Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

tisdag 27 december 2016

Konspirationen. Hypotesen. Bevisen – Citat från insidan

I den här bloggen har vi identifierat en konspiration.  Vi har ställt upp en hypotes för vilken gruppering det är som ligger bakom och vad som är det yttre syftet. Bakom den hypotesen finns ett stort antal bevis – ”trådar” som alla pekar i en och samma riktning. Allt detta hittar du i de tidigare inläggen, men vill du ha en kort och bra sammanfattning av detta kan du nöja dig att se föreläsningen från 2016-09-11. Du finner den i en flik med samma namn överst i bloggen. I en serie med inlägg kommer vi nu att titta djupare på dessa bevis. Men innan vi börjar behövs en kort rekapitulation av hypotesen – hypotesen om vilken gruppering det är som driver konspirationen
Frimureriets ursprung, bild 1
.
När vi följt i konspirationens fotspår har vi tidigt identifierat vad vi kallar för Den Globala Eliten som en gruppering som tydligt är inblandad i varje operation, oftast som finansiär. Här återfinner vi dynastier med namn som Rothschild och Rockefeller. Den Globala Eliten har finansierat alla sidor i nära nog alla krig ända sedan den franska revolutionen. Den Globala Eliten har infiltrerat och kontrollerar i princip varje regering världen över. Den kontrollerar vidare i stort varje samhällelig myndighet och institution, både i dessa regeringars respektive länder men även på en överstatlig, global nivå. När vi studerar Den Globala Eliten lite närmare finner vi att det moderna Frimureriet spelar en betydande roll. På nära nog varje hög position i världens regeringar, myndigheter och institutioner hittar vi högt rankade Frimurare (ofta så högt som till 33:e graden, den högsta). Frimureriet är en rörelse som bildades av Jesuiterna. Det är lätt att anta att Jesuiterna fortfarande har kontroll över Frimureriet. En närmare studie av detta indikerar också att så är fallet. Jesuiterna står Påven och Vatikanen nära. Detta är kanske lite överraskande men tittar vi närmare på Vatikanens historia så upptäcker vi att den skapades som två organisationer
Frimureriets ursprung, bild 2
 • En yttre krets för folket. Detta är den organisation vi känner som Den Katolska Kyrkan, d.v.s. i grunden baserad på kristendom
 • En inre krets för de invigda, de upplysta. Denna krets är baserad på den ockulta religion som härskade i Babylonien och som genom hemliga sällskap burits vidare genom årtusenden fram till våra dagar. Denna krets har Lucifer (d.v.s. Satan) som sin ledstjärna

Konspirationens kärna hittar vi alltså i denna inre krets. Det är denna inre krets som Jesuiterna svurit trohet emot. Konspirationen är alltså en kamp mellan det goda och det onda – det är en kamp om din och min själ.

Så ser hypotesen vi ställt upp ut. I dagens inlägg tar vi närmare titt på delar av det som lett mig fram till att dra den slutsatsen. I dagens inlägg titt tar vi en närmare titt på framförallt Frimureriet men också i någon mån Jesuiterna. Vi gör det med hjälp av citat tagna från organisationernas egna böcker, alltså direkt ”från hästens mun”. Böckerna vi hämtar citat från är de mest framträdande inom dessa organisationer, inte minst den version av Albert Pikes ”Morals and Dogma” som delas ut enbart till 33:e gradens frimurare. Som vanligt är det ett videoinslag som ligger till grund för blogginlägget. I dagens videoinslag är det sydafrikanen Walter J. Veith som är föreläsare. Notera hur Mr Veith ca 9min in i föreläsningen berättar om hur han fick tillgång till en del av de vanligtvis hemliga artefakter han citerar från. Det han bland mycket , mycket annat berättar om är följande:
 • Att Frimureriet skapades av Jesuiterna. Söker man båda dessa organisationers ursprung hamnar vi, via bl.a. Rosenkreuzarna, Tempelriddarna, Gnosticismen och Kabbalismen i Babylonien och dess ”mysteriereligioner”. Blickar vi framåt i tiden ser vi att organisationen förgrenat sig till att innefatta New Age rörelsen och World Council of Churches. Det framtida syftet är att förena alla nuvarande religioner till en enda, baserad på Gnosticism

 • I ett citat från Morals and Dogma (sid 817) bekräftar frimurarens egen bibel det jag nämnde ovan om en inre och yttre krets för den romersk-katolska kyrkan

 • I ett annat citat från Morals and Dogma (sid 820) bekräftas hur Tempelriddarnas seder och bruk fördes vidare efter dess ledares död och organisationens upplösning). Frimureriet fick bära fanan vidare. 4 städer nämns som de ursprungliga sätena för de ursprungliga logerna; Edinburgh, Stockholm, Paris och Neapel.

 • Det är bara frimurare av de allra högsta graderna som känner till den sanna agendan. Övriga vilseleds genom falska tolkningar (se citat från M&D sidan 819 + s104-105). Bland de vilseledda hittar du organisationer som Odd Fellows, Rotary, Scoutrörelsen, Lions m.fl.

 • Den verkliga, sanna agendan för frimureriet (och övriga hemliga sällskap) döljs bakom välgörenhet. Det är så de lägre graderna av organisationen uppfattar syftet

 • En tur genom frimureriets alla symboler får oss att inse att världens stater och de flesta multinationella företag influeras (eller till och med kontrolleras) av frimureriet.  Även det nazistiska hakkorset (swastikan) ingår bland dessa symboler.

 • Ett intressant citat från en av katolska kyrkans katekeser (i en version riktad till den inre kretsen) lyder: ”For the son of God became man so that we might become God”. Jämför detta med vad den av FN förespråkade världsreligionen strävar efter (se inlägget från 2016-05-08 med titeln ”FN:s ockulta agenda"). Jämför gärna också med 10 guds bud och fundera på om de är förenliga.

 • Konstitutionen för The New World Order sägs vara framtagen allaredan och förvaras i frimurarnas hemvist i Washington D.C.

Hemvist för New World Orders konstitution
 • Vem är frimurarnas gud. Citaten från frimurarnas egna dokument talar klarspråk i frågan, men svaret är dolt även för de flesta inom organisationen. 33:e gradens frimurare är dock fullt medvetna om detta faktum

 • ”Order Out of Chaos” är frimurarnas motto. Ordning uppnås genom att först skapa kaos. Det betyder att vi, genom ett tredje världskrig och finansiell kollaps, är på väg mot en One World Government och en One World Religion. Frimurarnas uppfattning är att det är genom universell kontroll och ledning som ordningen kan garanteras


Som sagt, detta är bara ett litet knippe med fakta som levereras i den 1,5h långa föreläsningen. Ett måste för dig som vill förstå konspirationens sanna natur.tisdag 13 december 2016

Fake news – en attack mot all alternativmedia

Vad var det som egentligen avgjorde det amerikanska presidentvalet? En viktig faktor som nu lyfts fram i eftervalsanalysen är s.k. Fake News – påhittade nyheter. Bland det absolut vikigaste i den kategorin hör de läckta e-mailen från både Hillary Clintons och John Podestas privata servrar (den senare en f.d. Chief of Staff för Bill Clinton 1998-2001 samt Hillary Clintons stabschef under valkampanjen). De läckta mailen fick Donald Trump att börja prata om att paret Clinton ägnat sig åt kriminell verksamhet. Trump lovade att ”spärra in” paret Clinton om han själv blev vald. Bakom läckan ställde sig organisationer som WikiLeaks (med Julian Assagne i spetsen) samt Anonymous – en välkänd s.k. Hackergrupp.

Så vad var det då för information som dolde sig bakom dessa eMail? Här råder det total förvirring och här kommer meningarna att gå isär under en lång tid framöver. Ur den förvirringen uppstod ett rykte som kommit att gå under namnet ”Pizzagate”. Pizzagate beskrivs på följande vis i Wikipedia:

” Reports of this conspiracy theory emerged during the 2016 United States presidential election cycle. The theory was started by Internet users reading John Podesta's emails released by Wikileaks in early November 2016. Users speculated that some words in Podesta's emails were code words for pedophilia and human trafficking. The theory also proposed that the ring was a meeting ground for satanic ritual abuse. Other claims that the theory proposed include the use of handkerchief codes (interpreted from a widely-cited email with a "Pizza-related" handkerchief), the alleged use of pedophile symbols in the logos of various organizations, and John Podesta and his brother Tony Podesta's alleged connection to the disappearance of Madeleine McCann.”

Bröderna Podesta utpekade som misstänkta
i fallet Madeleine McCann
En minst sagt ganska snaskig historia som du märker, med inslag av anklagelser om både pedofili, satanism och mord. Som du märker poängterar man nu från officiellt håll att ryktet var falskt. Samtidigt är detta en historia som fick mycket stor uppmärksamhet under valkampanjen. Det var många i alternativmedia som ”svalde det här betet, med hull och hår”. (dock varken WikiLeaks eller Anonymous). Konsekvenserna av det här falska spåret kunde ha blivit dödliga. Den 4:e december attackerades den utpekade pizzerian och dess ägare av en man beväpnad med gevär och pistol. Mannen sköt vilt omkring sig, men ingen kom till skada (se länk till artikel i Washington Times om händelsen).

Så hur uppstod ryktet? Vem spred det? Och varför fick den sådan spridning? Om vi börjar med det senare så finns det en tydlig förklaring till varför ryktet gick som en löpeld genom alternativmedia. Detta beror på att det sedan tidigare florerar mängder av historier om att eliten, inte minst den politiska eliten, ägnar sig åt pedofili, sexuella ritualer och även mord. Söker du på exempelvis på YouTube så märker du att denna webbsida svämmar över av material som tar upp just det ämnet. Detsamma gäller andra liknande sidor inom alternativmedia. Mycket av materialet förefaller trovärdigt. Mycket trovärdigt. Materialet backas ju dessutom upp av nyheter som till och med når ut i mainstream medias kanaler – historier som faktiskt leder till åtal. Det är inte sällan vi nås av nyheter om pedofilnätverk som avslöjas. Det är förvånansvärt ofta som dessa nätverk inkluderar individer som tillhör samhällets topp. Ett exempel är det nyligen avslöjade nätverket i Norge där du bl.a. hittar högt uppsatta chefer i näringslivet bland de som anklagas. Men att hävda att ovan nämnda material från YouTube och alternativmedia är bekräftad sanning är att gå för långt.

Så vem spred ryktet? Här står etablissemanget med både politiker, media och myndigheter enade bakom ett anklagande finger – det var Ryssland som hackade sig in i dessa datorer och planterade falskt material som sedermera läckta ut. Borde vi inte fråga oss vad det finns för bevis för en sådan anklagelse? I en artikel från BBC från 10:e december hänvisas till källor inom CIA för att få tyngd bakom detta. Men vänta nu - var det inte CIA som låg bakom de falska ryktena om att Irak år 2002 skulle ha tillgång till massförstörelsevapen? Falska rykten som sedermera ledde till ett krig och 10 år lång amerikans ockupation av landet? Hur många människoliv gick inte till spillo på grund av det falska  ryktet?

Hur som helst – resultatet av debaclet ovan (förutom att det kommer att varnas för Ryssland som en alltmer farlig fiende) blir en attack mot Fake News och de som nu pekas ut som spridare av falska nyheter. Det blir alltså en attack mot alternativmedia. Facebook och Google har redan börjat se över hur man ska kunna filtrera bort nyheter och rykten av oönskat slag. Andra lär följa efter. Visst är det väl skönt att veta att våra överordnade ”tar hand om oss och skyddar oss från allt som kan vara farligt i denna värld” J

Men hur vet vi att det inte var etablissemanget självt som planterade detta spår, just för att få en möjlighet att gå efter alternativmedia? Borde inte frågan ”Who benefits” vara relevant i det här läget?
onsdag 30 november 2016

Vad händer härnäst i USA?

Newt Gingrich
Det tog inte många dagar innan den nyvalde presidenten, Donald Trump, började backa på ett flertal vallöften. Han började visa sin rätta färg. Plötsligt stod han där och hyllade Hillary Clinton och hennes make Bill för deras ”fantastiska insatser” för det amerikanska folket. I klimatfrågan lät han inte längre lika övertygad som han gjort under kampanjen. ObamaCare kanske inte alls var så dåligt trots allt… det borde räcka med ett namnbyte smärre justeringar av innehållet. En närmare analys av de nomineringar Trump gjort indikerar att ingenting alls har förändrats. Istället är det åter etablissemangets krafter som ges plats även i hans regering. Ta en närmare titt på namn som Rudy Giuliani och Newt Gingrich och fundera över vad de har uträttat tidigare så borde en annan bild av verkligheten sakta växa fram. Det vi borde inse i ljuset av detta är att hela valet (återigen) varit ett enda långt skådespel. En charad fylld med dramatiska utspel och avslöjanden som enbart bör betraktas som ren underhållning. Eller ren och skär lögn om vi så vill. Lyssna på James Corbetts’ korta eftervalsaanalys så förstår du vad jag menar. Följ gärna de råd vi får från James: teckna ner alla löften han gav under valkampanjen och följ upp hur han faktiskt kommer att agera och leverera i varje sådan fråga.


Direkt efter valet utbröt oroligheter runt om i USA. På ort efter ort samlades människor för att demonstrera sitt missnöje med valresultatet. Demonstrera mot Trump. Demonstrationerna blev vid ett flertal tillfällen våldsamma. Efter detta har tveksamheter kring själva valproceduren och rösträknandet uppdagats. Det finns de som menar att datorerna som använts för sammanställandet av röstresultatet har hackats och manipulerats av obehöriga individer, grupper eller till och med stat(er). Detta har lett till att rösterna i några av staterna i skrivande stund räknas om – för hand. En sådan omräkning tros gynna Hillary Clinton. Donald Trump å sin sida ”sitter inte stilla i båten”. Han menar att miljontals röster borde betraktas som ogiltiga – att någon lagt dess röster åt personer som inte är röstberättigade och i en del fall till och med avlidna. Så kriget fortsätter i någon mening och kan mycket väl leda till ett eftermäle i någon form. Kan följande sceanerio måhända vara tänkbart?

Demonstrationer mot Trump
”Omräkningen av rösterna resulterar i att Hillary till slut hävdas som vinnare. Putins Ryssland pekas ut som en av de drivande krafterna i det nätverk av hackare som legat bakom intrånget i de datorer som använts i rösträknandet. Trump fortsätter att hävda valfusk och lutar sig mot att miljontals röster är att betrakta som illegala. Kaos utbryter på gatorna runt om i landet. Anhängare till respektive kandidat drabbar samman i alltmer våldsamma uppgörelser. Polis och militär kallas in för att stävja. Detta leder till att undantagstillstånd (Marshall Law) utlyses av Donald Trump som trots allt kvarstår som de facto president.”

En vågad gissning måhända. Vi får avvakta och se vad som faktiskt händer.

En annan favorit som analyserat årets USA val är Walter J Veith. Veith börjar med att konstatera att Hillary Clinton och Donald Trump är släkt. De är i 19:e led kusiner med varandra. Sett till blodsband spelade alltså valet ingen som helst roll. Veith lägger också en hel del fokus på profetior. En av dessa ”profeter” som lyfts fram är Homer Simpson. Ska vi tro på vad Homer Simpson förutspår kommer Trumps tid som president att leda till finansiell kollaps där ett utfattigt USA blir beroende av hjälp från Kina. Hillary kommer att bli den som efterträder Trump.

Men huvudfokus i Veiths valanalys ligger på andra profeter och profetior – särskilt då bibelns profetior i Danielsboken och Uppenbarelseboken. Han lyfter fram den slutsats som Martin Luther m.fl. kom fram till under Reformationen: nämligen att Katolska Kyrkan och USA är de två odjur (beasts) som bibeln varnar mänskligheten för. Vidare lyfter han fram en text från Uppenbarelseboken som säger att ”The second beast will form an image of the first beast”. Innebörden av detta är att USA med tiden kommer att utvecklas till an avbild av påvestaten. Veith menar att om bibelns profetior ska kunna uppfyllas så innebär det att vi återigen ska gå mot tider där kyrka och stat i USA inte längre hålls åtskilda utan att de i allt högre grad förenas. Detta bör vi alltså vara vaksamma på.
I en brilliant analys lyfter han fram hur den ”hegelianska dialektiken” (d.v.s. den globala elitens favoritmetod för att genomföra politisk förändring) kommer att användas (och redan används) för att få det amerikanska samhället att röra sig i precis den just beskrivna riktningen.

The Lyndon Johnson Amandment
Vi får bl.a. veta att paret Trump/Pence har lovat att upphäva det som kallas för ”The Johnson Amendment”. Detta innebär att USA kommer att öppna upp för religiösa krafters inblandning i det politiska livet igen, på ett sätt som inte varit möjligt sedan Kennedys dagar. Notera att den kristna evangeliska rörelsen kan ha varit tungan på vågen i valet. De s.k. karismatiska teve-evangelisterna ställde sig helhjärtat och nära nog mangrant bakom Donald Trumps kampanj. En del gick så långt att de talade om för sina församlingsmedlemmar att en röst på Clinton vore jämställt med att begå en synd. En titt på Trumps s.k. ”advisory board” avsöjar en hel del om hur religionens ledare nu tar plats i politikens finrum. Särskilt då katoliker och evangelister.

2017 innebär att Reformationen firar 500 år. Det är snart 500 år sedan (den 31/10 år 1517) som Martin Luther spikade upp sina 95 teser, sin protest, på porten till slottskyrkan i Wittenberg. 2017 kommer med att innebära slutet för den protesten. Vi kommer att se religiösa krafter gå samman i förening. De kommer att deklarera enighet. Just nu pågår förhandlingar mellan Påve Franciskus och övriga kristna församlingar som syftar till att göra ett sådant samgående möjligt.

Trump har anfört att han tänker ”minska gapet mellan kyrka och stat”. Han har lovat att montera ned de lagar som skiljer stat och kyrka från varandra. Så medan USA i allt högre takt går mot att förena kyrka och stat så växer sig Vatikanen allt starkare och starkare - helt i enighet med bibelns profetior.


  

måndag 14 november 2016

Valet av USA:s 45:e president – Donald Trump

US election: Valdeltagandet 
Så var det då över – det segdragna spektakel som kallas för Det Amerikanska Presidentvalet. Efter en valkampanj vars like vi aldrig tidigare sett så har USA:s väljare sagt nej till Hillary Clinton. För det är väl så det hela ska uppfattas. Det har var valet mellan 2 kandidater som ingen önskade. Försöken att svartmåla motståndaren nådde oanade nivåer. Trump anklagades för att ha undvikit att betala skatt samt att ha utsatt en rad kvinnor för sexuella trakasserier. Clinton anklagades för att vara kriminell, vara ansvarig för IS uppkomst samt för att ha hanterat sin mailkonversation på ett oansvarigt sätt. Trump dök upp helnaken i en hip-hop video. Det spekulerades vilt huruvida Hillary var i tillräckligt god kondition rent hälsomässigt för att klara presidentämbetet. Tveksamheterna till de båda kandidaterna har varit många vilket också speglas i siffrorna över valdeltagandet. 46,9 % registrerades som ”didn’t vote” vilket är nästan dubbelt så många röster som endera Trump eller Clinton fick individuellt.


Trump trea från vänster i Kanye Wests video
Många har hävdat att Hillary representerade det politiska etablissemanget medan Trump är en outsider – den som arbetar emot den globala eliten. Ett flertal personer och organisationer inom alternativmedia har hyllat Trump som den kandidat som kan krossa just den globala elitens ambitioner om att införa en New World Order. Alex Jones och hans Infowars har gjort det antagandet. Wikileaks med Assange i spetsen har gjort detsamma. Likaså hacker-organisationen Anonymous. Men detta är med största sannolikhet ett felaktigt antagande.

Den alltid lika träffsäkre James Corbett från the Corbett Report fångar allt detta i sin eftervalsanalys – kallad ” Meet the Neocons,9/11 Criminals and Goldman Bankers On Team Trump”. Denna artikel länkar vidare till en artikel han kallar ”Meet team Trump”.   Allt som behövs är alltså en titt på vilka personer Trump nu väljer att omge sig med när han nu ska formera sin regering. Med Corbetts egna ord (och med ett fotografi lånat från hans artikel) beskrivs detta på följande vis:

” So who's leading this transition team that's helping to sort out the cabinet and move Team Trump into the White House? Oh, just the usual assortment of bankster-connected corporate lobbyists we would expect to be hanging around any president-elect. This time is no exception. From former Goldman Sachs lobbyist Eric Ueland to Koch Industries lobbyist Michael Catanzaro to Aetna / Verizon lobbyist William Palatucci, the gaggle of corporate cronies manning Trump for America Inc. (the actual nonprofit group set up to oversee the transition) are as establishment as they come. And the whole kit-and-kaboodle is being run by Chris Christie. Yes, that Chris Christie.” 

Inget nytt under solen med andra ord. Ett team fullpackat med det amerikanerna själva kallar för The Establishment är vad Trump har formerat.

    Att Trump valdes är naturligtvis ingen överraskning. Trots att vår egen svenska traditionella media dagen innan valet lät oss veta att Clinton med 70-75% sannolikhet skulle vinna valet trodde jag själv in i det sista att Trump skulle stå där som slutsegrare. Detta hade ju redan förutspåtts av Homer Simpson vilket vi redan täckt i ett tidigare blogginlägg från den 11:e mars 2016 med titeln ” Obama, Putin, Nostradamus 1999 och da Vincis Mona Lisa”. Det jag skrev då, i det inlägget, var följande:

” …Nu är Homer Simpson på tapeten igen. Denna gång för att han redan år 2000 lyckades förutspå att Donald Trump kommer att vinna presidentvalet. Så nu vet du. Du kan sluta följa nyheterna om valet. Ta en titt på dagens videoinslag och ställ dig frågan: Är allt detta bara slump eller kan det vara så att manusförfattarna är ”på god fot” med ”den globala eliten”. Du bestämmer…”

Än en gång visar det sig att vi kan lite på den gode Homer…

Vad vi också sett i ett tidigare blogginlägg är att det inte spelat någon roll vem som hade vunnit presidentvalet. Den amerikanska monarkin hade ändå levt vidare eftersom både Clinton och Trump är släkt med varandra (se inlägget från den 23:e juni 2016 ”Trump eller Clinton? Länge leve den amerikanska monarkin!”


Men nu blev det alltså Trump. Så frågan att besvara blir då – Vem är han egentligen och hur kommer hans presidentskap att arta sig. Vi har ju redan från presidentvalskampanjen förstått att han är en oberäknelig och lite smått galen karaktär. Hans vallöften inkluderar att:
 • bygga en mur mot Mexiko
 • bekämpa och eliminera IS
 • hindra muslimer från att komma till USA
 • riva upp miljöavtalet som slöts i Paris nyligen
 • se till att paret Clinton åtalas och fängslas, tillsammans med ett flertal andra ur det politiska etablissemanget
 • kort och gott – ”Make America Great Again”


Som du märker är han full av radikala idéer. Just detta har gjort att jag uppfattat honom som perfekt för det manus som ligger framför oss. Det handlar om det manus som hela den här bloggen handlar om – införandet av The New World Order (NWO) via ett kaos vi inte sett maken till. Ett tredje världskrig, ett amerikanskt inbördeskrig, terror i västvärldens städer samt en finansiell krasch som får 30-talets depression att blekna. Det är dit vi är på väg.

Vi har i tidigare inlägg försökt förstå vilka krafter det är som ligger bakom ambitionen att införa NWO. Ganska tidigt identifierade vi det vi kommit att kalla för ”den globala eliten” som en sådan drivkraft. Vi såg vidare att Frimureriet användes som ett redskap i dessa strävanden. Det moderna Frimureriet skapades, och kontrolleras fortfarande av Jesuiterna, vilket alltså tar oss till Vatikanen. Vidare har vi sett att det bakom Vatikanens ledarskap tycks dölja sig krafter som hyllar Lucifer som sin ledare. Samma krafter döljer sig också i skuggorna bakom i princip varje regering / härskare, världen över. NWO drivs alltså av sataniska / luciferiska krafter. Hela konspirationen är en kraftmätning mellan det goda och det onda. En kamp mellan Gud och Satan. En andlig kamp som gäller din och min själ – vilken sida vi väljer. Detta tar oss till det sista videoinslaget i dagens inlägg. 

I detta ligger fokus på en middag som arrangerades av just Jesuiterna kort efter en av debatterna mellan Clinton och Trump. Det finns många intressanta inslag i den här tillställningen – alltifrån vilka gäster som var där, vilka gester och vilka symboler som användes till vad som faktiskt sades i de tal som hölls. Trump själv är utbildad vid ett jesuitiskt universitet. Trots att han bekänner sig till den presbyterianska grenen av kristendomen har han ända sedan barnsben besökt just den här årliga middagstillställningen tillsammans med jesuiter, från början i sällskap med sin far.
VIDEO:  ” Is Donald Trump Illuminati? (R$E)”

Min slutsats blir alltså att valet av Trump inte alls kommer som någon överraskning. USA:s presidenter väljs inte. De väljs ut / handplockas av den maktstruktur som styr USA och resten av världen. De kommande 4 åren kommer att bli tuffa, inte bara för USA, utan även för övriga världen.Tuffa för både dig och mig.

torsdag 3 november 2016

The Venus Project – Agenda 2030 på höghastighetståg

Jag avslutade min föreläsning den 11/9 i år med att beskriva ett ”möjligt framtidsscenario”. Detta beskrev jag enligt följande:

Efter en tid av stor oro (3:e världskriget, social kataklysm på hemmaplan) har vi till slut uppnått fred och ordning igen. Vi ställs då inför valet mellan 2 alternativ;
·    FN som världsregering med en religion baserad på mänskliga rättigheter och humanism
·    Håll fast vid vår tro
Många kommer tyvärr att välja alternativ 1..”

The Venus Project - Agenda 2030 på höghastighetståg
Scenariot är baserat på den hypotes som vuxit fram i den här bloggen. I hypotesen gör jag antagandet att det pågår ett krig i världen. Kriget utkämpas inom dig och mig. Det handlar om kontroll över vår själ – våra andliga val. Kriget utkämpas mellan de onda och de goda krafterna. De onda krafterna kontrollerar vad som sker i den fysiska världen. Som tidigare inlägg visat har dessa krafter stått bakom ALLA sidor i ALLA krig sedan den franska revolutionen. De manipulerar fram social oro i våra länder. De manipulerar fram ekonomiska kriser. Med hjälp av dessa katastrofer försöker den onda sidan få oss att välja bort den goda sidan – att välja bort Gud. Detta kan de mycket väl lyckas med eftersom de alternativ de presenterar är attraktiva för oss. Så i scenariot ovan kommer många av oss att vara benägna att välja det alternativ som uppenbarligen ger oss fred, social stabilitet, ordning och reda. Det andra alternativet kommer många att lockas till att välja bort. Det jag ville belysa var att de val vi kommer att ställas inför kommer inte att vara enkla.

Med detta i åtanke är det dags att ta en titt på ”The Venus Project”. Jag blev bekant med det genom att en av mina vänner på Facebook lagt ut en kort videosnutt, en trailer som informerade om projektet. Min vän var överförtjust och skrev en egen text kopplad till videoinslaget. Han skrev ” Detta kan jag iallafall säga är riktigt och rätt.”. De som reagerade på inlägget var hundra procent mycket positiva.
Jaques Fresco - grundare av PVP

Så vad är då ”The Venus Project” (TVP)? TVP projektet och dess skapare, Jaques Fresco, beskrivs på webforumet ”Klarsikt” på följande vis:

” Han (Fresco) är Industridesigner, social ingenjör och en hel del annat och har framför allt och i hela sitt liv ägnat sig åt att försöka skapa en värld byggd på teknologi och vetenskap och som tjänar människan. En värld där människan kan ägna sig åt andra ting än lönearbete, där vi kan leva utan konkurrens eftersom jordens tillgångar är fria, där vårt monetära system är avskaffat och där jordens sociala normer är helt annorlunda som en följd av att vi inte ständigt lever i brist. Dagens sociala problem såsom brottslighet, utslagning har försvunnit, världens religioner har förlorat sitt värde m.m…”

”…Tyngdpunkten i TVP:s filosofi är som sagt att bli av med det monetära systemet. Och hur ska man kunna ersätta det?  TVP:s svar är en s.k. resursbaserad ekonomi (Resource Based Economy) RBE. TVP beskriver det så här:

1) En RBE är ett globalt system där jordens resurser förklaras som ett gemensamt arv till hela världens folk.
2) En RBE är ett system där alla varor och tjänster finns tillgängliga för alla utan användning av pengar, byteshandel, eller någon annan form av skuld eller träldom.
3) En RBE tillämpar en syn på samhället som förvaltar jordens resurser på ett holistiskt sätt och samtidigt effektiviserar produktionen för att minimera avfall.
4) En RBE presenterar ett system där människors välbefinnande och bevarandet av jorden prioriteras först snarare än vinstoptimering.
5) En RBE är ett system som bygger på teknologisk automatisering snarare än på mänskligt arbete för att befria alla människor från meningslösa och repetitiva arbeten.”

Ta gärna en titt på följande 2 bifogade videoinslag. Det första en kort trailer som introducerar TVP (länk till TVP trailer). 

Det andra en lite längre propagandafilm om företeelsen.


Visst låter det bra? Men vad händer om vi kritiskt granskar TVP? Det första jag snubblar över när jag gör det är en prisutdelning i FN där Mr Fresco i juli 2016 tilldelas en utmärkelse för ”lifetime achievements” inom området ”City Design”. FN delar alltså ut priset – något som borde få alarmklockorna att ringa. Vi har i tidigare avsnitt i bloggen sett att FN:

·         Har en ockult agenda, FN:s  stadga, som handlar om att ersätta alla världens regeringar med en världsregering där FN självt sitter vi rodret. FN:s stadga stipulerar dessutom att alla världsreligioner ska avskaffas och ersättas med en One World Religion baserad på humanism och gnosticism.
·         Arbetar med en plan kallad Agenda 21/2030 som handlar om att införa ett ”sustainable society”.

FN är i själva verket ett av huvudinstrumenten för införande av New World Order (som vi stiftat bekantskap med vid ett flertal tillfällen här i bloggen). Man kan lätt få för sig att The Venus Project utgör själva modellen för detta sustainable society. Det är också lätt att inse att de 10 budorden på The Georgia Guidestones är i samklang med det samhälle Jaques Fresco föreslår att vi ska införa.

Jag tror att vi framgent kommer att få höra talas mycket om The Venus Project. Det är en framtidsvision som många kommer att vilja arbeta för. Men i bör ställa oss frågan: ”Vilka krafter är det som styr i ett sådant samhälle?” Går i till botten med denna kanske vi inte längre är så förtjusta i Frescos vision.


Sist men inte minst, en intressant musikvideo. Gruppen ”The lost children of Babylon” har gett ut skivan ”Zeitgeist – the spirit of the age”. Från detta ska vi lyssna på spåret “The Venus Project”….! Kan vi få en bättre sammanfattning än detta för hypotesen vi ställt upp i denna blogg? Hip hop gruppen förefaller vara synnerligen välinformerade i ämnet. Resten av låtarna på den plattan går inte heller av för hackor – eller vad sägs om:
Zeitgeist -  The spirit of the age

Zeitgeist: The Spirit Of The Age is the fourth album by underground hip hop group The Lost Children of Babylon released November 30, 2010 on Soul Kid Records. The album's theme is focused on the New World order and Illuminati. It was also released October 19 on iTunes.
1.    "The Great Depression"
2.    "Allah One Mind"
3.    "Men Behind The Curtain" (featuring Tragic Allies)
4.    "Skull & Bones"
5.    "Babylon AD" (featuring Vengeance)
6.    "Illuminazi"
7.    "Beware the Zeitgeist"
8.    "Esoteric Agenda"
9.    "Martial Law"
10.  "Drug Wars" (featuring Tragic Allies)
11.  "Shadow Government"
12.  "Fabled Enemies"
13.  "The Venus Project" (featuring Emily Clibourn)
14.  "Revolution In Now"
15.  "2012 (The Mayan Factor)"

fredag 21 oktober 2016

Khazarernas historia och hur den påverkar oss idag

Ämnet i dagens inlägg är känsligt och kontroversiellt. Det är därför av yttersta vikt att vi både uttrycker oss precist och korrekt i ämnet, men också anstränger oss för att uppfatta det hela korrekt. Därför vill jag redan från början poängtera att dagens videoinslag INTE I TILLRÄCKLIG UTSTRÄCKNING lever upp till den standarden. Ämnet för dagen är judarnas eventuella roll i konspirationen. Så låt oss redan från början slå fast att det i min hypotes INTE är en judisk konspiration som just nu drabbar oss.
Talmud

Judarnas historia beskrivs på följande vis i wikipedia:
Enligt biblisk tradition var Israels folk ursprungligen uppdelade på tolv stammar efter patriarken Jakobs söner. Efter storkonungen Salomos död splittrades riket i två delar på 900-talet f.Kr. Stammarna i det norra riket, Israel, kom med tiden att assimileras med omgivande folkslag. Dagens judar räknar enligt traditionen sin härkomst från det södra riket, Juda, och stammarna Juda, Benjamin och Levi. Majoriteten av dagens judar, drygt tio miljoner, tillhör den ashkenaziska etniska gruppen.
Det judiska folket är genom sin historia bärare av den judiska religionen.”  

Vi kan alltså konstatera att grovt räknat så utgör s.k. ashkenaziska judar ca 80% av totalen idag (13,8 miljoner). Så vad vet vi då om dessa? Återigen tar vi wikipedia till hjälp:

 ashkenazer … är den grupp av judar som på medeltiden kom att bosätta sig i Tyskland och norra Frankrike, samt därefter i Polen och andra östeuropeiska områden…
…De ashkenaziska judarna kom att forma sin religion delvis efter egna seder och bruk. Den ashkenaziska gudstjänstformen (nusach) skiljer sig därför från sefardernas och de orientaliska judarnas, vars nusach påverkades av de judiska akademierna i Babylonien på 500-800-talet. Den sefardiska riten anses av många närmare besläktad med den som var gängse i och omkring det forntida Palestina… De ashkenaziska judarna har traditionellt varit i majoritet bland judar i Central- och Östeuropa, samt även bland judar som utvandrat till USA, men de är också den judiska grupp som drabbats hårdast av förintelsen.

En fråga som uppstår naturligt när vi betraktar dessa fakta är – Varför påverkades ashkanazerna i sin utformning av gudstjänsten av de judiska akademierna Babylonien och vad innebar detta?

En som ingående studerat ashkenazernas ursprung var den brittiske författaren Arthur Koestler. Ett resultat av dessa studier blev boken ”Den trettonde stammen”. I den boken hävdar Koestler att östra europas judar – ashkenazerna - huvudsakligen härstammar från ett folkslag kallat Khazarerna.  Återigen vänder vi oss till wikipedia, som dock är fåordigt i ämnet:

Khazarien
Khazarer var en folkgrupp som under första årtusendet e. Kr. bebodde landet norr om Kaukasus mot Volgas och Dons nedre lopp i nuvarande Ryssland…
…Kazarernas stora rike omfattade folk av mycket olika härkomst och deras överhuvud och hövdingar hade härskartiteln khagan. Khazarerna var ett i religiöst avseende tolerant folk. Särskilt mottog de vänligt de från Konstantinopel fördrivna judarna, vilka bidrog till förbättrad handel och förmådde den ledande dynastin på 700-talet att antaga judendomen…

Runt år 740 e.kr. konverterade alltså hela det khazariska riket till judendomen. Den form av judendom som man konverterade till var den babyloniska. Mycket tyder på att de judar som anlände till Khazarien från Konstantinopel ursprungligen kom från just Babylonien. Den viktigaste skriften inom den babyloniska formen av judendomen – vid sidan av Tanach (den hebreiska bibeln) är Talmud. Materialet i Talmud, enligt wikipedia

”…  handlar om förhållningssätt och bildar därför grunden för en unik referensram gentemot vardag och omvärld. Studiet av den babyloniska Talmud är själva förutsättningen för bevarandet av det säregna andliga och intellektuella liv, s om är själva livsluften och förutsättningen för traditionell judendom.

Vi är alltså tillbaka i Babylonien, den plats utifrån vilken den konspiration vi studerar i den här bloggen härstammar. Vi har i tidigare inlägg sett att Talmud har sitt ursprung i de babyloniska mysteriereligioner – alltså religioner som är hädiska och sataniska till sin karaktär. Vi har också i tidigare inlägg kunnat följa dessa esoteriska traditioner från Babylon, via Tempelriddarna fram till Jesuiterna och Frimurarna. Även här har vi konstaterat att traditionerna är sataniska till sin karaktär. Det är Lucifer som är deras ledstjärna.(se inlägget från den 4/5-2016 "Vad varje Frimurare bör känna till"). I bloggen har vi vidare konstaterat att hela konspirationen förefaller vara ett krig om din och min själ. Det är det goda mot det onda. Det är det klassiska bibliska temat. Så vad har bibeln att säga om khazarerna. Följande text från Uppenbarelseboken, kapitel 2 vers 9 förefaller tala om just dessa khazarer / ahkenazer, där Jesus säger.

”"I know thy works, and tribulation and poverty, (but thou art rich) and I know the blasphemy of them which say they are Jews, and are not, but are the synagogue of Satan.”

Ben Gurion,
Look Magazine intervju
Från Babylonien tar vi ett skutt till våra dagar. Här kan vi konstatera att flera av de namn vi kommit i kontakt med under studiet av Den Stora Konspirationen sägs ha sina rötter i just Khazarien. De är alltså ashkenazer. Adam Weisshaupt, familjen Rothschild, ett flertal av europas kungafamiljer samt namn från vad vi kallar Den Globala Eliten (t.ex. Astor; Bundy; Collins; duPont; Freeman; Kennedy; Morgan; Oppenheimer; Rockefeller; Sassoon; Schiff; Taft; and Van Duyn) för att nu bara nämna några. Den Zionistiska rörelsen - som kämpade för, och vann en judisk stat i Palestina – bestod i huvudsak av ashkenazer. Staten Israel har enbart haft premiärministrar av ashkenaziskt ursprung. Detta betyder att staten Israel alltid styrts av ashkenaziska judar - alltså de ICKE ursprungliga bibliska judarna. Den förste av dessa premiärministrar - Ben Gurion - beskrev häpnadsväckande nog ett samhälle som på pricken liknar New World Order. Detta gjorde han i en intervju med journalister från tidningen Look (1962). Mr Gurion uttryckte följande i sin framtidsvision om året 1987:

The image of the world in 1987 as traced in my imagination: The Cold War will be a thing of the past. Internal pressure of the constantly growing intelligentsia in Russia for more freedom and the pressure of the masses for raising their living standards may lead to a gradual democratization of the Soviet Union. On the other hand, the increasing influence of the workers and farmers, and the rising Political importance of men of science, may transform the United States into a welfare state with a planned economy.  

    Western and Eastern Europe will become a federation of autonomous states having a Socialist and democratic regime. With the exception of the U. S. S. R. as a federated Eurasian State, all other continents will become united in a world alliance at whose disposal will be an international police force. All armies will be abolished and there will be no more wars. In Jerusalem, the United Nations will build a shrine of the prophets to serve the federated union of all continents; this will be the seat of the Supreme Court of Mankind, to settle all controversies among the federated continents, as prophesied by Isaiah. Higher education will be the right of every person in the world. A pill to prevent pregnancy will slow down the explosive natural increase in China and India. And by 1987 the average life-span of man will reach 100 years.

När vi kartlägger konspirationen får vi inte göra misstaget att skylla på någon enskild ras eller religion (många gjorde misstaget att prata om en judisk konspiration för att ta makten över världen efter Ben Gurions uttalande). Detta vore ett misstag som bara leder till en återvändsgränd. Nej, av allt att döma är det en kamp mellan det goda och det onda som vi står inför. Ben Gurions vision om 1987 är ett tillstånd där hans sida, den luciferiska/ sataniska har tagit kontrollen och infört sitt New World Order. Det är på just den här punkten som jag menar att Ted Pike, berättarröst och producent till dagens videoinslag ”The other Israel”, troligen gått vilse. Men hans material är ändå sevärt och informativt. Det berättar precis den historia jag försökt återge ovan, men mycket mer utförligt. Byt bara ut ordet ”judisk” mot ”satanisk” eller ”Illuminati” så menar jag att han trots allt träffar ganska rätt.
söndag 9 oktober 2016

Super / jubilee Shmitah – Vad hände?

I inlägget från den 19/9 i år – ställde jag i titeln den lite kaxiga frågan ”Kraschar världsekonomin innan den 3:e oktober”?  Vi kan vara helt eniga om att så inte skedde. Men faktum är att perioden innehöll stora dramatiska händelser som har och kommer att få stor betydelse för införandet av The New World Order. Som vanligt får vi leta vid sidan av vad den samlade mediakåren rapporterade om. När deras uppmärksamhet låg fastnaglad på…
 • skilsmässan mellan Barangelina (d.v.s. Brad Pitt och Angelina Jolie)
 • de spektakulära avslöjandena i en pågående ”soap opera” kallad ”Det amerikanska presidentvalet” (där kandidaterna Donald Trump och Hillary Clinton tycks tävla med varann om vem som har flest ”lik i garderoben”)

…så passerade stora händelser närmast obemärkt förbi. Det är främst tre händelser som fastnat på min näthinna:
 1. Kinas valuta, kallad renminbi (men här i Sverige mer känd som yuan), adderades formellt till IMF:s valutakorg kallad SDR (Special Drawing Rights). Där ingår även dollarn, brittiska pundet, euron och den japanska yen.
 2. Deutche Bank är på väg att krascha. Vårdslös, närmast kriminell spekulation inom banken har byggt upp en bubbla som nu är på väg att brista. Sex högt uppsatta chefer inom koncernen ställs nu formellt inför rätta i Italien, anklagade för att mörklägga det akuta läget för sina inversterare
 3. Kontrollen över Internet lämnades formellt över från USA till FN. 

Så vad innebär dessa tre händelser? 

James Corbett på Corbett Report betraktar den första händelsen som det mest signifikanta inom finansvärlden sedan slutet av andra världskriget. Vill man hårddra det hela öppnar detta upp för en global valuta, A One World Currency. Man det gör det i smyg. SDR är ingen valuta i sig. Du och jag kan inte gå in på banken och be att få växla till SDR. Däremot kan obligationer ges ut med SDR som grundläggande valuta. Detta har nyligen gjorts i massiv skala i Kina. James Corbett uttrycker det hela på följande vis:

The yuan was officially added to the IMF’s SDR basket today, which may not be world-shattering in and of itself. But when combined with the revival of SDR-denominated bonds there can be no doubt that the central bankers are making their play for a global currency. Unfortunately, most people have no idea what SDRs are, let alone the role they are going to play in the formation of the global government. Get up to speed with The Corbett Report’s latest article, “SDR World Order.”” https://www.corbettreport.com/sdr-world-order/

Som jag förstår det hela innebär hela innebär detta att om världsekonomin skulle krascha helt, så finns nu en annan valuta föreberedd att rullas ut. En one world currency.Så vad talar för att världsekonomin skulle krascha. Ganska mycket menar många vilket behandlats i ett flertal tidigare inlägg i den här bloggen. Läget i Deutsche Bank kan mycket väl vara just den stubintråd som behövs för detta. Isåfall har den just tänts. Läs bifogad artikel från välrenommerade LaRouche.com, utlagt den 3/10 med titeln ” Impose Glass-SteagallNow—Before Deutsche Bank Blow-Out” för mer information om läget. Lyndon LaRouche förklarar själv allvaret i situationen följande vis:

While these prosecutions are going on, the US Justice Department has yet to indict a single too-big-to-fail bank executive for the biggest financial fraud in history. As the result, an even bigger financial bubble, built upon hundreds of trillions of dollars in derivatives, has been built back up--and is now about to explode. A leading Japanese expert put it bluntly in a recent discussion: Either Glass Steagall is re-instated before the blow-out, and all the top criminal bankers are arrested, or we all face the danger of a systemic crash and the threat of war. Echoing comments by Lyndon LaRouche, he declared "October is the critical moment.''

Det är alltså s.k. derivat (eng. Derivatives) som ser ut att kunna stjälpa världsekonomin och det är just detta som ett flertal ekonomer varnat för länge nu.

Att USA skulle ha lämnat över kontrollen över internet till FN stämmer – men ändå inte. Det är kontrollen över domännamnen (Domain Name System, förkortat DNS) som lämnats över. Innebörden av detta är i princip att Internets telefonbok inte längre kontrolleras av USA utan av FN. Det kan m.a.o. bli svårare att hitta till dina favoritplatser i framtiden, om FN skulle få för sig att censurera mera (diktaturer som Kina med behov av censurering vädrar morgonluft). Men det blir inte omöjligt. Det finns genvägar vilket The Corbett Report berättar om i bifogat videoinslag (jag tar även med en länk till en artikel i Political Insider som beskriver det hela i mer detalj).


Jag gissar att våra historieböcker (om de skrivs av sanningens förkämpar) senare kommer att bekräfta att 2016 i sanning kvalificerade sig som ett äkta Jubilee Shmitah Year. Fast vi vet ju att det inte är slumpen som får dessa händelser att inträffa just ett sådant år. Märkligt nog inträffade samtliga 3 händelser nämnda ovan den 1:e oktober 2016. Den som är intresserade av numerologi och symbolik konstaterar snabbt den potentiella betydelsen av just den här dagen. 1+10 è 11 medan 2+0+1+6 à9. Nine-eleven. Känns det igen?