Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

måndag 29 februari 2016

Carroll Quigley - den ofrivillige visselblåsaren

Carroll Quigley och hans mest kända verk
Du som följer den här bloggen kanske många gånger ifrågasätter det som skrivs. Möjligen undrar du om det verkligen finns en global elit som eftersträvar införandet av det vi kallar ”The New World Order”. Finns det några bevis för detta. Svaret är ja. Bevisen är många. Några av de tyngsta kommer från insidan av just den organisation jag valt att kalla ”den globala eliten”.

Vi ska åter stifta bekantskap med Carroll Quigley. Mr. Quigley var historiker och professor vid bl.a. Georgetown University. Han var så pass inflytelserik och betydelsefull att han fick ett särskilt omnämnande vid Bill Clintons invigningstal som nybliven president år 1993.  Som du redan förstått har jag redan publicerat inlägg om Carroll Quigley – inte minst det från den 19/1 2014 med titeln ”The Quigley Formula – Tragedy and Hope”. I det inlägget skrev jag bl.a. följande:


   ”Dagens inlägg handlar om professor Carroll Quigley (1910 – 1977), professor och lärare i historia vid kända universitet i USA, bl.a.Georgetown. Jag har redan nämnt honom i ett inlägg från den 2/11 -2013. Anledningen till att han är viktig är därför att han är en insider.  Han har studerat den grupp vi följer i den här bloggen. Den som vi kallar ”the Globalist Elite”.
   Quigley  studerade gruppen under 20 års tid. Han fick  dessutom chansen att under 2 års tid följa dess arbete på nära håll; ta del av dess dokument, träffa dess mest inflytelserika personer, få en inblick i dess organisation och dess målsättningar. Han är inte en s.k. whistleblower. Han är tvärtom mycket positivt inställd till den här gruppen och vad den uppnått. Quigley är alltså inte bara en insider. Han är att betrakta som av ”dem”. Han var under några år deras historieskrivare.
    Det märkliga med de böcker han skrev är att de finns tillgängliga för allmänheten (vilket inte var avsikten från början). Hans böcker inkluderar ”The Anglo-American Establishment: From Rhodes to Cliveden” samt ”Tragedy and Hope”. Vem som helst kan beställa dem från t.ex. Amazon eller annan nätbokhandel. Nog för att ”the Globalist Elite” försökte stoppa de här böckerna när de väl insett sitt misstag. Men det var för sent. Det hade redan producerats piratkopior av dem som sålde ”som smör”. Därför finns de kvar tillgängliga för vem som helst som vill kontrollera fakta.”
Nu märker du varför jag benämner Mr. Quigley för ”den ofrivillige visselblåsaren”. För dig som vill läsa det inlägget i sin helhet, inkluderande en intressant dokumentär rekommenderas följande länk: >>>till inlägget ”The Quigley Formula – Tragedy andHope”

I dagens videoinslag ges du en kortfattad sammanfattning om Carroll Quigley och i vilka sammanhang och organisationer han har figurerat. Du ges en inblick i hur organisationen fungerar samt hur den har infiltrerat samtliga viktiga samhällsfunktioner runt om i världen och i praktiken tagit över dem från insidan. Clintons invigningstal får även den en plats i detta korta, sevärda videoinslag.
söndag 21 februari 2016

Tredje Världskriget: Pikes brev till Mazzini – bevisen för dess existens

Du som följer min blogg har märkt att jag ofta pratar om ett tredje världskrig som är på väg att bryta ut. Första gången jag gjorde detta var redan för 2 år sedan, i ett inlägg som i grunden handlade om krisen i Ukraina. Jag skrev det inlägget den 3/3-2014 och gav det titeln ” Framtid - Ärdet Tredje världskriget som knackar på dörren?”.  

Anledningen till att jag redan då förutspådde ett världskrig är ett brev som skevs 1871. Författare till brevet var en amerikansk, högt uppsatt frimurare vid namn Albert Pike. Mottagare var Guiseppe Mazzini, den man som påstås ha tagit över ledarskapet för ”The Illuminati” efter Adam Weisshaupt. Brevet beskriver att det krävs tre världskrig för att införa The New World Order (något som ofta nämnts i den här bloggen). De tre världskrigen beskrivs sedan detaljerat och vi kan se att de 2 första uppfyllts till punkt och pricka, i enighet med detta ”blueprint” – denna plan. Det tredje ser ut att vara på väg. Även det ser ut att uppfylla planen. Mer detaljer hittar du i många tidigare inlägg, bl.a. det som jag länkat till ovan från 3/3-2014.

Många protesterar kanske och menar att det inte finns några bevis för att ett sådant brev någonsin funnits. De menar att allt säkert är påhittat och att brevet säkert skrivits på senare tid. Låt oss därför titta på hur det ligger till med den saken. Vad finns det för bevis för brevets faktiska existens?
Rodriguz bok (länk till Amazon)

Den som gjort breven mest kända är en kanadensisk ”intelligence officer” vid namn William Guy Carr. Han har skrivit ett flertal böcker – bl.a. ”Pawns in the game” (1955) och ”Satan, prince of this world” (1959). I videomaterialet i den här bloggen refereras det ofta till just William Guy Carr och dennes avslöjanden. I bägge de ovan nämnda böckerna nämner Carr just brevväxlingen mellan Pike och Mazzini – inklusive texten om de 3 världskrigen. Som källa för sitt påstående nämner han en bok med titeln ”the mystery of Freemasonry unveiled”. Bokan publicerades först 1925. Dess författare var en karidnal från Santiago i Chile vid namn Caro Rodriguez. Du ser bokens omslag härintill, tillsammans med en länk till Amazon.com där du alltså kan köpa densamma. Även här nämns publiceringsåret 1925. Värt att notera är att William Guy Carr avled under oklara omständigheter strax efter publicernadet av just boken ”Satan, prince of this world”.

Vi kan alltså konstatera att, om inget annat, så kan vi åtminstone spåra textens existens tillbaka till 1925 (det sägs att själva brevet även funnits på British Museum fram till på 1920-talet men detta förnekas från officiellt håll). Detta innebär, som jag ser det, att vi bör ta innehållet i brevet på största allvar. Både för att dess autenticitet förefaller riktig men också för att händelser i omvärlden idag ser ut att besanna dess innehåll återigen.  lördag 13 februari 2016

Syrien – en analys. Inbördeskrig idag, världskrig imorgon

Vad är det som händer i Syrien egentligen. Detta lilla land med runt 20 miljoner invånare. USA bombar. Turkiet, Frankrike, Israel och Ryssland likaså. I tillägg har du ”moderata” rebeller, IS, Iran och Kina som bistår med marktrupper, alternativt militär rådgivning. Tyskland och Storbritannien kommer eventuellt också att ansluta sig till skaran. Vadan detta enorma engagemang och intresse. Varför plöjs dessa enorma resurser ner för att delta i detta krig. Vad är det yttre syftet?

Det enda syftet som anges från NATO och Väst är att man önskar få bort den nuvarande regimen – anförda av president Bashar al Assad - som man anser förtrycker sin egen befolkning. Kan det vara av rent humanitära skäl som vi i väst engagerar oss i Syrien-frågan? Om så vore fallet, varför hanterar vi isåfall inte Nordkorea eller Saudiarabien på samma sätt. Nej, isället har vi med oss Saudierna på ”vår sida” som en allierad i Syrienfrågan. Så, humanitära skäl? Knappast. Eller som David Icke uttrycker det i dagens videoinslag: ”- It is so blatantly obvious you would think even a child could see it”.

Hur inleddes egentligen konflikten? Vad låg bakom? Från officiellt håll får vi veta att det började med fredliga demonstrationer som efter några dagar bemöttes av regimen med brutalt våld. Detta blev den tändande gnistan till något som därefter bara eskalerat. Men stämmer det? Kan vi lita på den historiebeskrivningen? Flertalet oberoende källor ger en annan bild av händelseförloppet. De menar att landet infiltrerades av utländska legosoldater, utbildade av oss i väst. De gick med i demonstrationståget. Det var dessa soldater som låg bakom det utlösande våldet mot demonstranterna. Inte Assad-regimens soldater. De menar vidare att det är samma soldater som därefter finns på rebellsidan, kämpandes mot regimen. Osannolikt? Ett sådant händelseförlopp vore inget nytt utan följer ett mönster som vi ser upprepas gång efter gång i världspolitiken.

David Icke benämner detta ”The Hidden Hand behind events”. Han menar att det finns en ”skuggregering” i världen som genom århundraden, om inte årtusenden, styrt mänskligheten efter eget tycke. Han menar att det finns ett högre syfte bakom Syrien-konflikten. Han fruktar att det vi ser är upptakten till ett tredje världskrig – ett krig där kärnvapen kommer att användas. Detta skulle isåfall följa den plan – det Blueprint – som 1877 togs fram för genomförandet av New World Order.  Planen beskrivs i ett brev mellan 2 högt uppsatta representanter för Frimureriet. Brevet författades av Albert Pike och skickades till Guiseppe Mazzini. Vi har vid ett flertal tidigare tillfällen stiftat bekantskap med nämnda brev. Planen beskriver 3 världskrig. De 2 första har till punkt och pricka följt planen. Det tredje ser ut att också göra det.
måndag 8 februari 2016

En närmare titt på Zika-virusutbrottet i Brasilien

Omständigheterna kring det pågående utbrottet av Zika-feber i Brasilien är mycket märkliga. En titt på virusets historia indikerar att någonting har skett under det senaste året som inte tidigare observerats eller rapporterats:
  • Viruset har varit känt sedan 1947 då det upptäcktes (en apa var värddjur) i Afrika och patenterades av The Rockefeller Foundation. 1952 är året då de första fallen av Zika-feber hos människor rapporterades.
  • Från 50-talet fram till 2007 har spridningen av Zika-feber varit begränsad till Afrika och Sydostasien. 2007 rapporterades fall i Polynesien. Från 2015 och framåt rapporteras alltfler fall från Sydamerika i ett närmast explosivt utbrott, med Brasilien som ett uppenbart centrum.
  • En smittad person utvecklar normalt endast milda symptom. Svenska Folkhälsomyndigheten beskriver dem på följande vis på sin hemsida: ”De vanligaste symptomen är feber, konjunktivit (ögoninflammation), ledvärk och utslag. I allmänhet varar symptomen 2-7 dagar. En stor andel av infekterade får ett helt asymtomatisk förlopp. Vanligen ger zikainfektion inga komplikationer. Under utbrotten i Polynesien och Brasilien har infektionen dock i vissa fall misstänkts kunna ge allvarliga neurologiska komplikationer. Ett ökat antal fall av nyfödda med mikrocefali och vuxna med Guillain-Barrés syndrom misstänks kunna vara associerade till infektionen men sambandet och eventuell risk är i dagsläget inte klarlagd. ”.
  • Precis som sina nära släktingar Dengue-feber, och Yellow Nile-feber (men även precis som Malaria) så är dessa sjukdomar kända för att de överförs till människor via infekterade myggor. De har alltså inte betraktats som överförbara mellan människor; varken sexuellt, från foster till foster eller via saliv. I fallet Zika har detta av någon anledning börjat förändras sedan 2007. Första rapporterna om möjlig spridning via sex har kommit in i år – 2016.
  • Innan utbrottet i Brasilien 2015 hade inga fall av Microcefali (förminskat huvud hos nyfödda barn samt hjärnskador) satts i samband med Zika.

Det pågående utbrottet i Brasilien är alltså exceptionellt. Plötsligt har vi över 4.000 fall av Microcefali inrapporterade. Vi har även fått rapporter om 3 fall av Zika som överförts via sexuell aktivitet. Vad är det som händer med Zika-viruset? Vad är förklaringen? Vi behöver ta oss en närmare titt.

Smaband mellan Zika utbrott och GMO myggor
Det första vi upptäcker i detta detektivarbete är att det sedan ett år tillbaka, i samma område i Brasilien som det nu drabbade, släppts ut miljontals genmodifierade myggor per vecka. Tanken med dessa genmodifierade myggor är att man har tänkt bekämpa förekomsten av Dengue-feber. Detta sker genom att förökningen av arten kraftigt hämmas genom den ändrade genuppsättningen. Mer om detta kan du läsa om i den härifrån länkade Activist Post-artikeln ”Outbreakepicenter in same are where gm mosquitos were released in 2015”  (varifrån även den inlänkade kartan hämtats). Företaget bakom den nya tekniken för att bekämpa Dengue heter Oxitec och är brittiskt. De sponsras av bl.a. The Bill and Melinda Gates Foundation...

Men det stannar inte här. Utsläppet av dessa myggor kan möjligen förklara utbrottet av Zika-feber. Men det förklarar inte förekomsten av Microcefali och inte heller varför sjukdomen plötsligt börjar spridas mellan människor.

Gräver vi vidare hittar vi ännu ett märkligt spår. I slutet av 2014 meddelade den brasilianska hälsoministern om att ett nytt vaccin skulle vara obligatoriskt för alla gravida kvinnor med början 2015. Eftersom det är obligatoriskt, har mödrar med missbildade barn alltså fått detta vaccin. Denna rekommendation i sig baserades på något amerikanska Center for Disease Control (CDC) rekommenderat – nämligen att ta ett vaccin kallat TDAP i tjugonde graviditetsveckan. TDAP kombinerar stelkramp-, difteri- och kikhostevaccin till ett enda vaccin. Man har aldrig bevisat att TDAP är säkert för användning under graviditet. The Bill and Melinda Gates Foundation har tydliga kopplingar även till användandet av detta vaccin. Mer om detta i den länkade utmärkta artikeln från Bakom Kulisserna kallad ”Zika-virus,vad de inte berättar”.

Vi har alltså framför oss ett virus som beter sig på ett aldrig tidigare observerat sätt. Vi har tydliga möjliga kopplingar till introducerandet av miljontals genmodifierade myggor i det drabbade området. Vi har tillika möjliga kopplingar till ett pågående vaccinationsprogram i området. Finns det någon som tror att dessa möjliga samband utreds?

Ser vi den här händelsen i ljuset av vad vi tidigare skrivit om avseende depopulation i den här bloggen hittar vi något som ser ut som The Perfect Storm. Brasilien drabbas, alldeles före Olympiska Spelen. Det i sig ger högsta tänkbara publicitet. Det betyder att mängder av människor skräms till att undvika graviditet, undvika resor till regionen och dessutom till att vaccinera sig. För även om ett vaccin ännu inte tagits fram mot Zika-feber så tror jag vi kan vara säkra på att det lagom till OS har introducerat ett. Vi har tidigare sett en tydlig koppling mellan vaccin och sterilitet i tidigare inlägg. Spåren är tydliga men kommer som sagt inte att utredas - var så säker.