Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

måndag 27 april 2015

Svenska konspirationer: Palme-mordet, en stadsvandring (del 3/4)

I tredje delen av Ole Dammegards stadsvandring i spåren av Palme-mordet vecklas allt upp, motiv likväl som komplexiteten i komplotten. Inledningsvis ligger allt fokus på polisens agerande omedelbart efter mordet. En bild växer fram som tydligt visar hur polisen interagerar med mördaren, i syfte att hjälpa denne att fly samt att ”smussla undan” mordvapnet och andra spår. Dammegards teorier styrks av både vittnesuppgifter och ett brev från mördaren själv (alltså den man som gick under kodnamnet Abdul Kassem).

Platsen för mordet förefaller vara extremt väl vald. Inte minst med tanke på att den s.k. Skandiabaren ligger i direkt anslutning till mordplatsen och flyktvägen. Skandiabaren är en underjordisk plats, 6 våningar ner under marken, som Dammegard menar har fungerat som ledningscentral varifrån hela operationen att skötts. Rummet är stort och fyllt med dataskärmar och annan teknisk utrustning. SSI (alltså IB), den militära underrättelsetjänsten, skall vid tiden för mordet ha haft hand om utrymmet. Ett enormt tunnelsystem finns också i anslutning till det här rummet.
Här gör Dammegard en paus där han poängterar att mordet i sig är oerhört komplext samt det inte är ett svenskt mord. Det vimlar av internationella kopplingar. För att förstå resten av historien, motivet och det faktiska detaljerade förloppet måste han göra en avstickare där han berättar om Olof Palmes som person. Vem var han egentligen?  Här följer några av de detaljer han räknar upp som är centrala för fortsättningen:

·         Palme var både s.k. Bilderbergare och ingick i Committee of 300 – alltså centrala organisatoriska enheter för den globala elit vi följer i den här bloggen (läs t.ex. inlägget från den12:e november 2013 med titeln ”Mer om New World Order”)
·         Hans släkt har ett märkligt och inte helt fläckfritt förflutet. En morbror till honom dömdes t.ex. i rättegången efter Andra Världskriget (Nüremberg) för brott mot mänskligheten. Personer som Allan Dulles och Herman Göring har ingått i familjens vänkrets.
·         Han själv förefaller ha spelat ett dubbelspel – utåt sett motståndare till USA, negativ till deras agerande i både Vietnam, Kuba och Nicaragua. En hjälte i mångas ögon. Men parallellt har han varit oerhört lojal mot samma krafter och inte minst den Globala Eliten.
·         Palme var även inblandad i en mängd skandaler; såsom Bordellhärvan och IB-affären.
·         Vidare sedan till Palmes privatliv - han var bisexuell. Han lär ha haft en relation till Ebbe Carlsson, bokförläggaren som var öppet homosexuell (och som kom att få en central roll i utredningen av PKK spåret). Dammegard räknar upp fler bevis för Palmes avvikande sexuella läggning som i sig kommer att ha en avgörande betydelse).
Anna-Greta Leijon & Ebbe Carlsson

Hösten 1985 ska Olof Palme ha fått beskedet att han hade AIDS. Detta i sig var en katastrof, en skam – något som behövde döljas. Kretsen runt Palme tar fram alternativa handlingsplaner och lär ha fastnat för följande: Att arrangera ett iscensatt mord på statsministern själv där denne i själva verket smusslas ut ur Sverige och transporteras ned till Schweiz.

Här inleds planeringen för det som komma skall. Ordern går till Craig Williamson som genast börjar formera det mordteam vi följt i del 1 och 2 av den här stadsvandringen.

Men komplexiteten i denna historia stoppar inte vid detta. Kort efter det att Palme fått besked om att han var HIV smittad börjar han agera oerhört irrationellt. Inte bara privat utan även i sin politiska gärning. Inte bara inrikes utan även internationellt. Detta sänder chockvågor högt upp i de politiska kretsarna. Något som i sig resulterar i att ytterligare ett mordteam sätts ihop, initierat av mycket inflytelserika internationella personer. I teamet ingår bl.a. Charles Morgan, den man som alltså kontaktade Ivan von Birchan under sin värvningskampanj i Stockholm november 1995 (se avsnittet från den 18:e april 2015 kallat "Svenska konspirationer: Mordet på Olof Palme"). De båda teamen kommer att agera oberoende och till synes omedvetna om varandra. Ole Dammegard väljer att kalla dessa båda mord team för:
 1. Blåsningen (d.v.s. det som Craig Williamson gavs i uppdrag att sätta ihop)
 2. NATO teamet (d.v.s. det team som sattes samman av medlemmar från den grupp Ole Dammegard genomgående kallar för Operation 40).

Komplext? Ja, utan tvekan.
Troligt? Lyssna till Dammegards redogörelse och häpnas över de uppgifter han redogör som de facto stödjer den teori han för fram).Dags för del 3 av stadsvandringen.

torsdag 23 april 2015

Svenska konspirationer: Palme-mordet, en stadsvandring (del 2/4)

Vår vandring genom Stockholm, i spåren efter Palme-mordet, går vidare. Vår guide, Ole Dammegard, tar i del 2 med oss till själva mordplatsen där han ger en mycket detaljerad bild av vad han menar hände den kvällen, från några minuter före själva mordet fram till den närmaste tiden efter. Allt är baserat på vittnesuppgifter, kombinerat med resultatet av minutiös spaning. Mycket av informationen kommer från de s.k. ”Privatspanarna”, en grupp som även Dammegard ingick i. Med den informationen har ett pussel lagts. Det är resultatet av det som presenteras här.

Mordet var, som de flesta andra politiska mord som Dammegard undersökt, minutiöst planerat. Platsen var väl vald. Medlemmar i mordteamet hade kartlagt Palmes rörelseschema flera månader i förväg. När paret Palme promenerade hem från biobesöket den kvällen var de väl övervakade. Längs vägen fanns det flera potentiella skyttar utplacerade, allt för att ha en backup plan ifall något skulle gå fel. Dammegard berättar att en trolig första skytt, en belgare med kodnamnet Louis Bernard, förefaller ha fått ”kalla fötter” och dragit sig ur uppdraget. En möjlig andra skytt, den s.k. Decorima-mannen, fick sin identitet röjd av 2 kvinnor som kände igen honom och kom fram och frågade efter tiden. Den tredje tänkta skytten blev också den som utförde uppdraget. Han gick under kodnamnet Abdul Kassem. Bevisningen för detta är övertygande. Hans utseende matchar perfekt den beskrivning som Lisbeth Palme lämnat. Dessutom har han skrivit ett brev som Dammegard berättar att han har tillgång till.

Efter mordet springer mördaren från platsen. Han tar sig till en väntande flyktbil och körs till en lada ägd av staten. Därefter hålls han gömd i Stockholm till den 3:e mars. Efter det eskorteras han ut ur landet med hjälp av diplomatpass.

Den efterföljande mordplats-utredningen genomförs på ett mycket undermåligt sätt. Vittnen med avgörande information förhörs inte. Kulorna hittas på platser som är helt ologiska för händelseförloppet. Kulan som dödade Palme hittas bakom platsen där mördaren och offret befann sig. Detta påtalades tidigt av en åklagare vilket resulterade i att han ströks från undersökningsteamet. Kulorna skickas till ett laboratorium där de ”råkar” tvättas. Kulorna är av en typ som kan passa i ett stort antal vapen. Ändå går undersökningsteamet tidigt ut med uppgifter om att det är ett specifikt vapen, en Magnum .357, som har använts.

Hur kommer det sig att så mycket går fel i utredningsarbetet. Dammegard tvekar inte. Han har sett samma sak upprepas i mer eller mindre samtliga politiska mord som han studerat. Utredningsteamet är utsett redan på förhand. När mordet inträffar så ”rullas” de in, redo att utföra sitt uppdrag – att mota bort allt som kan tänkas ifrågasätta den på förhand uttänkta storyn.

Dagens guidade tur fokuserar som sagt på själva mordet. Men det är sprängfyllt med annan häpnadsväckande och intressant information. Vi får bl.a. veta att:
 • Daisy Farm i Sydafrika påstås vara platsen för planeringen av Palme-mordet.
 • Den man som pekas ut som ansvarig för formerandet av mordteamet, Craig Williamson, har ett märkligt förflutet som både högt uppsatt inom sociademokratin, talskrivare åt framträdande partikamrater som Bernt Karlsson, Pierre Schori och flera andra samt senare högt uppsatt även inom ANC.
 • Lisbeth Palmes klädsel förefaller ha bytts ut på vägen från mordplatsen till sjukhuset. Vid framkomsten saknas t.ex. kapuschongen
 • Den man som obducerade Olof Palmes kropp hette Milan Valverius. Detta är samme man som också obducerade Martin Luther King efter det mordet.  
 • Antalet vittnen och inblandade i den här mordgåtan som avlidit under oklara omständigheter är så stort att det är häpnadsväckande. Även detta är signifikativt för andra politiska mord i världshistorien. Här följer en länk till en lista över några av de här dödsfallen.
 • En tid efter mordet så reses en obelisk till minne av Olof Palme. Samma typ av minnesmärke har också rests till minne av ett stort antal offer för politiska attentat; t.ex. John F. Kennedy, John Lennon, prinsessan Diana och Martin Luther King. Det finns en symbolik i detta minnesmärke. En symbolik som vi som följer den här bloggen inte är helt obekanta  med…

 Se alltså den andra delen av ”Vem mördade Olof Palme?”. Du lär inte bli besviken.
måndag 20 april 2015

Svenska konspirationer: Palme-mordet, en stadsvandring (del 1/4)

Vi fortsätter med Palme-mordet. Den här gången i form av en stadsvandring signerad Ole Dammegard (som ju nämnts i ett flertal tidigare inlägg). Ole har ägnat 29 år åt att utreda mordet. Han har skrivit och gett ut en bok på 800 sidor i ämnet. Titeln på denna är ”Coup d’état in slow motion” och finns tillgänglig som PDF på internet. Den har skickats till ett mycket stort antal mediaföreträdare och förläggare våra nordiska länder. En enda har visat intresse; White TV (se nedan). Ole står också bakom internet-sajten ”Light on Conspiracies”. Under promenaden refererar Dammegard också till en 9h lång intervju i Red Ice Radio där han i detalj går igenom detta oerhört komplexa mord. Den här rundvandringen är ett försök att ge en kortfattad redogörelse för mordet. Samtliga nyckelpersoner namnges. Händelser som är särskilt viktiga gås igenom. Du som tittare ges en mycket initierad bild av vad som faktiskt hände den kvällen och natten. Något du sedan kan jämföra med den bild du fått från officiellt håll. Sedan får du själv dra dina egna slutsatser. Bakom kameran i Stockholm denna dag, 28:e februari 2015 står Henning Witte, företrädare för White TV som beskrivs på följande sätt på den egna hemsidan:

” White TV is Sweden's first uncontrolled medium which is not a puppet to the establishment.  White TV reveals themes that are covered up by mainstream media. White TV is the first community site where you can receive money for participating in a constructive way.”
Rundvandringen börjar med att Ole hedrar 4 personer som alla fått sätta livet till för sitt engagemang i utredningen av Palme-mordet. 3 av dessa mördades. Det mest uppseendeväckande mordet beskrivs officiellt som ett självmord. Polisman Gösta Trysberg sägs ha gått ut för att hämta posten. Där vid brevlådan ska han ha knivhuggit sig själv 15 gånger och också hunnit med att ge sig själv ett mycket kraftigt slag mot ansiktet…

En åhörare råkar nämna just det spår som nu i förra veckan varit aktuellt i våra medier. Han nämner författare Sten Flygare som alltså identifierat Eugene de Kock, sydafrikansk torped, på bilder där han lämnar Stockholm med flyg bara timmar efter mordnatten. Dammegard berättar att de Kock var vid tidpunkten chef över Craig Williamson, den man som beskrivs som ansvarig för att sätta samman mord-teamet. Vi får veta att det teamet var ett stort internationellt team med yrkesmördare och s.k. Staybehinds. Samtliga förmodligen väl betalda för sitt deltagande. Teamet backades upp av svenska poliser tillhörandes den s.k. Baseboll-ligan. Samtliga inblandade namnges av Dammegard som också är noga med att förklara okända begrepp för åhörarna, som t.ex. Staybehinds och Baseboll-ligen).

En intressant detalj i sammanhanget är att den polis som formerade den ovan nämnda Baseboll-ligen 1982 var Hans Holmér. Märkligt att just han gavs uppdraget initialt att utreda Palmemordet…

En annan intressant detalj som vi delges är att samtidigt som paret Palme lämnar biografen Grand (där de sett filmen ”bröderna Mozart”) så sänds ett kort inslag i lokalradion, en teaterpjäs som handlar om ”att det sitter en förrädare på tronen som måste bort”.  Skådespelarna i den korta pjäsen ska ha varit medlemmar i Baseboll-ligan, menar Dammegard.

Vad gäller Staybehind så drar Dammegard paralleller med den organisationen och dagens aktuella ISIS (eller IS). Basen till ISIS är hämtad från Staybehinds, menar han.

Rundvandringen fortsätter nu till biografen Grand. Dammegard redogör för händelseförloppet baserat på stora mängder vittnesuppgifter.
Vi får veta :

 • Vilka Olof Palme ringde den kvällen (samtliga Bilderbergare och Staybehinds)
 • Vilka han träffade inne på biografen (Bilderbergare och Staybehind)
 • Vem den stirrande s.k. Grand-mannen är
 • Under vilket kodnamn mördaren gick
 • Att upp till 200 vittnesuppgifter om walkie-talkies inkommit, samtliga avfärdade som irrelevanta av polisen
 • Att en blond man som uppträtt misstänkt observerats på mordplatsen. Polisen avfärdade det vittnesmålet med kommentaren ”Vi letar inte efter blonda män”
 • Att artisten Ted Gärdestad varit en av de misstänkta (trots att han bevisligen befanns sig i Spanien på mordnatten).
 • Att ett vittne, Stig Cedergren,observerat en vit Volvo som flera gånger blockerat vägen för Stigs egen bil. Därefter small 2 skott. Därefter försvann den vita Volvon. Inte heller den här detaljen har polisen utrett…
Här avslutas del 1 med att rundvandringen går vidare till en plats nära Olof Palmes grav.

lördag 18 april 2015

Svenska konspirationer: Mordet på Olof Palme

 Löpsedeln efter mordet
Fredagen den 28 februari 1986, klockan 23:31 sköts den dåvarande svenska statsministern Olof Palme till döds i korsningen Sveavägen–Tunnelgatan i centrala Stockholm. Den efterföljande polisutredningen kom att präglas av genanta misstag begångna av representanter för det svenska polisväsendet. Ett tag var det t.o.m. så illa att det i internationella medier cirkulerade ett skämt med ”i runda slängar” följande innebörd:

”2 brottslingar träffas på ett café. Den ene säger: - ”Jag har två nyheter att förtälja. En god och en dålig. Den dåliga är att polisen är ute efter oss. Den bra nyheten är att det är den svenska polisen.”
Mordet förblir ännu till våra dagar olöst. Men frågan är om påståendet om den svenska polisens inkompetens stämmer. Dagens, och de närmast följande inläggen, kommer att visa att mycket tyder på att den svenska polisen hade och har mycket att dölja vad gäller kännedom och rent av inblandning i mordet.

Dagens inlägg baseras på en intervju med Ivan von Birchan (han presenterar sig själv i intervjun). I november 1985 kontaktades Ivan av en amerikansk CIA-agent vid namn Charles Morgan. De är bekanta sedan tidigare. De träffas på Hotel Continental. Ivan får där en förfrågan om han är villig att utföra ett beställningsmord. Detta diskuteras i generella ordalag även någon tid senare, över en lunch på restaurang Markurells. Tredje och fjärde gången de träffas befinner de sig på restaurang Hamlet. Vid dessa tillfällen blir förfrågan alltmer specifik. Charles Morgan har med sig ett plomberat kuvert märkt ”the Palme file”. I kuvertet finns kartor och dokument som kartlägger Olof Palmes rutiner och rörelsemönster i detalj. Det slutar med att Ivan får ett konkret erbjudande: 2 miljoner dollar för att döda Olof Palme. Ivan avböjer erbjudandet.  

Det Ivan berättar passar perfekt in på det vi redovisade för i inlägget från den 13:e mars 2015 – ” Vi är så lättlurade, del 4 – Politiskamord” . Vi fick där veta att i praktiken varje politiskt mord sedan början på 60-talet utförts av en liten skara människor som från början gick under namnet ”Operation 40”. I det inlägget berättar Ole Dammegard om hur samma namn, samma personer dyker upp i utredningen kring dessa mord, oavsett vi pratar JF Kennedy, Bobby Kennedy, Martin Luther King, John Lennon… Listan kan göras mycket lång. Charles Morgan ingår i denna grupp. I ovan nämnda inlägg med tillhörande videoinslag berättar Dammegard att Charles Morgan hade en central position framför Kennedys fordon, jämte den s.k. Paraplymannen, när den besköts i Dallas. Han hade också en roll i den s.k. Iran/Contra- skandalen.

Mordplatsen
Efter träffen med Charles Morgan kontaktade Ivan Säpo-chefen Alf Karlsson. Där redogör han för det förestående hotet mot Olof Palme. Karlsson väljer att ignorera informationen. Efter 3 fruktlösa försök att få Säpo att reagera kontaktar Ivan även socialborgarrådet i Stockholm, Inger Båvner samt kriminalkommissarie K-G Olsson. Båda dessa vidarebefodrar, även enligt egen utsago, information om det förestående hotet – utan effekt.

Även om själva mordkvällen har Ivan mängder av intressant information att delge. Precis som flera andra vittnen nämner han att Stockholm vimlade av antenner och walkie-talkies den natten. Några av de personer som identifieras bärandes en walkie-talkie är polismän. Däribland Anti Avsan (som då ingick i den s.k. Baseboll-ligan och som idag är moderat riksdagsman).  Anti Avsan tros allmänt vara den s.k. Decorima-mannen.

Von Birchan berättar vidare om hur det går till när CIA rekryterar agenter från Sverige. Detta är ofta personer som från början kan antas hamna i ledande ställning inom politiken eller näringslivet. 2 exempel på sådan personer är enligt von Birchan Carl Bildt och Thomas Bodström.   Intervjun med von Birchan är faktaspäckad och intressant. Han förefaller välinformerad, påläst och kompetent. Ändå har både Säpo och Palme-utredarna valt att betrakta Ivan som ”icke trovärdig”. Man kan med fog fråga sig varför. Varför betraktar man honom som icke trovärdig trots att både Ingrid Båvner och K-G Olsson bekräftat det han berättat som berör dem. Man kan med fog fråga sig varför ingen valt att följa de spår som Ivan avslöjar. Något CIA har spår vad jag vet aldrig varit aktuellt att utreda. Polis-spåret har avfärdats. Likaså det nu, i media aktuella Sydafrika-spåret. Detta trots att det nu i praktiken bekräftats att 2 torpeder därifrån befann sig i Stockholm under mordnatten.

Varför mördades Olof Palme? Von Birchan menar att det var kopplat till Palmes aspirationer på att göra karriär inom FN. Han lär ha haft siktet inställt på posten som Generalsekreterare, något som inte var helt okontroversiellt i bl.a. USA.

Dag Hammarskjöld
Som en bonus får vi också höra vad Ivan von Birchan har att berätta om mordet på Dag Hammarskjöld 1961. Även detta mord har ju aldrig utretts på ett tillfredsställande sätt. Mordet är aktuellt som storfilm med Mikael Persbrandt i huvudrollen som generalsekreteraren själv. Filmen lär få titel ”Jadotville”och det sägs att den kommer att sprida nytt ljus kringteorierna om vad som egentligen hände (följ länk till artikel om filmen). Kommer dessa teorier möjligen att ligga i linje med vad som avslöjas i Vakens intervju? Förutom internetkanalen Vakens intervju med Ivan von Birchan (från 2011) tar vi också med ett kort videoinslag signerat Norra Magasinet Special (från 1992). Även det inslaget innehåller en kortare intervju med en betydligt yngre von Birchan.


lördag 11 april 2015

Förklaringar, del 3 : Anti-konspirationsstrategier

De senaste 2 inläggen gör gällande att vår jord med jämna mellanrum genomgår cykliska perioder av pånyttfödelse, uppbyggnad och förstörelse. Slutet på den senaste cykeln inträffade för 13.000 år sedan då den senaste istiden inträffade. Det som styr dessa cykler är vårt solsystems rotation runt en systersol med namnet Sirius. Mycket tyder alltså på att det snart kan vara dags att avsluta den nu pågående cykeln. Tecknen på detta är flera, bl.a. att genomsnittstemperaturen på jorden stiger samt att naturkatastroferna kommer allt tätare.
Underjordiska städer

Kunskap om dessa cykler och katastrofer har funnits länge. Som vi såg i förra avsnittet har flera av antikens ”stora män”, inte minst Platon, skrivit om detta. Men kunskapen har fallit i glömska. Eller kan det t.o.m. vara så att kunskapen har hållits dold för större delen av mänskligheten. Det mesta tyder på det senare. Genom hemlighetsfulla organisationer som Frimurarna och Tempelriddarna har denna kunskap bevarats och hållits tillgänglig för endast ett fåtal ”insvurna” genom generationerna. Att vi är nära slutet på en av dessa 13.000-åriga cykler märks också på dessa organisationers agerande nu i vår tid:
 • Skrämselpropaganda som t.ex. Klimatkrisen (Global Warming) pumpas ut till mänskligheten. Men notera alltså att detta är falsk propaganda. Återkoppla gärna till det tidigare inlägget från den 24:e januari 2014 – med titeln ” Se upp – Allt tal om växthuseffekt och den globalauppvärmningen är en bluff för mer information om hur uppenbar den bluffen är.
 •  Underjordiska samhällen byggs av den gruppering vi kallar för The Global Elite. Alice Springs i Australien är platsen för ett gigantiskt sådant bygge. Området kring Denver Airport är ett annat. Den globala eliten förbereder alltså för att gå under jorden igen för att på så vis överleva den annalkande katastrofen. Men alla är inte välkomna till dessa samhällen. Som vi sett i tidigare inlägg pågår en av Eliten iscensatt avfolkning av jorden (depopulation). Vaccination, cancer, aids ebola och inte minst krig är några av gruppens strategier för att genomföra denna avfolkning. Nu närmast står alltså tredje världskriget för dörren och mycket tyder på att kärnvapen kommer att användas flitigt i den konflikten. Nordkorea hotar, som vanligt. Putin har hotat med kärnvapen mot både Ukraina och Baltikum. Israel hotar med att attackera Irans atomkraftverk. Det är lätt att få intrycket att Eliten tänker sig en Grande Finale innan jorden på nytt förstörs (återkoppla även här till tidigare inlägg om respektive ämne nämnt i föregående mening).


Så vad kan vi göra om allt detta stämmer? Vad har vi att sätta emot de krafter som just nu styr hela mänskligheten mot ruinens brant? Ja, faktiskt ganska mycket. Det vi inte är medvetna om är vår egen potential. Denna potential är långt större än vad vi tidigare varit medvetna om. Om detta handlar dagens dokumentär kallad ”The Awakening”. Det är en fantastiskt dokumentär som i mångt och mycket sammanfattar alla områden vi tidigare täckt i den här bloggen – och som i tillägg öppnar upp för nya områden: strategier mot konspirationen. Viktigast av allt är att undvika hat och rädsla och istället förespråka kärlek - universell kärlek. Så för dig som tidigare saknat inlägg med positiv framtoning – här kommer det. Det är en s.k. "måste ses"!


söndag 5 april 2015

Förklaringar, del 2 – ”Bortglömd”, gudomlig kunskap

Plato (c.428-348 BC)
Dagens video/föreläsning (signerad Randall Carlson från organisationen Sacred Gemoetry International) är i sig en spännande resa. Det börjar med en genomgång av 5 geometriska figurer. Samtliga dessa är tredimensionella med symmetriska sidor. De är de enda i sitt slag. Antikens filosofer och matematiker fäste särskilt stor uppmärksamhet vid dessa. Platon menade att just dessa former utgjorde grunden för förståelsen av hela universum – i praktiken en representation av universum. De fem figurerna har kommit att kallas ”The Platonic solids”. På hemsidan ”The story of mathematics” beskrivs dessa former på följande vis:

Platonic Solids
“Plato the mathematician is perhaps best known for his identification of 5 regular symmetrical 3-dimensional shapes, which he maintained were the basis for the whole universe, and which have become known as the Platonic Solids: the tetrahedron (constructed of 4 regular triangles, and which for Plato represented fire), the octahedron (composed of 8 triangles, representing air), the icosahedron (composed of 20 triangles, and representing water), the cube (composed of 6 squares, and representing earth), and the dodecahedron (made up of 12 pentagons, which Plato obscurely described as “the god used for arranging the constellations on the whole heaven”).”

Ligger det något i Platons ord? Inte alls omöjligt kan man konstatera när Randall Carlson börjar utveckla vad som i hans fall är resultatet av över 30 års forskning. Vi görs medvetna om hur vårt sätt att mäta tid och avstånd intimt hänger samman med dessa figurer. Detta gäller oavsett om vi pratar om vårt eget sätt att mäta tid, eller indiernas, eller Maya-indianerna, eller… Samma sak upprepar sig när vi tittar på sammanfattningar av tidsperioder och kalendrar i våra religiösa skrifter. Samma sak upprepar sig när vi tittar på astronomiska avstånd och storheter - oavsett det gäller jorden, månens eller solens storlek eller för den delen avstånd mellan desamma. En sådan astronomisk storhet som tycks vara central för alla antika civilisationer är ”The Great Year” som vi alltså stiftade bekantskap med i förra inlägget. Alla tycks överens om dess stora betydelse. Alla utom vår civilisation. I vår tid tycks detta begrepp ha fallit i glömska. Varför?

Stonehenge - mysteriet löst?
Går vi sedan över till att studera antikens byggnadsverk kommer vi att märka något som är mycket märkligt och svårt att bortförklara. Antikens byggnadsverk – oavsett vi studerar Egyptens Pyramider, Gotiska stenkyrkor (i mängd), Stonehenge eller Parthenon på Akropolisklippan - utgör en exakt återspegling av jordens och planeternas dimensioner, uttryckta i tid och rum. Vi kan och bör fråga oss varför – men det finns inget uppenbart svar. Den slutsats Randall Carlson kommer till är att det tycks ha med frekvenser och harmonier att göra. Antikens byggmästare tycks ha velat bygga strukturer som sänder ut ljudfrekvenser som är i harmoni med jordens resa genom tid och rum. Precis detta fenomen har vi täckt tidigare i den här bloggen. I inlägget från den 23:e februari 2014 med titeln ”Sydafrikanska mysterier” fick vi stifta bekantskap med alla de miljontals stenmurar som byggts i Sydafrika. Det alla dessa stenmurar har gemensamt är att de är uråldriga samt att de utgör en spegling av den frekvens som jorden sänder ut från just den plats där de byggts. Hela fenomenet tycks ha med energi att göra.

Området med frekvenser har vi också täckt i ett tidigare inlägg där Len Horowitz gjorde oss medvetna om den antika musikskalan kallad Solfeggio. Inlägget är från den 6:e december 2014 och bär titeln ”New WorldOrder: Det yttersta syftet”. Den här skalan anses av många ha närmast helig eller religiös betydelse. Det märkliga är att just den frekvens som Dr. Horowitz refererar till som ”Kärlekens frekvens” är 528 Hz, en frekvens som även Randall Carlson berör i sin föreläsning. Ett märkligt faktum eftersom vi får förmoda att herrar Carlson och Horowitz bedrivit sin forskning helt oberoende av varandra.

Även våra alfabet och våra religiösa skrifter har tydliga kopplingar till de nummerserier som tycks finnas inbäddade i vårt universum – något som sprider ett nytt och annorlunda ljus över Bibeln, den judiska Toran, de indiska Veda-skrifterna m.fl.
Akropolis-templet: en skalmodell av jorden?

Så vilka slutsatser kan vi dra av allt det här? En möjlighet är att avskriva alltsammans som en bluff. En annan är att betrakta alla sammanträffanden som en ren slump. Människor i vår tid har valt något av dessa alternativ, i den mån vi fått välja alls. Faktum är att det förefaller som om världen på senare tid styrts bort från den kunskap som överskådligt presenteras i Randall Carlsons föreläsning här nedan.

Men det tycks som om våra förfäder från antiken valde att inte göra det. De valde istället att bygga in den kunskap de hade om universum i både talsystem, symboler, kalendrar, alfabet, musik och byggnadsverk/monument. För dem var det universum de levde i att betrakta som heligt och gudomligt. Något de ville återspegla i allt de företog sig. Så frågan är – Är vi moderna människor inne på ”rätt spår”? Eller har vi något att lära från antikens filosofer, matematiker, arkitekter m.fl. Se hela föreläsningen, del  1 till del 8,  via länk till den första delen här nedanför.


lördag 4 april 2015

Förklaringar, del 1 - "The greater picture".

Idag är det dags för en favorit i repris – vi ska se om en dokumentär som är central för förståelsen av övriga inlägg i den här bloggen, både tidigare och kommande. Dokumentären introducerades i inlägget från den 19:e februari 2014,med titeln Otroliga fakta om Egyptens Pyramider

Dokumentären introducerar hypoteser om vår världs historia. Dessa hypoteser är inte nya. Faktum är att flera stora filosofer genom årtusenden delat den uppfattning som introduceras här. En av dessa är Platon.  Men av någon anledning har dessa hypoteser kommit att falla i glömska.
Den första hypotesen är kopplad till astronomi. Den handlar om att vi bör betrakta tiden på vår jord som cyklisk. När vår jord snurrat ett varv runt sin egen axel har ett dygn förflutit. När samma jord snurrat ett varv runt vår sol har ett år förflutit. Men det finns ytterligare ett begrepp som många kallar för ”Det stora året” – The Great Year. The great year är den tid det tar för vår sol att snurra ett varv runt sin systersol – Sirius (även kallad Isis…). The great year är en cykel på mellan 24.000 till 26.000 år (det finns en anledning till att meningarna går isär vad gäller cykelns längd och den kommer vi att återkomma till).

Vad som är kännetecknande för samtliga dessa cykler är att de objekt som är centrala för respektive cykel genomgår faser av uppbyggnad/nyskapande och nedbrytning/förstörelse. Det centrala objektet för dygnscykeln är samtliga organismers celler, inte minst våra egna. Vi vaknar varje morgon, förhoppningsvis utvilade. Om vi fått en god natts sömn betyder det att våra celler under nattens lopp reparerats från de skador som uppstått efter dagens ”wear and tear”. Detta kretslopp upprepas varje dag ända tills den dag vi själva, och våra celler dör. För årscykeln är det framförallt naturen runt omkring oss som är objektet. Varje vår ”återuppstår” naturen med förnyad kraft efter en lång vinters vila. Varje höst ”dör” naturen efter en intensiv vår och sommar som innebär mycket slitage.

Att anta det är vår jord, planeterna i vårt solsystem, som är objektet i The Great Year är en inte alltför vågad hypotes. Detta skulle alltså innebär att hela vårt klot skulle "dö" och "återställas" med en återkommande regelbundenhet. Faktum är att det vimlar av fakta som pekar i den riktningen. En sådan hypotes skulle t.ex. förklara hur det kommer sig att dinosaurierna, mammutarna, de sabeltandade tigrarna dog ut utan att vi på ett tillfredsställande sätt har kunnat förklara hur. Det skulle också förklara varför vi hittar pyramider på havets botten och till och med hela samhällen som tycks ha begravts i jord eller i sand. Allt tyder på att jorden med jämna mellanrum genomgår omvandlande händelser där allt levande bränns, stora områden dränks i gigantiska mängder vatten och där polerna byter plats. Det finns historiska artefakter som vittnar om händelser av det här slaget.

Dags alltså för dagens dokumentär – The Great Pyramid of Giza. Se den i ljuset av det jag skriver ovan. Det är en fantastisk dokumentär som kanske kan få dig att dra på smilbanden en smula åt hur lurade vi förefaller ha blivit vad gäller Egyptens historia . Dokumentären bör få dig att känna åtminstone ”en gnutta tvekan” inför den förhärskande historieskrivningen.

Något som också mycket tydligt framgår av dokumentären är att matematiska begrepp som Pi, Det Gyllene Snittet, Metern och till och med Ljusets Hastighet förefaller ha varit kända långt innan de kommit att introduceras för den bredare allmänheten. Det verkar som om starka krafter verkat för att dessa kunskaper ska förbli dolda och okända till dess ”tiden är mogen” för dem. Kan det vara så att dessa ”starka krafter” har något med Frimurarna / Secret Societies / The Global Elite att göra. Kan det också vara så att dessa organisationer är väl bekanta med betydelsen av The Great Year och katastrofer som med jämna mellanrum drabbar jorden - men att de väljer att dölja den sanningen för oss. Mycket tyder på att så är fallet.   Men detta är en andra hypotes som vi får anledning att återkomma till i senare inlägg.