Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

lördag 21 maj 2016

Agenda 21 / 2030 – FN:s handlingsplan för att implementera NWO

FNs dokument "Our Common Future" (1987)
Har du hört talas om Agenda 21 eller Agenda 2030. De flesta av oss har inte gjort det. Ändå är det just dessa 2 dokument som påverkar dig och mig mer än nästan något annat just nu. Syftet med dagens inlägg är att göra dig medveten om dessa dokument och dess inverkan / påverkan på våra liv idag och vår gemensamma framtid.

Ett annat ord för Agenda 21 är Sustainable Development. FN:s och Världsbankens definition av Sustainable Development lyder som följer:

Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs."

FN har satt upp 17 mål för Sustainable Development. Det är dessa som världen nu håller på att sträva mot. De 17 målen är:

1)         End poverty in all its forms everywhere
2)         End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture
3)         Ensure healthy lives and promote wellbeing for all at all ages
4)         Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all
5)         Achieve gender equality and empower all women and girls
6)         Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all
7)         Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all
8)         Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment, and decent work for all
9)         Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialisation, and foster innovation
10)     Reduce inequality within and among countries
11)     Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable
12)     Ensure sustainable consumption and production patterns
13)     Take urgent action to combat climate change and its impacts (taking note of agreements made by the UNFCCC forum)
14)     Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development
15)     Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification and halt and reverse land degradation, and halt biodiversity loss
16)     Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels
17)     Strengthen the means of implementation and revitalise the global partnership for sustainable development

Visst låter det bra! Det låter som något vi alla skulle kunna skriva under nästan obesett. Men vad händer om vi dröjer lite med den underskriften. Vad händer om vi granskar innebörden av detta i sömmarna?

FNs dokument "Agenda 21" (1992)
För att kunna granska Agenda 21 tar vi hjälp av föreläsaren i dagens videoinslag, John Anthony. John driver ett eget litet företag i USA och är också medlem i en organisation kallad The Heartland Institute. John tar oss med på en resa där vi blir varse historien om hur Agenda 21 och Agenda 2030 tillkom. Vilka var huvudmännen bakom de dokument som i FN:s regi togs fram och hur spreds de, världen över.  Det är framförallt tre dokument som är viktiga för förståelsen av Agenda 21:
 • Our Common Future – (även kallad the Brundtland Report efter ordföranden, Gro Harlem Brundtland, i den grupp / tankesmedja som författade dokumentet). Här redogörs principerna för hur vi ska kunna uppnå sustainable development i enighet med FN:s definition ovan.
 • Agenda 21 - En de facto handlingsplan för världens stater. Denna presenteras och antogs i samband med den stora miljökonferensen i Rio 1992 (The Earth Summit). Den antogs i formen av en s.k. Soft Law d.v.s. inte på något vis bindande för de stater som anslöt sig.
 • The Global Biodiversity Assessment report – som beskriver vad respektive stat runtom i världen kommer att behöva omvandlas till om vi ska kunna rädda planeten.FNs dokument "The Global Biodiversity
Assessment report" (1995)
Här börjar det bli intressant. Särskilt det tredje dokumentet börjar identifiera företeelser som betraktas som ”icke sustainable”. Hämtat från rapporten räknar John Anthony några av dessa aktiviteter, t.ex:
 • Utförsåkning
 • Golf
 • Asfalterade vägar!!!
 • Dammar
 • ”Private property” -  d.v.s. tomter och byggnader i privat ägo!!!
 • Konsumptionssamhället
 • The Family Unit !!!! – (ska kanske främst tolkas som att utbildning krävs för att få ner storleken på våra familjer)
 • Overpopulation – jorden klarar bara ca 1 miljard invånare !!!

Rapporten säger att det som är ”icke sustainable” måste arbetas bort. Låter detta galet? Ta gärna en titt själv i FN:s dokument där detta finns inskrivet. Du hittar dem som PDF filer på internet och kan även beställa dem från diverse internet-bokhandlare.

John Anthony fortsätter med att visa en karta för hur USA, enligt FN:s planerare, kommer att se ut efter genomförandet av Agenda 21. Det är en tämligen skrämmande bild där vi ser att större delen av landet utgörs av naturreservat, i stort sett utan mänsklig bebyggelse. All mäsnklig aktivitet koncentreras till ett fåtal bebodda sektorer. Här börjar vi inse vad det innebär att Private Property betraktas som ”icke sustainable”. Bilden påminner mycket om filmen ”The Hunger Games”.


USAs karta efter att Agenda 21 är fullt implementerad


The Georgia Guidestones
Allt detta börjar låta bekant. Kommer du ihåg inlägget från den 16:e januari 2014 kallat ”Symboler och Tecken. Där stiftade vi bekantskap med The Georgia Guidestones; tio gigantiska Stonehenge liknande stenar, var och en med inskriptioner motsvarande 10 budord inristade i sig på olika språk. Dessa tavlor skänktes av en anonym person som använde den mystiska pseudonymen R.C. Christian. Om du översätter det med Roman Catholic Christian och sätter in det i det större sammanhang som blottlagts via tidigare inlägg på den här bloggen så känns det som vi kan ha hittat källan till var donationen kom från. Reptera gärna det inlägget och särskilt märke till det första och tionde budordet. Jämför dessa med vad FN räknar som ”icke-sustainable”.

Det här börjar ju låta skrämmande kan tyckas. Men som Mr. Anthony konstaterar: ”Det här är ju bara FN –dokument. Så vi (USA) klarar oss. Eller?”. Nej inte alls. Det visar sig att 1992 skrev George Bush den äldre under dokumenten från FN och 1993 så fortsatte Bill Clinton det arbetet genom att utfärda en s.k. Executive Order som alltså öppnar upp för Agenda 21:s implementation i USA. Sedan dess har denna order omsatts i planer som når ut i hela det amerikanska samhället. Varje liten kommun är påverkad av det. Inte bara i USA utan världen över, Sverige inkluderat. Fundera t.ex. över varför höghastighetståg eleverade upp i luften a la Hunger Games plötsligt blivit en het potatis för våra beslutsfattare? Eller varifrån idéerna till Västlänken kommer ifrån. Garanterat kan detta spåras tillbaka till Agenda 21.

Så vad innebär detta? Det kan sammanfattas med ett citat från Harvey Ruvin, en annan av nyckelfigurerna bakom Agenda 21. Han säger att:

” Individual rights will have to take a back seat to the collective.”

Här är det på sin plats att reptera ett kort videoinslag från ett tidigare inlägg om FN:s målsttning om att vara en ”one world government” och att denna ska vara baserad på Collectivism.

ämför detta med vad vi i tidigare inlägg sagt om New World Order, ett samhälle där våra rättigheter får ge vika för kollektivets. Ett samhälle där vi mer eller mindre är slavar åt en styrande elit. Är det inte dags att börja känna sig en smula bekymrad här.

Resten av John Anthony’s föreläsning handlar om att kartlägga hur Agenda 21 just nu (2011) sprids i USA och i världen och vilka effekter detta haft hittills. Kom också ihåg att Agenda 21 har numera blivit Agenda 2030 och att denna mer eller mindre sjösattes av påven i september förra året av Påve Fransicus. Detta skedde i samband med att en s.k. kallad Tetrad avslutades. Ni som följt den här bloggen under en längre tid är medvetna om symbolers värde för de som styr vår värld. Men nog pratat om detta nu. Dags för John Anthony’s föreläsning från 2011 om Agenda 21.


lördag 14 maj 2016

Preventivmedel – Kondom? P-piller? Varför inte majs eller vaccin?

Efter åratal av forskning klev Mitch Hein - chefen för Epicyte (ett lite företag från Kalifornien) upp på scenen för att berätta om företagets framgångar. Det företaget hade forskat fram var en gen, kallad just Epicyte-genen, som i praktiken steriliserar oss människor. Det han sa var följande:

“We have a hothouse filled with corn plants that make anti-sperm antibodies.”…
…“If the men eat the epicyte gene they produce antibodies to their own sperm, rendering them irreversibly sterile. Essentially, the antibodies are attracted to surface receptors on the sperm. They latch on and make each sperm so heavy it cannot move forward. It just shakes about as if it was doing the lambada.”

Hein menade att detta kunde vara lösning på frågan om världens “over-population.” Hos kvinnor har genen liknande effekter – nämligen följande:

In women, the women produce an antibody which attacks the mans sperm, after they do the nasty, and kills it preventing fertilization of her egg.

Genen i sig hade företaget patenterat före press releasen. The Guardian skrev 9/9-2001 om händelsen i en artikel med rubriken "GM corn set to stop man spreading his seed".
Kort efter denna “press release” försvann både företaget och deras upptäckt bort från offentligheten. Det har i efterhand visat sig att företaget Epicytes forskning sponsrats av amerikanska Jordbruksdepartmentet (alltså genom skattemedel). Det visar sig också att patentet togs över och kontrollerades av DuPont, Syngenta och Monsanto (genom ett s.k. ”joint venture agreement”). Syftet sägs ha varit att göra produkten kommersiellt gångbar. Idag vet vi att 90-95% av allt majs i USA och säkerligen liknande siffror i Syd- och Centralamerika kommer från  GMO-plantor. Europa och Sverige har fram tills nu varit restriktiva med att släppa in GMO produkter men har nyligen fattat beslut som luckrar upp detta motstånd. Vad beträffar våra djurbesättningar så finns det vad jag vet inga sådana regleringar. Trots dessa restriktioner inser vi snabbt att vi ändå har svårt att freda oss från GMO majs när vi inser att det även ingår High Fructose Corn Syrup. Fundera över hur många produkter som innehåller den tillsatsen - diet Coke för att bara nämna en. Titta även på dagens video-inslag nedan om just Epicyte-genen.

Genetically modified corn is used to create high fructose corn syrup, flavors, starches, flours, proteins, sugars and most of the other ingredients which make up our processed foods. The US refuses to allow the labeling of foods which contain genetically modified ingredients (like corn) to be labeled to indicate that fact so we are looking at the possibility of undeclared birth control “foods” rendering whole populations sterile. The US Government, starting with George Herbert Walker Bush, has adopted the policy that genetically modified foods are the same as unmodified ones. The sterility corn is therefore, under this policy, the same as natural corn.”


Att sterilisera oss människor genom vad vi äter, alternativt genom vaccin är inget nytt. FN har sedan 1973 haft en ”Task Force on Vaccines for Fertility Regulation”. En Oxford Journal- artikel från 1990 beskriver i en kort-version arbetet på följande vis:

Over the past 18 years, the WHO Task Force on Vaccines for Fertility Regulation has been supporting basic and clinical research on the development of birth control vaccines directed against the gametes or the preimplantation embryo. These studies have involved the use of advanced procedures in peptide chemistry, hybridoma technology and molecular genetics as well as the evaluation of a number of novel approaches in general vaccinology. As a result of this inter national, collaborative effort, a prototype anti-HCG vaccine is now undergoing clinical testing, raising the prospect that a totally new family planning method may be available before the end of the current decade.”

För den som orkar finns det även den mycket längre PDF-versionen tillgänglig här (52 sidor).

World Healt Organization
På -90 talet genomförde WHO en gigantisk vaccinationskampanj i länder som Filippinerna, Nicaragua och Mexiko. Miljontals kvinnor i åldrarna 15 - 45 deltog. Kampanjen tog sikte på att eliminera stelkramp. En kristen organisation blev dock misstänksam mot kampanjen och bestämde sig för att testa vaccinet. Det visade sig att den innehöll en cocktail av hormoner och andra substanser som i kombination påverkade kvinnornas fertilitet. Vaccinet gjorde dem sterila. Kampanjen stoppades såklart men detta har inte påverkat WHO i någon nämnvärd utsträckning. I samband med en kampanj i Kenya avslöjades WHO återigen med att distribuera vaccination till unga kvinnor. Samma syfte även denna gång. Och samma giftiga cocktail. Mer om detta hittar du i William Engdahl’s artikel ”Sterilityvaccines and spermacidal corn”.   

Så vilka låg bakom och sponsrade arbetet med stelkrampsvaccinet? Det som William Engdahl också konstaterar i samma artikel som ovan är följande:

Doomsday Vault on Svalbard
“It later came out that the Rockefeller Foundation along with the Rockefeller’s Population Council, the World Bank (home to CGIAR), and the United States’ National Institutes of Health had been involved in a 20-year-long project begun in 1972 to develop the concealed abortion vaccine with a tetanus carrier for WHO. In addition, the Government of Norway, the host to the Svalbard Doomsday Seed Vault, donated $41 million to develop the special abortive Tetanus vaccine.
Is it a coincidence that these same organizations, from Norway to the Rockefeller Foundation to the World Bank are also involved in the Svalbard seed bank project?

Många bekanta organisationer som du marker. Men norska regeringen? Och ett domedags-valv i Svalbard? Kanske något för nästa inlägg…


onsdag 11 maj 2016

TTIP – multinationella företag tar över makten

Har du någonsin hört talas om TTIP, TPP eller TISA? Bli inte ledsen om du inte har för det råder strikt hemlighetsmakeri kring dessa företeelser. Förkortningarna står för
 • Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)
 • Trans Pacific Partnership (TPP)
 • Trade In Services Agreement (TISA)

Alla tre är frihandelsavtal. Förhandlingar om deras slutliga innebörd pågår. De är designade till att efterträda eller komplettera WTO (World Trade Organization). Vid en första anblick förefaller de vara designade till att säkra USA:s fortsatta världsherravälde. Länder som Kina, Ryssland, Brasilien, Sydafrika och Indien är nämligen uteslutna från förhandlingarna. Avtalen knyter resten av världen närmare USA som handelspartner. Vissa bedömer detta som en rent fientlig handling - ett slags handelskrig. Men avtalen innehåller mycket mer än så. Och allt är hemligt. Till och med för de europeiska ledare som förväntas skriva under det hela.

Våra parlamentsledamöter får inte fri tillgång till en kopia av dokumenten. De tillåts endast tidsbegränsad tillgång och är noga övervakade i processen. Vissa avgörande dokument får de inte läsa alls. De tillåts inte föra anteckningar medan de läser. Reglerna är häpnadsväckande men de gäller inte alla. Amerikanska förhandlare och representanter för multinationella företag har en helt annan access och frihet. De är till och med inkluderade i diskussioner om avtalens utformning. Skulle du kunna tänka dig att teckna ett avtal under sådana omständigheter? Att våra företrädare ens kan fortsätta förhandla utan att protestera är anmärkningsvärt för att inte säga rent vansinnigt.
Att USA:s dominans på världsmarknaden ska säkras genom avtalen är bara en aspekt. Det finns andra som bl.a. berör staters förhållande till multinationella företag. Dessa regler kritiseras starkt. Wikipedia beskriver kritiken mot dessa regler på följande vis (länk):

Kritiken mot avtalet handlar först och främst om en oro för att miljö-, hälso- och djurskyddsstandarder anses behöva sänkas till förmån för frihandeln och att konsumenter kommer utsättas för produkter de nu är skyddade från. Dessutom finns en oro för så kallade ISDS-regler (Investor State Dispute Settlement) som innebär att företag kan kräva kompensation av stater vid staters expropriering av företags egendom. Detta skulle kunna betyda att företag kan stämma stater i skiljedomstol när förutsättningar inom vissa områden förändras från den ursprungliga investeringen – exempelvis genom expropriering.”

Detta är återigen häpnadsväckande. Multinationella företag som anser sig förhindrade och motarbetade av stater till att sälja vissa produkter inom deras gränser ska alltså kunna stämma dessa stater och få sitt fall prövat. Detta kan innebära att GMO-produkter, hormonbehandlat kött m.m. kan ges fritt inträde i Europa om en domstol beslutar att så ska ske. Dessutom kommer stater i det läget att få betala straffavgifter för att ha stått emot – avgifter som då ska stå i proportion till företagets vinstbortfall. Detta innebär att våra länders företrädare kommer att ställas inför frågeställningar där de tvingas bedöma vilka risker de vågar ta:  
    ”Vågar vi riskera X miljarder i skadestånd eller ska vi ta det säkra före det osäkra och släppa in produkterna på vår marknad?”

Gissa vad de kommer att välja.
Låter det galet? Detta är redan verklighet. Liknande regler har redan införts genom andra avtal. Stater har redan tvingats betala avgifter till multinationella företag.

Du som följt den här bloggen vet att New World Order innebär att samhället delas upp i en rik elit på 1%  som styr över resterande 99% som utgör de arbetande, slavande massorna. Världen kommer att styras av de multinationella företagen. Har du någonsin undrat över hur detta ska gå till? Här har du en del av svaret.  

söndag 8 maj 2016

Favorit i repris - FNs ockulta agenda

Dags för en favorit i repris. Dags att repetera texten från ett inlägg den 15/8 2014, som den gången hade titlen "FN är Illuminatis ”One World Government”". Dags alltså att åter syna FN i sömmarna. Vi gör det i ljuset av vad citat från Frimurarnas egna skrifter visar vad gäller deras agenda och inriktning (se förra inlägget). Vad händer om vi gör samma sak avseende FN. Vad säger deras skrifter, särskilt då deras stadgar och "charter" om organisations ambitioner och strävan.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Generellt och universellt uppfattas FN som vårt stora hopp för fred och rättvisa här i världen. FN representerar någonting sunt och gott för merparten av oss. Många av oss kan möjligen känna frustration över FNs’ oförmåga att lösa konflikter i världen. Vi kanske förundras över konstruktionen i Säkerhetsrådet där veto-rätten hos samtliga stater skapar en paralyserande handlingsförlamning för organisationen. Men allt detta är förlåtet för i brist på alternativ måste vi våga tro att dessa hinder trots allt kommer att överkommas.

Men vad händer om vi granskar organisationen lite närmare ”i sömmarna”? Vad händer om vi går igenom och analyserar organisationens stadgar och målsättningar? Vad händer om vi tittar närmare på drivkrafterna inom organisationen? Vilka är de och vilka slags värderingar representerar de?
Detta är vad vi ska göra i dagens inlägg. Vi börjar med en titt på vilka krafter det är som står bakom FN. Det gör vi med stöd av en kort föreläsning av en gammal bekanting, G. Edward Griffin (som vi bl.a. känner från tidigare inlägg om bl.a. The Federal Reserve). Bakom FN hittar vi bl.a. de krafter som vi tidigare kallat för The Globalists, d.v.s. finansdynastier som Rothschild, Rockefeller m.fl. Vi hittar vidare flertalet av medlemmarna i organisationer som CFR (Council of Foreign Relations), The Bilderberg Group o.s.v. Krafterna bakom den konspiration vi utforskar i den här bloggen är med andra ord även krafterna bakom FN.

Detta borde göra oss nyfikna och få oss att vilja gräva djupare i bl.a. FNs målsättningar och dess stadgar; dess s.k. Charter. Även här gör vi det med hjälp av en föreläsning, denna gång signerad Walter J. Veith (sydafrikansk professor och internationell föreläsare – tillika kristen). Resultatet är häpnadsväckande. Det vi upptäcker är att FN som organisation arbetar för införandet av en ”One World Government” och en ”One World Religion”. Vad gäller frågan om government så är det FNs generalförsamling som är tänkt att utgöra denna. Denna målsättning är uttalad och kan i sig uppfattas som positiv, men med vetskap om vilka krafter som står bakom organisationen så bör vi bli betänksamma. Går vi sedan vidare och tittar på tankarna kring ”One World Religion” så hittar vi något som förefaller vara en helt ny religion. Borta är de tidigare världsreligionerna kristendom, islam, hinduism och buddism. Dessa har ersatts av en religion som hyllar människan och individen. Den hyllar förnuftet. Med risk för att upplevas som tjatig tänkte jag återigen referera Albert Pike’s blueprint för det tredje världskriget. I slutet av detta skriver han:

”…. and the multitude, disillusioned with Christianity, whose deistic spirits will from that moment be without compass or direction, anxious for an ideal, but without knowing where to render its adoration, will receive the true light through the universal manifestation of the pure doctrine of Lucifer, brought finally out in the public view. This manifestation will result from the general reactionary movement which will follow the destruction of Christianity and atheism, both conquered and exterminated at the same time."

Faktum är att den religion vi hittar i FNs stadgar utgör själva uppfyllandet av Pikes plan från 1871. Låter det osannolikt? Se dagens andra föreläsning och upptäck vilka personer och värderingar som står bakom FNs stadgar.
·         Notera särskilt hur begreppet ”One World Religion” etablerades inom ramen för Nationernas Förbund redan efter Första Världskriget av britten Arthur Balfour (alltså samma person som låg bakom den s.k. Balfour deklarationen 1917 som ju utgjorde något av en tändande gnista i Palestina frågan).
·         Notera också att FNs stadgar (the UN Charter) till stora delar skrivits av Alger Hiss och Joseph E. Johnson, 2 män som haft höga positioner inom Bilderberg-gruppen och som var högt rankade Frimurare. Notera också att FNs konstitution är i det närmaste en exakt kopia av Sovjetunionens och det Kommunistiska Manifestet.
·         Notera Robert Mullers citat om One World Religion, Government och Leader. Notera hans position inom dagens FN organisation (ca. 18 min. in i föreläsningen). Notera lite senare vilken inverkan han har på dagens och framtidens utbildningssystem.
·         Lägg på minnet namn som Pierre Teilhard de Jardin, Alice A. Bailey, Madame Blavatsky och Djwal Kuhl. Notera vad de står för.  Vi kommer att få anledning att återkomma till dessa i senare inlägg.
·         Notera utformningen av The Meditation Room, inklusive tavlan som hänger däri…!
·         Notera särskilt vad förre WHO chefen Brock Chisholm säger om vart vi som människor är på väg (ca. 49 min. in i föreläsningen).
·         Notera också, mot slutet av föreläsningen, hur vi alla förefaller vara på väg mot uppfyllandet av en profetia – Uppenbarelseboken (eller på engelska; Revelation)

De fakta som lyfts fram i dagens dokumentär borde vara sprängstoff. Dessa fakta blottlägger ambitionerna bakom världens kanske högst ansedda organisation. Den gör det genom att fokusera på den organisationens egna ord. Detta är en viktig föreläsning som åtminstone jag själv kommer att återkomma till och referera till framgent. Detta är ”The UN and the Occult Agenda”.


onsdag 4 maj 2016

Vad varje Frimurare bör känna till

Frimureriets ursprung,version I
I dagens inlägg kartlägger vi Frimureriet. Vilket är dess ursprung? Hur ser dess historia ut? Vad känner vi till om dess inriktning och målsättning? För kartläggningen tar vi hjälp av organisationens egna skrifter. Med hjälp av texter som skrivits av högt uppsatta Frimurare framkommer en tydlig bild som mycket få människor är medvetna om, ens bland Frimurare själva. Detta trots att dessa texter är mycket centrala för organisationen och dess medlemmar.

I inlägget från den 21/4 2016 med titeln ”Konspirationen ärkartlagd. Vad händer härnäst?” skrev jag följande:

Kartläggningen av den stora konspirationen pekar på Frimureriet som ett viktigt redskap för själva genomförandet. De flesta som är engagerade i frimurarorganisationer är lyckligt ovetande om vad de är utsatta för. Hemlighetsmakeriet inom organisationen gör det möjligt att vilseleda en så stor grupp. De som står bakom både skapandet av frimureriet och som ytterst också styr den organisationen är Jesuiterna. Jesuiterna är en slags säkerhetstjänst åt Vatikanen. Jesuiterna är fullkomligt lojala mot sin ledning. Men ledningen är inte den vi tror. Spåren pekar mot att den katolska kyrkan är uppdelad i 2 separata delar – en del som utgör själva kyrkan bestående av djupt troende, kristna människor. Den andra delen har en helt annan inriktning. Den andra delen är satanisk i sin karaktär. Människorna inom denna gren har Lucifer som sin ledstjärna. I tillägg till detta kan nämnas att många av de namn vi stött på i ett flertal av bloggens inlägg förefaller vara konspirationens finansiärer. Det är här vi hittar namn som Rothschild och Rockefeller.

I dagens inlägg tittar vi närmare på vad som ligger bakom ett sådant påstående.

Frimureriets ursprung,version II
För analysen tar vi hjälp av en föreläsning signerad Walter Veith. Precis som jag nämner ovan är föreläsningen baserad på citat från frimureriets egna skrifter. En av dessa skrifter är Albert Pikes ”Morals and Dogma” från 1872. Albert Pike var själv en 33:e gradens Frimurare - han var den amerikanska grenens högsta ledare. Detta är en bok som endast görs tillgänglig för Frimurare av den allra högsta graden (33:e) och inga andra. Detta är en bok som går att beställa på nätet, men då endast i redigerad form. Det är endast få förunnat att ha tillgång till den kompletta ursprungliga texten. Walter Veith berättar varför han är en av dem. Detta är en skrift som är att betrakta som frimureriets viktigaste skrift, dess motsvarighet till Bibeln eller Koranen.

Det som framkommer i Walter Veiths föreläsning är bl.a. flöjande:
 • Samtliga hemliga ordenssällskap, Frimureriet inkluderat, har sitt urspung från mysteriereligionerna i Babylon, Grekland o.s.v. Ur dessa utvecklades rörelser och organisationer som Kabbalism, Gnosticism, Tempelriddarna, Rosenkreuzarna och sedermera Jesuiterna. Jesuiterna bildade Frimureriet. Kännetecknande för dessa organisationer är att de betraktas som Esoteriska, d.v.s. de bär med sig och förvaltar uråldriga hemliga läror och fördolda kunskaper.
 • Från ”Morals & Dogma” (M&D) får vi veta att Frimurarna, precis som övriga hemliga ordenssällskap är baserad på två läror. En för de få invigna och en för de stora massorna.
 • De flesta ordenssällskap är filantropiska till sin karaktär. De utför ett fantastiskt välgörehhetsarbete om du enbart betraktar dem ytligt. Studerar du dem lite mer grundligt hittar du något helt annat under ytan, något som medlemmarna oftast är totalt ovetande om.
 • Från M&D får vi också veta att när Tempelriddarna upplöstes och deras ledare Jaques de Molay brändes på bål år 1318 lyckades de ändå sprida sin kunskap vidare. Detta genom bildandet av 4 loger av Scottish Freemasons (i Paris, Edinburg, Stockholm och Neapel). Denna händelse betraktade Albert Pike själv som själva ursprunget till Frimureriet.
 • I M&D på sidan 839 kan du läsa att ”The Occult Science and Ancient Magi was concealed under the shadows of the Ancient Mysteries…” Kunskap om detta är reserverad för de absolut högsta graderna av Frimureriet. De lägre graderna inom organisationen är, enligt M&D sid 819 ”intentionally mislead…” ”Their (the symbols) true explication is reserved for the Adepts, the Princes of Masonry”.
 • M&D sidan 213-214: Every Masonic Lodge is a temple of religion… This is TRUE religion revelaed to the ancient patriarchs…”
 • Vidare får vi veta att frimurarens religion motsvarar ingen av de stora världsreligonerna. Frimuraren är varken kristen, judisk, muslimsk, hinduistisk eller buddistisk. Frimurarens religion är universell.
 • Vi får veta att the World Council of Churches är en frimurarskapelse. WCC inkluderar totalt 345 olika kyrkor världen över, däribland den svenska kyrkan.
 • För Frimuraren är ”Humanity in-toto the only personal good”
 • Så vem är Frimurrarens gud? Via en längre genomgång av organisationens symboler leds vi fram mot även textuella uttalanden som klargör att det är Lucifer som är dess gud. Återigen väljer vi ett citat från Albert Pikes Morals & Dogma p.321: ”Lucifer the Light-Bearer! Strange and mysterious name to give to the spirit of Darkness! Lucifer the Son of the Morning! Is it he who bears the light, and with its splendors intolerable blinds feeble, sensual or selfish Souls? Doubt It not!”
  Det citatet följs I föreläsningen av många, många andra som klargör bortom all tvekan att det är Lucifer, det är Satan som dyrkas. Detta känner alla Frimurare av 33:e graden till. Väldigt få av de lägre graderna är dock bekanta med detta faktum.
 • Walter Veith berättar vidare att många av världens predikanter, politiska ledare, industriella ledare är just 33:e gradens frimurare.
 • Ett motto inom Frimureriet är ”Order out of Chaos”. Jämför sedan allt detta med tidigare inläggs referenser till Pikes brev till Mazzini om de tre cärldskrigen som enligt planen ska mynna ut i att New World Order införs. En världsordning med Lucifer som den sanne guden…

Det är m.a.o. en viktig föreläsning du har framför dig. Fylld med historiska fakta och referenser. Missa den inte.