Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

fredag 21 oktober 2016

Khazarernas historia och hur den påverkar oss idag

Ämnet i dagens inlägg är känsligt och kontroversiellt. Det är därför av yttersta vikt att vi både uttrycker oss precist och korrekt i ämnet, men också anstränger oss för att uppfatta det hela korrekt. Därför vill jag redan från början poängtera att dagens videoinslag INTE I TILLRÄCKLIG UTSTRÄCKNING lever upp till den standarden. Ämnet för dagen är judarnas eventuella roll i konspirationen. Så låt oss redan från början slå fast att det i min hypotes INTE är en judisk konspiration som just nu drabbar oss.
Talmud

Judarnas historia beskrivs på följande vis i wikipedia:
Enligt biblisk tradition var Israels folk ursprungligen uppdelade på tolv stammar efter patriarken Jakobs söner. Efter storkonungen Salomos död splittrades riket i två delar på 900-talet f.Kr. Stammarna i det norra riket, Israel, kom med tiden att assimileras med omgivande folkslag. Dagens judar räknar enligt traditionen sin härkomst från det södra riket, Juda, och stammarna Juda, Benjamin och Levi. Majoriteten av dagens judar, drygt tio miljoner, tillhör den ashkenaziska etniska gruppen.
Det judiska folket är genom sin historia bärare av den judiska religionen.”  

Vi kan alltså konstatera att grovt räknat så utgör s.k. ashkenaziska judar ca 80% av totalen idag (13,8 miljoner). Så vad vet vi då om dessa? Återigen tar vi wikipedia till hjälp:

 ashkenazer … är den grupp av judar som på medeltiden kom att bosätta sig i Tyskland och norra Frankrike, samt därefter i Polen och andra östeuropeiska områden…
…De ashkenaziska judarna kom att forma sin religion delvis efter egna seder och bruk. Den ashkenaziska gudstjänstformen (nusach) skiljer sig därför från sefardernas och de orientaliska judarnas, vars nusach påverkades av de judiska akademierna i Babylonien på 500-800-talet. Den sefardiska riten anses av många närmare besläktad med den som var gängse i och omkring det forntida Palestina… De ashkenaziska judarna har traditionellt varit i majoritet bland judar i Central- och Östeuropa, samt även bland judar som utvandrat till USA, men de är också den judiska grupp som drabbats hårdast av förintelsen.

En fråga som uppstår naturligt när vi betraktar dessa fakta är – Varför påverkades ashkanazerna i sin utformning av gudstjänsten av de judiska akademierna Babylonien och vad innebar detta?

En som ingående studerat ashkenazernas ursprung var den brittiske författaren Arthur Koestler. Ett resultat av dessa studier blev boken ”Den trettonde stammen”. I den boken hävdar Koestler att östra europas judar – ashkenazerna - huvudsakligen härstammar från ett folkslag kallat Khazarerna.  Återigen vänder vi oss till wikipedia, som dock är fåordigt i ämnet:

Khazarien
Khazarer var en folkgrupp som under första årtusendet e. Kr. bebodde landet norr om Kaukasus mot Volgas och Dons nedre lopp i nuvarande Ryssland…
…Kazarernas stora rike omfattade folk av mycket olika härkomst och deras överhuvud och hövdingar hade härskartiteln khagan. Khazarerna var ett i religiöst avseende tolerant folk. Särskilt mottog de vänligt de från Konstantinopel fördrivna judarna, vilka bidrog till förbättrad handel och förmådde den ledande dynastin på 700-talet att antaga judendomen…

Runt år 740 e.kr. konverterade alltså hela det khazariska riket till judendomen. Den form av judendom som man konverterade till var den babyloniska. Mycket tyder på att de judar som anlände till Khazarien från Konstantinopel ursprungligen kom från just Babylonien. Den viktigaste skriften inom den babyloniska formen av judendomen – vid sidan av Tanach (den hebreiska bibeln) är Talmud. Materialet i Talmud, enligt wikipedia

”…  handlar om förhållningssätt och bildar därför grunden för en unik referensram gentemot vardag och omvärld. Studiet av den babyloniska Talmud är själva förutsättningen för bevarandet av det säregna andliga och intellektuella liv, s om är själva livsluften och förutsättningen för traditionell judendom.

Vi är alltså tillbaka i Babylonien, den plats utifrån vilken den konspiration vi studerar i den här bloggen härstammar. Vi har i tidigare inlägg sett att Talmud har sitt ursprung i de babyloniska mysteriereligioner – alltså religioner som är hädiska och sataniska till sin karaktär. Vi har också i tidigare inlägg kunnat följa dessa esoteriska traditioner från Babylon, via Tempelriddarna fram till Jesuiterna och Frimurarna. Även här har vi konstaterat att traditionerna är sataniska till sin karaktär. Det är Lucifer som är deras ledstjärna.(se inlägget från den 4/5-2016 "Vad varje Frimurare bör känna till"). I bloggen har vi vidare konstaterat att hela konspirationen förefaller vara ett krig om din och min själ. Det är det goda mot det onda. Det är det klassiska bibliska temat. Så vad har bibeln att säga om khazarerna. Följande text från Uppenbarelseboken, kapitel 2 vers 9 förefaller tala om just dessa khazarer / ahkenazer, där Jesus säger.

”"I know thy works, and tribulation and poverty, (but thou art rich) and I know the blasphemy of them which say they are Jews, and are not, but are the synagogue of Satan.”

Ben Gurion,
Look Magazine intervju
Från Babylonien tar vi ett skutt till våra dagar. Här kan vi konstatera att flera av de namn vi kommit i kontakt med under studiet av Den Stora Konspirationen sägs ha sina rötter i just Khazarien. De är alltså ashkenazer. Adam Weisshaupt, familjen Rothschild, ett flertal av europas kungafamiljer samt namn från vad vi kallar Den Globala Eliten (t.ex. Astor; Bundy; Collins; duPont; Freeman; Kennedy; Morgan; Oppenheimer; Rockefeller; Sassoon; Schiff; Taft; and Van Duyn) för att nu bara nämna några. Den Zionistiska rörelsen - som kämpade för, och vann en judisk stat i Palestina – bestod i huvudsak av ashkenazer. Staten Israel har enbart haft premiärministrar av ashkenaziskt ursprung. Detta betyder att staten Israel alltid styrts av ashkenaziska judar - alltså de ICKE ursprungliga bibliska judarna. Den förste av dessa premiärministrar - Ben Gurion - beskrev häpnadsväckande nog ett samhälle som på pricken liknar New World Order. Detta gjorde han i en intervju med journalister från tidningen Look (1962). Mr Gurion uttryckte följande i sin framtidsvision om året 1987:

The image of the world in 1987 as traced in my imagination: The Cold War will be a thing of the past. Internal pressure of the constantly growing intelligentsia in Russia for more freedom and the pressure of the masses for raising their living standards may lead to a gradual democratization of the Soviet Union. On the other hand, the increasing influence of the workers and farmers, and the rising Political importance of men of science, may transform the United States into a welfare state with a planned economy.  

    Western and Eastern Europe will become a federation of autonomous states having a Socialist and democratic regime. With the exception of the U. S. S. R. as a federated Eurasian State, all other continents will become united in a world alliance at whose disposal will be an international police force. All armies will be abolished and there will be no more wars. In Jerusalem, the United Nations will build a shrine of the prophets to serve the federated union of all continents; this will be the seat of the Supreme Court of Mankind, to settle all controversies among the federated continents, as prophesied by Isaiah. Higher education will be the right of every person in the world. A pill to prevent pregnancy will slow down the explosive natural increase in China and India. And by 1987 the average life-span of man will reach 100 years.

När vi kartlägger konspirationen får vi inte göra misstaget att skylla på någon enskild ras eller religion (många gjorde misstaget att prata om en judisk konspiration för att ta makten över världen efter Ben Gurions uttalande). Detta vore ett misstag som bara leder till en återvändsgränd. Nej, av allt att döma är det en kamp mellan det goda och det onda som vi står inför. Ben Gurions vision om 1987 är ett tillstånd där hans sida, den luciferiska/ sataniska har tagit kontrollen och infört sitt New World Order. Det är på just den här punkten som jag menar att Ted Pike, berättarröst och producent till dagens videoinslag ”The other Israel”, troligen gått vilse. Men hans material är ändå sevärt och informativt. Det berättar precis den historia jag försökt återge ovan, men mycket mer utförligt. Byt bara ut ordet ”judisk” mot ”satanisk” eller ”Illuminati” så menar jag att han trots allt träffar ganska rätt.
söndag 9 oktober 2016

Super / jubilee Shmitah – Vad hände?

I inlägget från den 19/9 i år – ställde jag i titeln den lite kaxiga frågan ”Kraschar världsekonomin innan den 3:e oktober”?  Vi kan vara helt eniga om att så inte skedde. Men faktum är att perioden innehöll stora dramatiska händelser som har och kommer att få stor betydelse för införandet av The New World Order. Som vanligt får vi leta vid sidan av vad den samlade mediakåren rapporterade om. När deras uppmärksamhet låg fastnaglad på…
  • skilsmässan mellan Barangelina (d.v.s. Brad Pitt och Angelina Jolie)
  • de spektakulära avslöjandena i en pågående ”soap opera” kallad ”Det amerikanska presidentvalet” (där kandidaterna Donald Trump och Hillary Clinton tycks tävla med varann om vem som har flest ”lik i garderoben”)

…så passerade stora händelser närmast obemärkt förbi. Det är främst tre händelser som fastnat på min näthinna:
  1. Kinas valuta, kallad renminbi (men här i Sverige mer känd som yuan), adderades formellt till IMF:s valutakorg kallad SDR (Special Drawing Rights). Där ingår även dollarn, brittiska pundet, euron och den japanska yen.
  2. Deutche Bank är på väg att krascha. Vårdslös, närmast kriminell spekulation inom banken har byggt upp en bubbla som nu är på väg att brista. Sex högt uppsatta chefer inom koncernen ställs nu formellt inför rätta i Italien, anklagade för att mörklägga det akuta läget för sina inversterare
  3. Kontrollen över Internet lämnades formellt över från USA till FN. 

Så vad innebär dessa tre händelser? 

James Corbett på Corbett Report betraktar den första händelsen som det mest signifikanta inom finansvärlden sedan slutet av andra världskriget. Vill man hårddra det hela öppnar detta upp för en global valuta, A One World Currency. Man det gör det i smyg. SDR är ingen valuta i sig. Du och jag kan inte gå in på banken och be att få växla till SDR. Däremot kan obligationer ges ut med SDR som grundläggande valuta. Detta har nyligen gjorts i massiv skala i Kina. James Corbett uttrycker det hela på följande vis:

The yuan was officially added to the IMF’s SDR basket today, which may not be world-shattering in and of itself. But when combined with the revival of SDR-denominated bonds there can be no doubt that the central bankers are making their play for a global currency. Unfortunately, most people have no idea what SDRs are, let alone the role they are going to play in the formation of the global government. Get up to speed with The Corbett Report’s latest article, “SDR World Order.”” https://www.corbettreport.com/sdr-world-order/

Som jag förstår det hela innebär hela innebär detta att om världsekonomin skulle krascha helt, så finns nu en annan valuta föreberedd att rullas ut. En one world currency.Så vad talar för att världsekonomin skulle krascha. Ganska mycket menar många vilket behandlats i ett flertal tidigare inlägg i den här bloggen. Läget i Deutsche Bank kan mycket väl vara just den stubintråd som behövs för detta. Isåfall har den just tänts. Läs bifogad artikel från välrenommerade LaRouche.com, utlagt den 3/10 med titeln ” Impose Glass-SteagallNow—Before Deutsche Bank Blow-Out” för mer information om läget. Lyndon LaRouche förklarar själv allvaret i situationen följande vis:

While these prosecutions are going on, the US Justice Department has yet to indict a single too-big-to-fail bank executive for the biggest financial fraud in history. As the result, an even bigger financial bubble, built upon hundreds of trillions of dollars in derivatives, has been built back up--and is now about to explode. A leading Japanese expert put it bluntly in a recent discussion: Either Glass Steagall is re-instated before the blow-out, and all the top criminal bankers are arrested, or we all face the danger of a systemic crash and the threat of war. Echoing comments by Lyndon LaRouche, he declared "October is the critical moment.''

Det är alltså s.k. derivat (eng. Derivatives) som ser ut att kunna stjälpa världsekonomin och det är just detta som ett flertal ekonomer varnat för länge nu.

Att USA skulle ha lämnat över kontrollen över internet till FN stämmer – men ändå inte. Det är kontrollen över domännamnen (Domain Name System, förkortat DNS) som lämnats över. Innebörden av detta är i princip att Internets telefonbok inte längre kontrolleras av USA utan av FN. Det kan m.a.o. bli svårare att hitta till dina favoritplatser i framtiden, om FN skulle få för sig att censurera mera (diktaturer som Kina med behov av censurering vädrar morgonluft). Men det blir inte omöjligt. Det finns genvägar vilket The Corbett Report berättar om i bifogat videoinslag (jag tar även med en länk till en artikel i Political Insider som beskriver det hela i mer detalj).


Jag gissar att våra historieböcker (om de skrivs av sanningens förkämpar) senare kommer att bekräfta att 2016 i sanning kvalificerade sig som ett äkta Jubilee Shmitah Year. Fast vi vet ju att det inte är slumpen som får dessa händelser att inträffa just ett sådant år. Märkligt nog inträffade samtliga 3 händelser nämnda ovan den 1:e oktober 2016. Den som är intresserade av numerologi och symbolik konstaterar snabbt den potentiella betydelsen av just den här dagen. 1+10 è 11 medan 2+0+1+6 à9. Nine-eleven. Känns det igen?
tisdag 4 oktober 2016

Är vi på väg mot en One World Religion?

Vi är på väg mot en New World Order. Tecknen på det är många och vi har i ett flertal inlägg kunnat ta del av vad detta innebär. I exempelvis inlägget från den 9/11-2013 med titeln ”The New World Order” skrev jag följande om målsättningarna med NWO:

”Sammanfattningsvis alltså följande målsättningar:
·               En regering som styr över hela världen. Denna väljs inte utan handplockas av den härskande eliten
·               Medelklassen försvinner. Det kommer bara att finnas härskare och tjänstefolk (slavar)
·               Den härskande eliten har total kontroll över befolkningen…
·               Världens befolkning minskas till runt 1 miljard.
·               En religion
·               En valuta”

Notera alltså att om vi är på väg mot en New World Order så bör det alltså finna tydliga tecken runt om i världen på att vi går mot en enad kyrka – en One World Religion. Detta har vi blivit varse tidigare. I inlägget från den 8/5 – 2016 med titeln ”Favorit i repris – FN:s ockulta agenda” tog vi en djupare titt på FN:s stadgar. Däri framgår det tydligt att en One World Religion varit organisationens målsättning redan från start. Det fanns med i programförklaringen redan till föregångaren – Nationernas Förbund och formuleringen finns med i stadgarna till nuvarande organisation. Men låt oss ta en uppdaterad titt på fenomenet. Låt oss ta oss till nutid.

Vad vi lärt oss i tidigare inlägg i den här bloggen är att:
  • den grupp vi studerar i bloggen har finansierat alla sidor i alla krig sedan åtminstone Franska Revolutionen
  • samma grupp använder sig återkommande av en taktik kallad ”Problem/ Reaction/ Solution”. Denna teknik kännetecknas av våra makthavarna själva planterar ett problem som folket reagerar på genom att kräva en lösning. Makthavarna presenterar då en på förhand uttänkt, och för folket attraktiv, lösning som därför införs, utan protester.
  • vi har dessutom i tidigare inlägg sett indikationer på att i princip samtliga religiösa rörelser i världen infiltrerats på ledarnivå av Jesuiter. Och bakom Jesuiterna hittar vi Vatikanen.

Ceremoni i Seoul - religions for peace
Det är alltså Vatikanen vi bör vara vaksamma på. Hur agerar Vatikanen idag i den här frågan? Om detta handlar dagens båda videoinslag. 

Det första videoklippet är en föreläsning av Walter J. Veith ur serien ”From Crete to Malta”. I detta får vi bl.a. veta att:
  • påve Franciscus, efter bara en vecka i sitt nya ämbete (21/3 2013), uppmanade världens alla kyrkor att förena sig med varandra
  • ett drygt år senare, den 18/9 2014, anordnades en stor tillställning i Seoul i Sydkorea. Namnet på mötet var WARP – World Alliance of Religions for Peace. Syftet var att världens alla religioner skulle signera ett kontrakt, ett avtal för världsfred – The Unity of Religions Agreement. Den slogan som användes för mötet var den lite utmanande frasen ”We Are One”…

Föreläsningen avlutas med några träffsäkra bibelcitat som lätt kan sammankopplas med detta storslagna försök till att uppnå fred i världen. Men var fanns världspressen? Har du hört talas om den här konferensen, som även inkluderade världens politiska makthavare. Jag hade inte hört talas om det här innan jag hittade Veiths föreläsning.
Har du hör talas om den Ekumeniska Rörelsen? Det är ett initiativ som syftar till att ena, inte bara de olika kristna samfunden, utan också hela världens samfund/kyrkor. Ekumenik kommer från det grekiska ordet oikumene som betyder ”hela den bebodda världen” eller ”världsomfattande”.

Kort historik
I Edinburgh ordnades 1910 en världsmissionskonferens som resulterade i att den moderna ekumeniska rörelsen grundades för att eftersträva gemenskap och enhet inom kristenheten. Det internationella missionsrådet grundades år 1921 och år 1961 införlivades det med Kyrkornas världsråd (KVR). Rörelserna ”Life and Word” och ”Faith and Order” igångsattes av Kyrkornas världsråd 1948.

På många sätt uppfattas ekumenik som en positiv strävan. Religiösa motsättningar har ju varit grunden till otaliga krig genom historien. Vore det inte bra om vi kunde bordlägga alla meningsskiljaktigheter och istället enas? Kanske ändå inte. Särskilt inte i ljuset av hur samtliga krig sedan Franska Revolutionen bedrivits.

I dagens andra videoinslag tar vi en titt på fenomenet ekumenik. Inslaget börjar med en längre genomgång av hur gospelmusiken är på väg att tappa sin identitet genom att dess största stjärnor lockas in i den sekulära världen. En värld där dessa artister tjänar grova summor pengar genom att skriva kontrakt med de stora skivbolagen. Tyvärr gör de det på bekostnad av det kristna budskapet som alltmer kommit att handla om egenkärlek snarare än kärlek till Jesus. De kristna symbolerna ersätts allt oftare med ockulta sådana.

Citat från Avro Manhattan
Påven uppmanar världen till att utrota fattigdomen. Detta låter bra för de flesta av oss, ända tills vi tar oss en funderare på varifrån budskapet kommer. Påvestaten är världens rikaste institution, något som sammanfattats i en bok med titeln ”The Vatican Billions” skriven av Avro Manhattan.
Samma problem gäller de s.k. karismatiska ledarna. De förestår ett stort antal evangeliska kyrkor i USA. I videoinslaget träffar vi ett flertal sådana; Pat Robertson, Kenneth Copeland, Billy Graham, Creflo Dollar och Joyce Meyers är bara några av dessa snuskigt rika evangelister som driver sina kyrkor som en lönsam industri. I många avseenden bryter de mot den kristna etiken och moralen. Deras ursäkt? ”-We are only human!”…

Men det är här, ca 43:50 minuter in i dagens andra videoinslag som det börjar bli riktigt intressant. Nämnde författaren Avro Manhattan har i sin bok ”The Vatican Washington Moscow Alliance” skrivit att ”den ekumeniska rörelsen är Vatikanens primära redskap för att försvaga de protestantiska kyrkorna för att sedermera få dem över till sin egen sida”. Det kan tyckas vara ett djärvt påstående men faktum är att påståendet bekräftas av Vatikanens egna skrifter. Detta blir särskilt tydligt när du läser ”Directory for the application of principles and norms on Ecumenism” (från 1993). Ett flertal citat från denna lyfts fram i videoinslaget.

Vidare ställs frågan varför jungfru Maria hyllas på det sätt hon gör inom den katolska kyrkan. Jesus Kristus spelar en undanskymd roll i den jämförelsen. Dyrkan av den kvinnliga gudomen tycks även sprida sig till den protestantiska världen. I videoinslaget väcks frågan om det verkligen är Maria som dyrkas eller om det är den egyptiska gudomen Isis och hennes son Horus. Frägan är särskilt intressant i ljuset av tidigare inlägg nyligen i den här bloggen som indikerar att det kan vara Osiris och Horus blodsband (alltså Kains och Enoks) som vi kan spåra bland makteliten i dagens samhälle.

Kenneth Copeland, Tony Palmer, Påven + ett flertal evangelister
Vi bjuds på en kavalkad av protestantiska, lutheranska och evangeliska kyrkoledare som alla haft audiens med påven i syfte att sträva mot förening och enhet. Berättarrösten i inslaget förutspår att år 2017, på 500 årsdagen av Martin Luthers protest, så kommer den protestantiska rörelsen att be om ursäkt för sitt uppror. Vad händer då? Ja, kanske blir det som den katolske biskopen Tony Palmer lite utmanande säger till evangelisten Kenneth Copelands församling: ”Luthers protest är över – gäller detsamma din?”… Vidare säger han: ”Om det inte längre finns någon protest, hur kan det då finnas en protestantisk kyrka?”…  Mötet mellan Tony Palmer, Kenneth Copeland och den sistnämndes församling avslutas med ett tal över videolänk från påve Franciskus. Slutligen tackar och välsignar alla inblandade varandra.

Jesuiterna har alltid vetat att det är genom att tidigt indoktrinera ungdomar världen över som de kan bli dominanta i samhället. Andelen jesuitiska och katolska universitet i USA är imponerande. Och deras alumni-träffar är till och med mer imponerande, inte minst på Georgetown University där talare som Barack Obama, John Kerry, Bill och Hillary Clinton bara utgör en del av listan över kända f.d. studenter. Är det från dessa universitet som jesuiter skickas ut i världen för att framgångsrikt infiltrera samhällets alla maktfunktioner?

Världens alla kyrkor och församlingar förenas. Och det är Vatikanen som håller i taktpinnen. Är vi på väg mot en One World Relgion...?söndag 2 oktober 2016

Inspelningen av föreläsningen ”Den Stora Konspirationen”, del 3 av 3

Nu är redigeringen av det inspelade materialet från föreläsningen den 11/9 färdigt och utlagt på YouTube. Stort tack till Simon Gustavsson från föreningen Cui Bono för det arbetet.

Föreläsningen ger en god överblick och sammanfattning av det material som finns tillgängligt i den här bloggen. På det sättet ersätter/kompletterar den fliken <Bakgrund>  här ovanför. Ha gärna tillhörande PowerPoint-fil till hands när du ser videoinslaget. Detta kan vara bra ifall du vill fördjupa dig i något ämne (eftersom varje sida i presentationen innehåller länkar till tillhörande blogg-inlägg).

Inspelningen av föreläsningen ”Den Stora Konspirationen”, del 2 av 3

Nu är redigeringen av det inspelade materialet från föreläsningen den 11/9 färdigt och utlagt på YouTube. Stort tack till Simon Gustavsson från föreningen Cui Bono för det arbetet.

Föreläsningen ger en god överblick och sammanfattning av det material som finns tillgängligt i den här bloggen. På det sättet ersätter/kompletterar den fliken <Bakgrund>  här ovanför. Ha gärna tillhörande PowerPoint-fil till hands när du ser videoinslaget. Detta kan vara bra ifall du vill fördjupa dig i något ämne (eftersom varje sida i presentationen innehåller länkar till tillhörande blogg-inlägg).

Här följer del 2 av totalt 3 stycken videor.

Inspelningen av föreläsningen ”Den Stora Konspirationen”, del 1 av 3

Nu är redigeringen av det inspelade materialet från föreläsningen den 11/9 färdigt och utlagt på YouTube. Stort tack till Simon Gustavsson från föreningen Cui Bono för det arbetet.

Föreläsningen ger en god överblick och sammanfattning av det material som finns tillgängligt i den här bloggen. På det sättet ersätter/kompletterar den fliken <Bakgrund>  här ovanför. Ha gärna tillhörande PowerPoint-fil till hands när du ser videoinslaget. Detta kan vara bra ifall du vill fördjupa dig i något ämne (eftersom varje sida i presentationen innehåller länkar till tillhörande blogg-inlägg).

Här följer del 1 av totalt 3 stycken videor.