Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

söndag 23 september 2018

Sommarens många skogsbränder. Sambandet med GeoEngineering.


Bränder i Sverige sommaren 2018
Sommaren 2018 går till historien som exceptionell. En del av oss kommer att minnas den för den ihållande värmeböljan med en känsla av medelhavsklimat. Men många av oss kommer också att minnas den för de många och intensiva skogsbränderna under framförallt juli månad. Det brann på långt över 50 platser runt om i landet samtidigt. 4 av bränderna var så stora att det ansågs som lönlöst att försöka släcka dem. Brandmännen på dessa platser arbetade enbart med att försöka begränsa dess spridning så gott det gick. Vi fick kalla in extrahjälp från stora delar av EU för att reda ut läget som ett tag såg hopplöst och hotande ut. Sommarens bränder var de mest omfattande, intensiva och svårsläckta i Sveriges historia. Det första videoinslaget i dagens inlägg syftar till att fräscha upp minnet av de bränder som härjade under sommaren.

    Sveriges skogsbränder börjar alltmer likna de vi under en längre tid nu upplevt runt i länderna medelhavet, i Australien och i Kalifornien. Dessa kännetecknas av att vara extremt intensiva och mycket svårsläckta. De flesta betraktare vill nog göra gällande att dessa bränder har en koppling till extremvärme och därigenom skulle de vara ännu ett tecken på att den klimatkrisen, den globala uppvärmningen, skulle vara den yttersta förklaringen. Dagens andra videoinslag följer några amerikanska brandmän som ger sin version av upplevelserna runt den senaste tidens bränder i Colorado. De talar om bränder som är av en ny sort. De talar om eldtornados, lågor på runt 25 meter och en situation som är bortom vad de upplevt tidigare i sina liv. ”Det är mycket skräckinjagande”, säger en av dessa brandmän. Detta särskilt eftersom bränder tidigare i historien aldrig varit något större problem i just Colorado. Förhållande där har tidigare varit särskilt ogynnsamma för skogsbränder. 

En av brandmännen förklarar att, tidigare såg vi bara bränder som härjade under en dag. När vindarna blåste friskt så växte och de sig. När vinden avtog så avtog och slocknade även bränderna. Så är det inte längre. Nu varar bränderna i veckor och de kräver aktivt släckningsarbete hela tiden. Lyssna särskilt till berättelsen om en av bränderna i Klippiga bergen. Den pågick i flera månader. I december!!!! Osannolikt. Berättelserna från Colorado liknar vad vi nu upplever i Sverige. Vi har ett liknande klimat. Även vi har tidigare inte upplevt bränder av den typ som nu börjat härja. Men som en av brandmännen i inslaget säger så lär vi få vänja oss. ”Det här är den nya normen”, säger han.

Brandmännen från Colorado menar också att det att det är klimatkrisen som förklarar det som händer. Men stämmer det. Nästa videoinslag är från Shasta County i Kalifornien. Där är man av en annan åsikt och har en annan insikt. Just Shasta County är troligen det område i världen som är värst utsatt för Chemtrails / GeoEngineering. Det är också ett av de områden som är allra värst drabbat av skogsbränder – i hela världen. Inspelningen är från ett möte den 15/7 2014 med ”The Shasta County Air Quality Management Board”. 
Mötesordföranden Les Baugh inleder med att konstatera att han aldrig tidigare upplevt ett deltagarantal av den magnituden som han ser i det aktuella mötet. Syftet med mötet var att det skulle leda till att en utredning inleds för att ta reda på vilken effekt det pågående GeoEngineering-programmet har på miljön i Shasta County. Frågan engagerar med andra ord.
Mount Shasta i Kalifornien
De som i mötet för fram kritik och skepticism mot GeoEngineering programmet  (som man menar framförallt FN och ”globala styret” / world governance står bakom) är verkliga experter på området. Om du tar en titt på det längre videoinslaget hittar du forskare, piloter, biologer, nanoteknik ingenjörer, experter från försvarsindustrin, metrologer m.fl. Ingen kan med bästa vilja kalla dessa experter för ”konspirationsteoretiker”.
I det kortare videoinslaget är det framförallt anförandet som Mark McCandlish ger som sticker ut. Mark beskrivs som en före detta tekniker inom försvarsindustrin. Hans meritlista är minst sagt imponerande. Det Mark säger, angående att de partiklar som sprid är av nano-storlek, är följande:
 • År 1993 inleddes en studie inom ”Air Force” för att se vilka effekter nanopartiklar från aluminium har på råttor (och i förlängningen på oss människor). Studien pågick i 8 år och det kunde konstateras att:
  1. Om vi utsätts tillräckligt länge för det här så kommer vårt immunförsvar att nedtryckas. Vi kommer bli mer utsatta för luftburna sjukdomar.
  2. Partiklarna påverkar också våra mitokondrier på så vis att våra celler får allt sämre förmåga att ta hand om gifter som vi utsätts för
 • De nanopartiklar som ingår i geoEngineering-programmet är samma ämnen som används i det han kallar för ”nano-thermite explosives”.

  Vänta lite, tänker jag. Just nano-termit var ju det ämne som hittades i rasmassorna från World Trade Center tornen efter attacken den 11:e september 2001 (vilket vi tittat djupare på vid ett flertal tillfällen i den här bloggen). Nanotermit kunde orska en värmeutveckling som blev så intensiv att den kunde smälta stål.
 • När de partiklar som ingår i nanotermit sugs upp av våra växter och träd ute i naturen så påverkar det dess förmåga att suga tillgodogöra sig fukt och näring. De börjar självdö. En annan effekt är att om dessa träd skulle hamna mitt i en större eldsvåda, en skogsbrand, så skulle de brinna med högre intensitet och värmeutveckling än vad som annars är normalt.


En titt på den längre versionen av mötet I Shasta ger än djupare information. Vi får bl.a. veta att:

 • De nanopartiklar som sprids kan användas till att förflytta regn från ett område till ett annat. Det går alltså att styra vilka regioner som ska drabbas av torka och vilka som ska översvämmas.
 • Sjukdomar som Alzheimer, Parkinson och Autism fyrdubblats på kort tid i regionen. Dessa sjukdomar har en tydlig koppling till aluminium. Det nämns t.ex. att det pågick en kampanj i början av 2000-talet för att få bort aluminium ur deodoranter. Detta för att användandet innebar en ökad risk för just Alzheimer.
 • Mängden aluminium i fri, obunden form borde ligga på NOLL. Den förekommer under normala förhållanden inte i naturen. I Shasta har det uppmätts nivåer på 13.000 mikrogram i jorden och 61.000 mikrogram i snön på högsta bergstoppen (som borde vara det renaste området).
 • Ozon-hålet påverkas kraftigt av de partiklar som släpps inom ramen för GeoEngineering-programmet. Därigenom också mängden skadlig UV strålning som når oss.
 • PH i marken påverkas kraftfullt och har blivit onormalt basiskt.
 • Mängden vatteninsekter har sjunkit kraftigt på senare tid och är nere på nivåer motsvarande 20% av vad som tidigare betraktats som normalt.

Detta är alarmerande fakta.
Vi kan alltså konstatera att vi hittat en rimlig förklaringsmodell till ganska mycket som skett på sistone i vår omvärld. Galopperande förekomst av nervsjukdomar som Alzheimer, Parkinson, ADHD och Autism. Känns det igen? Jodå.
Massdöd bland våra insekter, inte minst våra bin? Absolut.
Men i det här inlägget fokuserar vi på sommarens skogsbränder och konstaterar att vi fått en förklaring till de onaturliga bränderna vi upplevt på senare tid. Dessutom förstår vi att de  att den fantastiska värmen i somras kanske även den har sin förklaring i GeoEngineering-programmet. Därmed har det blivit dags för sista videoinslaget i dagens inlägg – den längre versionen av ovan nämnda möte i Shasta County.


En sak får vi dock aldrig glömma – våra brandmän är hjältar. De riskerar sina liv för att rädda både vår egendom och våra liv. De förtjänar alla hyllningar.söndag 2 september 2018

Klimatkrisen, geoEngineering och en galen vetenskapsman


Vad är geoEngineering? SMHI beskriver det hela på följande vis i en artikel:
Begreppet "geoengineering" (GE) avser en storskalig och avsiktlig manipulering av en planets klimat. Det har på senare år kommit att användas för att beskriva olika tänkbara tekniska ingrepp för att stoppa den pågående uppvärmningen av jorden (klimatförändringen). Ett annat ord för det senare är "climate engineering" (CE).”

Läser vi sedan vidare i artikeln får vi veta att det i praktiken finns 2 sätt att åstadkomma denna manipulering av jordens klimat. Artikeln räknar upp ett antal möjliga tillvägagångssätt men konstaterar att de inte är riskfria. Att forskning krävs. Följande finns att läsa i artikeln:
”I huvudsak finns två idéer. Den ena syftar till att minska den inkommande solstrålningen medan den andra eftersträvar att minska mängden växthusgaser. Några exempel på detta är att
·       påverka solstrålningen direkt med speglar i rymden eller öka markytans albedo
·       öka molnigheten för att reflektera bort mer solstrålning
·       tillföra svaveldioxid i stratosfären vilket reducerar temperaturen och påminner om effekten av kraftiga vulkanutbrott. En liknande effekt skulle kunna uppnås med reflekterande partiklar i stratosfären (aluminium, barium).
·       göda havet för att en ökad mängd växtplankton ska förbruka koldioxid.
·       att reducera växthusgaserna i atmosfären genom att fånga in dessa

Inga av dessa idéer är ordentligt utforskade. Vilka konsekvenser de skulle leda till vid implementering är dåligt kända och kunskapen om vad den sammantagna effekten blir på miljö, klimat och ekonomi har stora luckor.”
Artikeln i sin helhet hittar du via denna länk (här). 

Hmmm. Intressant. Så om man som artikeln säger skulle släppa ut ”reflekterande partiklar i stratosfären (aluminium, barium)” så kan vi minska den inkommande solstrålningen. Vilket märkligt sammanträffande! Det här har ju beskrivits i ett antal artiklar i den här bloggen på temat chemtrails. I bloggen har jag beskrivit chemtrails på följande vis:

Chemtrail vs Contrail
ChemTrails ska nämnas i samma andetag som ConTrails. Har du lagt märke till att den ”svans” av utsläpp som bildas efter ett jetflygplan har förändrats på senare tid. Förr i tiden släpptes en svans, till större delen bestående av kondens (därav ConTrails). Denna löstes relativt snabbt upp och försvann.
På senare tid har också en annan typ av ”svans” börjat dyka upp. En svans som inte löses direkt utan som dröjer sig kvar en längre tid på himlen och sprids. Detta är ChemTrails. Det är aerosoler som släpps ut från planen. Aerosoler som innehåller kemikalier av alla möjliga slag. Många av dem giftiga för oss människor. Analyser visar att de innehåller aluminiumoxid, barium, strontium men också nya typer av bakterier. Allt är framtaget med nanoteknik. Detta sägs vara en del av GeoEngineering programmet. Det civila syftet sägs vara att kunna kontrollera effekten av växthuseffekten. Detta genom att få solstrålarna att återreflekteras tillbaka ut i rymden när de studsar mot dessa aerosoler. På så vis hoppas man kunna kontrollera uppvärmningen av jordens yta,

Vad som beskrivits tidigare om chemtrails i den här bloggen indikerar att forskarnas program redan, i största hemlighet, är igång. Vi ser ju dagligen hur flygplan släpper ut dessa chemtrails (som ibland också kallas persistenta contrails). Vi har också sett att jord- och regnvattenanalyser i utsatta områden visar på mycket kraftigt förhöjda halter av just aluminium, barium och även strontium. Kan det vara så? Låt oss höra vad en specialist på området har att säga. En forskare och författare i ämnet geoEngineering. Personen ifråga heter David Keith och boken han har skrivit bär titeln ”A case for Climate Engineering”. I inslaget ser du honom intervjuad av Stephen Colbert i programmet ”The Colbert Report”. Allt på TV-kanalen The Comedy Central. Ta en titt:En ganska galen forskare kan tyckas. Han beskriver hur det idag dör över en miljon människor av luftföroreningar samt att man genom att bara släppa ut ytterligare en procent extra (vilket skulle döda 10.000 till) faktiskt skulle kunna uppnå stora effekter vad gäller att minska den globala uppvärmningen. David Keith nämner att ”människor är livrädda för att tala om det här”. Anledningen till denna rädsla är att ”det kan förmå oss att blunda för behovet av att faktiskt skära ner på de faktiska utsläppen vi har”. Det kan få oss att bli bekväma och bara skjuta problemen på framtiden. Men kom ihåg att David Keith är en förespråkare för geoEngineering. Boken han skrivit bär en titel som just avslöjar detta. Vilken tur att han inte har något att säga till om i världspolitiken. Eller har han det? Vem är egentligen David Keith?

En titt in i Wikipedia (länk här) avslöjar att David Keith mycket riktigt är en forskare vid Harvard University. Han grundade ett företag Carbon Engineering 2009 och sitter idag i dess styrelse. Carbon Engineering (se Wikipedia artikel här)  är ett extremt framgångsrikt företag som tagit fram tekniker för att suga upp koldioxid från atmosfären och omvandla detta till bränsle. Jämför detta med sista punkten i SMHI:s lista över sätt att manipulera med jordens klimat för att påverka globala uppvärmningen. Företaget Carbon Engineering erhåller stora summor till sin vidare forskning och utveckling av apparatur för att åstadkomma storskalig drift av sina idéer. Bill Gates är en av de stora bidragsgivarna. Kanadensiska staten en annan. Följande artikel från The Guardian berättar om hur Bill Gates investering kan göra både honom själv samt även David Keith rika bortom sans och vett. Bränsle tankat direkt från luften. Vilken potential! (artikeln i sin helhet hittar du här).

Chemtrails - uppenbara bevis
Som om inte detta räckte så visar det sig också att David Keith är tämligen aktiv i FN:s korridorer. Inte minst de tillhörande IPCC – International Panel for Climate Change. Vi talar alltså om det organ som i praktiken kontrollerar all forskning som rör klimatkrisen. David Keith är en av medförfattarna till IPCC:s årliga rapport (AR). Till AR3 stod han bakom kapitlet om GeoEngineering. Till AR5 var han allmänt verksam vad gäller rapporten i dess helhet. Borde inte detta utgöra något av en jäv-situation? Stor påverkan på IPCC samtidigt som han driver företaget  Carbon Engineering…
Men hursomhelt, wow! Världen uppfattar alltså inte David Keith som en galen vetenskapsman utan hyser ganska stort förtroende för honom. Eller som artikeln i The Guardian uttrycker det – Superstar Physicist.


Om vi spanar vidare på FN och deras aktiviteter så upptäcker vi en hel del ytterligare intressanta fakta. I följande videoinslag får vi höra Rosalind Peterson prata inför ett stort antal FN-delegater på temat hur vi ska skydda vårt jordbruk från ”oönskade effekter okontrollerbara vädermodifierings-program”. Rosalind är  en av grundarna till ADC, Agriculture Defense Coalition i Kalifornien, USA. Rosalind varnar för hur ett stort antal pågående program, som drivs av båda statliga och privata krafter, har mycket negativ inverkan på jordbruket. Det program hon beskriver är utan tvekan det vi ser utvecklas uppe i skyn ovanför våra huvuden - Chemtrails. Hon berättar att:
-        programmet är hemligt och pågår inte bara i USA utan i hela världen
-        de kemikalier som släpps ut förgiftar våra vatten och jordar
-        de kemikalier som släpps ut är aluminium, barium och strontium, (magnesium, kalcium) m.m
-        kemikalierna sugs upp av växters rotsystem och dödar växten, möjligheten att suga upp vatten och näringsämnen påverkas negativt
-        effekten av de artificiella molnen får omvänd verkan – de fångar och håller kvar värmen på jorden så att de på så vis ökar både värmen och fuktigheten på jorden
-        molnen sprider sig över enorma arealer och kan stanna uppe i luften i över 20 timmar

Så den uppenbara slutsatsen av allt ovanstående blir att:
1.     GeoEngineering i enighet med tredje punkten i SMHI:s lista ovan, pågår redan
(alltså ” tillföra svaveldioxid i stratosfären vilket reducerar temperaturen och påminner om effekten av kraftiga vulkanutbrott. En liknande effekt skulle kunna uppnås med reflekterande partiklar i stratosfären (aluminium, barium).”

2.     Ett stort antal personer känner till att det här pågår som ett försök att minska den globala uppvärmningen. De är, som professor Keith uttrycker det ”livrädda för att tala om det här”… eftersom ”det kan förmå oss att blunda för behovet av att faktiskt skära ner på de faktiska utsläppen vi har”.

3.     Storskalig geoEngineering enligt sista punkten i SMHI:s lista pågår också
(alltså att reducera växthusgaserna i atmosfären genom att fånga in dessa). Företag som Carbon Engineering men ocskå andra sådana i Europa (Schweiz) kör redan för fullt.

4.     GeoEngineering får motsatt effekt jämför med den avsedda. Vi höjer temperaturen på jorden och vi dödar livet på jorden. Som Rosalind Peterson påpekar påverkas pollineringen. Detta ser vi inte minst bland våra biodlngar där flera miljarder bin stryker med årligen. Är det någon som har testat dessa vad gäller aluminiumförgiftning? Aluminium i nano-form!

Vi får alltså den märkliga effekten att geoEngineering driver på det som jorden invånare uppfattar som effekter av miljöförstöringen. Eftersom beslutsfattare själva tror att det just ÄR miljöförstöringen som ligger bakom kommer de med största sannolikhet att vara öppna för att godkänna att ännu mer chemtrails tillåts. Vilken paradox!
Allra sist, som bonus lägger jag med David Keiths framträdande i TED-talk. Han är skrämmande, den mannen.