Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

söndag 26 mars 2017

Vad hände med påve Johannes Paulus I?

Är det möjligt att påve Johannes Paulus I mördades den 28:e september 1978 - efter bara 33 dagar i ämbetet? Är det möjligt mordet utfördes av nära medarbetare till honom och att Vatikanen försökte dölja detta? Wikipedia är som vanligt kortfattad på den punkten och konstaterar följande:

Johannes Paulus I
…Genast uppkom rykten om mord, och olika konspirationsteorier florerade, men av allt att döma avled han av en hjärtattack i sömnen. Han har fått sitt sista vilorum i Vatikanska grottorna under Peterskyrkan.

Men faktum är att det finns digert, väl underbyggt material som istället tyder på att påven inte dog av naturliga omständigheter utan att han faktiskt blev mördad. Detta finns dokumenterat i en rad av böcker skrivna av undersökande journalister. Bland dessa hittar hittar du t.ex.
 • "The Vatican Exposed. Money. Murder and the Mafia” av Paul L Williams
 • “The Vatican Murders: The Life and death of John Paul I” av Lucien Gregoire
 • “In God’s name” av David Yallop

Vänder vi oss till Amazon.com och läser igenom recensionerna som skrivits om dessa får vi klart för  oss att författarna bakom nämnda verk är mycket respekterade och att deras slutsatser är baserade på en imponerande mängd insamlad, väl kontrollerad fakta. Tar vi som exempel boken ”In Gods Name” kan vi i en av recensionerna läsa följande:

” To this end, "In God's Name: An Investigation into the Murder of Pope John Paul I," by highly regarded journalist David A.Yallop is a work of monumental research and importance. The author dares to point a finger at the financial corruption within the Vatican. He names names...Michele Sindona, Roberto Calvi, Lucio Gelli, Cardinal John Patrick Cody of Chicago and Bishop Paul Casimir Marcinkus in Vatican City all coducted illegal activities. And Albino Luciani was determined to put an end to it.

Boken "In God's name"
This well-written book is difficult to put down. Quite naturally it is officially condemned by the oligarchy in the Vatican. However, I think it is important for all interested in the pursuit of truth to read this compelling book and drawn one's own conclusion. The evidence is hard to ignore. The conclusion is based on facts. It is truly hard to imagine but I am now convinced that Pope John Paul the First was murdered because he dared to promote positive change and rid the Vatican of corrupt banking practices. Highly recommended.”

Så vad är det då för fakta som pekar mot att Johannes Paulus I faktiskt blev mördad?  För att ta reda på det tar vi hjälp av en dokumentär från Mainstream kanalen History Channel - från serien ”Decoded”.

Det första vi får klart för oss är att allt inom Vatikanen är i princip hemligt. Det faktum att Vatikanen är en egen stat, ett eget land, gör att det inte kan granskas. Det är ett land med mycket få invånare, ca 800, vars beslut och regler influerar runt 1.3 miljarder människor världen över. Det är m.a.o. en mycket mäktig och inflytelserik organisation.

I fallet Johannes Paulus I kan vi vidare konstatera att:
 • Hans uttalade ambition var att reformera kyrkan. Han avsåg bl.a. att skapa en ”mänskligare” kyrka samt att åtgärda den korruption som man visste förekom inom densamma.
 • Hans kropp aldrig obducerades. Detta eftersom Vatikanens egna regler förbjuder ett sådant förfarande.
 • Den person som fann honom död i sin säng var en nunna vid namn Sister Vincenza Taffarel. Även här har Vatikanen regler som hindrar henne från att yppa något alls om vad hon såg den morgonen.
 • Den officiella storyn gör gällande att påven dog av en hjärtattack. Det sägs att han tog mediciner för problem med hjärtat. Andra källor, däribland påvens egna släktingar –hans egna bröder, menar att han var mycket vältränad. De ifrågasätter den officiella versionen.
 • Påvens kropp forslades snabbt bort och balsamerades inom bara några timmar efter dödsfallet. Rummet städades ur och det var snart som om Johannes Paulus I aldrig existerat. Varje spår efter honom var borta.
 • Än mer märkligt är att bland de som ändå utredde påvens död - bl.a. en italiensk åklagare och några grävande journalister – hittades flera av dessa mördade bara några månader efter JP1:s död.
 • Trots att Vatikanens regler förbjuder dess medlemmar från att ha kontakter eller göromål med Frimureriet kan vi konstatera att flera högt uppsatta personer inom Vatikanen också var högt uppsatta inom Frimureriet. Bevisen pekar på att påven hade för avsikt att avslöja dessa personer.


Påve Johannes Paulus I kan alltså ha mördats. Frågan som uppstår då är naturligtvis vilka som kan ha legat bakom en sådan handling och vilka motiv de kan ha haft.
 • Följer vi devisen ”follow the money” upptäcker vi snart att spåren leder till Vatikanens egen bank. Vi hittar spår av pengatvätt. Vatikanen har även på detta område regler och lagar som gör dess bank till ett perfekt instrument för pengatvätt.
 • Som vi sett från tidigare inlägg (från den 31/7 2016 med titeln ” Kopplingen mellan Al-Qaida, IS, CIA och Vatikanen har banken en lång historia av kontakter med den italienska maffian. Dessa kontakter har använts för att tvätta pengar från droghandel till att senare kunna användas i syfte att bekämpa Kommunismen världen över. Vatikanen har alltså hjälpt till att sponsra ett flertal högergrupper som stridit mot vänsterfalanger – bl.a. Sandinisterna i Nicaragua.
 • Delar av den korruptionshärva som Johannes Paulus I var på väg att avslöja kom ändå att några år att brista. Flera av huvudmännen i den härvan kom att mördas – andra gick fria. Några av de journalister som undersökte ärendet kom också att mördas. Ämnet var, och är, uppenbarligen känsligt

Här slutar dagens videoinslag. History Channels reportrar rundar av med att dra slutsatsen att påve Johannes Paulus I med största sannolikhet mördades. Han dog för sin ambition att städa upp i kyrkans korruptionshärvor. I det arbetet råkade han trampa på ett antal ömma tår – uppenbarligen så hårt att han fick betala med sitt liv. Men frågan är om historien fick sitt slut där? Reportrarna konstaterar att så länge det är människor som är inblandade i dessa mäktiga organisationer så kommer vi att få se fortsatt korruption och brottslighet. De konstaterar att sådana personer hittar vi inom alla organisationer, även kyrkliga. Det de inte nämner är dock att efterträdaren till JP1 var JP2. JP2 gick vidare utan några som helst ändringar inom exempelvis Vatikanens bank. Vidare vet vi att så sent som 2012 så briserade en ny korruptionsskandal som kom att gå under namnet ”Vatileaks”. Även denna gång gällde det pengatvätt. Inget nytt under solen m.a.o.måndag 13 mars 2017

Men vad är det de sjunger i Peterskyrkan i Rom?

Peterskyrkan i Rom, vid
tidpunkten för Benediktus
avgång.
Redan de tidiga kyrkofäderna, och inte minst då Reformationens män, varnade för att anti-krist skulle gömma sig bakom den Katolska Kyrkans system. Vi har i en serie tidigare inlägg benämnda ”Konspirationen. Hypotesen. Bevisen” kunnat se hur mycket som pekar på att så faktiskt är fallet. Inte minst de bibliska profetiorna tycks vara särskilt övertygande.

Givetvis är katolska företrädare medvetna om dessa påståenden. Just det gör att det känns extra märkligt att en av de hymner som framförts vid ett stort antal mässor på senare tid tycks hylla ingen mindre än Lucifer själv. Hymnen framförs på latin så det är naturligtvis inte helt trivialt att översätta dess text. Så här lyder delar av texten (inklusive en översättning till engelska som många använder):

Flammas eius Lucifer matutínus invéniat
Flaming Lucifer finds Mankind

ille, inquam, Lúcifer, qui nescit occásum Christus Fílius tuus
I say: Oh Lucifer who will never be defeated, CHRIST IS YOUR SON!

Provar du att översätta samma text med Google Translate får du ett delvis annorlunda resultat:

Morning star meet with its flame,
man, I say, O Lucifer, who knoweth no setting: Christ, Thy Son,

Notera att ”Matutinus” också kan betyda Gryning.  

Vad jag vet finns det inte heller från katolskt håll någon officiell vägledning i hur texten ska översättas. Tvärtom, går jag in på katolska webforum och letar i ämnet så råder en viss fundersamhet bland de som yttrar sig här. Några känner viss oro och tveksamhet. Andra försöker hitta förklaringar bäst de förmår. En sådan person av den senare kategorin fastnar för översättningen med ”Morning star” som efter diverse omskrivning, via planeten Venus (som ju både kan beteckna kvinna och morgonstjärna) eventuellt kan tolkas som Jungfru Maria. Detta menar översättaren får hela texten att rimma bättre, särskilt den delen med att Kristus då är Marias son (och inte Lucifers). Oavsett hur du väljer att tolka texten så är den märklig. Trots detta, en favorit bland senare tiders påvar. Kan det röra sig om ännu ett ”hidden in plain sight”?


Går vi sen vidare och tar oss en titt på Påvens tron (som nyligen restaurerats och återinvigts) blir väl knappast någon lugnad. Bakom tronen hittar vi ett gigantiskt konstverk som föreställer "Kristus som stiger upp ur förödelsen efter en atombombsexplosion". Dessutom är hela taket i byggnaden som hyser Påvens tron utformat som ett enda stort ormhuvud. Modern konst kan tyckas. Men med tanke på...

Påvens tron och rummet det befinner sig i
 • allt som skrivits tidigare i den här bloggen, om både ett tredje världskrig samt att kärnvapen med största sannolikhet kommer att användas i detta
 • det faktum att bibeln varnar oss för att vi kommer att utsättas för bedrägeriförsök vad gäller Jesu återkomst


…så ter sig konstverket extra märkligt och skrämmande. Min hypotetiska tolkning blir följande:

”Ett tredje världskrig utbryter. Kärnvapen kommer att användas. Men trots att det länge ser mörkt ut för mänskligheten kliver till slut en kristus-lik figur fram ur ruinerna och bringar fred. Men var vaksamma, det är den falske Messias som initialt ”räddar oss”. Det är den falske Messias som utropar fred. En Lucifers son. Och ovanför alltsammans vakar ormen – den skuggregering som styr skeendet här på jorden.”

En sådan tolkning skulle rimma väl med både hymnen och skulpturen vi just stiftat bekantskap med. Den rimmar också väl med Bibelns varningar.


Du kanske tycker att detta verkar väl fantasifullt och utmanande? Vänta då bara tills du läst och sett resten av det här inlägget. Visste du att det här på jorden finns ett teleskop som är större, mer kraftfullt och avancerat än The Hubble Telescope? Högst upp på berget Mt Graham i Arizona USA hittar du detta fantastiska observatorium och teleskop (kallat LBT – Large Binocular Telescope). Vilken organisation tror du står bakom den installationen? Gissar du NASA har du fel, säger du Vatikanen har du prickat helt rätt. Monterat på detta teleskop finns en mycket avancerad kamerautrustning som även kan ta bilder med hjälp av infrarött ljus. Infrarött ljus tillåter dig att se andra saker "in deep space" än vad du vanligtvis ser med mer ordinär teknik. Och vad tror du att man döpt denna avancerade kamera till? Just det – Lucfer…  I följande korta videoinslag får du mer information om detta.  

Sista videoinslaget i dagens inlägg summerar i princip allt jag beskrivit ovan. Det är en föreläsning signerad Thomas Horn, författare till böcker som:
 1. Petrus Romanus: The Final Pope Is Here      - (där han och medförfattaren Chris Putnam förutsåg att den förre påven skulle abdikera vid just den tidpunkt som han faktiskt senare gjorde)
 2.  Exo-Vaticana : Petrus Romanus, Project L.U.C.I.F.E.R. And the Vatican's Astonishing Plan for the Arrival of an Alien Savior
         – som i Amazon.com beskrivs som följer;

  Pope Benedict XVI has resigned as Pope, just like the authors predicted he would do in their 2012 best-seller Petrus Romanus: The Final Pope Is Here. Since then Tom Horn and Cris Putnam have been inundated with invitations from around the world to be interviewed on radio, television, and in print media. These included segments in The History Channel's "Countdown to Apocalypse," a special feature on Canada's largest Christian channel VisionTV titled "I Prophesy: The Apocalypse Series," invitations to Rome to discuss with Italian media their findings on René Thibaut (a Belgian Jesuit whose meticulous analysis of the Prophecy of the Popes predicted the arrival of Petrus Romanus in this era), and dozens more.  But during a show on Omega Man Radio the author's disclosed an "extraterrestrial" connection between Petrus Romanus, the Vatican, and the Mount Graham Observatory, which rocketed that program into the #1 position in the world, illustrating to the authors that modern civilization is more than casually interested not only in the final pope, but in the connection between Rome and their secret work on extraterrestrial intelligence, astrobiology, and the intriguing preparations they are making for the arrival of an alien 'savior.'  Thus, the new investigation began and quickly resulted in findings far more disturbing than the authors expected to find.

Det är m.a.o en både intressant och spännande föreläsning du får ta del av, fylld med information om Mt Grahams observatorium som Thomas Horn har besökt. Dessutom fylld med information om hur han och Chris Putnam intervjuat högt uppsatta Jesuiter från jordens alla hörn. Män som bekräftar att Vatikanen har ett MYCKET stort fokus på vad som händer ute i rymden. Vatikanen har diger kunskap om det vi kallar utomjordingar. Du får också veta att de som tidigare innehade markrätten till Mt Graham var en indianstam som trodde att just det berget var en portal till andra dimensioner. En portal till gudarna. Kommer ni ihåg inlägget om Cern i Schweiz och The Large Hadron Collider som jag skrev nyligen. Kopplingen mellan det och vad som sker på Mt Graham förefaller synnerligen intressant.fredag 3 mars 2017

Alla presidentens män

Vem minns boken och filmen med titeln ”(Och) alla presidentens män”? Boken skrevs 1974, filmen släpptes 2 år senare. Det handlar om Watergate-affären; hur den avslöjades av 2 grävande journalister, Carl Bernstein och Bob Woodward vid Washington Post. Affären började med gripandet av fem män för inbrott i det demokratiska partiets högkvarter i Watergate-komplexet den 17 juni 1972. FBI kopplade inbrottstjuvarnas kontanter till en slaskfond som användes av kommittén för omval av presidenten (CRP), den officiella organisationen för Nixons kampanj. I juli 1973 avslöjade de bevis som anbringats mot presidentens personal, inklusive vittnesmål från tidigare anställda (i en utredning som genomfördes av Senate Watergate Committee) att president Nixon hade ett bandinspelningssystem i sitt kontor och att han hade spelat in många konversationer. Affären ledde så småningom till att president Nixon tvingades avgå den 9/8 1974. Boken och filmen handlar alltså ytterst om vad vi kan veta om en person genom dennes kopplingar till andra individer och organisationer.

Jag blev häromdagen nyfiken på vilka kopplingar president Donald Trump kan tänkas ha gentemot Council of Foreign Relations (CFR). Den som flitigt följer den här bloggen vet att CFR är USA:s ”skuggregim” – alltså den organisation som i praktiken leder världens just nu mäktigaste stat. Jag gjorde därför en enkel sökning i Google med hjälp av söksträngen ”Trump CFR”. Det jag fick upp var sida upp och sida ner med artiklar om hur oroade CFR är över den ”rebelliske” Trumps framfart. Kom ihåg att vissa ser honom som anti-etablissemang.  I dessa artiklar uttrycker sig kända konspirationsteoretiker (däribland Alex Jones) triumfatoriskt över att någon äntligen punkterat Den Globala Elitens kontroll och maktapparat. En folkets man har stoppat denna diaboliska organisations strävan efter att införa New World Order. Men stämmer detta eller är det möjligen ett falskspår som placerats ut för att förvilla oss? För egen del är jag skeptisk till tankar om att Trump skulle vara en "folkets man". Som indikerats i tidigare inlägg tror jag tvärtom att Trump är Den Globala Elitens marionett. Såvitt jag kan se passar Trump perfekt i ett scenario som i slutändan leder till att New World Order införs.

Richard Haas, Trumps råd-
givare i frågor om
nationell säkerhet
Därför sökte jag med hjälp av Google vidare. Jag la till ett ord i söksträngen så att det nu stod ”Trump CFR connections” i den. Vips börjar resultatet bli mer intressant.  Bland det första som dyker upp är ett videoinslag från den just avslutade presidentvalskampanjen. I den får Donald Trump frågan om vem eller vilka han skulle vända sig till för råd i frågor som berör nationens säkerhet. Utan att blinka svarar presidentkandidat Trump att Richard Haas definitivt skulle vara en sådan person. Så vem är Richard Haas? Han är sedan 2003 ordförande för CFR (president of CFR)… Vänta nu. Hade vi inte nyss fått veta att CFR (en organisation som förresten skapats av David Rockefeller) skulle vara oroade över president Trumps framfart? Hur hänger det här ihop? Svaret är att det naturligtvis inte gör det. Som du redan märkt av tidigare inslag (från den 30/11 2016 med titeln "Vad händer härnäst i USA?") så vimlar det av etablissemangets representanter i Trumps regering och bland hans närmaste rådgivare. Newt Gingrich och Rudy Giuliani för att bara nämna två.Men Richard Haas, ordförande i CFR, verkade särskilt intressant (länk till Wikipedia text här). Därför gick jag vidare och sökte mer information om honom. Bland det han gjort utöver sin tid som ordförande i CFR ingår följande
 • Särskilt sändebud till Nordirland där han verkade för att arbeta fram det fredsfördrag som undertecknades av protestanter och katoliker 1998
 • Mellan åren 2001 – 2003 var han strategisk rådgivare åt president Bush och arbetade då inom state department
 • År 1991 blev han belönad av president George H W Bush (alltså Bush senior) med en medalj för sitt arbete med att ta fram strategier för USA:s agerande under Kuwait-kriget (alltså det första kriget mot Irak).

A world in disarray

Utöver det är han författare till ett flertal böcker. Hans senaste verk bär titeln ”A World in Disarray: American Foreign Policy and the Crisis of the Old Order”. Eftersom detta är just hans senaste verk blev jag särskilt intresserad och försökte ta reda på vad den handlar om.  Jag sökte upp boken på Amazon.com (länk här). Det står inte särskilt mycket av värde i den allmänna beskrivningen av boken, så därför sökte jag upp recensionerna av densamma. Recensioner på Amazon är i sig ganska intressanta. Vi ska ju tro att de flesta skrivits av privatpersoner som du och jag. Men många av recensionerna skrivs av personer som har en koppling till författaren, boken eller en organisation som vill promota boken. Den första recensionen jag hittade faller troligen inom den senare kategorin. Här är recensionen i sin helhet:

In a "World In Disarray" Dr. Haass gives a comprehensive and thoughtful overview of the old international world order and how we got where we are today. Additionally he offers an objective analysis, covering all the hot spot areas from Russia, the Middle East, China and nuclear nonproliferation. Haass also prescribes substantive solutions for steps both governments and civil societies can take at coming up with better and more feasible foreign policy decisions for a more complex as he refers to it "world order 2.0." A badly needed breath of fresh air for a new American foreign policy and a must read for global citizen.
Andy Laub- Young Professionals in Foreign Policy, Director.”  

Intressant tycker jag. I boken ger alltså Richard Haas oss en översikt av hur The Old World Order växte fram och hur den påverkat oss fram tills nu. Därefter beskriver han alla konflikter som pågår idag. All oro vi ser runt om i världen. Han avslutar genom att ge råd för hur och med vilken policy vi kan ta oss ur den knipa världen befinner sig i. Han beskriver hur vi kan ta oss till ”World Order version 2.0”. Hmmm. Låter inte det bekant? Låter inte det som en policy för att gå mot en ny världsordning? En New World Order? Kom alltså ihåg att denna bok skrivits av den man som Donald Trump litar på allra mest i frågor om nationell säkerhet och utrikespoltik!!! Tror du fortfarande att Donald Trump är anti-etablissemang?