Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

lördag 22 augusti 2015

Näringsriktig mat är vår bästa medicin. Men sanningen döljs.

Dags att introducera den nya blogg jag nämnde i ett tidigare inlägg - en blogg som fokuserar på hälsa och kost. Bloggen har fått namnet "Hälsokonspirationen". Du når den via följande länk:

Så här långt finns det 2 inlägg skrivna i den bloggen. Dels en inledning som förklarar syfte och struktur. Andra inlägget har jag kallat "Näringsriktig mat är vår bästa medicin. Men sanningen döljs.". Det återfinner du i sin helhet även nedan:


Näringsriktig mat är vår bästa medicin. Men sanningen döljs.

Vi går ut hårt i den här bloggen med en dokumentär som alla borde se. Den lägger på många sätt grunden för hela den här bloggen. Dokumentären heter Food Matters. Fokus i filmen ligger på ett citat av den gamle grekiske läkaren Hippokrates :

”Let food be thy medicine
and medicine thy food”

Hippokrates betraktas som en av historiens mest betydelsefulla personer inom den medicinska fakulteten. Han är så pass betydelsefull att den ed som svårs av alla läkare än idag är en variant av den ursprungliga Hippokratiska eden. Tyvärr innehåller eden inte längre något om näringslära. I den ursprungliga versionen skrev Hippokrates följande:

“With regard to healing the sick, I will devise and order for them the best diet, according to my judgment and means…”

Den frasen är sedan länge borttagen.

Men i dokumentären står maten och dieten i centrum. Det argumenteras övertygande för att Hippokrates hade rätt. Maten är verkligen vår medicin. Detta under förutsättning att vi pratar om mat från naturen som inte innehåller gifter samt där näringsämnena bevarats så att vi kan tillgodogöra oss dem på ett optimalt sätt. I tillägg kan vi konstatera att det inte finns några sjukdomar utan allt det vi idag kallar för sjukdomar är egentligen bara tecken på närings brist eller annan brist samt förgiftning. Några slående exempel på matens betydelse lyfts fram, däribland följande:
  • En diet på färska och råa grönsaker och frukter som specifikt anpassats till att ge oss det vi behöver för att förebygga och till och med behandla cancer togs i början av 1900-talet fram av  läkaren Max Gerson. Metoden är extremt framgångsrik. Studier visar att så många som 50 % av de allra svåraste cancerfallen (de som betraktas som terminala) faktiskt botas om de behandlas med den här metoden.
  • 2 nävar med cashew-nötter har samma effekt som Prozak vid behandling av depression. Fördelen är att nötterna inte ger några bieffekter.
  • C-vitamin som injiceras intravenöst i höga doser har fantastiska effekter på ett mycket stort antal sjukdomar. Studier visar på en nära nog 100%-ig effektivitiet vid behandling av polio. Effektiviteten vid behandling cancer är tillika mycket hög.

 Nu kanske nägra av er protesterar och tycker att det visst finns andra sjukdomar än de som orsakas av olika former av brist eller förgiftning. Någon kanske lyfter fram stressrelaterade sjukdomar. Men vad är egentligen stressrelaterade sjukdomar. I dokumentären förklaras följande orsak-och-verkan samband:
  1. Stress leder till att adrenalin skapas
  2. Adrenalinproduktion leder till att C vitamin förbrukas
  3. Om vi inte återställer C-vitamin nivåerna uppstår en brist. Just C-vitamin brist är orsak till en oerhört stor mängd sjukdomar (något som påvisats av dubble nobelpristagaren Linus Pauling)

Det är just så vi borde förstå våra sjukdomar. Våra medicinforskare borde analysera dem grundligt i syfte att förstå orsaken till att de uppträder. Men så fungerar inte medicinforskningen. Istället fokuserar forskningen på själva symptomet som uppstår när sjukdomen härjar fritt. Forskningen går ut på att försöka förstå hur symptomet kan undertryckas. I fallet cancer är det tumören som är symptomet. Här har forskningen bara kommit fram till tre behandlingsformer mot cancer. Det är kemoterapi, laserstrålning och kirurgi. Samtliga har misslyckats och orsaken därtill är att de grundläggande orsakerna till cancern förblir obehandlade. Orsaken till cancern är en brist i någon form. Det är därför som behandling med en raw-food diet á la Gerson, intravenös C-vitamin behandling samt behandling med vitamin B17 är långt mer framgångsrika.

Återigen kanske några av er protesterar och tycker att om dessa naturliga behandlingsformer är så framgångsrika så skulle det finnas läkemedel baserade på dem. Det skulle finnas studier, kliniska prövningar genomförda som bevisar dess effektivitet. Faktum är att sådana studier finns, men att dessa döljs för allmänheten genom att det inte pratas om dem i media. Rapporterna om dem utesluts från den medicinska litteraturen. Varken makt, media eller myndigheter har ett intresse av att sanningen om dessa behandlingsformers effektivitet ska bli känt. Ointresset beror på en viktig faktor – pengar. Ingen tjänar pengar på dessa naturliga behandlingsformer. Läkemedelsbolag kan inte patentera dem. Det är sådana faktorer som styr ointresset.

Faktum är att vårt samhälle är uppbyggt på ett sätt som gör oss sjuka. Jordbruket har effektiviserat till den grad att jordarna inte längre inneåller de näringämnens som borde finnas där. Denna brist sprider sig vidare till våra plantor och därifrån vidare till oss konsumenter. Det uppstår bristsjukdomar även i våra plantor, vilket leder till att de angrips av skadeinsekter och får svårt att stå emot väder och vind. För att motverka detta besprutas växterna med kemikalier – gifter. Dessa gifter hamnar slutligen i våra kroppar och ger oss…. Sjukdomar.

 Men nog om detta nu. Jag hoppas att du vid det här laget blivit intresserad av vad det är för dokumentär jag hela tiden refererar till. Dags alltså för dokumentären ”Food  matters” där du får träffa några personer som jag med jämna mellanrum kommer att återkomma till i den här bloggen. Hippokrates hade rätt. Mat är medicin. Och dokumentären är en perfekt illustration för innehållet i den här bloggen. Välkomna till ”Hälsokonspirationen”!
lördag 15 augusti 2015

Vem kan ha byggt Kailasa-templet i Indien

 gonting är fundamentalt fel med vår världs historia. Nej, jag tänker då inte på alla förödande krig som vi aldrig tycks lära oss någonting från. Jag tänker inte heller på all miljöförstöring som vi tycks obenägna att kunna stoppa. Jag tänker på själva beskrivningen av vår världshistoria. Den hänger helt enkelt inte samman, rent logiskt.


Vi har sett detta i tidigare inlägg i den här bloggen.Det finns monument världen över som antyder att det funnits civilisationer i vår historia som var väl så avancerade som den civilisation vi själva tillhör och på vissa områden till och med mer avancerade. Vi har teorier för hur monument som Cheops-pyramiden, Machu Picchu, statyerna på Påskön, Stonehenge m.fl. ska ha byggts.  Men dessa hypoteser är just bara, teorier. Vi har svårt att bevisa att det varit möjligt att konstruera dessa monument med de tekniker, verktyg och kunskaper som sägs ha varit tillgängliga vid tiden för dess uppförande. Tittar vi bortom själva konstruerandet av monumenten upptäcker vi även att allt tyder på att det hos dessa civilisationer fanns detaljerad kunskap om jorden och dess världsdelar, månen, solen, planeterna och stjärnorna. Monumenten tycks ha konstruerats med kunskap om inbördes positioner, storlekar och kretsomlopp med en precision som vi inte klarat att matcha förrän under det senare halvseklet. Återbesök gärna 4 tidigare inlägg i den här bloggen, med rubriker enligt nedan.
    

Dagens video och några därefter följande inlägg fortsätter på det temet. Idag ska vi besöka ett indiskt tempel som går under namnet Kailasa Temple. Templet är så obekant för oss svenskar att jag inte lyckas hitta en svensk sida på wikipedia som berättar om det. Ändå förtjänar det näst en plats på den moderna versionen av listan över världens sju underverk.


Kailasa-templet sägs ha byggts på 700-talet e.k. Det fantastiska med templet är att det inte byggts genom att forsla stenar till platsen. Det har byggts utifrån en enda stor sten, en bergsplatå. Templet har ”mejslats” fram ur den platån, vilket innebär att otroliga mängder sten ”karvats” ur berget och forslats därifrån.  Byggnaden blir än mer fantastisk när man beaktar dess storlek och detaljrikedomen i alla de figurer som mejslats ut. Kailasa är ett perfekt exempel på något som inte gick att bygga på den tiden det ska ha byggts, sett till de verktyg, kunskaper och metoder som fanns tillgängliga då. Sannolikt skulle det inte vara möjligt att ens idag bygga ett så fantastiskt tempel – åtminstone inte inom det tidsspann som anges som byggtiden.

Dagens korta videoinslag ger mer detaljer om detta fantastiska monument. Den stora frågan vi bör ställa oss är: Vem kan ha byggt detta fantastiska tempel och vad säger det oss om vår världshistoria?
VIDEO: The Kailasa Templetorsdag 6 augusti 2015

Om syftet med svensk invandringspolitik

Fredrik Reinfeldt
”- Jag kommer att vädja till svenska folket att öppna sina hjärtan för de mycket utsatta människor som vi nu ser runt om i världen”. Orden är Fredrik Reinfeldts och kommer från den senaste svenska valrörelsen.  I samma tal förklarar Reinfeldt innebörden i vad han just sagt. Han säger att:

  • ”-…den väldiga hänsynslöshet i en trasig värld vi ser i vår absoluta närhet närhet  är så pass allvarligt att allt fler människor kommer att tvingas fly till Europa och Sverige,

  •  ”-Det leder till diskussioner hemma i Sverige, vad kommer det kosta och jag kan redan nu säga att det kommer leda till stora kostnader”

  • ”-De är så pass omfattande att det kommer att lägga ytterligare restriktioner för vad som finns utrymme för i offentlig finansiering. Därför lovar vi nära nog ingenting i den här valrörelsen, det kommer inte att finnas utrymme för det”

Citaten är hämtade från Aftonbladets artikel den 16/8 2014. Artikeln i sin helhet hittar du här.

Med smärre variationer står nära nog samtliga riksdagspartier bakom innebörden av de här citaten. Samtliga utom ett. Sverigedemokraterna står som bekant för en annan inriktning.

Frågan om invandringspolitiken är mycket känslig. Den delar landet i två läger – ska vi ha en tillåtande syn på invandrings- och flyktingpolitiken eller ska den vara mer restriktiv. Jag kommer inte i det här inlägget att välja sida. Men jag kan samtidigt inte låta bli att konstatera att det i svensk invandringspolitik verkar saknas ett alternativ - ett uppenbart alternativ som bäst kan beskrivas som ”sunt förnuft”.

Om vi gör en liknelse med en helt vanlig familj. Vi antar att Sverige är en familj med 7 medlemmar, 2 vuxna och 5 barn.  Föräldrarna i den familjen är väldigt barnkära och bestämmer sig för att adoptera ytterligare barn. Finns det då någon som tror att den familjen kan adoptera hur många barn som helst? Självklart inte. Det finns en gräns för vad familjen mäktar med.  Den gränsen sätts av vilka tillgångar och inkomster familjen har. Sverige är en familj på i runda slängar 9 miljoner. Men samma regler som gäller för den lilla familjen gäller naturligtvis också för den stora. I svensk politik saknas ett alternativ som motsvarar det jag ovan beskriver som ”sunt förnuft”. I svensk politik existerar enbart de extrema alternativen – de två ytterligheterna. Debatten förs inte i termer av ”hur mycket mäktar vi med” eller ”hur mycket har vi råd med”. Någonstans finns det en gräns och det är kring denna debatten bör föras.

Men varför saknas det ”sunt förnuft” i svensk invandringspolitik? Du som följer den här bloggen vet att de vi kallar för ”den globala eliten” har satt en agenda som de kallar för New World Order. Världen är på väg mot denna vision. Den styrs dit bl.a. via mötesforum som arrangeras av grupper som Bilderberggruppen.  Inför valet 2006 var Fredrik Reinfeldt inbjuden till Bilderbergarnas årliga möte. Inför valet 2014 var det Stefan Löfven som var inbjuden.Våra makthavare kan uppfattas som marionetter i händerna på den globala eliten. Så vad innebär New World Order. Detta har tagits upp i flera tidigare inlägg, bla det från 9/11 2013 med rubriken ”The New World Order”  Som framgår där finns följande målsättning med på agendan:

”Medelklassen försvinner. Det kommer bara att finnas härskare och tjänstefolk (slavar)”

Samma tes upprepar sig i inlägget från den 30/5 2015 kallat ”DeSuperrika”. Inlägget fokuserar i sin helhet på en BBC dokumentär med samma titel: The Super rich”.  Följande är ett citat från inledningen av det inlägget:

”SVT:s Dokument Utifrån visade alldeles nyligen en BBC dokumentär i 2 delar kallad ”The Super rich” (de superrika). Dokumentären fokuserar på klyftorna i samhället. Dessa klyftor växer i allt snabbare takt. De s.k. en-procentarna (eng: One Percenters) blir allt rikare. Detta medan framförallt medelklassen får det allt sämre och trycks mot botten av samhället. Alltmedan de som har det allra sämst ändå genom bidrag och stöd lyckats få det lite bättre.”

Fkyktingströmmar
Om målsättningen är att krossa medelklassen, kan det då vara så att svensk invandringspolitik ligger i linje med detta? Tja, vad händer om vi öppnar våra hjärtan mycket mer än vi har råd med? Svaret är att vi får för många munnar att mätta. Vi kommer inte att ha bostad eller arbete åt alla. Landet kommer att försättas i skuld. För att betala skulden behöver skatterna höjas. Vi kommer att få högre arbetslöshet. Vi kommer att få sämre utbildning och sjukvård (eftersom vi inte har råd att betala för detta). I takt med att det går allt sämre för Sverige kommer det att finnas grupper som får det svårt att klara av sitt uppehälle. Som det humanitärer vi faktiskt är kommer vi att lösa det problemet med ytterligare bidrag.  Skatterna för att bekosta dessa reformer tas framförallt från medelklassen.  De rika verkar klara sig. De skatteplanerar (vilket kräver en viss inkomst och förmögenhet för att kunna klara av). De hyr som bekant redan idag ut sina fastigheter till flyktingar till skyhöga kostnader för samhället. Vi kommer alltså att få ökande klyftor i samhället och detta förefaller vara avsiktligt. Jämför detta med citatet från ”the super rich” ovan. Ser ni likheterna?

Nu kanske någon tycker att det här inlägget verkar förespråka SD:s politik. Glöm det. Som jag nämnt finns bara de 2 ytterligheterna representerade i svensk politik. Det ena leder till att medelklassen krossas. Det andra leder till ökade motsättningar, ökat hat, ökad rädsla i samhället. Du som följer den här bloggen vet att även det är helt i linje med ”den globala elitens” agenda.

Det finns alltså inget parti som representerar sunt förnuft i debatten. Varför?