Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

lördag 28 mars 2015

Ta inte en enda vaccinspruta till innan du läst och sett det här

Världen över genomförs alltmer omfattande vaccinationskampanjer. Våra barn får ta emot en allt större mängd sprutor redan från tidig ålder. Detta fortsätter sedan genom hela livet. Många av oss tar årliga doser mot kommande influensor. I samband med resor till främmande platser i världen pumpar vi våra kroppar fulla med vaccin av olika slag. Men, som du kommer att inse efter dagens videoinslag (en längre föreläsning i fyra delar) har vi all anledning att fråga oss:

 1. Behöver vi verkligen vaccinera oss? Finns det bevis på vacciners effektivitet?
 2. Är vaccinering säkert och tryggt?

De studier som genomförts vad gäller vacciners effektivitet har historiskt sett gått ut på en enda sak – att påvisa att antikroppar bildas i optimal mängd som en följd av vaccinering. Det finns alltså INGA jämförande studier gjorda i syfte att påvisa att vaccinerade jämfört med icke-vaccinerade populationer skulle vara mer motståndskraftiga mot den aktuella sjukdomen.

Man kan tycka att den här typen av studier borde genomföras. Det borde till och med vara så att en sådan studie skulle till och med fokusera på att mäta den generella motståndskraften mot sjukdomar rent allmänt. Anledningen till att en sådan studie vore relevant och viktig att genomföra är att vaccin, åtminstone på kort sikt, påverkar vårt immunförsvar negativt. Kan det vara så att icke-vaccinerade populationer generellt har ett bättre immunförsvar än de som vaccineras? Mycket tyder på att så kan vara fallet.

De som ändå hävdar att vacciners effektivitet hänvisar till historiska data och statistik. De pekar på kurvor som visar på en kraftigt nedåtgående trend i antalet sjukdomsfall från det datum då vaccinet introduceras. Det tråkiga med den statistiken är att den fokuserar på just det datum då vaccinet introducerades. Hade statistiken expanderats till att omfatta även tiden före hade vi sett att den nedåtgående trenden som påvisas, enbart är fortsättningen på en redan pågående utveckling. Bättre hälsa och sanitära förhållanden är nämligen den faktor som har störst påverkan på vår tendens att bli sjuka eller ej.

Så, baserat på ovanstående bör vi kanske dra slutsatsen att vi inte kan påvisa vacciners effektivitet. Vi vet inte om det behövs. Det kan alltså vara så att vi pumpar i oss själva dessa mängder av kemikalier helt i onödan. Låt oss då hoppas att det är säkert och tryggt, åtminstone. Eller...?

De studier som är gjorda här fokuserar på det aktuella vaccinet i sig. Som med vilket annat läkemedel som helst måste vaccinproducenten kunna påvisa att just deras inte innebär någon fara för liv och hälsa. Eventuella sidoeffekter måste nogsamt redovisas och godkännas av våra kontrollmyndigheter på läkemedelsområdet.

Detta faktum hade kanske gjort att det varit tryggt att använda enstaka vacciner och i den begränsade omfattning som studierna påvisar. Men vad vet vi om deras effekt när de kombineras med flera 10-tals andra vacciner? Svaret är – vi vet inget alls om detta. Det gör att vi måste titta på långsiktiga trender i samhället generellt, bland människor runt oss, för att få en uppfattning om huruvida vi har anledning att känna oro. Svaret är att det har vi. Välmeriterade läkare höjer ett varningens finger för att att vad gäller sjukdomar som....
 • Allergier
 • Astma
 • Autism
 • ADHD
 • Epilepsi
 • Vissa former av cancer
 • För tidig spädbarnsdöd
 • Skak-relaterat våld
 • (listan kan göras mycket lång)
…så finns det stor anledning att misstänka att ’övervaccineringen’ kan vara orsaken.
Men av någon anledning får vi inte ifrågasätta vacciner. Det är en helig ko som försvaras av både läkemedelsindustrin och våra myndigheter. Kvar står vi som drabbas och undrar vad vi  kan göra. För visst är det väl konstigt att när svininfluensavaccinet distribuerades för glatta livet så valde många av våra myndighetsföreträdare att ställa sig utanför det programmet. Varför?

Dagens föreläsning är signerad Suzanne Humphries. Föreläsningen hölls i Ängelholm 2014. Suzanne beskriver sig själv på följande vis:
” I am a conventionally educated medical doctor who was a participant in the conventional system from 1989 until 2011.  During those years I saw how often that approach fails patients and creates new diseases. I left conventional medicine to research the many problems with mainstream medical theory.”

Rational wiki ger en helt annan bild av Suzanne, där ord som kvacksalvare, pseudovetenskap och hysteri används flitigt… Se därför dagens video, hela eller delar och avgör efter det vad du själv tror. Kom också ihåg att det vimlar av seriöst, dokumentärt material på YouTube som försöker förmedla riskerna med och okunskapen kring vaccin. Gör gärna din egen upptäcktsresa.söndag 15 mars 2015

Vad hände med Paul McCartney 1966?

I förra inläggets radiointervju med Ole Dammegard ställdes en fråga från en av lyssnarna. Frågan gällde huruvida Paul McCartney dog 1966 och ersattes av en look-alike? Dammegard tvekade aldrig utan svarade ja på frågan. Därför har jag till dagens inlägg grävt lite djupare i ämnet. Vad är det som ligger bakom ryktet? Hur pass troligt verkar det? Här är resultatet.

De fysiska jämförelserna mellan Paul McCartney före och efter 1966 indikerar att det finns faktiska skillnader. Det gäller både öron, haka, läppar m.m. Ett annat märkligt faktum gäller The Beatles texter som efter 1966 börjar innehålla direkta antydningar till ”bilolyckor” där någon ”förlorar sitt hår”. Ett spännande exempel på detta är "A Day in Life" där en av texterna exakt speglar bilolyckan så som den sägs ha gått till:

"He blew his mind out in a car 
He didn't notice that the lights had changed 
A crowd of people stood and stared 
They'd seen his face before 
Nobody was really sure 
If he was from the House of Lords."

Spelar du dessutom låtarna baklänges börjar texterna alltmer tyligt att antyda att Paul verkligen är död.

Wikipedia har en version av händelserna (länk här) http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_is_dead , den alterntiva wikin en annan (länk här) http://althistory.wikia.com/wiki/Paul_Really_Is_Dead .

Jag kommer inte i dagens inlägg att ta ställning i frågan utan väljer att referera till två dokumentärer, en kort och en lång som utreder frågan mer i detalj.

Vanligtvis brukar inlägg i den här bloggen ha någon form av anknytning till Illuminati eller The Globalist Elite. Jag brukar undvika inlägg som inte följer den här röda trådan. Så varför gör jag ett undantag i just det här fallet? Det finns ett par anledningar.
 1. Underhållningsbranschen är kontrollerad av The Globalist Elite. De artister som når verklig berömmelse har samtliga signerat bindande kontrakt med representanter för denna elit. Detta är en förutsättning för att de faktiskt ska nå berömmelse. The Beatles var naturligtvis inget undantag. Mer om detta i kommande inlägg.
 2. Det datum som anges som tidpunkt för Pauls död är 9/11 år -66…


Dags för dagens videoinslag.fredag 13 mars 2015

Vi är så lättlurade, del 4 – Politiska mord

I inlägget från den 24:e februari stiftade vi bekantskap med Ole Dammegard, svensk-dansk f.d. journalist. Ole har ägnat 30 år av sitt liv åt att forska i ämnet ”politiska mord och False Flag operations”. I det förra inlägget fick vi en övergripande inblick i hur framförallt ”false flag” operationer genomförs – hur taktiken ser ut och vilka organisationer det är som ligger bakom. I dagens inlägg går vi på djupet vad gäller politiska mord. Med Ole som guide kommer vi att gå igenom morden på John F Kennedy, Robert Kennedy, Martin Luther King, Che Guevara, John Lennon, Olof Palme och många, många fler. Alla dessa mord är länkade till varandra på ett häpnadsväckande sätt.
Che Guevara

Det första vi kan konstatera att samtliga mord verkar följa en och samma mall. De påstås ha begåtts av en galen enstöring. I fallet JFK var det Lee Harvey Osvald, Bobby Kennedy / Sirhan Sirhan, Martin Luther King / James Earl Ray, John Lennon / Mark Chapman och Olof Palme / Christer Pettersson. Allt pekar dock på att sanningen är en helt annan.

Den andra likheten mellan samtliga dessa mord är att bevisen mot dessa s.k. ”lone assassins” inte håller.  I samtliga fall går det att peka på omständigheter som tydligt indikerar att det finns en annan sanning än den vi föds med.
 • I fallet John F Kennedy vet vi från den s.k. Zapruder-filmen att de dödande skotten kom framifrån medan den som anklagades, Lee Harvey Osvald, befann sig bakom presidentfordonet. Analys av skotten som avlossas visar att dessa sköts med tätare mellanrum än vad som vore fysiskt möjligt för Osvald att ladda om ett gevär av den typen som användes. Dessutom stämmer inte vinklar och skotthål  överens den påstådda skyttens placering i förhållande till fordonet.
 • John Lennon 
 • I fallet Robert Kennedy avlossades fler skott än vad som rymdes i den påstådda mördarens pistol.
 • Vid mordet på John Lennon så kom skotten från vänster medan den påstådda mördaren – Mark Chapman – stod till höger.
 • Kulorna som hittades efter mordet på Palme låg på platser som inte alls stämmer med hur mordet sägs ha gått till.

Listan på exempel av den här typen kan göras lång. Det som kännetecknar utredningen av samtliga mord är att bevis av den typ som inte stämmer överens med den officiella storyn tystas ner. Spår som kan tyckas högintressanta utreds aldrig. Anledningen därtill behöver aldrig anges.

Dammegard menar att anledningen till att skulden läggs på en ensam galning är att utredningen stannar vid det. Har du väl identifierat mördaren och det visar sig att han var en psykopat som agerade på ”stundens ingivelse” så kan du anse att utredningen är klar när du väl sett till att denne man fått sitt straff. Anledningen till att locket läggs på vad gäller tydliga alternativa bevis är att den utredning som tillsätts efter mordet varit förberedd långt innan själva mordet. Den agerar på uppdrag av de som ytterst beställde mordet. Den agerar för att resultatet i slutändan ska bli det önskade.  

Operation 40, orginalgruppen
Men Ole Dammegard har gått mycket djupare i sin forskning än att bara identifiera en mall för dessa mord. Han har i sin forskning nått en detaljeringsgrad där han kan namnge personerna som varit inblandade i morden. Han kan i många fall peka ut deras positioner vid händelsen i fråga. Han kan ge oss bakgrundsinformation om dem som får oss att häpna. Men det kanske mest intressanta är hans upptäckt av att samtliga dessa mord har utöver mallen ytterligare en stark koppling till varandra. De personer som utfört dem är alla knutna till en och samma gruppering. Denna organisation går under olika namn genom historien. Vid tiden för JFK-mordet kallades den för ”Operation 40”. Personer som tillhör just den här organisationen dyker upp i utredningen kring i stort sett varje politiskt mord. Här följer några få exempel:
 • En agent vid namn David Morales spelade en viktig roll i samband med JFK mordet. När Robert Kennedy mördades befann han sig i samma lokal som där skotten avlossades. Vid mordet på Che Guevara sägs det att det var Morales som höll i pistolen.
 • En annan man, Felix Rodriguez, befann sig också på JFK-mordplatsen. Denne man var också inblandad i mordet på Che Guevara samt var i Iran-Contra skandalen.
 • En tredje person som befann sig i Dallas när JFK sköts heter Charles Morgan. Samme man försökte på hösten 1985, på plats i Stockholm, värva agenter för att skjuta Olof Palme.
 • När John Lennon sköts har det konstaterat att dörrvakten vid byggnaden där mordet begicks varen man som jobbade extra just den dagen. Hans namn var Jose Perdomo, en medlem av Operation 40 med ett inte alltför smickrande rykte.

Även den här listan kan göras lång, vilket du blir varse om när du lyssnar på dagens videoinslag – en radiointervju med Ole Dammegard. Så hur ser historien ut kring den organisation som i början på 60-talet gick under namnet Operation 40? Den bildades på initiativ av president Eisenhower. Syftet var att komma åt Kubas president, Fidel Castro. Mannen som gavs uppdraget att bilda gruppen var Richard Nixon. En av finansiärerna var George H.W. Bush (alltså George Bush senior).  Den senare befann sig också i Dallas den dagen som JFK mördades. Dammegard menar att det är till nära 100 % bevisat att han befann sig i den s.k. Dal-Tex byggnaden, en plats där några av de alternativa skyttarna från Operation 40 sägs ha befunnit sig.

Det är som du förstår en mycket intressant, laddad och spännande radiointervju på nära 2 timmar som väntar. Jag hoppas att det jag beskrivit ovan lockar dig tillräckligt för att vilja ta reda på mer.

lördag 7 mars 2015

Vi är så lättlurade, del 3 – Homer Simpson, fysiker och universalgeni

Du som följt nyheterna i någorlunda utsträckning på senare tid känner säkert till att en elementärpartikel kallad Higgsbosonen eller Higgspartiken. Denna beskrivs på följande vis i wikipedia (till artikel):  

”Higgsbosonen (även: Higgs boson eller Higgspartikeln) är en partikel i partikelfysikens standardmodell, som genom Higgsmekanismen och Higgs-fältet beskriver varför partiklar har massa. Vid ett seminarium vid CERN i början av juli 2012 tillkännagav talespersonen Fabiola Gianotti att man sannolikt upptäckt Higgsbosonen. Slutsatsen drogs utifrån de experiment som utfördes 2011-2012 vid CERN:s nya partikelaccelerator LHC, som stod färdig i september 2008. Man har hittat en ny boson i massaområdet 125-126 GeV, den tyngsta boson-partikeln någonsin. Om detta är Higgs boson, återstår att avgöra. Upptäckten beskrivs som "monumental" Resultaten ifrån 2012 års experiment analyseras fortfarande i början av 2013, men den har tentativt bekräftats existera den 14 mars 2013.

I standardmodellen har higgsbosonen en fundamental roll: Den är en komponent i higgsfältet, som genomsyrar universum och gör att både higgsbosonen själv och andra partiklar har massa. De massiva vektorbosonerna W och Z får massa genom Higgsmekanismen, medan fotonen förblir masslös. Fermioner, som elektroner och kvarkar, får massa genom Yukawakopplingar till higgsfältet.””

Teorin om dess existens fördes fram  redan 1964. Sedan dess har vetenskapseliten försökt knäcka gåtan med att också bevisa dess existens - något som dröjde ända till mars 2013. För detta har de båda fysikerna Peter Higgs och Francois Englert belönats med nobelpriset 2013 – vilket säkert är välförtjänt men det visar sig i efterhand att en tredje person borde varit med och delat denna utmärkelse – nämligen allas vår Homer Simpson. I ett avsnitt redan från 1998 ställde Homer Simpson upp den ekvation som räknar ut Higgsbosonens massa. Fantastiskt. Här följer ett kort klipp från det avsnittet.

Så hur ska detta tolkas. Tja, som jag ser det finns det bara 3 tolkningar. Slump. Eller att tecknarna bakom Simpsons är betydligt mer begåvade än vi någonsin kunnat ana. Eller kan det vara så att det finns kunskap från långt tillbaka i tiden som hålls dold för mänskligheten och som plockas fram vid lämpligt tillfälle. Före egen del tycker jag svaret är ganska givet.fredag 6 mars 2015

Vi är så lättlurade, del 2 – Vita Änkan

Den 21-24 september 2013 genomförs en attack mot ett Westgate shoppingcenter i Nairobi i Kenya. 67 människor dödas och 175 skadas. Attacken genomförs av 4 män från den islamistiska gruppen al-Shabaab. Beväpnade med AK-47:or och granater tar de sig in i centret och går bärsärkagång. Kenyansk militär och polis förefaller till en början handlingsförlamad men lyckas efter 4 dagars belägring ta sig in i shoppingcentret och skjuta ihjäl attentatsmännen. Dagen efter dramats upplösning pekas den s.k. Vita Änkan ut som hjärnan bakom attacken. Så vem är hon då, den vita änkan.

Hennes namn är egentligen Samantha Lewthwaite, en vit, 30-årig, brittisk kvinna som i unga år konverterade till Islam. Hon gifte sig med en av de som sedermera sprängde sig själv till döds vid tunnelbaneattacken i London 2005 – därav benämningen Vita Änkan. Tillsammans med den mannen, vars namn var Germaine Lindsay, har Samantha 2 barn. Hennes ”karriär” efter den starten är synnerligen spektakulär. Hon slog följe med nya terrorister och har fött ytterligare 2 barn. Parallellt med det har hon skaffat sig ett rykte som en mycket aktiv och kallblodig terrorist. I wikipedia beskrivs hon på följande vis (länk till hela artikeln):

“Samantha Louise Lewthwaite /ˈluːθweɪt/ (born 5 December 1983), also known as Sherafiyah Lewthwaite or the White Widow, is a British woman who is one of the Western world's most wanted terrorism suspects. She was the widow of 7/7 London terrorist bomber Germaine Lindsay. She was a fugitive from justice in Kenya, where she was wanted on charges of possession of explosives and conspiracy to commit a felony and is the subject of an Interpol Red Notice requesting her arrest with a view to extradition.
Lewthwaite was an alleged member of the Somalia-based radical Islamic militant group Al-Shabaab. She was accused of orchestrating grenade attacks at non-Muslim places of worship, and is believed to have been behind an attack on those watching football in a bar in Mombasa during Euro 2012. In September 2013, there was speculation over her possible involvement in the Westgate shopping mall attack, although other reports cast doubt on this. She was dubbed the 'White Widow' by the news media, a play on words referencing her race, the death of her first husband and the practice of referring to Chechen female suicide bombers as 'black widows.'”

Efter Westgate-attackerna fortsätter världens tidningar att frossa i artiklar om denna makalösa kvinna (eller kanske snarare makelösa…). I en artikel från DN den 22/10-2013 har polis lyckats komma över en dagbok med bl.a. en kärleksdikt som hon ska tillägnat Usama bin Laden. 
I en annan artikel från Expressen 5/10-2013 får vi dessutom veta att hennes mål är att också utbilda sina barn till fullblodsterrorister.   I artikeln kan vi läsa följande:

”Enligt Daily Mail kan dagboken närmast kallas ett manifest för terrorism.
I de otäcka anteckningarna återfinns bland annat nio handskrivna blad där Lewthwaite beskriver sin vilja att döda "otrogna", och uppmanar andra att göra det samma - däribland hennes barn.
"Nyligen talade min älskade make med min åttaåriga son och min femåriga dotter. Han frågade dem vad de ville bli när de blir stora. De hade båda många svar men kom överens om att ett av dem är att bli mujahedin", står det i ett utdrag ur dagboken, som Daily Mail publicerar.”

Hon fortsätter i dagbokstexten:

"Det var min makes samtal med barnen, och efter att jag läst om kvinnans roll i jihad stod det klart för mig att det var dags att skriva ner och dela med mig av det jag har välsignats med."
I sin dagbok skriver "Vita änkan" vidare om sina planer på att uppfostra sina äldsta barn att följa i sin pappas fotspår. Han, Germaine Lindsay, sprängde sig själv och 26 andra personer till döds i terrordåden i Londons tunnelbana 2005.”

Den här typen av artiklar kan vi läsa i samtliga svenska (och internationella) nyhetstidningar. Oavsett vi pratar DN, Svenska Dagbladet, Göteborgsposten, Aftonbladet eller Expressen. Samtliga publicerar dessa sagor utan att vare sig blinka eller tänka. Radio och TV följer i samma spår. Det är rent löjeväckande. Det är inte särskilt mycket kritiskt tänkande som behövs för att förstå att allt detta är en förljugen historia. Ta t.ex. en titt på dagens dokumentär signerad, Jon Ryman, så förstår du vilket löjets skimmer allt detta kastar över vår mediakår. Skäms!  


Och efter att ha sett den här dokumentären bör du fråga dig själv: vilken version av dessa händelser kring Samantha Lewthwaite tror du på? I min värld borde det bara finnas ett svar.

Bland många spännande frågor som kan ställas efter att ha sett Jon Rymans dokumentär är det särskilt en som sticker ut – ”Hur kommer det sig att precis alla terrorister verkar att någon gång i sitt förflutna ha haft ett intimt samröre med kända säkerhetsorganisationer som MI5, MI6, CIA och Mossad”? Jag lämnar den frågan obesvarad för tillfället.