Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

fredag 13 september 2019

Censuren intensifieras, sanningen förträngs – och världen sover


Skulle du acceptera att leva i ett totalitärt samhälle? Frågan kan tyckas befängd. Om samma fråga skulle skickas ut i enkätform till oss svenskar skulle vi troligtvis få ett rungande, hundraprocentigt ”Nej” till svar. Ändå är det dit vi är på väg, menar jag. Och knappast en enda person verkar reagera.

I dagens nätupplaga av BBC.com finns det en artikel med rubriken ”YouTube advertises big brands alongside fake cancer cure videos” (läs hela artikeln här)Genom artikeln får vi veta att företaget YouTube, och samhället i stort, står inför ett stort problem. Vi får veta att BBC genomfört en undersökning där man använt YouTubes sökfunktion, med 10 olika språkinställningar, och på så vis hittat över 80 videor med ett falskt hälsobudskap. De flesta av dessa gav, vad BBC menar är, oseriösa råd om bl.a. hur man kan bota cancer. Många av dessa videor hade även reklam från kända företag kopplade till sig. Som exempel på dessa oseriösa råd nämner BBC gurkmeja, bakpulver, juice-diet, fasta, åsnemjölk och kokande vatten. Som exempel på företag vars reklam figurerar i dessa sammanhang nämns Samsung, Heinz och Clinique. Artikeln poängterar att det är videoskaparen samt det Google-ägda företaget YouTube som tjänar pengar på de reklamintäkter som kommer in.

Läser vi vidare i artikeln får vi veta att problematiken ingalunda är okänd. Redan i januari i år aviserade YouTube avsikten att ”ta bort information som riskerar att vilseleda tittaren på ett skadligt sätt – genom videor som förespråkar falska mirakelkurer för allvarliga sjukdomar”. Företaget försäkrade dock att detta ingripande inledningsvis ”bara skulle påverka ett fåtal videor och enbart till engelskspråkiga, amerikanska sådana”. BBCs artikel påpekar nu att problemet är mycket större än så. Det berör i praktiken samtliga undersökta språkgrupper och länder.

Problemet - menar artikeln, som här refererar till en forskare vid namn Erin McAweeney - ligger i YouTubes sökalgoritm. Har du nyligen sett en video som handlar om botemedel mot cancer, så kommer denna algoritm att leta efter – och föreslå – andra videor med liknande innehåll och syfte.  Problemet är dock att sökmotorn inte kan skilja mellan seriöst och oseriöst innehåll. Det betyder att du, trots att du kanske först har sett en ”seriös” video om cancer och dess botemedel, nu kan ledas längs en väg där du får se den ena, efter den andra oseriösa videon.

BBC konstaterar därefter att samma problematik förekommer på området falska nyheter – ”fake news”. Artikelförfattaren konstaterar att YouTube vid ett flertal tillfällen anklagats för att leda sina tittare ”ner i det kaninhål” som kallas Konspirationsteorier. Jodå, även artikelförfattare har markerat just det ordet i fetstil…

När vi läser vidare i artikeln får vi veta hur systemet dock verkar ”sanera sig själv”. De företag som nämndes ovan – Samsung, Heinz och Clinique – tillsammans med andra såsom bl.a. Booking.com, appen ”Grammarly” samt 2 universitet, har när BBC kontaktat dem, mangrant distanserat sig från ovan nämnda videor. De har kontaktat YouTube och bett företaget om att säkerställa att deras reklam inte ska kunna dyka upp i tveksamma sammanhang som det just nämnda.

Ett censurerat YouTube
Så hur agerar YouTube? Här får vi veta att YouTube kontinuerligt arbetar för att ”optimera” sina sökmotorer. De har också möjlighet att ”demonisera” vissa YouTube-kanaler. Artikeln nämner att på så vis har man lyckats demonisera kanaler som sprider ”antivaccin desinformation”. Ojdå. BBC tycks anta att all information som är negativ till vaccin är att betrakta som lögner och falsk information.

Artikeln går vidare med att konstatera att systemet med demonisering samt reklamblockering inte verkar vara kraftfullt nog. Ovan nämnde forskare, Mr McAweeney, påstår att dessa åtgärder i sig inte verkar räcka till utan att flera av de problematiska video-inslagen ändå når ut till en bred publik. Så hur kommer samhället åt detta problem.

YouTube har i ett uttalande kring detta sagt att ”falsk och vilseledande information är ett stort problem men att företaget har vidtagit åtgärder för att lyfta fram information från seriösa källor samt motverka information från oseriösa sådan”.

Hur ska då problemet lösas? Artikeln beskriver att det inte finns någon mirakelkur men att det vore bra om seriösa företag och organisationer kunde producera mer material och lägga upp detta på YouTube. ”En del av problemen skulle lösas om yrkeskunniga började producera och lägga ut material” är ett citat som hämtats från artikeln. På så vis kunde det mer oseriösa ”tryckas undan”, menar man.

Du som läsare kanske inte ser anledning till oro över det som jag skriver ovan, och som alltså speglas i BBCs artikel.  För egen del ser jag med all önskvärd tydlighet hur detta ger oss kunskap om hur det totalitära samhället införs – men det sker på ett så genomtänkt sätt, stegvis, att de flesta av oss samtycker och håller med om att åtgärderna behövs. Vi håller med om att medborgaren behöver skyddas från information som kan få dem att fatta fel beslut relaterat till en livshotande sjukdom. Vi håller med om att det vore bra om vi kunde lita på den information som presenteras för oss. Men vi är omedvetna om att det finns en större agenda bakom agerandet. Vi har all anledning att ställa oss frågan ”kan vi lita på våra maktutövare”? 

Jag har för egen del, på senare tid, kunnat lägga märke till att framförallt YouTubes sökfunktioner förändrats kraftigt. Det har blivit svårare att hitta relevant material. Dessutom märker jag att en hel del av materialet som jag länkar till i bloggen har tagits bort.

Larmklockor ringer!
Ett annat exempel på hur det blir allt svårare att publicera material på internet och sociala media är de nya upphovsmannarätts-lagarna som röstades igenom i Eu tidigare i år (se artikel publicerad på svt.se/kultur imars). Den mest omstridda delen i den nya lagen gäller det som kallas ”artikel 13”. Denna ställer ”…krav på att digitala plattformar ska ta ansvar för uppladdning av material, till exempel musik, bilder och nyhetsartiklar, som kan innebära ett upphovsrättsintrång”. Det innebär i praktiken att företag som Facebok, Worldpress, Twitter, YouTube med flera måste införa någon form av filtrering för att förhindra att deras användare laddar upp material som är skyddat av upphovsrätten. Detta kanske inte låter så farligt vid en första anblick men det innebär att om en blogg eller föreläsning eller dokumentär film råkar i sin tur innehålla material som visar sig vara upphovsrättsskyddat så kan även det drabbas av filtreringen. Konsekvenserna kan bli långtgående för den eller de som inte säkerställer att de har en fungerande filtrering.

Allt handlar till sist om huruvida vi kan lita på våra myndigheter, media och maktutövare. Notera då också att maktutövare även inkluderar de som företräder stora multinationella organisationer. Anser du att så är fallet kan du lugnt somna om. Men för oss som inser att vi inte kan lite på dessa ”maktens utövare” så bör väckar- och alarmklockorna nu ringa. Någonting är på väg att hända just nu och det går fort. Väldigt fort. Alla de sanningar vi själva vaknat upp till är på väg att plockas bort från nätet. Och frågan vi bör ställa oss blir då ”-Hur ska vi kunna sprida dessa sanningar till våra medmänniskor därefter”?