Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

torsdag 25 september 2014

Ebola – ännu fler besvärande fakta

Ebola fortsätter att skörda tusentals offer. Riskerna för omfattande spridning bedöms som stora. Nyheterna idag talar om att vi riskerar att få långt över miljonen smittade redan tills i januari 2015 om inte västvärlden kan enas kring hur sjukdomen ska bekämpas. Det talas alltså om siffror som motsvarar en pandemi – ett världsomfattande utbrott. Det märkliga är att det finns krafter inom finansvärlden som förefaller ha förutspått just den händelseutvecklingen. Ett flertal finansiella institutioner har investerat tungt i just det företag, Tekmira Industries, som ser ut att få ett vaccin mot Ebola godkänt. De flesta av dessa företag har en koppling till Bilderberg-gruppen.

Årets Bilderbergmöte hölls i Köpenhamn. Det är som bekant vid dessa hemliga sammankomster som flera av världens mest inflytelserika personer träffas för att bakom låsta dörrar diskutera vad som står på världsagendan. Här träffas politiker, kungligheter, företrädare för både multinationella företag, media, finansiella och utbildningsinstitutioner. Av någon outgrundlig anledning fanns det till just årets sammankomst en aldrig tidigare skådad mängd företrädare för medicinsk forskning och bioteknik inbjudna. Dessutom bjöd man in Atlantas borgmästare Kasim Reed till mötet. Många har med rätta ställt sig frågan varför en okänd lokal politiker bjuds in till just det här mötet. Anledningarna förefaller vara flera. Dels har amerikanska myndigheten CDC – Center for Disease Control sitt huvudsäte här. Det var även till Atlantas sjukhus som de 2 första amerikanska Ebola-offren flögs.

CDC är särskilt intressant. Det visar sig att organisationen tagit patent på Ebola-viruset!  Det finns dokument som tydligt visar detta.  Inte nog med att CDC patenterade viruset. De står bakom framtagandet (eller ”uppfinnandet”) av detta nya virus. Även detta väl dokumenterat.

Bilderbergmötet hölls i månadsskiftet maj-juni 2014. Ebola-utbrottet började i mars 2014. Statistik visar att mellan november 2012 och Januari 2013 registrerades endas 6 kända fall av Ebola. Siffran från mars i år fram tills idag är uppe i långt över 5.000 fall. De stora investeringarna i Tekmira Industries gjordes just den 30:e juni. Känns här en doft av  insider trading måhända?

torsdag 11 september 2014

Vaccin och Ebola – besvärande fakta

Yoichi Shimatsu
Ebola sprids just nu som en löpeld genom Västafrika. Vi bevittnar det största utbrottet genom tiderna av den fruktade sjukdomen. Över 2.200 döda och över 4.000 smittade. Men hur spreds sjukdomen? Om detta råder det delade meningar.

Vi har i tidigare artiklar blivit varse om vaccin som möjlig källa till spridning. Dagens inlägg ger ytterligare belägg för den teorin. Vi börjar med ett blogginlägg från Yoichi Shimatsu med titeln ”The Ebola breakout coincided with UN vaccine campaigns”. Yoichi är en Hong-Kong baserad frilansjournalist. Han förefaller vara mycket insatt i det han skriver om. Hans artikel blottlägger mycket besvärande fakta för den möjliga kopplingen mellan vaccin och spridningen av Ebola i Västafrika. Yoichi konstaterar bl.a. att:
  • Det pågående Ebola-utbrottet startade samtidigt på tre geografiskt vitt skilda platser i Guinea. Detta skeende är ologiskt. Särskilt eftersom inget fall av den här typen av Ebola (samma som i Zaire 1995) inträffat sedan just 1995.
  • Ebola-utbrottet sammanfaller tidsmässigt med tre stora vaccinationskampanjer i FNs regi. I två av fallen är det Läkare Utan Gränser som utfört vaccinationen. Stora delar av vaccinet har producerats av en fransk firma, Sanofi Pasteur. Den som kontrollerar aktierna i detta franska företag är The Rothshild Group. Sponsorer bakom Läkare Utan Gränser är bl.a. Microsoft, Goldman Sachs, AIG, Morgan Stanley, Bank of America, BlackRock, Bloomberg franska reklambyrån Havas. Ni som följt den här bloggens tidigare inlägg inser snabbt att ”det osar katt” om hela upplägget.

Författaren går dessutom igenom tidigare incidenter och kopplingar mellan just Ebola och Vaccin. Artikeln i sin helhet läser du via den här länken


Nu kanske du tänker att ingen normalt funtat människa skulle komma på idén att sprida dödliga virus via vaccinationssprutor. Och om det ändå skulle finnas skulle denne någon aldrig lyckas eftersom  han skulle vara omgiven av godhjärtade, välmenande medarbetare. Om du är en av dessa rekommenderas du att ta en titt på det här videoinslaget – en intervju med Dr. Maurice Hilleman, tidigare ansvarig för vaccinprogrammet hos läkemedelsjätten Merck. Här berättas hur bl.a. cancer (leukemi) spridits med flit till den ryska befolkningen. Hilleman skämtar om hur detta skulle kunna hjälpa amerikaner till segrar i de Olympiska Spelen.


Åter till den pågående Ebola-krisen. Det talas ju mycket om potentialen hos de vaccin som finns tillgängliga men som bara befinner sig på experimentstadiet än så länge. Har vi anledning att, i ljuset av vad som framkommit i tidigare artiklar, vara misstänksamma mot även det här vaccinet? Om vi börjar titta på företaget som utvecklat vaccinet (Tekmira) finner vi snabbt att dess huvudsaklige sponsor är Monsanto.  Detta framkommer i nästa videoinslag, som dessutom uttrycker stor oro för omfattningen av den pågående Ebola-epidemin.Vilket tar oss till det här inläggets sista videoinslag. I detta varnas det för att den typ av Ebola som just nu sprids kanske inte bara smittar via kontakt med kroppsvätskor från en individ som bär på viruset. Det kan vara så illa att den pågående smittan sprids via luften. Om så är fallet så står vi inför en pandemi, en världsomfattande, svårkontrollerbar spridning av Ebola.Oavsett vad så är mitt råd till dig som läsare och följare – undvik vaccinationer framgent.måndag 8 september 2014

Klimatkrisen orsakas inte av koldioxiden. Geoengineering bär skulden

Vi har träffat honom i tidigare inlägg i den här bloggen. Dane Wigington, amerikansk miljöforskare och ingenjör med en gedigen bakgrund inom området solenergi. De senaste dryga 10 åren har han dock ägnat närmast uteslutande åt ämnet GeoEngineering (som ofta benämns Chemtrails i den här bloggen). Dane står bakom en del av de tidigare dokumentärerna som publicerats i bloggen. Han driver en websida kallad geoengineeringwatch.org. (med mycket och värdefull information).  Dagens videoinslag är en intervju med honom själv. Det är en intervju där han ger oss bild av hur jorden och vårt klimat mår idag, efter att under cirka 15 år bl.a. ha utsatts för:
  • dagliga doser av kemikalier som sprayas från en stor mängd flygplan världen runt
  • frekvent mänsklig styrning av jetströmmarna i syfte att skapa extremt klimat i strategiskt valda områden med hjälp av de anläggningar som går under namnet HAARP

   Det är ingen munter bild han målar upp. Han påpekar bl.a. att flertalet av de extrema vädersystem vi upplever idag är, som sagt, skapade av oss människor. Det innefattar extrem torka och intensiva bränder som vi ser uppträda i både Kalifornien, Australien och på andra platser, intensiva åskväder, snöstormar mitt i sommaren, tornados och orkaner i mängd.

Dane hävdar att klimatkrisen inte alls orsakas av ökade mängder koldioxid orsakade av utsläpp från våra bilar och fabriker. Nej, den stora pådrivande faktorn är just s.k. chemtrails. Måhända att dessa  ”kvardröjande moln” hjälper till att reflektera en del av solens strålar (precis såsom förespråkarna för geoengineering programmet hävdar). Men den huvudsakliga effekten blir att de strålar som tränger igenom och reflekteras mot jordens yta också ”fångas upp” av dessa moln och stannar kvar. Något som naturligtvis istället orsakar en temperaturökning. Temperaturökningar på ”fel” platser på jorden, t.ex. våra istäckta poler eller tundran med s.k. permafrost orsakar utsläpp av stora mängder metan. Metan är en mycket potent växthusgas. Vi får en mycket kraftfull acceleration av växthuseffekten till följd av dessa utsläpp. Som om inte detta vore nog. En ytterligare effekt av det pågående geoengineering programmet är att ozonhålet förstoras.

Men det stoppar inte här. Med stöd av stora mängda data och mätningar redogör Dane Wigington för ett pågående förlopp där:
  • jordens skogar dör ut
  • jordens djurarter dör ut
  • vi människor drabbas alltmer av sjukdomar och dör från dem

Är han galen? Eller är det en röst vi bör lyssna på och ta på allvar? Jag menar det senare. Här är intervjun vi alla bör ta del av.tisdag 2 september 2014

En vetenskaplig lektion i ämnet Geoengineering / Chemtrails

Dags för en grundkurs om geoengineering / chemtrails. Dagens inlägg och föreläsning hade lika gärna kunnat ges namnet ”Chemtrails for dummies”. Det blir en genomlysning av ämnet i rent vetenskapliga termer.  Denna genomgång inkluderar även intressanta resultat av regnvatten- och jordanalyser som tydligt visar vad vårt klot just nu utsätts för. Vi blir varse dessa utsläpps effekter på både människor, växter och djur. Vi får veta en hel del om syftet med sprayandet, vilka som ligger bakom samt vad vi själva kan göra åt det.

Extra intressant är också det faktum att Monsanto, företaget bakom större delen av de genmodifierade växterna som säljs ute på världsmarknaden, har tagit patent på frön som är resistenta mot bl.a. aluminium! Varför i hela friden behövs sådana produkter? Chemtrails innehåller bl.a. barium, strontium och….aluminiumoxid. Är det möjligen så att Monsanto känner till något som de flesta andra inte gör? Se dagens föreläsning signerad den engelske forskarstudenten David Lim.