Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

fredag 29 januari 2016

Världsekonomins härdsmälta är nära

Som vi såg i förra inlägget lagstiftas det i Europa för vad som kallas för ”bail-ins”. Det är inte svårt att få intrycket av att våra folkvalda vet någonting som inte vi vet. Är detta möjligen ett slags förberedelse för en nära förestående kris? Kommer världsekonomin att gå samma väg som Cyperns ekonomi nyligen gjorde? Är det därför de har så bråttom?

I dagens avsnitt tar vi därför pulsen på världsekonomin. I vilket skick befinner den sig i?  Senaste gången vi tog upp den frågan i den här bloggen var i följande 2 inlägg:

Det jag skrev då, i ovan nämnda inlägg, gäller fortfarande. Här är ett citat hämtat från inlägget för svart 2 år sedan, den 8/2 2014. ”-Den uppgång och återhämtning vi ser i ekonomin är alltså tillfällig. Den har gjorts möjlig genom att nya pengar tillförts systemet. Dessa pengar kommer bl.a. från det utökade lånetak som amerikanska senaten och kongressen efter ”stor dramatik” röstade igenom. Spel för gallerierna är väl bästa uttrycket för att beskriva den charad som demokrater och republikaner ägnade sig åt innan man fattade det på förhand givna beslutet. Ett annat tillskott till våra ekonomier kommer från en överenskommelse mellan sex av världens centralbanker som gör det möjligt för en centralbank att genom så kallade ”swap deals” erbjuda ett annat lands centralbank obegränsad likviditet i första landets valuta. Denna överenskommelse har tidigare varit tillfällig mellan 6 av världens större centralbanker men nu har det permanentas. Länderna som ingått denna överenskommelse är  USA, EMU, Storbritannien, Japan, Kanada och Schweiz (se artikel i DI från 131031 - "Det onormala blir normalt" )”.

Trenden med att både världens stater och vi som individer fortsätter att skuldsätta oss ”bortom sans och balans” har alltså fortsatt de senaste 2 åren. Detsamma gäller sedelpressarna. De har gått på högtryck, världen över, hos de flesta centralbanker. Vart har då detta vansinne tagit oss? Hur nära ruinens brant står vi?
Dagens videoinslag ger oss en god inblick i detta. Filmen är uppbyggd kring ett knippe av varandra oberoende intervjuer och dokumentära reportage som sammantaget ger tittaren ett gott grepp om situationen.
 1. Först besöker vi Kina. Välkända ”60 Minutes” tar oss med på en svindlande tur i detta byggboomens förlovade land. Kina bygger någonstans mellan 12-24 nya STÄDER varje år. Det är inga små städer och vad värre är, många av dem står tomma – som spökstäder. Orsakerna därtill är flera. Dels bygger man fastigheter som är för dyra – priset ligger långt över vad en medelinkomsttagare har råd med. I tillägg bygger man nya fastigheter i en takt som inte motsvarar efterfrågan. Nackdelen med planekonomi månne…?
  Faktum är att ca 50% av Kinas tillväxt utgörs av ”construction”, alltså byggnation. Risken för att den ”bubbla” som nu blåsts upp är överhängande.
 2. Kina har därför redan börjat devalvera sin valuta, sin Yuan, vilket internationellt skapat en stor oro. En del analytiker att prata om valutakrig, en aggressiv handling gentemot dollarn och övriga valutor på världsmarknaden. Donald Trump, blygsam som alltid säger ”It’s going to be devastating for us!!!”. Några analytiker pratar om ett “race to the bottom” i en nedåtgående spriral som leder till valutornas kollaps. Samtliga valutors.
 3. Tredje delen av inslaget handlar om IS som sägs vara så pass finansiellt starka att de är på väg att köpa, alternativt har redan köpt ”nukleär kapacitet” från Pakistan. Denna 4 år gamla terrororganisation som oblygt utmanar världens samtliga supermakter genom att bl.a. öppet avrätta dess medborgare (USA, EU, Japan, Kina och Ryssland har alla utsatts för detta), upphör aldrig att förvåna.  Nu hotar de bl.a. USA med en kärnvapen attack. Detta måste utgöra något slags världsrekord i organisationsförmåga! Var får de allt kapital ifrån?
 4. I fjärde delen träffar vi Lindsay Williams, en äldre herre som berättar att han känner de vi kallar ”Den Globala Eliten” bättre än de flesta. Han har under 3 års tid levt tillsammans med dem och har fortfarande tät kontakt med några av dess medlemmar.
  Lindsay berättar om Den Globala Elitens nära förestående planer på att genomföra:
  - den globala ekonomins totala kollaps- genomförandet av The New World Order
  Allt detta menar han ska genomföras under perioden september till december 2015. 
  Vi vet alla att detta inte inträffade...
 5. I femte avdelningen av filmen träffar vi en pensionerad amerikansk kongressman, välkände Ron Paul, som varnar för en total finansiell krasch; värre än 2008 och värre än den stora depressionen på 1930-talet. Han ger oss bakgrunden till varför kollapsen är oundviklig.
 6. I videoinslagets sjätte avdelning träffar vi Jim Rickards. Jim representerar CIA där han arbetar som ”Financial Threat and Assymetric Warfare Advisor”. Jim är en av initiativtagarna till Project Prophecy; ett datasystem som sägs kunna förutsäga terrorattacker oavsett vi pratar om finansiella-, hacker- eller fysiska attacker likt Elfte September. Projektet inleddes efter just Elfte September-attackerna och sägs ha använts flitigt och framgångsrikt sedan dess.
  Jim Rickards har även skrivit en bok kallad ”The Death of Money”. I den beskriver han att världsekonomin oundvikligen kommer att kollapsa. Snart. Han ger oss 5 s.k. Flashpoints som alla driver oss mot denna kollaps. Han förutspår en depression långt värre än något vi sett tidigare – en depression som kommer att vara i 25 år. Bland de flashpoints han nämner finns några vi redan känner igen – bl.a. Petro-dollarns kollaps och Kinas finansiella krasch. Men han nämner också det faktum att IMF har en valuta som står på tur att ta över – en ”One World Currency”. Denna kallas för SDR – Special Drawing Right. Sett till IMFs position inom den organisation vi studerar i den här bloggen, samt sett till målsättningar om en världsvaluta inom ramen för New World Order, så är detta faktum smått häpnadsväckande…
 7. I sjunde inslaget träffar vi Jim Berwick som gissar att världsekonomin kollapsar den 15:e september 2015. Han delar den ”gissningen” med en hel del andra, däribland Martin Armstrong som är känd från en dokumentär som gick på SVT nyligen - ”The Forecaster”. Både Berwick och Armstrong baserade sina protetior på det faktum att den 15:e september 2015 innebar slutet på ett s.k. Shemitah-år. Shemitah har en biblisk betydelse som beskrivs i inslaget. Likaså får vi veta att stora, omvälvande händelser brukar inträffa just i slutet av ett Shemitah-år. Berwick radar upp ett stort antal exempel, däribland Elfte September, Finanskraschen 2008 och många, många fler.

  Som vi vet idag hade både Berwick och Armstrong fel i
    sina förutspåelser.
 8. I sista delen av videoinslaget träffar vi Jonathan Cahn; författare till bl.a en bok med titeln The Harbinger. Jonathan sätter in den kommande finansiella kollapsen - med allt vad den för med sig vad gäller svält, fattigdom och krig – i ett större bibelprofetiskt perspektiv. Det är dags att se över vår relation till Gud, menar han.

IMFs ledare Christine Lagarde
Många i inslaget har gissat att den finansiella kollapsen redan borde ha inträffat. En del gissade september, andra oktober alternativt under perioden september-oktober. De verkar ha gjort det på goda grunder, i fallet Lindsay Williams till och med baserat på det han kallar för ”inisde knowledge”. Hade de fel? Eller inträffade något som fick den Globala Eliten att modifiera sina planer?

Kraschen 2008 föregicks av en total finansiell kollaps på Island. Det som hände på Island 2007 kom sedan att repeteras ett år senare i en världsomfattande kris. Island blev en slags mall – en modell i liten skala – för den efterkommande mycket större krisen.

Många tror att Cypern är just en mall eller modell för den nära förestående kollapsen i världsekonomin. Men modellen fungerade inte helt smärtfritt. Det saknades lagstiftning som möjliggjorde ”bail-ins”. Kan det vara så att avsaknaden av sådan lagstiftning varit orsaken till att kollapsen försenades. Kan det vara så att vi nu, efter förste februari och med hela Europa täckt, står förberedda för dess genomförande? Kan det vara så att den Globala Eliten nu är redo att trycka på knappen? Kommer den fruktade räntehöjningen inom kort? Framtiden får utvisa, men sannolikheten tror jag är hög. Mycket hög.
lördag 23 januari 2016

Ekonomi - Våra besparingar är i akut fara

De flesta av oss känner till Greklands finansiella kris. Denna följetong av nödlån efter nödlån är en stor tragedi för den grekiska befolkningen. Kanske känner du också till att även Cypern drabbades av en liknande finansiell kris 2013. Men känner du till begreppet ”bail-ins”? Det gjorde i alla fall inte jag innan jag fick ett tips från en läsare om vad som just nu pågår i Europa – ett skeende där den cypriotiska modellen med ”bail-ins” ses som framgångsrik, ett koncept att kopiera.

Så vad hände egentligen på Cypern under vintern/våren 2013? Krisen började med att Grekland och dess banker inte längre kunde betala sina lån. Detta drabbade Cypern, som lånat ut stora summor till just Grekland, särskilt hårt. Cypriotiska banker gick i konkurs likväl som i förlängningen även den cypriotiska staten. I förhandlingarna som följde, med EU och internationella långivare togs en lösning fram för hur cypriotiska banker skulle räddas. Detta skedde till stor del med hjälp av utländska lån, men också med hjälp av s.k. bail-ins vilket innebar att cyprioters tillgångar (både föräkrade/garanterade och oförsäkrade sådana) konfiskerades och byttes ut mot aktier i de krisande bankerna (aktier som i praktiken snabbt blev mer eller mindre värdelösa). Dessutom infördes regler som reglerade hur mycket pengar du får ta ut från din bank per dag och vecka. Det cypriotiska folket protesterade men utan resultat. 

Senare indikerade Jeroen Dijselbloem, Eurogruppens ordförande (där han efterträdde Jean-Claude Junckers nyligen) att den cypriotiska modellen kan komma att användas som mall även för övriga EU-länder. Detta uttalande väckte stor uppmärksamhet och tonades därför ner. Men faktum är att nu har i stort sett varje EU-länd infört cyoern-modellen som lag. Sverige är bland de sista att göra så. Den 16:e december 2015 röstades förslaget igenom av riksdagen. Den 1:e februari i år börjar den gälla. Lagen har alltså ”smugits” igenom. Varför får vi inte veta något om en lag som kan få så stora konsekvenser för våra liv? Lever du fortfarande i tron att våra folkvalda, oavsett vilket av de 7 riskdagspartierna de representerar, arbetar för vårt bästa? Dags att tänka om isåfall.

Dagens första video-inslag berättar mer om Cypernkrisen, ger dig en förklaring till begreppet bail-in  samt förklarar dess vidare innebörd för dig och mig.

För dig som önskar mer information om riskdagens arbete med den här lagen hänvisas till följande artikel (länk här)

Det som är på väg att hända innebär inte bara att ”de som styr vårt samhälle” kommer att ta kontroll över dina pengar. Det innebär att de kommer att ta kontroll över ditt liv. När bubblan spricker, för det gör den ganska snart - kommer världen att drabbas av en fattigdom och svält som vi aldrig tidigare upplevt, inte ens under depressionen på 1930-talet. Miljontals människor kommer att dö som en följd av detta.  Bubblan är idag större än vad den var 2007, strax innan den senaste ekonomiska storkrisen. Det våra centralbanker ägnat sig åt sedan den finansiella kollapsen 2008 är att trycka mer pengar. På så vis uppfattar vi det som att ekonomin har återhämtat sig och att hjulen återigen snurrar på ganska bra. Så är alltså inte fallet.

Dagens andra videoinslag går på djupet vad gäller att beskriva situationen i världsekonomin idag – med särskilt fokus på bail-in mekanismen. Här nämns ett redskap som, om det användes, skulle ta oss ur den nuvarande krisen. Redskapet kallas för The Glass-Steagall act”. Det är precis samma redskap som användes för att rädda världen ur den förra bankkraschen , den på 1930-talet. Tyvärr lär vi inte få se den användas igen. Det som just nu sker är nämligen planerat. Det ingår som en del i införandet av New World Order, med både depopulation och förslavning som ingående element.

fredag 15 januari 2016

Konspirationens historia och bibelns profetior

Vad händer när en välutbildad historiker inser att det han studerat inte överensstämmer med verkligheten? I de flesta fall händer inte så mycket. Personen i fråga accepterar luckorna och frågetecknen. Han väljer att gå vidare utan att analsera saken vidare. Varför? Jo, för att alternativet vore närmast otänkbart. Alternativet skulle innebära att hela hans världsuppfattning skulle raseras och behöva byggas upp på nytt, på helt nya premisser. Det skulle också innebära att en alla år av studier kastats bort. Att personens karriär omöjliggörs.

Men det finns exempel på personer för vilka sanningen och jakten på denna väger tyngre. Dagens inlägg fokuserar på en sådan person – amerikanen Leonard Ulrich. Efter avslutade, mycket framgångsrika universitetsstudier i ämnena Konst och Historia, stod han redo att gå vidare i livet. Framför honom väntade en troligtvis framgångsrik karriär. Men ödet ville annorlunda.

Det började med att han insåg att det som avgör hur framgångsrik du blir i livet är inte ”vad du vet och hur väl du kan förmedla detta” utan snarare ”vem du känner”. Leonard Ulrich satte sig åter i skolbänken, denna gång med ett mer praktiskt orienterat ämne i fokus. Tio år senare snubblade på ett kapitel, nummer 24, i bibelns Matteusevangelium. Ulrich drog slutsatsen att det som beskrivs i den texten avser den tid vi lever i nu. Nu blev han intresserad, gick ut på nätet och började söka efter olika tolkningar av den bibeltexten. En av dessa tolkningar nämnde ordet ”Konspiration”.  Detta väckte Ulrichs nyfikenhet som spenderade 4 sömnlösa dygn åt att utforska ämnet och försöka motbevisa konspirationsteorin som framförts. Detta lyckades han inte med, sina mångåriga historiestudier till trots.

Dagens dokumentär är resultatet av 5 års intensivt arbete med att kartlägga konspirationen. Dokumentären är baserad på en bokserie i 3 volymer. Leonard Ulrich gör oss medvetna om konspirationens historia, dess kännetecken, dess företrädare och organisation samt dess innebörd för dig och mig. Du som följer bloggen Den Stora Konspirationen inser att det Ulrich beskriver är mer eller mindre en exakt spegling av denna. Det är bara utgångspunkten som skiljer sig. I mitt fel var det händelser i nutid - Fukushima och Elfte September- som triggade mina försök att kartlägga konspirationen. Denna kartläggning har lett mig till slutsatsen att händelseutvecklingen i världen föefaller att till punkt och pricka följa det som beskrivs i bibelns profetior. Leonard Ulrich började istället med bibelns profetior som utgångspunkt. Slutsatsen han drar är följande: 

”Most of the evil in this world is highly coordinated and is fulfilling bible prophecy to the letter”

lördag 9 januari 2016

Nyhetsflödet 9/1 2016 – Vi tar pulsen på Tredje Världskriget

I ett flertal inlägg i den här bloggen, med start för knappt 2 år sedan med inlägget från den 3/3 2014 kallat ”Framtid - Är det Tredje Världskrigetsom knackar på dörren”, har jag beskrivit utvecklingen i mellanöstern, Ukraina och resten av världen som steg som sannolikt leder mot ett tredje världskrig. Varför? Hur har jag kunnat vara så säker? Anledningen är att utvecklingen i världspolitiken till punkt och pricka följer den plan som Albert Pike redogjorde för år 1871 i ett brev till sin kollega Guiseppe Mazzini. Båda var vid tidpunkten högt uppsatta företrädare för frimureriet och Illuminati. Planen beskriver 3 världskrig som Pike menade var nödvändiga för att möjliggöra införandet av New World Order. De 2 första världskrigen har redan inträffat och överensstämmer exakt med hur planen beskrivit dem. Det tredje ser ut att vara mycket nära förestående. Detta tredje världskrig kommer medstor sannolikhet att utkämpas med inslag av massförstörelsevapen - kärnvapen e.d. (för mer information om detta brev och dess innehåll)

Du som följer nyhetsutvecklingen i världen någorlunda väl har säkert noterat att händelseutvecklingen ter sig alltmer hotfull.

 • Nordkorea påstår sig ha provsprängt en vätebomb strax efter nyår. Sydkoreas respons blev att åter slå på de gigantiska högtalare som landet placerat vid grannens gräns. Från dessa högtalare sprids anti-nordkoreansk propaganda. Detta grepp provades redan i höstas vilket ledde till att Kim Jong-Un hotade med krigshandlingar. Då stängdes högtalarna av och kriget sköts på framtiden. Vad händer nu?
 • Inbördeskriget i Syrien ser ut att bli en storkonflikt mellan flera av världens länder. USA och Väst (genom NATO) önskar få till ett regimskifte. Därför stöttar man den mer moderata motståndsrörelsen, d.v.s. inte IS. Ryssland, Kina och Iran stöttar Assad-regimen med militär rådgivning. Både USA/Väst samt Ryssland & Co är motståndare till IS och skickar bombplan efter bombplan för att förgöra denna terrororganisation. Ryssland har skickat trupp i begränsad omfattning.  Den enda synbara effekten av alla dessa bomber är en allt stridare ström av flyktingar. USA hävdar att Ryssland inte bara bombar IS utan även de grupper som USA stödjer.

  Strax före jul sköts ett ryskt stridsplan ner av turkisk militär. Turkiet hävdade att det ryska planet tagit sig in på turkiska sidan gränsen och att man flera gångar varnade planets besättning innan man såg sig tvingade att skjuta ner detsamma. Ryssland hävdar motsatsen. Än så länge har incidenten främst inneburit diplomatisk förbittring. Vad händer härnäst?
 • Inbördeskriget i Ukraina har varit inne i en relativt lugn period en tid nu. Samtidigt vet vi att Putin hotat med kärnvapen mot både Ukraina och de baltiska staterna. Vad blir Putins nästa drag?
 • Presidentvalet i USA domineras av ”galningen” Donald Trump. Vår egen Carl Bildt har om detta skämtsamt sagt att skulle denne man bli vald bör vi övriga nog förbereda oss på att kliva ner i skyddsrummen. Det ligger säkert en hel del allvar i de orden. Som en effekt av Trumps framfart och framgång har även övriga kandidater blivit mer aggressiva och ”krigiska”i sin retorik. Hur kommer USA-valet att gå?
 • Saudiarabien avrättade strax efter nyår 47 iranier, anklagade för terrorism och regeringsfientliga handlingar. Detta ledde till en akut kris i vad som redan är en infekterad relation mellan de båda länderna. Hur kommer Iran att agera?
 • Irans kärnenergiprogram bör inte heller glömmas bort. Världen enades till slut om ett avtal som möjliggör för Iran att fortsatta sitt program så länge det kan kontrolleras av omvärlden på ett tillfredsställande vis. Israel är starkt kritisk till den här överenskommelsen. Har Israel planer på att agera på egen hand i frågan?
 • I tillägg till ovanstående har vi de ekonomiska konflikterna. Kina passerar just nu USA som den starkaste ekonomin. Kommer detta att ske friktionsfritt?  Världsekonomins bubbla är uppblåst till bristningsgränsen. Vad händer när den briserar?


Läget i världen är minst sagt hotfullt. Det pyr illavarslande på väldigt många arenor. Världsfreden balanserar på slak lina. Låt oss hoppas att den inte snavar.

tisdag 5 januari 2016

2016 – Vart pekar trenderna

Först och främst vill jag passa på att önska dig som läsare och följare en god fortsättning på det nya året – 2016. Vad passar väl bättre än att inleda det nya året med en titt på vart trenderna pekar. Hur tror vi att det nya året kommer att te sig?
De stora händelserna under året kommer naturligtvis att bli:
 • Olympiska spelen i Rio
 • Presidentvalet i USA

Det är inte svårt att förutspå att båda dessa kommer att dominera mycket av nyhetsrapporteringen under hela året. Kommer Kina att ta över USA:s roll som dominant i medaljligan? Kommer Donald Trumps framgångar hittills att kunna leda hela vägen till Vita Huset?  Kanske omslaget till The Economist nyårsutgåva för 2016 kan ge oss en ledtråd? Här syns Hillary Clinton men inte Donald Trump? Vem vet?


För att analysera trenderna ordentligt tar jag hjälp av en av mina favoriter från tidigare inlägg – James Corbett (mannen bakom podcasten The Corbett Report). I dagens inlägg har han med sig, precis som vid flera tidigare nyårskrönikor. James Evan Pilato från Media Monarchy.  

Dessa båda herrar tar först en titt på året som gått och noterar att konflikten mellan å ena sidan USA och dess allierade inom NATO och å andra sidan en allt tydligare allians mellan Kina, Ryssland och i viss mån även Iran växer allt större och starkare. Vi ser en konflikt på både det finansiella likväl som på det militära och geopolitiska området. Den tydligaste arenan där just den här konflikten utspelar sig är Syrien. USA och NATO stödjer den opposition som strider mot den nuvarande presidenten, Al-Assad och hans regim. Ryssland, Kina, Hezbollah och Iran stödjer Al-Assad med både militär rådgivning och, i begränsad omfattning även militär rupp. Under 2016 kommer den här konflikten att bli än tydligare och allvarligare om vi får tro herrar Corbett och Evan Pilato.

Den andra starka trenden som de noterat under 2015 och som de menar kommer att bli allt starkare under 2016 är vår benägenhet att vända oss till auktoritära krafter i hopp om att de ska leda oss genom konfliktfyllda tider. Flyktingkrisen, terrorattentat och raskravaller (exemplifierat med händelserna i Ferguson, USA)  är blott några av dessa konflikter som de menar kommer att göra oss benägna att rösta på alltmer auktoritära regeringsalternativ.


I tillägg till James Coretts analys tar jag även med ett liknande signerat Rothschild-ägda (och mycket inflytelserika) the Economist. I deras krönika fokuseras ytterligare 3 trender:
 • Robotics. Människan kommer i allt snabbare takt att bli ett med maskinen/ roboten. Att få ett chip inplanterat under huden är bara en tekniktrend i raden där detta redan sker.
 • Betydelsen av våra nationsgränser kommer alltmer att förlora i betydelse.
 • Crowdfunding som ett sätt att ändra utseendet på just den stad där vi lever ses som ytterligare en stark trend.


Sammantaget kan vi konstatera att dessa trender pekar i en skrämmande riktning – mot införandet av New World Order. Vi ser trender som pekar mot Tredje Världskriget, kaos inom våra länders gränser (inbördeskrig och undantagstillstånd/Marshall Law), One World Government och Mind Control (vilket möjliggörs genom just mikrchippet).
Men låt inte händelserna i omvärlden påverka dina sinnen. Låt dig inte tyngas ner eller skrämmas upp av dessa. Fokusera istället på dina nära och kära. Låt kärleken till dina medmänniskor få dominera. Låt positivism och optimism få dominera. Fokusera på samarbete emot de krafter som styr oss i galen riktning. Jag hoppas att både du och jag har kraften att låta det senare bli den starkaste trenden för året vi har framför oss.