Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

måndag 27 oktober 2014

Detta hände den 24/10, 2014

Det förra inlägget avslutades med en video som förmedlade en förutsägelse om att någonting av speciell betydelse skulle inträffa just den 24/10 2014. Platsen i fokus för den förutsägelsen var The Georgia Guidestones, en kontroversiell plats med gigantiska stenmonument där 10 budord ristats in på 12 olika språk; 8 moderna och 4 antika / urtida (de flesta av de antika har en koppling till Konspirationens rötter, ilket vi studerat ingående i tidigare inlägg). Det första av dessa budord uttrycker att befolkningsmängden på jorden bör minskas och bibehållas på en nivå runt 500 miljoner. Ett sätt att nå dit kan vara genom medveten reducering av antalet levande på detta klot. Utrotning m.a.o. Efterföljande budord talar om hur männsikor bör förhålla sig till varandra och till naturen runt omkring oss. 

När vi summerar nyhetsflödet från den dagen är det framförallt 2 händelser som sticker ut; 2 händelser av stor symbolisk betydelse. 
 • Det första fallet av Ebola i USA’s största stad - New York- registrerades. Amerikansk press basunerade ut det budskapet med krigsliknande rubriker. Några av dessa finns med på bilden här till höger.
 • Den andra händelsen var av mindre och lite udda karaktär. Ett monument över bibelns 10 budord förstördes av en bilförare som medvetet körde rakt in i monumentet i Oklahoma. Bilföraren, som arresterades, menade att han agerade på uppdrag av Djävulen.
  (hela artikeln från The Guardian kan du läsa här)


fredag 24 oktober 2014

Vad händer den 24/10, 2014?

Går det att förutsäga vad som ska hända i framtiden? Svaret är självklart ja, förutsatt att du ingår i en organisation med tillräcklig makt att kunna påverka händelseförloppet i den riktning du önskar. Den organisation vi studerar i den här bloggen förefaller ha allt vad som krävs för detta.

Förutom att ha kontroll över skeendet verkar samma organisation också ha en regel som säger att de måste avslöja för oss allt vad som kommer att ske i framtiden. Hollywood-produktioner, särskilt tecknade sådana är en av favoriterna vad gäller att publicera den här typen av förhandsinformation. Detta har vi också blivit varse i tidigare blogg-inlägg.

Ett annat sätt att avslöja kommande betydelsefulla händelser är via kodade meddelanden. Dessa meddelanden pekar ofta ut datum av mycket speciell betydelse. Datumen har en mångfacetterad betydelse.
 • De har en i stort sett alltid en koppling till astronomiska händelser, typ sol- och månförmörkelser eller att planeter eller solar har en specifik position i förhållande till varandra.

 • De har vidare ofta en ockult betydelse. De är alltså kopplade till siffror eller nummerserier som har en speciell betydelse, t.ex. siffran 666, 112 eller 911. Notera att de 2 sistnämnda, förutom att ha just en ockult betydelse också ”råkar” vara våra vanligaste alarmnummer…

I ett tidigare inlägg för några månader sedan pekade jag själv ut den 8/10 -2014 som ett datum där något speciellt skulle komma att inträffa. Jag gissade att denna händelse skulle ha med Tredje Världskriget att göra. Här hade jag fel, men… något inträffade som jag menar har en avgörande betydelse för införandet av The New World Order: Vi fick det första dödsfallet i Ebola utanför Afrikas gränser. Och med det spred sig paniken och skräcken för sjukdomen världen över.

Så vad var det då som fick mig att peka ut just detta datum som speciellt och av avgörande betydelse i den kedja av händelser som jag, och många med mig, menar att vi har framför oss? Svaret är: datumet är kopplat till en betydande astronomisk händelse; en serie med månförmörkelser som alla sammanfaller med judiska högtider. Detta har bara inträffat vi tre tillfällen under de senaste 500 åren. Och varje tidigare sådant tillfälle är förknippat med betydelsefulla händelser för judarna och staten Israel. Dagens första video berättar om just de tidigare samt kommande Full Blood Red Moons och ger datumen för när dessa har - och kommer att inträffa. Det finns mycket material om just dessa. De flesta är producerade av religiösa grupperingar och pekar på urgamla profetior. Bland allt material väljer jag ett nyhetsinslag producerat av Fox News – en mainstream media kanal. Månförmörkelserna har, och kommer att inträffa på följande datum:
 • 15/4 - 2014
 • 8/10 – 2014
 • 4/4  -2015
 • 28/9 – 2015

Dessutom med en solförmörkelse in emellan, den 20/3- 2015.


Så vad har hittills inträffat på dessa datum som kan betraktas som betydelsefulla händelser för Israel och judarna eller för införandet The New World Order. Följande är vad jag noterat:
 • Den 15/4 -2014 öppnade Ukrainska soldater eld mot ryska separatister som då ockuperat viktiga platser på Krim-halvön och viktiga platser i östra Ukraina.
 • Den 8/10 avlider Thomas Duncan i Ebola på ett sjukhus i USA. Han är det första dödsoffret utanför Afrika i den nu pågående epidemin.

Med lite god vilja kan dessa händelser kopplas till ”tredje världskrigets utbrott” samt ”början till en världsomspännande pandemi”. Oavsett så bör vi ha uppmärksamheten fäst på kommande datum i den angivna kedjan.

Ett annat datum med tydlig astronomisk och ockult betydelse är den 24/10 -2014 (alltså den dag som just börjat). Dagens sista videoinslag talar om varför vi bör ha koll på just det datumet. Återigen ser vi en koppling till The Georgia Guidestones och den extra sten, formad som en tärning, som placerades där i början av september. Denna sten innehåller ett kodat meddelande som pekar ut just idag som ett datum av särskild betydelse.  24/10 är ju dessutom FN’s födelsedag. Vi har i tidigare inlägg fått en inblick i att denna organisation kanske inte är fullt så god och välmenande som de flesta av oss tidigare trott. Vad har Illuminaterna "på lut" åt oss den här gången?   fredag 17 oktober 2014

Ebola-utbrottet förefaller varit planerat sen långt tillbaka

Thomas Duncan
Det nu pågående Ebola-utbrottet i Västafrika har börjat sprida sig till västvärlden. Det första kända fallet är Thomas E. Duncan som i mitten av september i år tog ett flyg från Liberia till Dallas för att besöka familj och vänner. Den 25:e september söker han vård på sjukhus men skickas hem. Den 28/9 återvänder han till sjukhuset där han undersöks och isoleras. Den 30/9 konstateras att han bär på Ebola smittan. Den 3/10 försämras hans tillstånd dramatiskt, från allvarligt men stabilt till kritiskt. Den 8/10 avlider Thomas Duncan. Dagen efter aviserar den brittiske premiärministern David Cameron att man inför Ebola screening kontroller vid de större internationella flygplatserna i landet med trafik till och från Västafrika. Sedan dess har ytterligare fall konstaterats i både USA, Spanien och Tyskland.  Ebola är på god väg att bli en pandemi.

Men mycket pekar på att Ebola utbrottet ingår i den plan för avfolkning (eng: depopulation) som jag berättat om tidigare i den här bloggen. Ett exempel på detta är inlägget från den 9:e november 2013 med titeln ”TheNew World Order”. I detta hittar du ett citat som beskriver målsättningen för den organisation vi studerar i den här bloggen. Målsättningen är följande:

”  A One World Government and one-unit monetary system, under permanent non-elected hereditary oligarchists who self-select from among their numbers in the form of a feudal system as it was in the Middle Ages. In this One World entity, population will be limited by restrictions on the number of children per family, diseases, wars, famines, until 1 billion people who are useful to the ruling class, in areas which will be strictly and clearly defined, remain as the total world population.
     There will be no middle class, only rulers and the servants. All laws will be uniform under a legal system of world courts practicing the same unified code of  laws, backed up by a One World Government police force and a One World unified military to enforce laws in all former countries where no national boundaries shall exist. The system will be on the basis of a welfare state; those who are obedient and subservient to the One World Government will be rewarded with the means to live; those who are rebellious will simple be starved to death or be declared outlaws, thus a target for anyone who wishes to kill them. Privately owned firearms or weapons of any kind will be prohibited."
FEMA kistor

Spridandet av sjukdomar – pandemier, ingår alltså som en del i New World Order strategin. Vi har i tidigare inlägg i bloggen fått tydliga indikationer på att både AIDS och Ebola utvecklats i amerikanska laboratorier och att de sprids via vaccination. I dagens första video redovisas ytterligare indikationer på att det nu pågående Ebola utbrottet är väl kontrollerat och planerat. I dokumentären får vi bl.a. veta att
 1.  Miljontals kistor i hårdplast finns utplacerade runt om i USA sedan många år tillbaka. Vad syftet är med dessa kan vi bara gissa. Producenten av inslaget gissade redan vid inspelningen för 5-6 år sedan att de skulle komma till användning vid en pandemi.

 2. Koncentrationsläger har byggts i mängd på strategiska platser runt om i USA. Dessa är ofta placerade vid slutet av en järnväg. Detta väcker  förfarliga minnen från Nazi-Tysklands brott och härjningar under andra världskriget
 3. USA förefaller redan vara indelat i de "strictly and clearly defined areas" som nämns i målsättningen.

Både kistorna och koncentrationslägren står fram tills idag tomma och outnyttjade. Jag skulle inte bli förvånad om vi från nu kommer se allt mer av dem. I takt med att Ebola sprider sig i USA kommer även kaos och oroligheter att spridas i dess spår.FEMA camps
Likkistor och koncentrationsläger är dock inte det enda tecknet på planering och kontroll. Som vi tidigare sett i bloggen använder sig den gruppering vi studerar – Illuminaterna-  i stor utsträckning av tecken och symboler för att kommunicera budskap till de som kan tolka dessa symboler. Dessutom har de en vana att alltid berätta / publicera vad som kommer att hända i förväg.

Den trogne blogg-läsaren kanske minns inlägget om The Georgia Guidestones –ett  Stonehenge liknande monument med 10 teser (eller ”budord”) inristade på 10 olika språk. Bekanta dig gärna igen med det inlägget från den 16: januari 2014 med titeln ”Symboler och tecken”. 

I september i år hände något märkligt. Okända personer placerade en extra sten, formad som en tärning, på en avsats högt upp i monumentet. På den synliga delen av denna sten gick det att läsa ”20” samt ”14”. Den 25:e september plockades stenen ner och förstördes. Vid det tillfället kunde resten av sidorna i tärningen utläsas. Allt om denna händelse, inklusive uttolkningen, kan följas i nästa 2 videoinslag där vi blir varse om att datumet 3:e oktober 2014 har en alldeles speciell betydelse. Notera också att platsen Georgia förefaller vara strategiskt väl vald placering för stenarna som pratar om avfolkning; här finner man huvudkontoret för CDC- Center for Disease Control.


I inlägget från den 6:e augusti i år (med titeln ” Nyhetsflödet2014-08-06: Tredje världskriget: Utvecklingen i Gaza, del 3” skrev jag följande:

” Så vad händer härnäst? Ett krig kan aldrig vara ensidigt. Särskilt inte ett världskrig. Därför är det inte en alltför vågad gissning att vi inom kort kommer att se någon form ”tändande gnista” i området; kanske i form av en attack mot Israel, USA eller dess allierade. Vi kommer att få se händelse av signifikant och betydande slag i förloppet fram emot tredje världskrigets utbrott. Lägg därför datumet 8:e oktober på minnet.”

Jag uppmanade alltså dig som blogg-följare att vara vaksam på just datumet 8/10. I någon mån hade jag fel; inget av betydelse för det tredje världskriget förefaller ha inträffat den dagen. Däremot inträffade något med stor signifikans för införandet av New World Order den dagen; Ebola skördade sitt första dödsoffer utanför Afrika den dagen. Min farhåga är att spridningen i USA och övriga västvärlden inom kort kommer att explodera. Ebola är på väg att bli en pandemi. När den blir det – kom ihåg att vi bör avstå från varje form av vaccination. 

Någon kanske undrar varför jag lyfte fram just den 8:e oktober som ett signifikant datum? Mer om detta följer i kommande inlägg.