Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

lördag 30 maj 2015

De superrika


SVT:s Dokument Utifrån visade alldeles nyligen en BBC dokumentär i 2 delar kallad ”The Super rich” (de superrika). Dokumentären fokuserar på klyftorna i samhället. Dessa klyftor växer i allt snabbare takt. De s.k. en-procentarna (eng: One Percenters) blir allt rikare. Detta medan framförallt medelklassen får det allt sämre och trycks mot botten av samhället. Alltmedan de som har det allra sämst ändå genom bidrag och stöd lyckats få det lite bättre.

Det finns mycket i dokumentären som fascinerar. Manusförfattaren lyfter fram att den här händelseutvecklingen ingalunda är en slump. Allt detta ingår i en plan vars genomförande påbörjades under 60- och 70-talet.  Element i den här planen är en allt osäkrare arbetsmarknad samt ett ökat risktagande i samhället. Varje hushåll är idag skuldbelagd långt bortom vad vi historiskt sett varit. Arbetslösheten är hög och inga medel tycks hjälpa mot den.

På 80-talet var Ronald Reagan president i USA och Thatcher premiärminister i Storbritannien. Under deras ämbetsperiod blåste högervindar av sällan skådat slag – inte bara i dessa båda länder utan världen över. Det var under den här perioden som utvecklingen mot en allt osäkrare arbetsmarknad och ett allt större risktagande tog riktigt ordentlig fart.

Om du inte redan sett dokumentären The Super Rich bör du passa på att göra det nu. När du gör det bör du också jämföra med det som går att läsa i den här bloggen. Inte minst det som skrivs om  The New World Order i ett inlägg från 9:e november 2013 (länk till inlägget hittar du här). Nedanstående citat är hämtat från just det inlägget:

” Vid ett flertal tillfällen har termen ”New World Order” nämnts. Vad är då New World Order (NWO)?
NWO  är den yttersta målsättningen ”The Illuminati”. För att bäst beskriva den målsättningen övergår jag till engelska där jag direkt citerar den som kanske forskat mest inom området och skrivit böcker i ämnet. Han heter Dr John Coleman. Vem är han? Han är en f.d. MI-6 agent som ägnat de senaste 35 åren åt att utforska och dokumentera just det här området. Han är m.a.o. mycket påläst. Vi kommer att återstifta bekantskapen med Dr Coleman i senare inlägg. Men här följer ett utdrag från hans bok ” Conspirators' Hierarchy: The Story of the Committee of 300.” som publicerades 1992. Detta beskriver ganska väl NWOs ultimata målsättning:

” A One World Government and one-unit monetary system, under permanent non-elected hereditary oligarchists who self-select from among their numbers in the form of a feudal system as it was in the Middle Ages. In this One World entity, population will be limited by restrictions on the number of children per family, diseases, wars, famines, until 1 billion people who are useful to the ruling class, in areas which will be strictly and clearly defined, remain as the total world population.
     There will be no middle class, only rulers and the servants. All laws will be uniform under a legal system of world courts practicing the same unified code of  laws, backed up by a One World Government police force and a One World unified military to enforce laws in all former countries where no national boundaries shall exist. The system will be on the basis of a welfare state; those who are obedient and subservient to the One World Government will be rewarded with the means to live; those who are rebellious will simple be starved to death or be declared outlaws, thus a target for anyone who wishes to kill them. Privately owned firearms or weapons of any kind will be prohibited."

Sammanfattningsvis alltså följande målsättningar:
 •  En regering som styr över hela världen. Denna väljs inte utan handplockas av nämnda bankfamiljer.
 • Medelklassen försvinner. Det kommer bara att finnas härskare och tjänstefolk (slavar)
 • Den härskande eliten har total kontroll över befolkningen. Detta uppnås genom teknik. Bl.a. planeras att varje människa får ett chip inoperererat i kroppen. Mind Control finns också på agendan. Vi får vad vissa beskriver som en polisstat.
 • Världens befolkning minskas till runt 1 miljard.
 • En religion
 • En valuta


Utopiskt? Kanske inte trots allt, sett till allt som tidigare redovisats i den här bloggen och sett till allt det material som finns tillgängligt på nätet. Vissa påstår att ca. en tredjedel av den amerikanska befolkningen tror att NWO är en realitet och är på väg att införas om vi inte gör något åt det. Så var börjar vi? Vilket material väljer vi ut?”

En plan vars genomförande påbörjas på 60- och 70-talet… 
Det här luktar Bilderberggruppen lång väg. Mer om den gruppen finns att läsa i tidigare avsnitt i den här bloggen.

Del 1 är inte tillgänglig från YouTube. Klicka på länken nedan istället.
Återbesök i bakgrunden, del 4

Vi fortsätter återbesöket i bakgrunden där ett av syftena är att återställa ett stort antal länkar till det dokumentära material som är så viktigt för att rätt förstå inläggen i den här bloggen.
 1. I första återbesöket blev vi, genom att studera händelserna i Fukushima, medvetna om att media kan kontrolleras av dolda krafter på världsarenan.
 2. I andra avsnittet fokuserade vi på händelserna i USA den 11/9 2001. Vi upptäckte att den version som kommunicerats ut via nyhetssändningar, tidningar, dokumentärer och litteratur omöjligen kan stämma med verkligheten. Fysiska lagar trotsas. Händelseschemat som beskrivs hänger inte ihop logiskt o.s.v. Istället klarnar bilden om att detta var ett s.k. False Flag Event. Ett Inside Job, planerat och genomfört av krafter som uppenbarligen står den amerikanska administrationen nära.
 3. I tredje avsnittet gick vi på djupet med förståelsen om hur media kontrolleras. Vi ställde oss frågan om liknande false flag/inside job operationer genomförts tidigare i historien. Genomgången visade med all önskvärd tydlighet att så är fallet. Pearl Harbor, Vietnamkriget, Kennedy-mordet. Listan kan göras mycket lång.

  Vi lydde det gamla rådet ”follow the money” och hittade en konstellation som förefaller ligga bakom dessa operationer. Att denna konstellation kontrollerar större delen av jordens alla rikedomar, via privatägda banker som tillårs skapa pengar ur tomma intet, får oss att inse just hur vidsträckt konspirationen måste vara.
    Vi avslutade genomgången med en titt på denna konstellations uttalade målsättningar och taktik för att genomföra ovan nämnda operationer.

I förra återbesöket har vi snuddat vid konspirationens kärna – gläntat lite på dörren. Nu är det dags att se till att dörren öppnas på vid gavel. Vi synar konspirationen ordentligt i sömmarna. Vilka ligger bakom? Hur ser organisationen ut?  Hur ser deras målsättning ut? Vilken är dess historia? Vilka delar av samhället kontrolleras av dessa krafter? Organisationens målsättning är att införa vad de kallar för New World Order. Detta blir ett centralt begrepp i den fortsatta genomgången.

Vi får klart för oss att det i tysthet pågår ett krig – ett krig emot oss. Detta är EN del i strategin som ska bana väg mot New World Order. Vi tar en titt på olika aspekter av den attacken – såsom fluor, vaccin, sjukdomar som AIDS och Ebola samt något som går under benämningen chemtrails / geoengineering. I tillägg tittar vi på vår tids nya massförstörelsevapen – HAARP.

      8. Konspirationen / "the Illuminati" / New World Order
             
8.1 Kapitalisternas konspiration
             
8.2 The Illuminati under luppen
             
8.3 The New World Order
             
8.4 Mer om New World Order
             
8.5 Familjena Rotschild och Rockefeller
             
8.6 Om skattebefriade välgörehetsorganisationer
             
8.7 USA efter 11/9 2001 - Orwell's 1984 är här
             
8.8 The Quigley Formula - Tragedy and Hope
      
9. Områden under Illuminati kontroll
            
9.1 Läkemedeloch Livsmedelsindustrin, enbart för optimala vinsters skull
            
9.2 Dolda sanningar om vaccin
            
9.3 Dolda sanningar om fluor
           
 9.4 Aids och ebola utvecklades i amerikanska laboratorier
    
10. Udda företeelser
          
10.1 Chemtrails
          
10.2 HAARP - Nästa generations massförstörelsevapen
          
10.3 Symboler och tecken
    
11. Sverige och svenskar
          
11.1 Novemberrevolutionen i Sverige 1985

I och med det här återbesöket ska samtliga länkar till föreläsningar och dokumentärer för året 2013 vara återställda. Mycket arbete återstår alltså innan samtliga länkar återställts.
fredag 22 maj 2015

Återbesök i bakgrunden, del 3

Vi fortsätter återbesöket i bakgrunden där ett av syftena är att återställa ett stort antal länkar till det dokumentära material som är så viktigt för att rätt förstå inläggen i den här bloggen.

 1. I första återbesöket blev vi, genom att studera händelserna i Fukushima, medvetna om att media kan kontrolleras av dolda krafter på världsarenan
 2. I andra avsnittet fokuserade vi på händelserna i USA den 11/9 2001. Vi upptäckte att den version som kommunicerats ut via nyhetssändningar, tidningar, dokumentärer och litteratur omöjligen kan stämma med verkligheten. Fysiska lagar trotsas. Händelseschemat som beskrivs hänger inte ihop logiskt o.s.v. Istället klarnar bilden om att detta var ett s.k. False Flag Event. Ett Inside Job, planerat och genomfört av krafter som uppenbarligen står den amerikanska administrationen nära.
I dagens återbesök, det tredje, bygger vi vidare på kunskapen från de två tidigare. Vi tittar djupare på hur media kontrolleras. Vi undersöker om liknande händelser, alltså Inside Jobs/False Flag Events, inträffat tidigare i världshistorien. Resultatet är häpnadsväckande. Historien är full av sådana. Både händelser där det redan officiellt erkänts att vad som tidigare kommunicerats via media varit falskt. Exemplen inkluderar Operation Northwoods, Vietnamkrigets inledning, Operation Gladio m.fl. Men här finns också ett otal händelser där, likt 11:e septemberhändelserna, bevisen är svåra att opponera sig emot. Vi blir också varse om att finanskrisen 2008 hör till skaran Inside Jobs. Återigen var det krafter som står den amerkanska administrationen nära som planerade och genomförde händelseförloppet som ledde till den stora kraschen.

I inläggen därefter följer vi det klassiska rådet för att förstå händelser som förefaller vara av kriminell karaktär – follow the money / who benefits. Vi upptäcker att Federal Reserve och i praktiken samtliga världens centralbanker antingen drivs i privat regi eller lånar sina pengar från privata banker. Vi upptäcker vidare att de pengar som lånas ut till våra regeringar inte finns utan skapas ur tomma intet. 
Vi upptäcker också att det endast är en liten skara superrika och inflytelserika familjer/dynastier som står som ägare till de just nämnda privata bankerna. Dessa dynastier kontrollerar inte bara finansväsendet. Deras inflytande sträcker sig över i princip samtliga samhälleliga institutioner, världen över. Vi har här grogrunden till en potentiell konspiration. I sista kapitlet i det här återbesöket avslöjas precis hur den konspiration verkar och är organiserad. Aavsnittet har fått namnet "Kapitalisternas Konspiration" efter en över 30 år gammal dokumentär. Nedan hittar du index med länkar till samtliga de inlägg jag just beskrivet.


       4. Mediakontroll
              4.1 Makt och media - ett nära samarbete
       5. Finanskris
             5.1 Peak oil, collapse - och Finanskrisen 2008
        
6. Inside jobs. False flag operations. - Har det gjorts förut?
          (Exempel på ”falskspel” iscensatt av den amerikanska administrationen)
             6.1 The Northwoods Document
             
6.2 Fler exempel på false flag operation (Iran, Syd- & Mellanamerika, Europa)
             6.3 Pearl Harbor
             
6.4 Mordet på president Kennedy 1963
             
6.5 False flag attacks med europeiska förtecken
             
6.6 "Drill exercise" - ett återkommande fenomen
       7. Ekonomiskt systemfel
             
7.1 Värdsekonomin som ett "pyramidspel"
             
7.2 The Federal Reserve – en privatägd bank
      8. Konspirationen / "the Illuminati" / New World Order
             
8.1 Kapitalisternas konspiration


tisdag 19 maj 2015

Återbesök i bakgrunden, del 2

Återbesöket i bakgrunden fortsätter med del 2. V i tar en titt på terrorattentaten den elfte september 2001 (och tillser samtidigt att samtliga länkar till dokumentärer i materialet fräschas upp). Elfte september händelserna blev för mig den stora ögonöppnaren.  Efter att ha ägnat hundratals timmar åt att gå igenom tillgängligt material kring denna händelse – både i bokform likväl som videofilmer – stod det klart att:
Terrorattentaten den 11/9 2001
 • Den version av händelserna vi fått serverad från mainstream media, maktföreträdare och myndigheter inte stämmer överens med tillgängligt bevismaterial. Fysikens lagar trotsas bl.a.

Istället framstår det som uppenbart att:
 • World Trade Center byggnaderna sprängdes  i en på förhand välplanerad rivning. Tillgängligt bevismaterial talar sitt tydliga språk till förmån för den här teorin
 • Det bl.a. var företrädare för den amerikanska administrationen som låg bakom genomförandet av den här operationen – en  s.k. False Flag / Inside Job Operation där vi vanliga medborgare ska  ledas att tro att en gemensam fiende, i det här fallet islamister.
 • Syftet med operationen är flerhövdad. Att starta krig mot Irak i syfte att komma åt oljan där har varit det mer uppenbara syftet. Dock är det efterföljande ”war on terror” som  allmänt tros ha varit huvudsyftet. Att ges tillfälle att införa utökad övervakning och kontroll av vanliga medborgare världen över har varit viktigt för ”maktapparaten”. Etablerandet av en gemensam fiende, Usama bin Laden och Al Qaida, är en möjliggörare för detta på precis samma sätt som kommunismen varit det under det Kalla Kriget under efterkrigsperioden.

Ur det stora material jag gick igenom under den här perioden valde jag ut ett knippe med särskilt bra och trovärdiga föreläsningar och dokumentärer.  Detta kompletterade jag senare med 2 inlägg som fokuserade på Guantanamo. Länkarna nedan tar dig till rätt blogginlägg. Dessa finns också tillgängliga i fliken BAKGRUND.

       3. Terrorattentatet mot World Trade Center - den stora lögnen
             
3.1 Den universella sanningen
             
3.2 Den alternativa sanningen (=den mest troliga sanningen)
             
3.3 Första trappsteget - ifrågasättandet av den officiella versionen
             
3.4 Andra trappsteget - 9/11 var ett s.k. "Inside job"
             
3.5 Tredje trappsteget - motivet
             
3.6 Sammanfattning och slutsats
             
3.7 Sanningar om Guantanamo
             
3.8 Rättegångar efter elfte september - ett skämt

Notera alltså särskilt att ingen har dömts för inblandning i dåden den elfte september. Detta trots att det gått 14 år sedan attentaten genomfördes. 14 år och och allt som åstadkommits på den tiden är en show trial. De som har ”erkänt” inblandning har gjort så efter att ha utsatts för extrem tortyr.
söndag 17 maj 2015

Återbesök i bakgrunden, del 1

Det finns flera anledningar till att åter besöka bakgrunden. Med ”bakgrunden” menar jag då fliken med det namnet i den här bloggen – fliken ”BAKGRUND”.  Det är där, som de flesta av oss känner till vid det här laget, som jag samlat allt det material du behöver för att få en någorlunda förståelse för de artiklar som du hittar i bloggen. I ”bakgrunden” beskrivs min egen resa till insikt om den stora konspiration vi människor varit utsatta för genom flera årtusenden. Det är en konspiration som i allra högsta grad pågår och som har stor inverkan på våra dagliga liv.

Bakgrunden är uppbyggd som en bok. Här hittar du ett index, med länkar till varje kapitel, i ordningsföljd. Bakgrunden är också uppbyggd som en pyramid. Vi börjar längst ned med händelser och företeelser där det är ganska lätt att inse att sanningen har undanhållits oss. I takt med att vi tar oss igenom kapitlen/inläggen som skrivits kan det möjligen bli allt svårare och svårare att fullt ut tro på det som skrivs och redogörs för. Ta isåfall ett kliv tillbaka till den nivå du känner dig trygg med.

Det märkliga med materialet är att det följer en och samma röda tråd. Vi upptäcker att bakom varje händelse sitter en och samma gruppering och håller i trådarna. I den här bloggen kallar vi den grupperingen omväxlande för den Globala Eliten, Illuminati eller liknande. Det är alltså dessa krafter som står bakom den stora konspirationen. En konspiration som president Kennedy försökte göra oss medvetna om i följande tal från 1961.


Anledningarna till återbesöket är alltså flera. Den första, och största är att länkarna till videomaterialet behöver uppdateras. Videomaterialet har flyttats och ibland även tagits bort. Jag kommer att, så gott det går, återställa dessa. En annan orsak är just det jag indikerar i texten ovan. Bakgrundsmaterialet är så centralt för förståelsen av övrigt material i den här bloggen att det är värt att repetera och på nytt gå igenom detsamma. Dags alltså för ett återbesök i bakgrunden, en resa genom ett flertal inlägg.


Fukushima-katastrofen
Det hela började för min del med Fukushima. Medan våra medier tidigt slutade att skriva och rapportera om olyckan hade jag själv en stark känsla av att situationen var betydligt värre än vad vi fram till dess hade fått veta. Jag vände mig därför till alternativa mediekällor på nätet och fick snabbt mina farhågor besannade. Mycket trovärdiga källor rapporterade tidigt om tre kompletta härdsmältor. För Makt, Media och Myndigheter världen över dröjde det flera månader innan man lättade på locket och började släppa iväg liknande rapporter. Fukushima var alltså den tidpunkten då jag insåg att det fanns krafter i vårt samhälle som kunde kontrollera det vi kallar för Mainstream mediakällor. Inte bara lokalt utan världen över. Kapitlet i BAKGRUND om Fukushima är alltså ”restaurerat”. Nedanstående länkar (5 st.) återfinns också i fliken BAKGRUND men fungerar alltså lika väl härifrån. Pröva gärna.

onsdag 13 maj 2015

Vad hände med prinsessan Diana?

Wikipedia beskriver Dianas död på följande vis:

” Den 31 augusti 1997 var Diana involverad i en bilolycka vid Pont de L'Alma-tunneln i centrala Paris tillsammans med den man som utpekats som hennes pojkvän, Dodi Fayed (son till Harrods dåvarande ägare Mohamed Al-Fayed), deras chaufför Henri Paul, och Dodis livvakt Trevor Rees-Jones.
Sent på kvällen lördagen 30 augusti lämnade Diana och Fayed Hôtel Ritz vid Place Vendôme i Paris och färdades längs floden Seines norra bank. Kort efter midnatt den 31 augusti körde deras Mercedes-Benz 600 SEL in i tunneln under Place de l'Alma, samtidigt som de förföljdes av nio franska paparazzi-fotografer i olika fordon och en motorcykelburen kurir.
Lady Di
Vid tunnelns början slog deras bil i den högra sidan av tunneln och flög över den tvåfiliga vägen över till vänstra sidan av tunneln och frontalkrockade med den trettonde pelaren som håller uppe taket. Medan prinsessan och hennes medpassagerare låg svårt skadade i bilvraket fortsatte fotograferna att ta bilder.
Dodi Fayed och chauffören Henri Paul dödförklarades båda direkt på platsen. Fayeds livvakt Trevor Rees-Jones var allvarligt skadad, men överlevde. Diana räddades, vid liv, från bilvraket och efter försök att stabilisera henne på platsen fördes hon med ambulans till Pitié-Salpêtrière Hospital, dit hon anlände strax efter klockan 02 på natten. Trots upprepade försök att rädda hennes liv, var hennes inre skador för omfattande. Två timmar senare, klockan 04 den morgonen, förklarade läkarna henne död. Klockan 05:30 gavs det tragiska beskedet till pressen vid en presskonferens som hölls av Jean-Pierre Chevènement (Frankrikes inrikesminister), Michael Jay (Storbritanniens ambassadör i Frankrike) och läkaren.”

Chauffören Henri Paul kom att pekas ut som skyldig till krashen. Han ska ha varit mycket berusad och påverkad av droger den natten. Paparazzi-fotografer har också pekats ut som medskyldiga. Deras omdömeslösa jakt på bilder av Diana och hennes nya kärlek sägs också ha spelat en avgörande roll.

Men omständigheterna kring olyckan och den efterföljande utredningen har gjort att det fortfarande idag spekuleras mycket kring hennes död. Precis som med Olof Palmes död ser vi då och då artiklar i media som presenterar nya fakta i målet - fakta som ifrågasätter den officiella versionen. Många gånger är det uppgifter som pekar ut secret service eller MI5/MI6 som inblandade i händelserna. Ibland är det uppgifter som pekar rakt in i kungafamiljen. I dagens 2 dokumentärer tar vi en titt på just dessa omständigheter.  Den officiella sanningen mals sönder och samman av fakta som motbevisar denna. Det handlar t.ex. om att:
 • Chauffören Henri Paul har filmats bara minuterna innan han satte sig i den olycksaliga Mercedesen. I den filmsekvensen sitter han på huk och knyter skosnörena. Balansen förefaller perfekt. Där finns inga tecken på onykterhet.
 • Det blodprov som tagits på Henri Paul efter kraschen sägs peka på att han haft 3 över gånger den tillåtna gränsen för alkohol o kroppen. En utredning anlitad av Muhammed Fayed (pappan till Dianas pojkvän Dodi) har begärt att få tillgång till det blodprovet för en egen, oberoende analys.  Detta nekas man dock till.
 • Från början sades det att Mercedes höll an mycket hög hastighet in i tunneln där olyckan inträffade -närmare 190 km/h menade den initiala utredningen. Av någon anledning har samtliga övervakningskameror längs Mercedesens färdväg ha varit avstängda eller trasiga (något som känns igen från ett flertal andra incidenter som studerats i denna blogg, inte minst Pentagon-attentatet den Elfte September 2001). Trots detta visar det sig att en vecka efter olyckan så skickas en böteslapp hem till den avlidne Henri Paul. Han bötfälls för fortkörning. Som bevismaterial finns ett fotografi taget precis när Mercedesen kör in i tunneln.  Hastigheten som anges häri indikerar 100-110 km/h…
 • Diana hade känt sig hotad innan olyckan. Detta hade hon tecknat ner i brev samt uttryckt i samtal med andra. Hon hade till och med uttryckt att planen var att mörda henne i en arrangerad bilolycka. När sedan olyckan inträffar, på precis det sätt som Diana fruktad, så kan man anta att den efterföljande utredningen bör ta fasta på det uttalandet och åtminstone utesluta den möjligheten. Men så har inte utredningen bedrivits.
 • Ett nyckelvittne som befann sig i tunneln samtidigt som kraschen inträffade hördes aldrig. Istället sattes handfängsel på honom och han transporterades bort från platsen. Han har heller inte förhörts efteråt.

På samma vis staplas det ena ifrågasättandet efter det andra mot den officiella versionen.  Dagens 2 dokumentärer belyser just denna. Den första fokuserar på de förhör (eng. Inquest) som hölls 2007 i syfte att komma till en slutsats om vad som faktiskt orsakade Dianas död. I den andra jämförs bevismaterial generellt med faktiska omständigheter.

fredag 1 maj 2015

Svenska konspirationer: Palme-mordet, en stadsvandring (del 4/4)

Christer Pettersson vid vittneskonfrontationen
I fjärde och sista delen av Ole Dammegards stadsvandring knyts säcken ihop. Alla bevis läggs samman och Dammegard drar en till synes vågad slutsats. Det är en slutsats som väcker till diskussion, t.o.m. bland deltagarna i vandringen. Men det är en slutsats som hänger ihop. Dammegard menar att han har prövat alla andra tänkbara scenarios, inklusive några av de som förs fram i den avslutande diskussionen. Oavsett vad kan vi med säkerhet konstatera att slutsatserna som dras av polisens Palme-utredare är patetiska. Ska mordet någonsin lösas måste det finnas en öppenhet gentemot alla de bevis som förs fram i den här stadsvandringen. Bevis som Palmeutredarna valt att hittills sopa under mattan.

Slutsatsen som Dammegard kommer till är, i korthet, följande:
 • Palme fick sensommaren -85 besked om att han smittats av AIDS. Han var HIV positiv. Denna sanning var känslig och måste döljas.
 • Som en följd av det inleddes en planering för att iscensätta ett mord. Palme skulle ”mördas”. Men mordet skulle genomföras med ”falsk” ammunition.
 • Efter mordet skulle den oskadde Palme istället föras till södra Europa, till Schweiz. Där skulle han ges en falsk identitet för att kunna fortsätta ett anonymt liv bortom all uppmärksamhet
 • Det team som skulle mörda Palme sattes samman nere i Sydafrika. Teamet kom att bestå av ett stort antal välkända internationella ”torpeder” och agenter. Teamet skulle backas upp av en större enhet inom svenska poliskåren. Dessa var i huvudsak medlemmar av den s.k. Baseboll-ligan. De flesta som kom att ingå i den här konstellationen (Dammegard har valt att kalla den för Blåsningen) hade uppfattningen att Palme mördades på riktigt. Dammegard menar att det i praktiken bara var en i teamet som kände till att vapnen skulle laddas med lösammunition. Detta var Carl-Gustaf Östling. Utanför teamet fanns det naturligtvis flera som kände till den sanna naturen av den planerade komplotten, inklusive familjen Palme.
 • Parallellt med dessa förberedelser beter sig Palme alltmer irrationellt i sin politiska gärning. Detta gäller både nationellt och internationellt.
 • Eftersom Palme har en central roll bland den gruppering vi studerar i den här bloggen – den Globala Eliten – så börjar en oro sprida sig i dessa kretsar (Palme var bl.a. Bilderbergare, och Stay-Behind och umgicks flitigt med medlemmar av den amerikanska administrationen, CIA, Rothschilds m.fl.).
 • Den här oron ledde till att ett separat mordteam sattes ihop, på uppdrag av representanter för den globala eliten. Spåren pekar här bl.a. på George Bush senior. Dammegard kallar det här teamet för NATO teamet.
 • NATO-teamet infiltrerar det andra teamet. Får del av hela planen, tidpunkter m.m.
 • När sedan dagen-D kommer råder stor aktivitet i Stockholm. De 2 teamen står beredda och träder till handling. Strax före det att skotten avlossas byts paret Palme ut mot ”look-alikes”. Någon minut senare skjuts ”Palme” bakifrån av en representant för Blåsningen men också - samtidigt framifrån av en representant för NATO-teamet. Förvirringen som uppstår är närmast total.
 • En person är död, troligtvis en Palme-look-alike. Skjuten med en finkalibrig kula från ett hustak av NATO-teamet.
 • Palme själv smusslas planenligt ut ur landet.

Resten, den stora härvan, redogör Dammegard i dagens video.

Vi kan dock konstatera att det varit känsligt och farligt att ha kännedom om detaljer av avgörande betydelse i den här mordutredningen. Antalet personer som fått sätta livet till är oerhört, närmast ofattbart stort. Dammegard menar, och redogör för att:
 • Estonia-katastrofen var en direkt följd av Palme-mordet. Inte mindre än 69 poliser med roller inom Palmeutredningen dog den natten och var måltavla för den grupp som planerade och genomförde sänkningen av Estonia. Dammegard ger oss mer detaljer.
 • Lockerbiekatastrofen, där ett PanAm flygplan exploderade över den lilla skotska byn Lockerbie, var också en direkt följd av Palme mordet. Ombord befann sig Bernt Carlsson, högt uppsatt socialdemokrat, som bara 3 dagar innan katastrofen sagt att han skulle gå ut med det han visste om Palmemordet. Bevisen från den efterföljande utredningen pekar på att bomben som sprängde planet i luften,ska ha legat i en bandspelare i Carlssons väska.
 • En flygkrasch i Oskarshamn 1989 (se länk), där 16 personer förolyckades, varav flera högt uppsatta politiker (däribland AMS chefen John-Olle Persson) tros också ha direkt koppling till Palme-mordet. 
-          Lägg därtill alla de individuella dödsfall som inträffat (varav några finns listade via en länk i del 1 av den här stadsvandringen) och vi förstår hur vikigt det är att inget läcker ut som kan avslöja sanningen.

Dags då, för sista delen av vår stadsvandring i regi av Ole Dammegard.