Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

fredag 16 juli 2021

Frimurarnas symbolspråk i regeringskrisen

 I förra blogginlägget såg vi att alla inflytelserika personer i världen idag tillhör en och samma religiösa sekt - Frimurarna. Det är en sekt vars gud är Lucifer, även kallad Satan eller Djävulen. Vi vet att så är fallet genom deras egen dokumentation. Frimurarna har en slags manual eller bibel. Den har namnet ”Morals and Dogma”. Den ges ut i olika utgåvor, men om vi tar del av den utgåva som endast Frimurare av högsta graden, den trettiotredje graden, har tillgång till, så ser vi där i klartext vem det är som är Frimureriets gud. Notera alltså särskilt att kunskapen om att Lucifer är organisationens ledstjärna, inte är känt ens bland det stora flertalet av organisationens egna medlemmar (grad ett till trettiotvå), utan enbart av medlemmar av högsta graden. 

 

I förra avsnittet fick vi vidare lära oss att den här sekten gärna använder sig av ett internt överenskommet teckenspråk, dels för att kommunicera mellan sig själva men också för att kommunicera sublima, dolda meddelanden till sin omvärld. Ett sådant sublimt budskap förefaller ha skickats ut i samband med den regeringskris vi nyligen gick igenom här i Sverige. Under denna regeringskris röstade en majoritet av Riksdagens medlemmar bort den då sittande regeringen till följd av en förtroendekris som gällde marknadshyror, ett förslag som hade ingått i den s.k. Januariöverenskommelsen. Denna överenskommelse har legat till grund för den regeringsbildning som löpte fram till just den här krisen för några veckor sedan.


När den förra regeringen fälldes hade Dagens Nyheter en artikel om det inträffade. Artikeln illustrerades med en bild som vid en första anblick kanske ser oskyldig ut. Men vid en närmare anblick börjar ett flertal detaljer att framträda alltmer tydligt – detaljer som bör väcka en viss undran hos gemene man. 

 
Det första vi lägger märke till är en framträdande arm, till höger i förgrunden. Det är en arm som ser ut att tillhöra en person inom säkerhetstjänsten. Det är en tatuerad arm, med texter och en symbol. Symbolen är Frimureriets ”passare och vinkelhake”. Just detta faktum gjorde mig intresserad av att också ta reda på vad texterna kunde innehålla.


Text nummer ett säger ”Memento mori” vilket är latin och betyder ” kom ihåg att du är dödlig”. Den andra texten säger ”Pro bono publico” vilket även det är latin och kan fritt översättas till ”För det allmännas bästa” eller på engelska ” for the common good”. 


Vad innebär nu då detta? Hur ska vi förstå budskapet? Ja, det första vi kan konstatera är att Frimurarna är de som bygger vårt samhälle; d.v.s. de styr över hur samhället fungerar. De kontrollerar agendan. Detta borde inte kännas helt överraskande med tanke på att Frimureriets medlemmar, som vi såg i förra inlägget, inkluderar i praktiken samtliga personer som har något slags inflytande i världen. Oavsett om vi pratar om kultur, politik, affärsvärlden eller kungligheter så kan vi konstatera att dessa individer är alla medlemmar av den religiösa sekt som alltså går under namnet Frimurarna. De har med blod undertecknat sin lojalitet mot sekten. Och du vet numera att det är Lucifer som är deras ledstjärna. Och det är alltså de som styr utvecklingen i världen, det är de som bygger samhället. Känns det tryggt? Kan vi lita på budskap från dessa grupper?Men vad vill de kommunicera med texterna? Varför vill de att vi ska tänka på döden? Varför vill de att vi ska arbeta för det allmännas bästa? Vi har i tidigare inlägg i den här bloggen sett att de som styr i världen följer en plan. Planen innebär ett införande av ett samhälle som man kallar för ”New World Order”. Vi såg i förra inlägget att New World Order innebär att vi är på väg att få en

 • världsregering
 • världsreligion
 • världsvaluta m.m. 

Samtidigt ingår också en mycket kraftig reducering av världens befolkning i planerna, en reducering med flera miljarder.


New World Order är på väg att införas och de som bygger vårt samhälle använder sig framförallt av två redskap; nämligen Klimatkrisen och den nu pågående Pandemin. Dessa båda verktyg fungerar utmärkt för den som önskar kontrollera massorna, det stora flertalet av världens befolkning. Både klimatkrisen och pandemin innebär att vi människor blir skrämda. När vi blir uppskrämda över något vi uppfattar som ett hot och som sanning är vi också beredda att acceptera de åtgärder som våra makthavare önskar genomföra. Vi har i tidigare inlägg i den här bloggen förstått att de som styr i världen ofta använder sig av just skrämselpropaganda för att genomföra sin egen agenda. Taktiken kallas ”Problem-Reaction-Solution” och har sitt ursprung från filosofen Friedrich Hegel. Tidigare blogginlägg har också berättat att det finns många, många tveksamheter vad beträffar sanningshalten bakom det narrativ som media, myndigheter och makt förmedlar gällande både klimatkrisen och pandemin. Det är en till stora delar förljugen historia. Så med tanke på detta och med tanke på att den agenda som nu håller på att realiseras – the New World Order – så kanske vi borde vara lite försiktiga med att rusa iväg till vårdcentralen för att vaccinera oss. Budskapet från den arrangerade bilden säger ” kom ihåg att du är dödlig”. Det är ett illavarslande budskap som eventuellt kan ha att göra med utvecklingen under hösten att göra, då vi kommer att se effekterna av det faktum att över två miljarder människor har vaccinerat sig.


Det andra budskapet lyder ”för det allmännas bästa”. Det är ett budskap som just nu ”pumpas ut” till världen, inte minst genom Påve Franciskus encyklika ”Brothers all” (vi är alla bröder). Det är en encyklika som uppmanar till att nedvärdera individens rätt till ett eget val, till förmån för gruppens bästa. Problemet är bara att det är de som sätter agendan som också bestämmer vad som ska uppfattas som gruppens bästa. Och vilka är de som sätter agendan? Frimurarna! Och vilka är Frimurarna? En organisation som skapades och fortfarande kontrolleras av Jesuiterna! Och vilka är Jesuiterna? Påvestatens motsvarighet till CIA; dess militära säkerhetstjänst.  Fundera alltså över detta – är det vettigt att du ska förneka och överge dina individuella rättigheter, på uppmaning från samma organisation som styr i världen och som är den har det avgörande inflytandet över vad som är att betraktas som ”mänsklighetens bästa”.


Vi kommer att få höra mycket mer om mottot ”det allmännas bästa” i framtiden. Det kommer att vara det dominerande slagordet. Makt, media och myndigheter kommer att tala om för oss att det är så, och enbart så, som vi kan få bukt med de utmaningar världen står inför. Men frågan är – kan vi lita på makt, myndigheter och media? Är du redo att sätta ditt eget liv på spel för en sådan tillit? Och kom ihåg, vi talar inte bara om det liv vi nu lever. Vi talar också om det eviga livet – det som Gud lovat oss genom Hans Ord – Bibeln.
tisdag 22 juni 2021

Den Stora Striden - så styrs världen

Vem tror du det är som styr i världen idag? Är det ett rike, eller en organisation med makt? Tror du att det är USA? Eller Kina? Eller en koalition mellan olika länder – som t.ex. EU eller FN? Eller kanske tror du att religion spelar en stor och avgörande roll. Du tror kanske att det är judarna som styr? Eller muslimerna, hinduerna, buddisterna, ateisterna eller en kombination av dessa. 

Det här är stora frågor och många därute menar säkert att det inte finns något entydigt eller uttömmande svar på den. Många menar kanske istället att det är mer slumpmässiga faktorer som avgör hur maktfördelningen ser ut i dagens värld. Kanske säger de, att vi genom att studera mänsklighetens historia, eller lyda devisen ”follow the money”/”who benefits” (följ pengaspåret / vem tjänar på det) kan börja skönja och förstå vilka länder, kontinenter, religioner, organisationer och företag som har större eller mindre inflytande på världspolitiken i dag.

Dagens videoinslag tar upp just den här frågan. Presentatören, en kille vid namn Altiyan Childs, kommer med det häpnadsväckande påståendet att det faktiskt finns ett entydigt och uttömmande svar. Han ger oss det svaret och han ger oss dessutom klara, otvetydiga bevis för att det han påstår är sant. Han talar med auktoritet i ämnet, just därför att han är en s.k. ”insider”. Han har själv tillhört den organisation som styr i världen idag, den organisation han nu väljer att avslöja. 

Ställ dig själv frågan; vilka individer är det som har makt och inflytande i världen idag? Kan du räkna upp dem? Ja, troligtvis skulle du nämna individer från en eller flera kategorier som ingår i följande lista: politiker, kungar, presidenter, ledare för överstatliga organisationer, ledare för multinationella företag, religiösa ledare, artister, skådespelare, idrottsmän, ledare för mediaföretag… Listan kan göras mycket lång men faktum är att när vi tittar på alla dessa inflytelserika individer – alla utan undantag – så har de en sak gemensamt. De tillhör alla en och samma religiösa sekt. Det är denna sekt som dagens inlägg handlar om.

Detta måste vara en tämligen okänd religion. Känner du till en religion som ALLA individer med inflytande bekänner sig till? De flesta av oss gör det inte. Varför har de flesta av oss aldrig hört talas om den här religionen? Jo, därför att det är en hemlig religiös sekt de tillhör. Och de som är med i sekten har svurit en ed på att aldrig avslöja något om denna organisation. De har svurit en ed med sina egna liv som insats. De flesta trivs dock med sin situation. De njuter av sin framgång, sin rikedom och sitt inflytande. De njuter av att väcka andra människors beundran. De bryr sig inte om att de signerat ett kontrakt med sitt eget blod. Men de som inte trivs kan alltså inte avslöja något eftersom det skulle innebära slutet, inte bara på deras karriär, utan på livet. Inte bara deras eget utan kanske även personens ”nära och kära”. 


Så om allt nu är så hemligt, hur kan vi då veta att det som påstås i videon är sant? Ett svar är: symboler. Alla medlemmar i denna sekt talar ett och samma språk. Det är ett universellt språk som alla edsvurna kan förstå – symboler med en internt överenskommen betydelse. Ett annat svar är: dokumentation. När vi väl känner till vilken sekt alla dessa individer tillhör kan vi, med hjälp av en ”insider” likt presentatören för dagens video, få en inblick i vad gruppens hemliga dokument säger.

Den organisation som världens alla inflytelserika personer tillhör är Frimurarna. Frimurarna är en hemlig organisation. Den är indelad i 33 olika nivåer. Hemlighetsmakeri råder, inte bara mellan själva organisationen och världen på utsidan, utan även inom de egna leden. De som befinner sig på frimureriets första nivå vet inget om de högra nivåerna. Oavsett vilken nivå du befinner dig på, så vet du inget om de nivåer som är högre än din egen. De flesta tror att Frimurarna är en organisation med religiös inriktning som också ägnar sig åt välgörenhet. Det här är också sant så länge du befinner dig på de lägre nivåerna. Men i takt med att du stiger i graderna växer också din medvetenhet om de verkliga målsättningarna. Detta gör att det inte är förrän du befinner dig på trettiotredje graden som du också är medveten om vilken som är frimurarnas religion – vem som är föremålet för deras dyrkan. Manualen, som är speciellt framtagen för den trettiotredje graden berättar att det är Lucifer som är frimureriets gud. Lucifer – alltså Djävulen eller Satan som Bibeln också kallar honom. Frimureriet är alltså en Satanisk organisation, allt detta enligt deras egna dokument, deras egen Bibel. Detta är bara de som tillhör den högsta graden av organisationen medvetna om. Men alla har svurit en ed – en ed förknippad med tystnadsplikt. Och alla har undertecknat detta kontrakt med sitt eget blod.  


Nu kanske du inte tycker att detta berör dig. Du bryr dig kanske inte om att varje individ med inflytande runt om i världen tillhör en organisation som har Lucifer som sin gud. Jo, du borde bry dig. Varför då? Jo, kanske just därför att den här organisationen har en plan för världen. Presentatören i dagens videoinslag kallar den planen för ”The New World Order”. Den här utvecklingen skrev vi om i den här bloggen redan i november 2013 – för snart åtta år sedan. Inlägget hade just rubriken ”New World Order


Innebörden är att den här organisationen önskar införa ett helt nytt samhälle baserat på bland annat följande komponenter:

 • En regering som styr över hela världen. 
 • Medelklassen försvinner. Det kommer bara att finnas härskare och tjänstefolk (slavar)
 • De härskande har total kontroll över befolkningen. Detta uppnås genom teknik. Bl.a. planeras att varje människa får ett chip inoperererat i kroppen. Mind Control finns också på agendan. Vi får vad vissa beskriver som en polisstat.
 • Världens befolkning minskas till runt en halv till en miljard människor
 • En religion
 • En valuta


Notera att det samhälle som beskrivs ovan är precis ett sådant samhälle som idag är på väg att införas i världen. Du själv kanske inte är medveten om det, men faktum är att både klimatkrisen och den nu pågående pandemin är perfekta verktyg för att realisera denna samhällstyp. Du kanske tycker att det här låter som en konspirationsteori men om du följer allt det som kommuniceras av World Economic Forum (WEF) så förstår du snart New World Order är precis det WEF förespråkar. De kallar visserligen sitt förslag för The Great Reset. Om du läser igenom deras program och jämför med vad den här bloggen skriver om New World Order så inser du snart att det är samma sak. De är öppna med sina planer och det som är skrämmande är att det inte är många i världen som verkar förstå vad som håller på att hända, eller ens bry sig. Så vilka är World Economic Forum? En samling företag, politiker m.fl. inflytelserika makthavare som träffas för att planera framtiden för världen. Det är alltså en grupp individer som har en sak gemensamt – de tillhör en religiös sekt som har Lucifer som ledstjärna.


Men, tänk efter lite nu. Det faktum att denna organisation faktiskt har Lucifer som sin ledstjärna måste ju rimligen innebära att Lucifer faktiskt finns på riktigt. Och om Lucifer finns på riktigt, ja då måste även Gud finnas. Och om Gud och Satan finns, ja då är det troligt att den berättelse vi finner i Bibeln är sann. Ett av Bibelns huvudteman är en kamp, en strid. Den här striden beskriver Bibeln med följande vers:


” För vår strid är inte mot kött och blod utan mot furstendömen, mot makterna, mot mörkrets* världshärskare i denna världen, mot ondskans andemakter i himlarna.” (Ef 6.12)


Den här kampen pågår i världen, i Sverige och i oss människor. Det är en kamp som har pågått i alla tider, ända sedan den dag Adam & Eva bet i det ödesdigra äpplet och till och med långt innan dess. Det är en kamp som kommer att pågå ända till den dag Jesus kommer tillbaka och sätter stopp för den. Den här striden beskrivs i en bok med samma titel, ”Den Stora Striden”. I boken ”Den Stora Striden” får du ta del av världshistorien från Jesu tid – Hans liv, Hans tjänst och Hans död – ända tills tidsåldrarnas slut och till och med bortom det. Till det eviga liv som väntar de som väljer att följa Honom. Den här boken kommer jag att berätta mer om i nästa inlägg, då jag också kommer att ge dig ett erbjudande. Men mer om detta alltså i nästa inlägg.

Ta nu en titt på dagens videoinslag. Presentatören heter Altiyan Childs. 2010 vann han X-Factor Australia. Han blev ”rich and famous” över en natt. Några år efter det satt han i en bil, sovande tillsammans med en tillika sovande förare. Bilen färdades med 100 km/h på väg mot en bergvägg och därigenom säker död. En röst inom honom viskade, den väckte honom. Situationen avvärjdes och både förare och passagerare klarade sig. För Altiyan Childs blev situationen livsavgörande. Han visste vems rösten var, den som hade väckt honom. Och han visste att han räddats för ett viktigt uppdrag – att berätta historien om den religiösa sekt som varje individ med inflytande tillhör. Att berätta om frimureriet, dess gud och dess agenda. Och att berätta, för dig och mig, vad det innebär för oss. Som du förstår riskerar han sitt och sin familjs liv för detta. Jag hoppas du vill ta dig den tid det tar att faktiskt lyssna på vad han har att berätta.

VIDEO: ” 2010 Australian x factor winner Altiyan Childs exposes freemasonry”onsdag 24 februari 2021

England och USA är än idag lydstater åt Påven

Visste du att både Storbritannien och USA är lydstater åt Påvestaten (Rom)? Visste du att det finns juridiskt godtagna dokument som bekräftar att så är fallet? Det handlar om dokument som i Storbritanniens fall går tillbaka ända till 1100-talet. Men trots dokumentens ålder kan vi genom enkla observationer av vad som sker i världen idag få bekräftelse på att dessa juridiskt bindande dokument är giltiga än idag.

  Du som följt med i den här bloggen ett tag vet att dess syfte är, och har alltid varit, att ta reda på:
 1. vilken kraft / makt som styr i världen idag från skuggorna, samt 
 2. vart siktet är inställt d.v.s. vilket är syftet för detta styre

Du som följt med vet också att vi ställt upp en hypotes vad avser svaret på dessa båda frågor. Det svaret är att det är ”ett nätverk av hemliga organisationer som opererar i skuggorna av Påvestaten i Rom” som styr, anförda framförallt av Jesuiterna men med god hjälp av det ”verktyg” man själva skapat och kontrollerar även idag, nämligen Frimureriet. Syftet med den här styrningen är att främja Lucifers agenda, vars högsta syfte är att lura oss, dig och mig, på den frälsning som vi utlovats av Gud. Du som följt bloggen vet också att just detta är vad Bibeln också beskriver. Bibeln pekar ut påvestaten i Rom som vilddjuret eller antikrist. Så med tanke på att Rom enligt Bibeln sägs vara den makt, det fjärde världsriket, som styr i världen idag så finns det goda skäl att ta en ordentlig titt på de juridiska dokument jag nämner ovan. 


Så med allt detta klarlagt, låt oss ta ett kliv rakt in i detta häpnadsväckande skeende i världshistorien.

Vi tar oss tillbaka till 1100-talet. Mellan år 1154 - 1189 styrdes England (och Skottland) av en kung vid namn Henrik II. Här måste vi komma ihåg att Europas kungars makt på den tiden, begränsades kraftigt på grund av det inflytande som Katolska Kyrkan utövade. Henrik II var inget undantag men han var inte nöjd med situationen. Kungen ville regera utan kyrkans inflytande. 

Thomas A Becket var på den tiden Englands ärkebiskop. Efter en dispyt med både Becket och med den dåvarande påven, anlitade Kung Henrik år 1170 fyra av sina knektar till att låta mörda denne ärkebiskop. Detta var inget tilltag som Katolska Kyrkan i Rom kunde låta gå förbi ostraffat. Henrik II förlorade först sin möjlighet att styra och regera över kyrkan (1172, the Compromise of Avranches). Nästa steg blev att han straffades personligen. Först blev hans engelska kungadöme tvunget att betala höga straffavgifter. Kort därefter, år 1174, blev kungen själv offentligen piskad och slagen av ett stort antal munkar i katedralen i Canterbury. Förnedrad helt enkelt. Storbritanniens kung blev publikt förödmjukad.

Men landets olycka slutade inte där. Deras näste kung, Johan Den Förste (John Lackland), inledde även han i protest. Han ville inte heller låta sig styras av kyrkan, utan önskade även han byta ut den dåvarande ärkebiskopen. Även Johan I blev vederbörligen bestraffad – detta i en serie med händelser som slutade med att han blev bannlyst (eng. excommunicated) av Påven och Kyrkan. Detta var bland de värsta straff du kunde råka ut för på den tiden, särskilt med en befolkning som var vidskeplig och djupt troende. Det hela mynnade därför ut i att Kung Johan I först gick med på att göra England till ett lydrike under Påven. Därefter tvingades han avsäga sig rätten till Kronan – sin rätt att regera över England. Han lade den framför fötterna på påvens sändebud men fick rätt att hyra den tillbaka – mot en avgift (se bild). Det var en för den tiden mycket hög avgift - £ 1.000 sterling. Detta skedde år 1213.

  Men det fanns även ett villkor med i avtalet. Villkoret sade att om kungen eller någon av hans efterträdare skulle bryta mot det ingångna avtalet så skulle rätten till kronan för alltid gå förlorad. Det i sig skulle inkludera rätten till:
 • Hela kungariket England (inklusive Skottland)
 • Hela kungariket Irland
 • …och alla eventuella framtida landvinningar
Den ordagranna lydelsen i den här överenskommelsen (eng. charter) hittar du på bilderna härintill (se fyra bilder längst ned i inlägget). Avtalet undertecknades i Tempelriddarnas högkvarter i Dover.

   Men som sagt, kungen kunde inledningsvis hyra tillbaka rätten att få härska så länge han inte bröt mot kontraktet. Klarade han det? Naturligtvis inte. Landet hamnade i ekonomiska svårigheter p.g.a. alla hyres- och straffavgifter som behövde betalas. Detta ledde till att kungen hamnade under påtryckningar från sina hertigar som inte hade råd med alla skatter som ålades dem. Detta i sin tur ledde sedermera fram till det berömda fördraget Magna Charta.  Magna Charta innebar att Johan I lämnade ifrån sig en del av makten till sina hertigar, han lovade att lyssna mer på dem än på ”någon annan”. Innebörden blev att England vägrade betala hyran för rätten till Kronan till påven, Innocentius III. Men hade kungen rätt att göra det, sett till avtalet tidigare med Rom? Svaret är nej. När kungen signerade Magna Charta den 15/6 1215 så bröt han också mot fördraget som han tidigare upprättat med Påven. Här och nu förlorade han rätten till sitt eget land – därav benämns han i historieböckerna som Johan Utan Land, eller John Lackland på engelska. Påve Innocentius III lät meddela detta den 24:e augusti 2015. Magna Charta ogiltigförklarades och från den dagen ända fram till idag så är alltså England, inklusive alla dess landvinningar, ett rike som lagligen tillhör Rom. Rom äger Kronan (”The Crown”). Tempelriddarna var de som tog över äganderätten i praktiken (”The Temple Crown”), men eftersom den organisationen löstes upp år 1314 är det sedermera Jesuitorden som tagit över den rätten.

Så vad innebär detta för oss idag? Jo, det innebär att rent juridiskt sett så är det inte bara Storbritannien och Irland som lyder under Påven, utan det gäller också alla dess landvinningar. Plötsligt får vi en helt annan syn på England och imperialismen. Vi inser att Påven äger även USA, Canada, Nya Zeeland, Australien, stora delar av Afrika, Indien och… listan kan göras mycket, mycket längre (se Wikipedias artikel om ”the Crown”). Men det stoppar inte där. Som vi ska blir varse om i senare inlägg i den här bloggen så äger Påven hela världen, rent juridiskt sett. Bibeln uttrycker detta tydligt. I Uppenbarelseboken 13:3-4 läser vi 
Hela jorden greps av beundran för odjuret och följde det, och man tillbad draken för att han hade gett odjuret makten, och man tillbad odjuret och sade: »Vem är som odjuret? Vem kan strida mot det?”.

 Odjuret är, som vi sett i tidigare blogginlägg, en symbol för Påvestaten. Draken, ja det är Lucifer själv.


Självständighetsförklaringens 
undertecknare
Här protesterar säkert många och vill hävda att USA, utan tvekan är en självständig stat. Inte bara det utan till och med den mäktigaste i världen idag. Men om vi åter tar hjälp av världshistorien för att undersöka saken så upptäcker vi märkliga saker. När vi tittar på vilka det var, från den amerikanska respektive brittiska sidan, som undertecknade den amerikanska självständighetsförklaringen så upptäcker vi att alla 5 representerade en och samma organisation, nämligen ”The Crown Temple” (se bild). Detta har en enorm betydelse. De internationella reglerna för denna typ av avtal säger nämligen, att om de som undertecknar en överenskommelse lagligen representerar en och samma organisation, så kommer ett sådant avtal inte att erkännas eller träda i laga kraft. USAs självständighetsförklaring är alltså inte giltig.


Så vad innebär detta? Det innebär att de amerikanska staterna, 13 då, 50 idag, fortfarande är kolonier tillhörandes ”The Crown Temple” (alltså precis samma sak som gällde före 1776). 
Så vad är då ”The Crown Temple”?  Vad är det för Krona det talas om? Kom ihåg att det inte är Englands krona eftersom denna förlorades 1215. Det handlar alltså istället om Rom, eftersom påvens tempelriddare äger Kronan.

The Temple Crown
The Crown Temple har säten både i London, Washington DC och Vatikanen. Det finansiella sätet hittar vi i London (the City of London). Det militära i Washington DC och det andliga sätet i Rom, i Vatikanen. Alla tre fungerar som suveräna enklaver / stater inom det land de befinner sig. De har egna ledare och lagar. Huvudsätet hittar vi i Rom. De som arbetar för The Crown är samtliga riddare eller tempelriddare. De tjänar påven i Rom i enighet med bl.a. de legala dokument vi nu blivit bekanta med.

Nu kanske du som läser tänker, att detta säkert inte berör oss som lever idag. Men som du kanske minns, skrev jag i de inledande fraserna av dagens blogginlägg att ”trots dokumentens ålder kan vi genom enkla observationer av vad som sker i världen idag få bekräftelse på att dessa juridiskt bindande dokument är giltiga än idag.”. Så låt nu oss gå över till just sådana observationer.


 1. Påve Johannes Paulus II
  kysser marken han äger
  Den första observationen är från London Gatwick Airport 1982. Den dåvarande påven, Johannes Paulus II, har just anlänt för en sex dagar lång rundtur i Storbritannien. Han var förste påve som nånsin besökt England. Johannes Paulus kommer nerför planets trappa och precis när han sätter fötterna på marken, så knäböjer han och kysser marken han beträder – en symbol för att berätta att marken han står på är hans.
     Senare samma dag arrangerades en stor mässa till påvens ära. Över 80.000 var samlade på Wembley Stadium och när påven anlände sjöng välkomstkören sången ”He’s got the whole world, in his hand”.      Under samma rundtur besökte påven även Canterbury. Där träffade han den engelske ärkebiskopen och de två knäböjde vid just den plats där den ovan nämnde Thomas A Becket mördades, flera århundraden tidigare. 

 2. När påven tar emot statsbesök i Rom ska du särskilt lägga märke till hur de är klädda. Påven är alltid klädd i vitt, besökaren i svart. Oavsett om det är Drottning Elisabeth, President Biden med fru eller Sveriges statsminister med fru som är på besök så är de alltid klädda i svart. De har inget annat val. Varför? Jo, det är en symbol för vem som är överordnad och vem som är underordnad. Svart klädsel indikerar att du är tjänaren.

 3. En titt på hur ordenssällskap som ”The order of the Garter” (Strumpebandsorden) eller ”The order of Bath”) är organiserade och fungerar så förstår vi att allt detta är i enighet med de avtal jag just beskrivit. Dess medlemmar är knektar som tjänar Rom. Och inte bara det utan det finns ett släktskap mellan i princip alla de som ingår i dessa ordnar. Vi har observerat detta i ett tidigare inlägg men här ser vi det igen – hur kungar, presidenter, makteliten, rockstjärnor och filmstjärnor alla förefaller vara släkt med varandra.


Jesuiterna i toppen på ett nätverk som styr världen från skuggorna. Detta faktum kanske får någon att undra vad det är för styre som man då strävar efter. För att citera en Jesuitisk tidning, The Catholic Civilization, så är det ett fascistiskt styre som eftersträvas. Citatet lyder ordagrant:
For today Rome considers the Fascist regime the nearest to its dogmas and interest. We have not merely the Reverend (Jesuit) Father Coughlin praising Mussolini's Italy as "a Christian Democracy," but Civilita Cattolica, house organ of the Jesuits, says quite frankly "Fascism is the regime that corresponds most closely to the concepts of the Church of Rome.

Känns det överraskande? Det borde inte göra det med tanke på vad vi i den här bloggen upptäckt och skrivit om redan för sex år sedan - nämligen att de som ligger bakom konspirationen strävar efter att införa ”New World Order” (NWO). NWO är just ett styre efter fascistisk modell, ett feodalsamhälle med två klasser – en styrande elit och en arbetande, slavande underklass. Nu kanske någon tycker att detta låter som fria fantasier, att något sådant skulle världens befolkning aldrig gå med på. Men faktum är att vi nästan är där allaredan. Med klimatagendan och den nu pågående pandemin så har den styrande makteliten, med Jesuiterna i spetsen, skaffat sig två verktyg som ger dem möjlighet att införa precis det de önskar. NWO står i farstun alldeles utanför dörren och väntar bara på att bli insläppt. Men det har givits ett nytt namn. Idag talar man inte längre om ”New World Order” utan om ”The Great Reset”. Det kanske på ytan kan uppfattas som två skilda koncept men är det inte. Innebörden är densamma, oavsett namn.

Allt det jag beskrivit ovan, och mycket, mycket mer, kan du ta del av genom dagens bifogade videoinslag. Det är den numera välbekanta Walter Veith som håller i presentationen som har getts titeln ” The Beamable Sustainable Princes”. Missa inte den.
Avtalet mellan Johan Utan Land och Påven, del I


Avtalet mellan Johan Utan Land och Påven, del II

Avtalet mellan Johan Utan Land och Påven, del III