religion, religiösa profetior och symbolik. ”Flummigt” kan tyckas men jag tror att du som jag kommer att tycka att det här sätter en extra ”krydda på anrättningen”. Fler historier på temat ”Vad hände med” utlovas. Två rättegångar går vidare, både den i Guantanamo och den mot Boston-bombaren. Fokus på dessa utlovas liksom på utvecklingen i Syrien, Iran, konflikten mellan Kina och Japan och mycket, mycket annat. Ett spännande år utlovas helt enkelt.

Om du känner att du vill repetera delar av materialet, alternativt tränga djupare in i delar av det så går det alldeles utmärkt. Bloggen är nämligen uppbyggs som en bok, där allt det som anses vara grundläggande att korrekt uppfatta det som skrivs här, finns sammanfattat under fliken <BAKGRUND> ovan (alternativt klickar du på denna länk).


Med det sagt vill jag tacka för att du velat följa med på denna resa år 2013 och hoppas att du vill fortsätta nästa år. Jag vill önska dig ett riktigt GOTT NYTT ÅR.

torsdag 26 december 2013

Vad hände med Danny Jowenko

26:e december.  Året 2013 närmar sig sitt slut och det är snart dags att summera detsamma i en krönika. Men före det tänkte jag påbörja ett nytt inslag i den här bloggen som jag kallar för ”Vad hände med…?”. Här kommer jag att berätta om personer som haft kännedom om känslig information, eller som varit uttrycksfulla vad gäller samma information eller helt enkelt varit allför påstridiga och besvärliga rent allmänt. Det gemensamma för dessa personer är att de råkat ut för ”ond bråd död”, ofta under oklara omständigheter. Jag tror ni har förstått idén.


Först ut i den serien blir Danny Jowenko. Danny var en ”demolition expert” som under en intervju 2006 fick se en video om World Trade Center 7’s kollaps den 11:e september 2001. Tvärsäkert konstaterade han att det där var ett entydigt exempel på en ”controlled demolition” (kontrollerad rivning).  Intervjuaren berättade då att byggnaden på videon var WTC7 och att den kollapsade samma dag som WTC1 och 2 som följd av terrorattentaten. ”-Är du säker?” undrar Danny som därefter konstaterar att den byggnaden under inga omständigheter kunde kollapsa till följd av  kontorsbränder (vilket ju är den officiella storyn).
Intervjun med Danny Jowenko lades ut på YouTube och gick som man brukar kalla det ”viral”. Mängder med intresserade tittare letade upp just det här klippet. Det som var särskilt intressant var att här hade vi just en expert på området som så tvärsäkert konstaterar något som går på tvärs med den officiella storyn. Delar av intervjun är sammanställda i dagens video.

I juli 2011 omkom Danny Jowenko i en bilolycka. Bilen han färdades i körde av okänd anledning av vägen och in i ett träd. Detta inträffade på en raksträcka. Mr Jowenko omkom enligt uppgift omedelbart.lördag 21 december 2013

Novemberrevolutionen i Sverige 1985

Hur är det med Sverige och svenskar? Har vi några kopplingar till det jag skrivit hittills i den här bloggen. Låt oss börja titta på det och låt oss inleda med en händelse som kommit att kallas ”Novemberrevolutionen”.

De flesta av oss minns säkert tillfället på hösten 1992 när dåvarande riskbankschef Bengt Dennis höjde den s.k. Marginalräntan till 500%. Det gjorde han för att bromsa Sveriges ekonomiska kris, en kris som varade mellan 1990-1994. Krisen hade föregåtts av en gigantisk pengarullning; svenskarna lånade som aldrig förr och bankerna verkade ha släppt alla spärrar vad gäller att ge ut dessa lån.

Ekonomer och politiker hävdar att krisen var vårt eget fel; vi svenskar hade levt över våra tillgångar. Men det finns en annan förklaring. I november 1985 genomförde några få sammansvurna en reform som fick katastrofala följder för Sverige. Allt skedde i största hemlighet och utan onödig inblandning från riksdag och regering. Effekten blev så dramatisk att det i efterhand har liknats vid en kupp. Den har kommit att kallas för Novemberrevolutionen.

Så låt oss ta en närmare titt på denna, som vanligt naturligtvis med hjälp av ett videoklipp. Det blir en dokumentär som sändes i tvåans Dokument Inifrån hösten 2004.
(Tyvärr krånglar tekniken för mig såg jag får lägga upp dagens video som en vanlig länk nedan)


Det dokumentären visar är hur kreditmarknaden 1985 avreglerades genom ett beslut i riksdagen. Beslutet togs med väldig brådska och baserat på väldigt kortfattad och bristfällig information. Riskdagens ledamöter fick bara några timmar på sig att läsa igenom underlaget innan man fattade sitt beslut. Man var alltså inte fullt medveten om vilken förändring det var man röstade igenom utan gjorde så till stor del baserat på förtroende till de som arbetat fram förslaget. Framförallt var det 3 personer som stod bakom förslaget; Erik Åsbrink, Bengt Dennis och Kjell-Olov Feldt.

Förslaget innebar alltså att kreditmarknaden avreglerades. Bankerna tillätts att fritt låna ut pengar till oss medborgare. Resultatet blev en skenande utlåning och en skenande inflation. Eftersom Sverige var ensamt i världen om att drabbas av denna egenhändigt konstruerade inflation drabbades exportindustrin och med det sedermera hela landet. Lägg därtill att utländska bankirer spekulerade mot vår valuta på ett sätt som sänkte förtroendet för kronan. Vi kastades in i den värsta depressionen sedan 30-talet. Vi känner fortfarande, även idag av sviterna från den depressionen. Inte minst då arbetslösheten som ligger kvar på en mycket hög nivå.

Intressant då att titta på hur vi bestraffar tre sådana ”klåpare” till ekonomer som egenhändigt skapade 90-talets kris. Om vi börjar med Åsbrink så kan vi läsa i ”straffregistret” att han bl.a.
 • Blev finansminister i Göran Perssons regering 1996-99
 • VD för fastighetsföretaget Vasakronan 93-96
 • 2008 blev ordförande för Försäkringskassan (ännu en katastrof alltså)
 • Är medlem av det Finanspolitiska rådet samt
 • 2011 fått en roll som rådgivare åt Goldman Sachs
Ganska intressanta poster m.a.o. Särskilt de 2 sistnämnda. Den fick en annan bloggare att börja spekulera i om Sverige står inför en ny ekonomisk kris inom något eller några år och att Goldman Sachs på samma sätt som man gjort i Grekland får kliva in och ”rädda” nationen genom att ge oss lån till skyhöga räntor.

Tittar vi på ”straffsatserna” för de övriga 2 så finner vi bl.a. att Bengt Dennis driver egen konsultfirma och är styrelseledamot inom East Capital, ett företag som bl.a. tjänat gigantiska summor som förvaltare av våra pensionspengar. Kjell-Olov Feldt blev ordförande i Friskolornas Riskförbund.

Dokumentären visar också hur många av de som låg bakom avregleringen faktiskt är nöjda med dess resultat. Att den åstadkom reformer som aldrig varit politiskt genomförbara om inte krisen inträffat. Vi kan i efterhand konstatera att Sverige kom ut ur krisen som ett förändrat land. Vi blev på samma sätt som USA och många andra länder ett Corporate Sweden. Statliga företag såldes ut. Statliga verksamheter privatiserades. Vi kan också konstatera att precis som i dessa länder så hittar vi många gånger bankirer, politiker eller f.d. politiker på höga poster inom de företag som tjänar pengar på politiskt fattade beslut och reformer.
måndag 16 december 2013

Rättegångar efter elfte september – ett skämt

Alldeles nyligen återupptogs rättegången mot de 5 huvudmisstänkta 911 terroristerna, däribland den i förra avsnittet nämnde Khalid Sheikh Mohammed. De första försöken att genomföra en sådan startades 2006. Har du hört något nämnas om detta på nyheterna nyligen? Jag skulle inte bli förvånad om du svarar nej på den frågan.

Låt oss göra en jämförelse. Efter Anders Behring Breivik fruktansvärda handlingar i Oslo och på Utöya tog det runt ett år innan rättegången kom igång, genomfördes och avslutades med en rättvis dom förkunnad (Breivik fick lagens strängaste straff utlyst, med möjlighet till ytterligare förlängning). Rättegångsförhandlingarna var tillgängliga för allmänheten. TV sände. Tidningar skildrade vad som skedde. Nyhetsflödet över internet var rikligt. Här fanns inget hemlighetsmakeri. Breivik fick t.o.m. möjlighet att under vad jag vill minnas nära nog en timme berätta om sitt manifest, något som kritiserades och sågs som en möjlighet att få ut propaganda för den dömde.

Jämför nu detta med ”the GITMO trials” som 911 rättegången kallas. Här är det inte frågan om någon civil rättegång utan en s.k. ”Military Tribunal”. Rättegången hålls på Kuba, i Guantanamo området. Det är svårt att ta sig hit rent allmänt. Och för att släppas in i rättegångslokalerna krävs mycket speciella tillstånd. 

Rättegångssalen är specialbyggd för ändamålet. Den har kostat åtskilliga miljoner dollar att bygga. Säkerheten runt tillställningen är enorm. I själva rättssalen tillåts i princip bara domaren, de åtalade, deras försvarsadvokater, representanter från  militär och CIA att deltaga. Press och anhöriga får sitta i ett anslutande rum bakom ljudisolerande trippla glasväggar. Det som försiggår i rättssalen når press och anhöriga i rummet intill per videolänk, med 40 sekunders fördröjning. Det som sägs kan närsomhelst censureras genom att domaren trycker på en röd knapp om något som kan likna klassificerad information skulle råka nämnas. För några månader sedan visade det sig att inte bara domaren hade tillgång till en sådan knapp utan även en ”osynlig hand”. Detta var inte ens domaren  medveten om. Han blev lätt upprörd. "Ingen vet ännu vem den osynliga handen tillhörde" skrev jag när det här inlägget först publicerades i december 2013. Nu när inlägget uppdateras den 19:e maj 2015 så vet vi bättre; det var CIA. Se ett inslag från programmet CBS 60 minutes som ger en unik inblick i hur dessa rättegångar går till. Inslaget fascinerar. Inte minst när en av försvarsadvokaterna berätter historien om hur ett brandlarm visar sig vara avlyssningsapparatur...
.

Se också ett uppföljande BBC inslag som tar upp fallet med en av de brittiska fångarna som uttalar sig från sin cell i programmet 60 minutes. Här följer det inslaget:

Video: BBC report on CBS 60 minutes visit inside Guantanamo PrisonInga bilder tillåts sippra ut. Istället deltar en konstnär i rättegången. Hennes alster får, efter granskning, distribueras till den väntande presskåren. Och som sagt, väldigt lite sipprar ut till allmänheten via media. Varför då all denna säkerhet? Det officiella skälet sägs vara att man är livrädd för att något sipprar ut om den tortyr som används ute på basen (eller andra CIA baser världen runt). Precis som om det skulle vara en nyhet eller något hemlig i sig.

I ljuset av vad som försiggår ute på Guantanamo kan vi kanske bättre förstå den stora rädsla den amerikanska administrationen uppenbarligen känner för vad som kommer ut via kanaler som Wikileaks, Bradley Manning eller Edward Snowden. Vi har uppenbarligen att göra med en maktapparat som räds sanningen. Hörde jag någon nämna Orwells 1984 igen?

Vi avslutar inslaget om Guantanamo med

 • en länk till Human Rights Watch redovisning över fångarna på Guantanamo. Vad de anklagas för samt status på deras rättsfall, Slående är att vi här kan slå fast att ingen verkar ha haft något med 9/11 att göra. Förutom de 5 som nu står inför rätta. Fast å andra sidan har deras erkännanden klämts fram efter massiv tortyr. I ett fall handlade det om 183 skendränkningar innan "erkännandet" kom (länk här).
 • därefter blir det ännu en dokumentär som fokuserar just på tortyrmetoderna som används på Guantanamo.


lördag 14 december 2013

Sanningar om Guantanamo

Dagens inlägg har också sitt ursprung i ett tips från en läsare / följare. Det handlar om fånglägret i Guantanamo Bay och tipset jag fick var en dokumentär med namnet ”The road to Guantanamo”. Tack Anders.

Efter terrorattentaten den elfte september 2001 startade en jakt på de skyldiga. Ganska snabbt pekades Usama bin Laden ut som den ytterst ansvarige för attentaten. Han förestod ett terrornätverk kallat Al Quaida. Bin Laden påstods gömma sig i Afghanistan USA attackerade Afghanistan. En intensiv jakt på al Quaida sympatisörer inleddes. Inte bara i Afghanistan utan världen över. Fånglägret Guantanamo Bay upprättades och började ganska snart att fyllas med fångar. George W Bush genomförde en lagändring som gav USA rätt att hålla en viss typ av fångar som kom att kallas ”Illegal Combattants” (eller terrorister).  Dessa fångar fråntogs alla rättigheter och kunde hållas kvar så länge som USA behagade, utan rätt till jurister eller rättegång. USA påstod att lagen verkade i enighet med stora delar av Geneve konventionen.  Ett påstående som i ljuset av förhörsmetoderna som senare blottlades under Irakkriget kraftigt kom att ifrågasättas.


I ljuset av vad som redovisats tidigare i den här bloggen (kapitel 2 i Bakgrund) finns det anledning att titta djupare på vad det är för människor som faktiskt sitter i fånglägret på Guantanamo. Vad har de för koppling till terrorattentaten? Hur har de behandlats? Hur pass framgångsrik har insatsen varit? Den bild som träder fram är skrämmande. Se därför 2 utmärkta dokumentärer i ämnet. Den ena, ”The Road to Guantanamo” fokuserar på ett gäng muslimska grabbar från Birmingham, England som var på väg till ett bröllop i Pakistan men som p.g.a. diverse omständigheter hamnade i krigszonen och blev tillfångatagna.

 Den andra dokumentären är producerad av en svensk, Erik Gandini, och handlar till viss del om den ende svensk som suttit fängslad i Guantanamo (Mehdi Ghezali). Men den handlar lika mycket om de förhörsmetoder som används i lägret. Dokumentären heter ”GITMO, The New Rules of Law”.

Statistiken från Guantanamo talar sitt. Tydliga språk. Av 779 fångar total har 92% konstaterats sakna samröre med Al Quaida. Jag har hittills inte hittat någon som verkar haft direkt med terrorattentaten att göra och där det finns trovärdig bevisning för att så är fallet.  Den som utmålats som ”hjärnan” bakom attentaten heter Khalid Sheikh Mohammed. Och han har erkänt! Fast å andra sidan kom det erkännandet efter att han utsatts för ”skendränkning” (kallat ”waterboarding”). Det sägs att det krävdes 183 behandlingar innan erkännandet kom. Den här killen har många brott att sona för. Inte tal om annat. Frågan är bara vilken inblandning han haft i WTC attentaten. Se resten av statistilen, hämtat från hemsidan ”American Civil Liberties Union, nedan.torsdag 12 december 2013

Tidernas sämsta maskotnamn

Jag får en del feedback på det jag skriver i den här bloggen. Jag är mycket tacksam för denna och tänkte börja visa det genom att publicera ett par inlägg relaterat till den återkoppling jag fått så här långt. Vi börjar med lite humor vilket jag vet några läsare som efterlyst som en kontrast till allt ”gloom and doom”.

Mina tidiga inlägg kom att handla mycket om kärnkraftsolyckan i Fukushima 2011. Jag fick då tips om en reklamkampanj som det japanska vitvaruföretaget Fukushima Industries nyligen lanserat. Syftet ska ha varit att försöka muntra upp allmänhetens syn på Fukushima, bort från allt det negativa som associeras namnet; med tsunamin och kärnkraftskatastrofen. Resultatet blev kanske inte det förväntade. Man introducerade nämligen en maskot som man gav namnet ”Fukuppy”, en kombination av "Fuku", från företagets namn och det engelska ordet "happy". Det blev en given succé i våra sociala medier, så viss glädje skapades allt. Företaget fick dock dra tillbaka sin kampanj och be om ursäkt för den.

Så här skrev Dagen Industri om kampanjen (LÄNK).

Tack Poul för tipset. Mer sådant, eller feedback i övrigt från "dig därute" väkomnas. 
Dialog är kul.


lördag 7 december 2013

HAARP - Nästa generations massförstörelsevapen?

Nästa generations massförstörelsevapen är kanske redan här. Och det är inte många som känner till det. Det heter HAARP. HAARP står för High Frequency Active Auroral Research Program. Det är en samling om 180 antenner som ställts ut på  ett 13 hektar stort område uppe I Alaska. Varje antenn kan skicka ut lågfrekventa radiovågor upp till en gemensam punkt i jonisfären för att på så vis värma upp den. Vid uppvärmningen lyfts auroran vilket påverkar luftens strömningar på jorden.  Syftet är även här att kunna styra vädret genom att kontrolllera jetströmmarnas rörelser. Syftet sägs också vara att förbättra förutsättningarna för radiokommunikation m.m.

Men möjlighetena med HAARP är betydligt större och mer skrämmande än så. Det ägs och kontrolleras av bl.a. amerikanska militären. Många menar att det kan användas till att påverka vädret lokalt på specifika platser, att kunna skapa tornados, orkaner, jordbävningar och tsunamis. Många menar att detta är nästa generations massförstörelsevapen. Ett vapen som inte lämnar några spår efter sig som avslöjar vem som ligger bakom attacken. Envisa rykten gör gällande att HAARP (eller motsvarande vapen i händerna på andra stater) använts vid ett flertal tillfällen. Det är just märkliga omständigheter bakom vissa händelser som gör att man drar den slutsatsen.

New Oreleans och orkanen Katrina är en sådan händelse. Jordbävningen i Chile en annan. Men även jordbävningen och tsunamin utanför Japans kust 2011 tros kunna förklaras med HAARP liksom tsunamin i sydostasien 2003.

Lite länkar så. Först till en hemsida som ger dig allt du vill veta om HAARP och lite till (hittar du här).
Och så, givetvis en dokumentär. Ännu en utmärkt sådan med intervjuer av personer som tidigare medverkat, men också sådana som fortfarande medverkar i programmet. Ett "måste ses".


måndag 2 december 2013

Udda företeelser - Chemtrails

Vi lämnar området hälso- och sjukvård för en stund och går över till något jag valt att kalla för ”Udda företeelser?”.  Det jag kommer att redogöra för härnäst är nämligen 2 mycket udda företeelser som pågår runtikring oss. De företeelser jag avser är
 • ChemTrails
 • HAARP

Vad är då detta? Jo, båda sägs vara en del i ett större program som syftar till att kontrollera vädret. Det har både civila och militära målsättningar. Både multinationella företag och militära myndigheter pumpar in stora mängder pengar i detta forskningsprogram. Ett forskningsprogram som på den civila sidan går under benämningen GeoEngineering. Människan är på god väg att skaffa sig förmågan att spela gud. Programmet genomförs sen 90-talet i stor skala. Och det sker i tysthet. Allmänheten får ingenting veta. Programmet är HEMLIGT.

Vi börjar med Chemtrails. 
ChemTrails ska nämnas i samma andetag som ConTrails. Har du lagt märke till att den ”svans” av utsläpp som bildas efter ett jetflygplan har förändrats på senare tid. Förr i tiden släpptes en svans, till större delen bestående av kondens (därav ConTrails). Denna löstes relativt snabbt upp och försvann.


På senare tid har också en annan typ av ”svans” börjat dyka upp. En svans som inte löses direkt utan som dröjer sig kvar en längre tid på himlen och sprids. Detta är ChemTrails. Det är aerosoler som släpps ut från planen. Aerosoler som innehåller kemikalier av alla möjliga slag. Många av dem giftiga för oss människor. Analyser visar att de innehåller aluminiumoxid, barium, strontium men också nya typer av bakterier. Allt är framtaget med nanoteknik. Detta sägs vara en del av GeoEngineering programmet. Det civila syftet sägs vara att kunna kontrollera effekten av växthuseffekten. Detta genom att få solstrålarna att återreflekteras tillbaka ut i rymden när de studsar mot dessa aerosoler. På så vis hoppas man kunna kontrollera uppvärmningen av jordens yta, Ett annat syfte är att kunna styra vädret. Att kunna skapa regn på platser som så behöver. Att kunna undvika regn på platser som fått för mycket. Så långt de civila syftena.

De militära syftena ska ses i kombination med HAARP som jag beskriver i nästa kapitel / inlägg. Klart är att både vi och naturen förgiftas av dessa utsläpp. Ändå förefaller det omöjligt att få myndigheter och media att vakna upp och reagera för vad som håller på att hända.

    Några länkar så. Först till en svensk sida som informerar oss om chemtrails och varnar oss för dess effekter. Namnet på bloggen är Det angår oss alla. Här hittar du bilder på chemtrails över Sverige (vilket förekommer dagligen och med vår regerings acceptans – Göran Persson sägs ha godkänt aktiviteterna redan 2002).


Därefter till en utmärkt dokumentär om gifterna och dess påverkan på natur och människa.


Det verkar alltså som vi håller på att förgiftas av små, små nano partiklar som släpps ut i atmosfären utan vår vetskap, utan vårt godkännande. Här tar jag även med en serie länkar om just de sjukdomar som nu utvecklas i spåren av chemtrails. ” We May ALL Have Morgellons Disease and It Is Man Made!”- part 1 & 2    Som du märker när du lyssnar till dessa redogörelser är att de är i högsta grad verkliga. Partiklarna som nämns verkar finnas i var och en av oss. Här tar jag med just ”The Wine Test” som vi alla kan prova. Jag själv testade positivt, tyvärr. De flesta av oss gör nog det.