Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

lördag 24 maj 2014

Nutida arkeologiska upptäckter bevisar bibeltexter som faktisk historia

Vi har alltså spårat konspirationens ursprung. Vi finner den i vad som idag kallas Irak men som då, för 1.000 - 6.000 år sedan gick under namn som  Mesopotaminen. I avsnittet från den 11:e maj i år, kallat ”Konspirationens ursprung – Kungligt blod (royalbloodlines)” blev vi varse om konspirationens arvsmässiga ursprung. Vi blev också varse om att historier som endast finns återgivna i bibelns Gamla Testamente, och särskilt då delar som också sammanfaller med historier berättade i övriga världsreligioners texter, förefaller ha historisk korrekthet. Det verkar som om dessa platser funnits, slag har utkämpats och personer har levt.

I dagens inlägg spinner vi vidare på den tråden. Vi gör det med en dokumentär om Mesopotamien. I denna blir vi varse om ett stort antal arkeologiska upptäckter som bevisar korrektheten i flera av bibelns berättelser. Berättelsen tar oss genom tre civilisationer som alla verkat inom området kallat Mesopotamien: 
 • Babylonierna
 • Assyrierna
 • Sumererna

På denna 50 minuter långa tidsresa träffar vi på fantastiska arkeologiska upptäckter som:
 1. Döda Havs – rullarna.Dessa texter hittades i  en grotta i Qumran år 1947 och utgör i praktiken originalet till texterna i Gamla testamentet. Wikipedia beskriver dem som följer: ”Totalt har 900 dokument i större och mindre fragment hittats. Bland dessa finns skrifter från samtliga av Gamla testamentets bibelböcker utom Ester.[1] Viktigast är en fullständig version av Jesaja. Då de tidigare äldsta kända hebreiska handskrifterna är från 900-talet e.Kr., innebar fynden i Qumran att man fick tillgång till handskrifter som var ungefär 1 000 år äldre och tillkomna före masoreternas standardisering av texten.”
 2.  Meshastelen (ä.k. den Moabitiska stenen)Stenen restes av den moabitiske kungen Mesa till minne av upproret mot och segern över Israels kung. Stenen förvaras idag på Louvren i Paris.Judarnas fångenskap i Babylonien beskrivs livfullt med referens till ett flertal arkelologiska fynd, inte minst då Hammurabis lagar. Även här citerar jag Wikipedia: ” Hammurabis lagar, den gammal-babyloniska lagsamlingen, är den mest kända av de forntida lagarna. Den förvaras idag på Louvren i Paris”.
 3. Den babyloniska fångenskapenJudarnas fångenskap i Babylonien beskrivs livfullt med referens till ett flertal arkelologiska fynd, inte minst då Hammurabis lagar. Även här citerar jag Wikipedia: ” Hammurabis lagar, den gammal-babyloniska lagsamlingen, är den mest kända av de forntida lagarna. Den förvaras idag på Louvren i Paris”. I tillägg får vi flera antydningar om staden Babel med dess murar och torn. Mycket tycks tillägnat kungen Nebukadnessar II som var kung under den babyloniska fångenskapen. Vi kan ana oss till att Babylons Hängande Trädgårdar kanske trots allt funnits på denna magnifika plats.
 4. Bibiloket i assyriska Nineve
  Ännu längre tillbaka i tiden stöter vi på Assyierna (ca 2.000 f.kr.). Här får vi en livfull berättelse om utgrävningarna av det gamla biblioteket i huvudstaden Nineve.
       Särskilt fascinerande här är berättelsen om utgrävningen av Nimrods grav (krigarkungen) där en gammal förbannelse upptäcktes. En förbannelse som hänvisar till underjordens krafter som kommer att drabba de som i framtiden gräver ut just den graven.
 5. De sumeriska skrifttavlorna i staden Uruk
  T
  ill sist är vi tillbaka till Sumerernas tid, 3.000–4-000 år f.kr. Fokus ligger här naturligtvis på de sumeriska skrifttavlorna (som alltså hittades i staden Uruk) och dess synbarliga koppling till vår tids bibeltexter. Även om namn på platser och personer skiljer sig år kan vi här se tydliga likheter, som t.ex. berättelsen om Noaks Ark och syndafloden, Adam & Eva i Edens lustgård m.m. Vi får veta att platsen för Eden troligen är dagens Bahrein.

Se dokumentären. Den är värd det. Den knyter ihop myt och verklighet på att fantasieggande sätt, kantat och bevis för att det kanske inte är någon skillnad mellan dem båda.


På ett ställe I dokumentären berättas historien om Babels Torn och om hur människor efter försöket att bygga just detta kom att spridas jorden över, med skilda språk och med skilda religioner. Sett till det vi upptäckt genom att följa den här bloggen är bibeltexten för Babels torn särskilt intressant. Texten lyder:

Från första mosebok, eller på engelska Genesis 11:7 – “The LORD said, "Behold, they are one people, and they all have the same language. And this is what they began to do, and now nothing which they purpose to do will be impossible for them. 7"Come, let Us go down and there confuse their language, so that they will not understand one another's speech."  And so the LORD scattered them abroad from there over the face of the whole earth; and they stopped building the city.…”
Sett i ljuset av vad vi täckt tidigare i den här bloiggen - om utomjordingar, UFOs, kunskap om universum, kunskap om hela jordklotets yta m.m. får just det här citatet en helt annan mening. Och kanske en helt annan trovärdighet. Det kanske inte var så svårt att sprida våra förfäder världen över. Det kanske inte var så svårt att få dem att byta språk från hebreiska till keltiska eller arabiska. Vi är ju trots allt en flockvarelse. Och vi är trots allt ganska lättledda och lättlurade.
Det tål att tänkas på….


fredag 16 maj 2014

Nyhetsflödet 2014-05-16: Elfte september attacken – Pentagon, en uppdatering

Terrorattackerna mot USA den elfte september 2001 var en av huvudanledningarna till att jag började intressera mig för det jag skriver i den här bloggen. Efter att ha plöjt igenom mängder av material, både bilddokumentärt och skrivet, stod det klart för mig att den officiella redogörelsen för händelserna den dagen är en enda stor lögn. I tidigare inlägg hittar du en del av det material jag då gick igenom. Huvudfokus har legat på World Trade Center byggnaderna och då kanske speciellt byggnad nummer 7 som kollapsade utan att blivit träffat av ett flygplan och med endast smärre kontorsbränder registrerade alldeles innan kollapsen. Ändå kollapsade den byggnaden, med en hastighet motsvarande fritt fall, rakt ner ”i sina egna fotavtryck” som man uttrycker det i de engelskspråkiga dokumentärerna. Redan där är myndigheternas lögn avslöjad. Det är fysiskt omöjligt att detta skulle kunna inträffa, orsakat bara av kontorsbränder. Stål smälter inte vid de temperaturerna som maximalt kan uppnås vi den här typen av brand. Och det faktum att större delen av kollapsen sker med en hastighet motsvarande fritt fall är ytterligare ett faktum som inte kan förklaras med annat än en enda tes – att byggnaden sprängdes under kontrollerade former. Ett professionellt genomfört rivningsjobb.

Dagens inlägg fokuserar på händelserna kring Pentagon den dagen. Vi kommer att få se en dryg timmes lång mycket analytiskt uppbyggd genomgång av händelserna. Det är en genomgång som fullständigt pulveriserar den officiella storyn. Genom att kombinera den storyn med ögonvittnesskildringar, uppgifter från ”Pilots for 911-truth” om vad som är flygtekniskt möjligt och faktiskt fotografiskt material får vi en bild av hur uppenbar lögnen är. 

  


söndag 11 maj 2014

Konspirationens urspung – Kungligt blod (royal bloodlines)

I dagens och några kommande inlägg knyter vi ihop flertalet trådar som vi följt i den här bloggen. Platsen där allt strålar samman ligger i dagens Irak, den södra delen som förr gick under namnet Mesopotamien.
Charlemangne - Karl den Store
Området har fött ett flertal välkända civilisationer. Förutom den sumeriska civilisationen som vi stiftade bekantskap med i förra inlägget så härstammar även den assyriska och den babyloniska från i stort sett samma område. Vi har redan konstaterat att sumererna levde för ca 4.000 år sedan. De efterträddes sedermera av assyrierna och därefter babylonierna. Bibelhistorien beskriver dessa civilisationer livfullt. Arkeologiska utgrävningar har på senare tid kommit att bekräfta flera av dessa historier.

Det första videoinslaget i den här serien behandlar kungliga blodsband (royal bloodlines). Vi har i ett tidigare inlägg blivit varse att 43 av 44 amerikanska presidenter är släkt med varandra. Faktum är att detta inte stämmer. Går vi tillräckligt långt tillbaka i tiden, till frankernas kung i slutet av 700-talet, Charlemange (Karl den Store), så inser vi att samtliga 44 presidenter är släkt med varandra. Och det stoppar inte där. Går vi tillräckligt långt tillbaka i tiden, till de gamla babylonierna så upptäcker vi att samtliga kungahus världen över strålar samman i denna plats och tidpunkt, oavsett vi pratar arabiska, afrikanska, europeiska eller asiatiska kungahus. Dagens film fokuserar till stor del på det brittiska kungahuset.

Kontentan av allt detta är att oavsett om vi lever i en monarki, diktatur, republik eller demokrati så har vi alla en sak gemensam. Det är troligt att vi ytterst ändå styrs av avlägsna släktingar till de en gång så mäktiga assyriska och babyloniska härskarna. Det som är störande med detta faktum är att dessa härskare ägnade sig åt ockulta, sataniska ritualer. Samma typ av ritualer som vi funnit i ett tidigare blogginlägg kallat ”Bohemian Grove - sataniska kulter även i våra dagar” hittar vi alltså bland de häskare från förr vars avlägsna släktingar vi lyder under idag. Det har i alla tider accepterats att kungar och drottningar bevarar sin upphöjdhet genom giftermål med andra kungligheter. Det har pratats om "blått blod". Men vad innebär egentligen detta. Är det kanske en särskild typ av gen man försöker bevara? En specifik egenskap?

Dagens video sägs vara baserad på gedigen forskning. Dess upphovsman uppmanar oss till att inte köpa det han berättar rakt av utan att själva forska och ta reda på hur saker och ting förhåller sig.
Det är en krävande film. Oerhört mycket fakta om släktskap och händelser presenteras textuellt i mycket snabb följd. Det är ibland svårt att följa med. Koncentration och tålamod krävs m.a.o. för att få full behållning av materialet som presenteras. 
söndag 4 maj 2014

De sumeriska skrifttavlorna – saga eller verklighet?

I förra inlägget bekantade vi oss med de sumeriska skrifttavlorna. I dagens inlägg går vi på djupet. Vi börjar med att konstatera att det är en fantastisk historia de berättar . Vi får bl.a. veta:

·         Att en planet vid namn Tiamat kolliderade med en annan med namnet Nibiru för 4 miljarder år sedan. Tiamat klövs och kvar blev en väsentligt mindre planet – den vi idag känner som Tellus eller Jorden. Resten av materialet från Tiamat slungades ut i rymden och bildade dels det vi idag känner som asteroidbältet, dels ett flertal kometer.
The Anunnaki
·         Att liv på jorden uppstod som en följd av just den kollisionen. Liv fanns redan på Nibiru och vid kollisionen överfördes bakterier till Tiamat / Jorden.
·         Att varelser från Nibiru, sk. Anunnakis, långt efter kollisionen började färdas till jorden i syfte att utvinna guld.
·         Att vi människor skapats genom genmanipulation utförd av Anunnakis. Syftet var att få fram slavar som kunde hjälpa till med gruvdriften. 

Världen är kluven mellan de som hävdar att sumerernas berättelser är myter, sagor medan andra hävdar att det är en korrekt skildring av vårt solsystems historia. Det mesta tyder på att de senare har rätt. Låt oss titta på varför jag hävdar det:

 • För ca. 6.000 år sedan beskrev alltså sumererna vårt solsystem med en exakthet som vi själva  inte lyckats matcha någorlunda förrän under  de senaste årtiondena. Varje planet är avbildad i korrekt storlek i relation till de övriga och dess position i solsystemet är korrekt inritad. Dessutom har de med en extra planet, Planeten X, som många tror finns men som ännu inte hittats.
 • Människans kännedom om solsystemet var länge ytterst begränsad. Det var inte förrän Galileo Galilei tog fram sitt berömda teleskop som kunskaperna började klarna. Uranus och Neptunus hittades. Pluto hittade vi inte förrän 1930.
 • Sumererna verkar ha haft en intim kännedom om planeterna i vårt solsytem. De beskriver egenskaperna hos flera av planeterna. Mars, Uranus och Neptunus beskrivs på ett sätt som vi själva kunnat bekräfta först på senare tid med obemannade rymdfärder långt ut i rymden t.ex. att det funnits vatten på dessa planeter).
 • Vad gäller genmanipulation för att skapa oss människor så tycks även denna myt kunna bekräftas genom studier av kromosomerna i vårt DNA. Detta har vi redan täckt i tidigare inlägg i föreläsningar av amerikanen Lloyd Pye).

Zecharia Sitchin
De sumeriska skrifttavlorna borde vara en vetenskaplig sensation. Vi borde ägna stora forskarinsatser åt att ta reda på mer om dessa. Vi, Homo Sapiens, vars främsta kännetecken är vår nyfikenhet. Vår vilja att ta reda på hur saker och ting verkligen förhåller sig. Vår driftighet. Men vad gäller den här upptäckten så tigs all information ihjäl. Jag gjorde ett par sökningar på nätet. Texten ”Sumeriska skrifttavlor” gav ingenting förutom ett knippe konspirationsbloggar (med min egen på nionde plats). Jag sökte därefter på texten ”Uruk”, d.v.s. namnet på platsen där dessa tavlor hittades. Nu hittade jag lite mer. Jag valde ut en text från tidsskriften Allt Om Historia och en från Populär Vetenskap för att se vad man skrivit om skrifttavlorna.  Vi börjar med Allt Om Historia som skriver följande:

Kilskriften blev aldrig enkel och effektiv: Uruks första skrivare måste lära sig över 2 000 tecken, och de skapade bara listor och förteckningar, inga sammanhängande berättelser. Ändå är det tack vare dem som människan tog språnget in i den litterära världen.

Texten i Populär Vetenskap är inte heller särskilt informativ. Där kan man läsa följande:

”Men ordskriften utvecklades så småningom till fullfjädrad kilskrift där ett tecken oftast står för ljudvärdet i en stavelse. Tecknen gjordes genom att man i mjuk lera tryckte in ett skrivredskap i olika vinklar. Vanligtvis användes ett vassrör. Kilskriften spreds till en lång rad språkgrupper i Mellanöstern och den användes nästan ända fram till Kristi födelse.”

Dags då för dagens första videoinslag. Detta hämtas från The Phenomenon Archives. Vi får träffa ett diverse forskare, däribland Zecharia Sitchin men också ett flertal andra. De berättar om skrifttavlorna. De förundras. De försöker analysera. De försöker förstå. Jämför detta med 2 av våra egna populäraste tidsskrifter…


torsdag 1 maj 2014

Människans ursprung – allt du känner till är fel

Skelett från Australopithecus - "Lucy"
Vår uppfattning om oss själva och vår omvärld är byggd på egen erfarenhet. Vi formar vår verklighetsuppfattning efter det vi lärt oss i skolan, läst i media, lärt genom kontakter med andra människor o.s.v.  Men tänk om allt vi lärt oss skulle visa sig vara fel. Tänk om vi alla blivit förda bakom ljuset. Lurade helt enkelt.

Dagens inlägg fokuserar på en fantastisk föreläsning. Återigen träffar vi Lloyd Pye som vi känner från 2 tidigare blogginlägg. Han kommer att berätta en historia som spänner över många år och många skilda områden. Det fantastiska med det du kommer att få se och höra är att vi här knyter ihop säcken. Den fornhistoriska berättelse vi följt i den här bloggen kopplas ihop med den mer sentida, konspiratoriskt inriktade historieskrivningen. Plötsligt klarnar alla samband.

Föreläsningen börjar med människans ursprung. Vi får i rask följd bekanta oss med några av de arkeologiska skelettfynd som gjorts genom åren. Vi känner igen många av dessa, som Lucy t.ex. Det Pye gör är att han pekar på några dramatiska förändringar som skett. Förändringar som är så pass stora att de inte kan förklaras med evolutionsbiologiska teorier. Han poängterar när i tiden dessa dramatiska förändringar skett. För 2 miljoner år sedan kom Homo Habilis och därefter Homo Erectus. Plötsligt gick vi på två ben. Sedermera kom även Homo Neanderthal, vår förmodat närmsta släktning. För 200-250.000 år sedan kom så Homo Sapiens, som en blixt från klar himmel (först Cromagnon, därefter Homo sapiens sapiens för 120.000 år sedan). Pye pekar på de enorma skillnader som finns mellan dessa olika arter av tidig människa. Inte minst skillnaderna mellan Homo Sapiens och Neanderthalarna, särskilt vad gäller benstomme och muskler. Här pratar vi som sagt om vår förmodat närmaste genetiska släkting. Men det är nästan som om vi kom från olika planeter, säger han.

Pye skjuter teorin om ”den felande länken” i sank (en teori som evolutionsbiologer själva övergett sen ett antal år tillbaka). Därefter övergår han till att hävda att det är troligt att släktingar till tidiga mänskliga varelser, han kallar dem homonoider, faktiskt lever än idag. Vi hittar dem i avlägsna delar av vår värld; i djungler, regnskogar, otillgängliga bergstrakter etc. Detta skulle förklara de 100.000-tals ögonvittnesskildringar om håriga, robusta, människolika varelser som siktats på just dessa platser. Vi pratar här om Yeti, Big Foot och 2 arter till. Lloyd Pye menar att de finns. Historierna om nutida homonoider är många och övertygande. Inte minst den om ryska Zana – Neandertalkvinna som fångades i Kazakhstan-området runt 1850 och gjordes till slav. Zana lärde sig aldrig att prata. Några av hennes efterlevande är fortfarande kvar i livet. (Här ska dock tilläggas att DNA analyser genomförda på både Zana och hennes son Khwit sägs bevisa att båda var människor, inte Neandertalare).

Under hela första delen av föreläsningen målar Lloyd Pye upp en bild av att homonoiderna är perfekt anpassade för liv på den hör planeten medan vi, Homo Sapiens, inte alls är det. Den som designade oss gjorde ett ganska dåligt jobb, påpekar han. Så varifrån kom vi? Hur kan vi förklara de stora skillnaderna?
Sumererna och solsystemet

Nu övergår historien till att fokusera på Sumer och sumererna. Sumer var en plats i dagens Irak. Sumererna är den första, kända, avancerade civilisationen. Denna daterar i historieböckerna 6.000 år tillbaka i tiden. Den är känd främst, och nästan enbart, för det första skriftspråket – s.k. kilskrift.  Men vi har bara fått veta att de skrev. Inte vad de skrev. Och det är här det blir häpnadsväckande. En forskare vid namn Zecharia Sitchin ägnade större delen av sitt liv åt att översätta de sumeriska skrifttavlorna. Det de berättar är bl.a. följande:

·         Att vårt solsystem består av 10, inte 9 planeter. Dessa planeter har man ritat upp i dess exakta relativa storlek och sitt exakta avstånd till solen.
Jordens skapelse (enligt sumererna)
·         Att den 10:e planeten, kallad Nibiru, har en omloppsbana som kraftigt skiljer sig från övriga. Dess omloppstid runt solen är ca 3.600 år
·         Att för ca. 4 miljarder år sedan så kolliderade Nibiru med planeten Tiamat. Kollisionen i princip sprängde sönder Tiamat. Ena halvan är det vi idag kallar för Tellus eller vår jord. Andra delen splittrades och blev till det vi idag kallar för asteroid-bältet samt diverse kometer
·         Att hela kollisionen beskrivits i Sumerernas skapelseberättelse.
·         Att det som berättas i de sumeriska skrifterna är i långa stycken samma sak som beskrivs i vårt Gamla Testamente. Allt ifrån skapelseberättelsen till berättelsen om Adam och EvaSå långt sumerernas syn på jordens skapelse. Det blir än mer fascinerande när vi tar en titt på vad de sagt om människans skapelse, nämligen följande:

·         Att liv på jorden uppstod i samband med kollisionen. Bakterier fördes över från Nibiru till Tiamat.
·         Att varelser från Nibiru (de kallas The Anunnaki vilket översatt till engelska betyder ”those who from heaven to earth came”) både besökt och bebott jorden. Pye påpekar att våra forntida monolitiska monument också är beviset för detta.
·         The Anunnaki kom till jorden redan för 430.000 år sedan. De landade i Irak. Deras uppdrag var att utvinna guld. Guld behövdes nämligen för att rädda atmosfären på Nibiru som var på väg att förstöras. Platsen där de inledde sina utgrävningar fick namnet Eden och ligger i Tigris-dalen. Ganska intressant.
·         Efter 150.000 år flyttades verksamheten ner till Sydafrika. Man bytte från att utvinna guldet ur vattendragen till att utvinna guld från berggrunden (i gruvor).
Adams calendar, Sydafrika
·         Vi vet alla att gruvdrift är tungt och smutsigt. Något som The Anunnaki ville undvika. Någon kom på idén att ett sätt att undvika detta vore att låta någon annan göra jobbet. Någon av jordens ursprungliga invånare.  Problemet var att jordens invånare saknade den intelligens som krävdes.
·          The Anunnaki hade tekniken för genetisk manipulation. Människan skapades helt enkelt som en korsning mellan en homonoid kvinna och en utomjordlig man. Vi skapades i Sydafrika för ca 200 – 250.000 år sedan. Vårt DNA skvallrar om att detta faktiskt stämmer (Vi har 23 kromosompar, Anunnakis 24. Sättet att fixa det var att fusionera ihop andra och tredje kromosomen till bara en. Vips är vi nere i 23…).
·         De gjorde oss till kopior av dem själva. Men de gav oss bara 90% av hjärnans kapacitet. Logiskt med tanke på att vi designats till att vara deras slavar.


Låter det fantastiskt? Självklart gör det det. Pye ägnar därför nästa del av föreläsningen till att ge oss de genetiska bevisen för att vi faktiskt är resultatet av genmanipulation. Han gör det, som nämnts ovan, på kromosomnivå.

Dags nu för föreläsningen. Se den. Inte bara en gång utan flera gånger. Det förfaller kanske långsökt. Men ändå, bevisen runt omkring oss talar tydligt till fördel för den här historien och inte för den saga vi lärt oss i skolan och från media och mainstream litteratur. Det är dags för oss att vakna.